MISC

2017年8月

(書評)佐野真由子(編)『万国博覧会と人間の歴史』(思文閣出版、2015年)

社会経済史学
  • 重富 公生

第83巻
第2号
開始ページ
142
終了ページ
144
記述言語
日本語
掲載種別
書評論文,書評,文献紹介等
出版者・発行元
社会経済史学会

上記著書について、その内容の要点や対象への接近視角の特徴、研究史上の意義、および残された課題について評論した。

エクスポート
BibTeX RIS