MISC

2017年

Neck metastasis in patients with T1-2 supraglottic cancer

Auris Nasus Larynx
 • Tomoyasu Tachibana
 • ,
 • Yorihisa Orita
 • ,
 • Hidenori Marunaka
 • ,
 • Sei ichiro Makihara
 • ,
 • Misato Hirai
 • ,
 • Yuka Gion
 • ,
 • Kana Ikegami
 • ,
 • Kentaro Miki
 • ,
 • Takuma Makino
 • ,
 • Yasuyuki Noyama
 • ,
 • Yasutoshi Komatsubara
 • ,
 • Miyuki Kimura
 • ,
 • Tadashi Yoshino
 • ,
 • Kazunori Nishizaki
 • ,
 • Yasuharu Sato

開始ページ
2905
終了ページ
2912
DOI
10.1016/j.anl.2017.06.002

リンク情報
DOI
https://doi.org/10.1016/j.anl.2017.06.002

エクスポート
BibTeX RIS