MISC

2017年

Gene expression analysis of hypersensitivity to mosquito bite, chronic active EBV infection and NK/T-lymphoma/leukemia

Leukemia and Lymphoma
 • Kana Washio
 • ,
 • Takashi Oka
 • ,
 • Lamia Abdalkader
 • ,
 • Michiko Muraoka
 • ,
 • Akira Shimada
 • ,
 • Megumi Oda
 • ,
 • Hiaki Sato
 • ,
 • Katsuyoshi Takata
 • ,
 • Yoshitoyo Kagami
 • ,
 • Norio Shimizu
 • ,
 • Seiichi Kato
 • ,
 • Hiroshi Kimura
 • ,
 • Kazunori Nishizaki
 • ,
 • Tadashi Yoshino
 • ,
 • Hirokazu Tsukahara

開始ページ
1
終了ページ
12
DOI
10.1080/10428194.2017.1304762

リンク情報
DOI
https://doi.org/10.1080/10428194.2017.1304762

エクスポート
BibTeX RIS