HOSHINO Yoichiro

J-GLOBAL         Last updated: Jul 18, 2019 at 17:53
 
Avatar
Name
HOSHINO Yoichiro
Affiliation
Hokkaido University
Section
Field Science Center for Northern Biosphere, Experimental Farm
Job title
Assistant Professor

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Zahra Aghaali, Yoichiro Hoshino, Sajad Rashidi Monfared, Ahmad Moieni
Scientia Horticulturae   246 366   Feb 2019   [Refereed]
Dylan Kessler, Hyunkyu Sang, Amanda Bousquet, Jonathan P. Hulvey, Dawlyn Garcia, Siyeon Rhee, Yoichiro Hoshino, Toshihiko Yamada, Geunhwa Jung
Fungal Genetics and Biology   115 64   Jun 2018   [Refereed]
Asakura Issei, Hoshino Yoichiro
The Horticulture Journal   advpub    2018   [Refereed]
Rohollahi Iman, Khoshkholghsima Nayer, Nagano Hironori, Hoshino Yoichiro, Yamada Toshihiko
Crop Science   58(1) 435-442   2018   [Refereed]
Hoshino Yoichiro, Kanematsu Noriko, Mii Masahiro
Breeding Science   68(3) 360-366   2018   [Refereed]
Asakura Issei, Hoshino Yoichiro
Scientia Horticulturae   219 53-59   2017   [Refereed]
Tanaka Atsuko, Hoshino Yoichiro, Nagasato Chikako, Motomura Taizo
Protoplasma   254(3) 1341-1351   2017   [Refereed]
Yoichiro Hoshino, Nozomi Eiraku, Yoshimi Ohata, Fuminori Komai
Scientia Horticulturae   210 143   Oct 2016   [Refereed]
Otani Masahiro, Sharifi Ahmad, Kubota Shosei, Oizumi Kanako, Uetake Fumi, Hirai Masayo, Hoshino Yoichiro, Kanno Akira, Nakano Masaru
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Asakura Issei, Hoshino Yoichiro
Horticulture Journal   85(2) 105-114   2016   [Refereed]
Tomoya Miyashita, Hisato Kunitake, Norishige Yotsukura, Yoichiro Hoshino
Scientia Horticulturae   193 165-173   Sep 2015   [Refereed]
Sarwar Abul Khayer Mohammad Golam, Hoshino Yoichiro, Araki Hajime
Acta Botanica Brasilica   29(4) 586-596   2015   [Refereed]
Sarwar Abul Khayer Mohammad Golam, Hoshino Yoichiro, Araki Hajime
Acta botanica brasilica   29(3) 425-432   2015   [Refereed]
Miyashita Tomomi, Hoshino Yoichiro
Euphytica   201(1) 15-27   2015   [Refereed]
Fujito Satoshi, Takahata Satoshi, Suzuki Reimi, Hoshino Yoichiro, Ohmido Nobuko, Onodera Yasuyuki
G3-Genes Genomes Genetics   5(8) 1663-1673   2015   [Refereed]
Wang Sun-ting, Sun Xiao-li, Hoshino Yoichiro, Yu Yang, Jia Bei, Sun Zhong-wen, Sun Ming-zhe, Duan Xiang-bo, Zhu Yan-ming
Plos One   9(3)    2014   [Refereed]
Hoyo Yuri, Fujiwara Kazuhiro, Hoshino Yoichiro
Advances in Horticultural Science   28(4) 190-194   2014   [Refereed]
Hoshino Yoichiro, Igarashi Toshiya, Ohshima Masumi, Shinoda Koichi, Murata Naho, Kanno Akira, Nakano Masaru
Scientia Horticulturae   169 6-13   2014   [Refereed]
Miyashita Tomomi, Araki Hajime, Hoshino Yoichiro
Journal of Plant Research   124(1) 1-9   2011   [Refereed]
Hoshino Yoichiro, Kashihara Yukiko, Hirano Tomonari, Murata Naho, Shinoda Koichi
Plant Cell Tissue and Organ Culture   94(1) 45-54   2008   [Refereed]
Hoshino Yoichiro, Miyashita Tomomi, Thomas Thuruthiyil Dennis
Scientia Horticulturae   130(1) 1-8   2011   [Refereed]
Nakano Masaru, Umehara Hiroto, Hara Yoshihiro, Makino Motohide, Igarashi Mika, Nakada Mutsumi, Nakamura Toru, Hoshino Yoichiro, Kanno Akira
Molecular Breeding   20(4) 425-429   2007   [Refereed]
Kashiharai Yukiko, Shinoda Koichi, Murata Naho, Araki Hajime, Hoshino Yoichiro
Turkish Journal of Botany   35(2) 239-245   2011   [Refereed]
Wang Xun, Yamada Tetsuya, Kong Fan-Jiang, Abe Yuki, Hoshino Yoichiro, Sato Hiroko, Takamizo Tadashi, Kanazawa Akira, Yamada Toshihiko
Global Change Biology Bioenergy   3(4) 322-332   2011   [Refereed]
Hoshino Y, Scholten S, von Wiegen P, Lorz H, Kranz E
Sexual Plant Reproduction   17(2) 89-95   2004   [Refereed]
Koike Y, Hoshino Y, Mii M, Nakano M
Plant Cell Reports   21(10) 981-987   2003   [Refereed]
Hirano Tomonari, Hoshino Yoichiro
Sexual Plant Reproduction   23(2) 153-162   2010   [Refereed]
Wang Xun, Hoshino Yoichiro, Yamada Toshihiko
Grassland Science   56(4) 198-204   2010   [Refereed]
Kushikawa S, Hoshino Y, Mii M
Plant Science   161(5) 953-960   2001   [Refereed]
Sarwar Abul Khayer Mohammad Golam, Hoshino Yoichiro, Araki Hajime
Grana   49(4) 227-242   2010   [Refereed]
Hoshino Y, Nishino E, Mii M
Plant Cell Reports   19(5) 443-447   2000   [Refereed]
Miyashita Tomomi, Hoshino Yoichiro
Scientia Horticulturae   125(4) 692-699   2010   [Refereed]
Nakano M, Watanabe Y, Hoshino Y
Journal of Horticultural Science & Biotechnology   75(2) 154-160   2000   [Refereed]
Thomas T. Dennis, Yoichiro Hoshino
Acta Physiologiae Plantarum   32(5) 943-950   2010   [Refereed]
Hoshino Y, Turkan I, Mii M
Scientia Horticulturae   76(1-2) 37-57   1998   [Refereed]
Miyashita Tomomi, Ohashi Takafumi, Shibata Fukashi, Araki Hajime, Hoshino Yoichiro
Plant Cell Tissue and Organ Culture   98(3) 291-301   2009   [Refereed]
Phartyal Shyam S, Kondo Tetsuya, Hoshino Yoichiro, Baskin Carol C, Baskin Jerry M.
Plant Species Biology   24(1) 20-26   2009   [Refereed]
Igawa T, Hoshino Y, Yanagawa Y.
Plant Biology   11(6) 878-885   2009   [Refereed]
Nakano M, Hoshino Y, Mii M
Theoretical and Applied Genetics   92(2) 170-172   1996   [Refereed]
Hirano Tomonari, Hoshino Yoichiro
Journal of Plant Research   122(2) 225-234   2009   [Refereed]
HOSHINO Y, NAKANO M, MII M
Plant Cell Reports   14(6) 341-344   1995   [Refereed]
NAKANO M, HOSHINO Y, MIL M
Journal of Experimental Botany   45(274) 649-656   1994   [Refereed]
NAKANO M, HOSHINO Y, MII M
Plant Cell Tissue and Organ Culture   36(1) 15-19   1994   [Refereed]
Hoshino Yoichiro, Murata Naho, Shinoda Koichi
Annals of Botany   97(6) 1139-1144   2006   [Refereed]
Igawa T, Hoshino Y, Mii M
In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant   38(2) 157-162   2002   [Refereed]

Research Grants & Projects

 
Application of biotechnology for improvement of horticultural crops