SUGANUMA Katsuaki


SUGANUMA Katsuaki

J-GLOBAL         Last updated: Nov 7, 2019 at 04:24
 
Avatar
Name
SUGANUMA Katsuaki
Affiliation
Osaka University
Section
The Institute of Scientific and Industrial Research
Job title
Professor
Degree
Doctor(Tohoku University)

Research Areas

 
 

Awards & Honors

 
Nov 2016
Lee Hsun Lecture Award, The Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences
 

Published Papers

 
Sameshima Junichiro, Takenaka Aya, Muraji Yuichi, Ogawa Shingo, Yoshikawa Masanobu, Suganuma Katsuaki
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS   51(7) 743-753   Jul 2019   [Refereed]
Sameshima Junichiro, Sugahara Toru, Ishina Toshiyuki, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   30(11) 10848-10856   Jun 2019   [Refereed]
Zhang Bowen, Li Wanli, Nogi Masaya, Chen Chuantong, Yang Yang, Sugahara Tohru, Koga Hirotaka, Suganuma Katsuaki
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   11(20) 18540-18547   May 2019   [Refereed]
Chen Chuantong, Kim Dongjin, Wang Zhenghong, Zhang Zheng, Gao Yue, Choe Chanyang, Suganuma Katsuaki
CERAMICS INTERNATIONAL   45(7) 9573-9579   May 2019   [Refereed]
Jiu Jinting, Murai Keiichi, Kim Keunsoo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   21(7) 713-718   Jul 2010   [Refereed]
M. Inoue, Y. Hayashi, H. Takizawa, K. Suganuma
Colloid and Polymer Science   288(10-11) 1061-1069   May 2010   [Refereed]
Sugiura Kazuhiko, Iwashige Tomohito, Tsuruta Kazuhiro, Chen Chuantong, Nagao Shijo, Sugahara Tohru, Suganuma Katsuaki
APPLIED PHYSICS LETTERS   114(16)    Apr 2019   [Refereed]
Zhang Zheng, Chen Chuantong, Yang Yang, Zhang Hao, Kim Dongjin, Sugahara Toru, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS   780 435-442   Apr 2019   [Refereed]
Kim Dongjin, Chen Chuantong, Pei Chun, Zhang Zheng, Nagao Shijo, Suetake Aiji, Sugahara Tohru, Suganuma Katsuaki
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   58    Apr 2019   [Refereed]
Xue Peng, Liang Weiliang, He Peng, Suganuma Katsuaki, Zhang Hao
APPLIED SCIENCES-BASEL   9(7)    Apr 2019   [Refereed]
Zhang Bowen, Li Wanli, Yang Yang, Chen Chuantong, Li Cai-Fu, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE   54(8) 6381-6392   Apr 2019   [Refereed]
Sugiura Kazuhiko, Iwashige Tomohito, Tsuruta Kazuhiro, Chen Chuantong, Nagao Shijo, Funaki Tsuyoshi, Suganuma Katsuaki
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY   9(4) 609-615   Apr 2019   [Refereed]
Zhang Bowen, Li Wanli, Jiu Jinting, Yang Yang, Jing Jiangbo, Suganuma Katsuaki, Li Cai-Fu
INORGANIC CHEMISTRY   58(5) 3374-3381   Mar 2019   [Refereed]
Chen Chuantong, Zhang Zheng, Choe Chanyang, Kim Dongjin, Noh Seungjun, Sugahara Toru, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   48(2) 1106-1115   Feb 2019   [Refereed]
Sugahara Tohru, Ekubaru Yusufu, Ngo Van Nong, Kagami Noriko, Ohata Keiichi, Le Thanh Hung, Okajima Michio, Nambu Shutaro, Suganuma Katsuaki
ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES   4(2)    Feb 2019   [Refereed]
Li Cai-Fu, Li Wanli, Zhang Hao, Liu Jinting, Yang Yang, Li Lingying, Gao Yue, Liu Zhi-Quan, Suganuma Katsuaki
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   11(3) 3231-3240   Jan 2019   [Refereed]
Li Wanli, Yang Yang, Zhang Bowen, Li Lingying, Liu Guiming, Li Cai-Fu, Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   11(2) 2140-2148   Jan 2019   [Refereed]
Chen Chuantong, Suganuma Katsuaki
MATERIALS & DESIGN   162 311-321   Jan 2019   [Refereed]
Gao Yue, Li Wanli, Chen Chuantong, Zhang Hao, Jiu Jinting, Li Cai-Fu, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
MATERIALS & DESIGN   160 1265-1272   Dec 2018   [Refereed]
Choe Chanyang, Chen Chuantong, Noh Seungjun, Suganuma Katsuaki
MATERIALS   11(12)    Dec 2018   [Refereed]
Noh Seungjun, Zhang Hao, Suganuma Katsuaki
MATERIALS   11(12)    Dec 2018   [Refereed]
Gao Yue, Li Wanli, Zhang Hao, Jiu Jinting, Hu Dawei, Suganuma Katsuaki
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY   8(12) 2190-2197   Dec 2018   [Refereed]
Baated Alongheng, Kim Keun-Soo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   22(11) 1685-1693   Nov 2011   [Refereed]
Baated Alongheng, Hamasaki Kyoko, Kim Sun Sik, Kim Keun-Soo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   40(11) 2278-2289   Nov 2011   [Refereed]
Araki Teppei, Nogi Masaya, Suganuma Katsuaki, Kogure Masaro, Kirihara Osamu
IEEE ELECTRON DEVICE LETTERS   32(10) 1424-1426   Oct 2011   [Refereed]
Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki, Nogi Masaya
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE   46(14) 4964-4970   Jul 2011   [Refereed]
Kuramoto Masafumi, Ogawa Satoru, Niwa Miki, Kim Keun-Soo, Suganuma Katsuaki
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY   1(5) 653-659   May 2011   [Refereed]
Lee Yong-Won, Kim Keun-Soo, Suganuma Katsuaki
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY   1(5) 641-646   May 2011   [Refereed]
Wakuda Daisuke, Suganuma Katsuaki
APPLIED PHYSICS LETTERS   98(7)    Feb 2011   [Refereed]
Kim Sun-Sik, Kim Keun-Soo, Lee Kiju, Kim Seongjun, Suganuma Katsuaki, Tanaka Hirokazu
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   40(2) 232-238   Feb 2011   [Refereed]
Terauchi Masami, Satou Futami, Sugizaki Hideo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ELECTRON MICROSCOPY   60(1) 25-27   Feb 2011   [Refereed]
Lee Kiju, Kim Keun-Soo, Tsukada Yutaka, Suganuma Katsuaki, Yamanaka Kimihiro, Kuritani Soichi, Ueshima Minoru
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH   26(3) 467-474   Feb 2011   [Refereed]
K-S. Kim, J. Jo, K. Lee, A. Baated, K. Suganuma, N. Nemoto, T. Nakagawa, T. Yamada
ACTA MATERIALIA   59(19) 7255-7267   Feb 2011   [Refereed]
Li Lingying, Li Wanli, Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
APPLIED SURFACE SCIENCE   459 732-740   Nov 2018   [Refereed]
Kadoguchi Takuya, Take Naoya, Yamanaka Kimihiro, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   29(21) 18290-18301   Nov 2018   [Refereed]
Wang Jun, Jiu Jinting, Zhang Shuye, Sugahara Tohru, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki, He Peng
NANOTECHNOLOGY   29(43)    Oct 2018   [Refereed]
Zhou Kai Ling, Han Chang Bao, Li Cai Fu, Jiu Jinting, Yang Yang, Li Ling, Wang Hao, Liu Jing Bing, Liu Zhi Quan, Yan Hui, Suganuma Katsuaki
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   10(42) 36128-36135   Oct 2018   [Refereed]
Li Wanli, Yang Yang, Zhang Bowen, Li Cai-Fu, Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
ADVANCED MATERIALS INTERFACES   5(19)    Oct 2018   [Refereed]
Sun Fu-Long, Gao Li-Yin, Liu Zhi-Quan, Zhang Hao, Sugahara Tohru, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY   34(10) 1885-1890   Oct 2018   [Refereed]
Noh Seungjun, Choe Chanyang, Chen Chuantong, Zhang Hao, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   29(17) 15223-15232   Sep 2018   [Refereed]
Choe Chanyang, Noh Seungjun, Chen Chuantong, Kim Dongjin, Suganuma Katsuaki
MICROELECTRONICS RELIABILITY   88-90 695-700   Sep 2018   [Refereed]
Noh Seungjun, Zhang Hao, Yeom Jeyun, Chen Chuantong, Li Caifu, Suganuma Katsuaki
MICROELECTRONICS RELIABILITY   88-90 701-706   Sep 2018   [Refereed]
Kim Dongjin, Chen Chuantong, Suetake Aiji, Choe Chanyang, Sugahara Tohru, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
MICROELECTRONICS RELIABILITY   88-90 779-787   Sep 2018   [Refereed]
Daio Takeshi, Narita Ichihito, Nandy Swarnava, Hisatomi Takashi, Domen Kazunari, Suganuma Katsuaki
CHEMICAL PHYSICS LETTERS   706 564-567   Aug 2018   [Refereed]
Zhou KaiLing, Wang Hao, Jiu JinTing, Liu JingBing, Yan Hui, Suganuma Katsuaki
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL   345 290-299   Aug 2018   [Refereed]
Wang Zhenghong, Chen Chuantong, Liu Jianchun, Zhang Gong, Suganuma Katsuaki
CORROSION SCIENCE   140 40-50   Aug 2018   [Refereed]
Chen Chuantong, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   29(15) 13418-13428   Aug 2018   [Refereed]
Chen Chuantong, Choe Chanyang, Zhang Zheng, Kim Dongjin, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   29(16) 14335-14346   Aug 2018   [Refereed]
Karakawa Makoto, Sugahara Tohru, Hirose Yukiko, Suganuma Katsuaki, Aso Yoshio
SCIENTIFIC REPORTS   8    Jul 2018   [Refereed]
Zhou Tianle, Wei Hao, Tan Huaping, Wang Xin, Zeng Haibo, Liu Xiaoheng, Nagao Shijo, Koga Hirotaka, Nogi Masaya, Sugahara Tohru, Suganuma Katsuaki
2D MATERIALS   5(3)    Jul 2018   [Refereed]
Zhang Hao, Chen Chuantong, Jiu Jinting, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   29(10) 8854-8862   May 2018   [Refereed]
Shi Qi-Yuan, Liu Zhi-Quan, Wu Di, Zhang Hao, Ni Ding-Rui, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   29(10) 8371-8379   May 2018   [Refereed]
Wang Zhenghong, Chen Chuantong, Jiu Jinting, Nagao Shijo, Nogi Masaya, Koga Hirotaka, Zhang Hao, Zhang Gong, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE   27(5) 2182-2191   May 2018   [Refereed]
Li Wanli, Li Lingying, Gao Yue, Hu Dawei, Li Cai-Fu, Zhang Hao, Jiu Jinting, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS   732 240-247   Apr 2018   [Refereed]
Li Wanli, Li Cai-Fu, Lang Fengpei, Jiu Jinting, Ueshima Minoru, Wang Hao, Liu Zhi-Quan, Suganuma Katsuaki
NANOSCALE   10(11) 5254-5263   Mar 2018   [Refereed]
Chen Chuantong, Noh Seungjun, Zhang Hao, Choe Chanyang, Jiu Jinting, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
SCRIPTA MATERIALIA   146 123-127   Mar 2018   [Refereed]
Chen Chuantong, Suganuma Katsuaki, Iwashige Tomohito, Sugiura Kazuhiko, Tsuruta Kazuhiro
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   29(3) 1785-1797   Feb 2018   [Refereed]
Sun Fu-Long, Liu Zhi-Quan, Li Cai-Fu, Zhu Qing-Sheng, Zhang Hao, Suganuma Katsuaki
MATERIALS   11(2)    Feb 2018   [Refereed]
Fan Taikun, Zhang Hao, Shang Panju, Li Caifu, Chen Chuantong, Wang Jianxin, Liu Zhiquan, Zhang Hao, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS   731 1280-1287   Jan 2018   [Refereed]
Xu XiaoLong, Qi CongYu, Hao ZhenDong, Wang Hao, Jiu JinTing, Liu JingBing, Yan Hui, Suganuma Katsuaki
NANO-MICRO LETTERS   10(1)    Jan 2018   [Refereed]
Noh Seungjun, Choe Chanyang, Chen Chuantong, Suganuma Katsuaki
APPLIED PHYSICS EXPRESS   11(1)    Jan 2018   [Refereed]
Pei Chun, Chen Chuantong, Suganuma Katsuaki, Fu Guicui
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   47(1) 811-819   Jan 2018   [Refereed]
Ding Su, Tian Yanhong, Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
RSC ADVANCES   8(4) 2109-2115   2018   [Refereed]
Wang Jun, Zhang Shuye, Shi Zhiyuan, Jiu Jinting, Wu Chunhui, Sugahara Tohru, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki, He Peng
RSC ADVANCES   8(71) 40740-40747   2018   [Refereed]
Wang Zhenghong, Chen Chuantong, Jiu Jinting, Nagao Shijo, Nogi Masaya, Koga Hirotaka, Zhang Hao, Zhang Gong, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS   716 231-239   Sep 2017   [Refereed]
Kadoguchi Takuya, Sakai Tsubasa, Sei Tsubasa, Take Naoya, Yamanaka Kimihiro, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   28(17) 12630-12639   Sep 2017   [Refereed]
Shioji Shuji, Kunimune Teppei, Kuramoto Masafumi, Suganuma Katsuaki
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY   7(9) 1432-1439   Sep 2017   [Refereed]
Zhang Hao, Li Wanli, Gao Yue, Zhang Hao, Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   46(8) 5201-5208   Aug 2017   [Refereed]
Li Wanli, Hu Dawei, Li Lingying, Li Cai-Fu, Jiu Jinting, Chen Chuantong, Ishina Toshiyuki, Sugahara Tohru, Suganuma Katsuaki
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   9(29) 24711-24721   Jul 2017   [Refereed]
Gao Yue, Zhang Hao, Li Wanli, Jiu Jinting, Nagao Shijo, Sugahara Tohru, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   46(7) 4575-4581   Jul 2017   [Refereed]
Chen Chuantong, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki, Jiu Jinting, Sugahara Tohru, Zhang Hao, Iwashige Tomohito, Sugiura Kazuhiko, Tsuruta Kazuhiro
ACTA MATERIALIA   129 41-51   May 2017   [Refereed]
Karakawa Makoto, Tokuno Takehiro, Nogi Masaya, Aso Yoshio, Suganuma Katsuaki
ELECTROCHEMISTRY   85(5) 245-248   May 2017   [Refereed]
Zhang Hao, Gao Yue, Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS   696 123-129   Mar 2017   [Refereed]
Kadoguchi Takuya, Take Naoya, Yamanaka Kimihiro, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE   52(6) 3244-3254   Mar 2017   [Refereed]
Chen Chuantong, Nagao Shijo, Zhang Hao, Jiu Jinting, Sugahara Tohru, Suganuma Katsuaki, Iwashige Tomohito, Sugiura Kazuhiko, Tsuruta Kazuhiro
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   46(3) 1576-1586   Mar 2017   [Refereed]
Li Wanli, Zhang Hao, Gao Yue, Jiu Jinting, Li Cai-Fu, Chen Chuantong, Hu Dawei, Goya Yusuke, Wang Yutao, Koga Hirotaka, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C   5(5) 1155-1164   Feb 2017   [Refereed]
Zhang Hao, Chen Chuantong, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   46(2) 1055-1060   Feb 2017   [Refereed]
Cong Shuren, Hadipour Afshin, Sugahara Tohru, Wei Tingting, Jiu Jinting, Ranjbar Samaneh, Hirose Yukiko, Karakawa Makoto, Nagao Shijo, Aernouts Tom, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C   5(4) 889-895   Jan 2017   [Refereed]
Hsieh Ming-Chun, Koga Hirotaka, Suganuma Katsuaki, Nogi Masaya
SCIENTIFIC REPORTS   7    Jan 2017   [Refereed]
Pettersen Sigurd R., Nagao Shijo, Kristiansen Helge, Helland Susanne, Njagi John, Suganuma Katsuaki, Zhang Zhiliang, He Jianying
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   121(2)    Jan 2017   [Refereed]
Wu Chunhui, Jiu Jinting, Araki Teppei, Koga Hirotaka, Sekitani Tsuyoshi, Wang Hao, Suganuma Katsuaki
NANOTECHNOLOGY   28(1)    Jan 2017   [Refereed]
Ranjbar Samaneh, Brammertz Guy, Vermang Bart, Hadipour Afshin, Cong Shuren, Suganuma Katsuaki, Schnabel Thomas, Meuris Marc, da Cunha A. F., Poortmans Jef
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE   214(1)    Jan 2017   [Refereed]
Gao Yue, Ishina Toshiyuki, Su Ding, Jinting Jiu, Sugahara Tohru, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF THE JAPAN INSTITUTE OF METALS AND MATERIALS   81(8) 383-388   2017   [Refereed]
Investigation on the melting and tensile properties of Bi-containing SAC105 lead-free solder alloys
2017 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONIC PACKAGING TECHNOLOGY (ICEPT)   464-468   2017   [Refereed]
Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY   6(12) 1733-1751   Dec 2016   [Refereed]
Araki Teppei, Mandamparambil Rajesh, van Bragt Dirk Martinus Peterus, Jiu Jinting, Koga Hirotaka, van den Brand Jeroen, Sekitani Tsuyoshi, den Toonder Jaap M. J., Suganuma Katsuaki
NANOTECHNOLOGY   27(45)    Nov 2016   [Refereed]
Liu Jian-Chun, Wang Zheng-Hong, Xie Jing-Yang, Ma Ju-Sheng, Shi Qing-Yu, Zhang Gong, Suganuma Katsuaki
CORROSION SCIENCE   112 150-159   Nov 2016   [Refereed]
Li Wanli, Cong Shuren, Jiu Jinting, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C   4(37) 8802-8809   Oct 2016   [Refereed]
Lin Shih-kang, Nagao Shijo, Yokoi Emi, Oh Chulmin, Zhang Hao, Liu Yu-chen, Lin Shih-guei, Suganuma Katsuaki
SCIENTIFIC REPORTS   6    Oct 2016   [Refereed]
Chen Chuantong, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki, Jiu Jinting, Zhang Hao, Sugahara Tohru, Iwashige Tomohito, Sugiura Kazuhiko, Tsuruta Kazuhiro
APPLIED PHYSICS LETTERS   109(9)    Aug 2016   [Refereed]
Cong Shuren, Sugahara Tohru, Wei Tingting, Jiu Jinting, Hirose Yukiko, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki
ADVANCED MATERIALS INTERFACES   3(14)    Jul 2016   [Refereed]
Pettersen Sigurd R., Kristiansen Helge, Nagao Shijo, Helland Susanne, Njagi John, Suganuma Katsuaki, Zhang Zhiliang, He Jianying
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS   45(7) 3734-3743   Jul 2016   [Refereed]
Chen Chuantong, Nagao Shijo, Jiu Jinting, Zhang Hao, Sugahara Tohru, Suganuma Katsuaki
APPLIED PHYSICS LETTERS   108(26)    Jun 2016   [Refereed]
Singh Manjeet, Jiu Jinting, Suganuma Katsuaki
APPLIED SURFACE SCIENCE   369 183-188   Apr 2016   [Refereed]
Jiu Jinting, Zhang Hao, Nagao Shijo, Sugahara Tohru, Kagami Noriko, Suzuki Youji, Akai Yasuyuki, Suganuma Katsuaki
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE   51(7) 3422-3430   Apr 2016   [Refereed]
Ding Su, Jiu Jinting, Gao Yue, Tian Yanhong, Araki Teppei, Sugahara Tohru, Nagao Shijo, Nogi Masaya, Koga Hirotaka, Suganuma Katsuaki, Uchida Hiroshi
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   8(9) 6190-6199   Mar 2016   [Refereed]
Zhang Hao, Nagao Shijo, Suganuma Katsuaki, Albrecht Hans-Juergen, Wilke Klaus
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS   27(2) 1337-1344   Feb 2016   [Refereed]
Yang Yang, Ding Su, Araki Teppei, Jiu Jinting, Sugahara Tohru, Wang Jun, Vanfleteren Jan, Sekitani Tsuyoshi, Suganuma Katsuaki
NANO RESEARCH   9(2) 401-414   Feb 2016   [Refereed]
Wu Chunhui, Jiu Jinting, Araki Teppei, Koga Hirotaka, Sekitani Tsuyoshi, Wang Hao, Suganuma Katsuaki
RSC ADVANCES   6(19) 15838-15845   2016   [Refereed]
Koga Hirotaka, Tonomura Hidetsugu, Nogi Masaya, Suganuma Katsuaki, Nishina Yuta
GREEN CHEMISTRY   18(4) 1117-1124   2016   [Refereed]

Misc

 
Effects of Zn-containing Flux on the Joint Strength and Microstructure of Sn-3.5Ag Soldering on an Electroless Ni-Au Surface Finish
   2010
Room Temperature Sintering and Bonding with Ag Nanoparticle Paste
   2009
Eco-fabrication of noble metal nanoparticles by metal oxide and home electronics appliances
   2009
Time-dependent sintering properties of Ag nanoparticle paste for room temperature bonding
   2009
Low temperature wiring with Ag inks-New beta-ketocarboxylate Ag inks for 100 ?C curing
   2009
Interfacial Reaction and Thermal Cycling Reliability of Zn-Sn High Temperature Lead-Free Solders
   2009
Whisker Growth on Sn Plating with or without Surface Treatment during Heat and Humid Environments
   2009
Whisker Growth Behavior of Tin and Tin Alloy Lead-Free Finishes
   2009
Effects of reflow atmosphere and flux on Sn whisker growth of Sn-Ag-Cu
   2008
Large-scale synthesis of micrometer-scale single-crystal gold nanosheets by polyol process
   2008

Books etc

 
菅沼 克昭, 刘 志权, 李 明雨
科学出版社   2017   ISBN:9787030531292
菅沼 克昭
Springer   2014   ISBN:9781461496243
菅沼 克昭
Marcel Dekker   2004   ISBN:0824741021
Lead-Free Soldering Technology Handbook
Realize Incorporation   2000   
Lead-Free Soldering Technology
Kogyo-chosakai   2001   

Research Grants & Projects

 
Joining of Dissimilar Materials
Lead-free electronics soldering
Printed Electronics

Patents

 
Rubber materials and their fabrication method
2005-342021