Works(作品等)

1996年

基礎看護学教育における看貨診断に関する研究-第2報 成人看護学実習における診断過程の経時的変化-