IWAI Misaki

J-GLOBAL         Last updated: May 28, 2016 at 10:48
 
Avatar
Name
IWAI Misaki
Affiliation
Kanda University of International Studies
Section
Faculty of Foreign Languages Department of Languages and Culture
Job title
Associate Professor
Degree
(BLANK)(Hitotsubashi University), (BLANK)

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Các chức năng xã hội của cộng đồng làng quê Việt Nam ở khu vực châu thổ sông Hồng : trường hợp nghiên cứu là ở HTX Cốc Thành, tỉnh Nam Định
IWAI Misaki
Thông Tin Bách Cốc   số đặc biệt 168-182   2006   [Invited]
Quản lý hệ thống lao động nông nghiệp bằng các trung gian môi giới lao động và mối quan hệ lao động ở xã Khánh Hậu, thị xã Tân An tỉnh Long An
IWAI Misaki
Tạp chí Khoa Học Xã Hội   7 41-47   2005   [Invited]

Books etc

 
Birth of New Economic Commune in Vietnam
IWAI Misaki (Part:Joint Work)
KUIS press   May 2016   
Cultural Adaptation and Social Networks of Northern Migrants in the New Economic Commune, the Mekong Delta
IWAI Misaki (Part:Joint Work)
Nhà xuất bản khoa học xã hội   Mar 2016   
Vietnamese Families beyond Culture:The Process for Establishing a New Homeland in the Mekong Delta
IWAI Misaki
Silkworm   2012   
Di dân có tổ chức Bắc-Nam sau năm 1975: Sự thành lập cộng đồng dân cư pha trộn Bắc-Nam ở một xã vùng kinh tế mớ
IWAI Misaki
Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội   2010   
Hybridity between Two Homelands in Contemporary Vietnam-Organized Migration of Peasant Families From the Northern and Southern Deltas of the New Economic Zone
IWAI Misaki
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University   2009   
Các chức năng xã hội của cộng đồng làng quê Việt Nam ở khu vực châu thổ sông Hồng : trường hợp nghiên cứu là ở HTX Cốc Thành, tỉnh Nam Định
IWAI Misaki
Jul 2006   

Works

 
Sociological Study on Village-Communities in the Red River Delta, Vietnam
1994
Sociological Study on Rural Societies in the Mekong Delta, Vietnam
1995
Survey in Vietnamese Communities along the Mekong River
1999
Histrical and social study on villages in Red river Delta, Vietnam
1994 - 1999
Study on agricultural Cultivation in Mekong River Delta, Vietnam
1995 - 1997

Research Grants & Projects

 
Socio-Economic Change in Rural Communities, North Vietnam
Social Stratification and Migration in Rural South Vietnam
Settlement of Vietnamese Communities along the Mekong River