IWAMOTO Satoshi

J-GLOBAL         Last updated: Nov 15, 2019 at 10:37
 
Avatar
Name
IWAMOTO Satoshi
URL
http://www.iwamoto.iis.u-tokyo.ac.jp/en/index.html
Affiliation
The University of Tokyo
Section
Research Center for Advanced Science and Technology
Job title
Professor
Degree
Doctor of Engineering(The University of Tokyo)
Other affiliation
The University of Tokyo

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
1999
Graduate School, Division of Engineering, The University of Tokyo
 
 
 - 
1997
Faculty of Engineering, The University of Tokyo
 

Awards & Honors

 
2017
Editorial Contribution Award, Japanese Society of Applied Physics
 

Published Papers

 
Fong Chee Fai, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   26(16) 21219-21234   Aug 2018   [Refereed]
Quoc Huy Vo, Ota Yasutomo, Watanabe Katsuyuki, Kageyama Takeo, Iwamoto Satoshi, Arakawat Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   57(8)    Aug 2018   [Refereed]
Sugihara Okihiro, Takahashi Hiroshi, Iwamoto Satoshi, Ishigure Takaaki, Itoh Mikitaka, Kimura Shigeya, Sakai Atsushi, Yamamoto Kazuhisa, Yamashita Shinji
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   57(8)    Aug 2018   [Refereed]
Osada Alto, Ota Yasutomo, Katsumi Ryota, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   11(7)    Jul 2018   [Refereed]
Ota Yasutomo, Watanabe Katsuyuki, Kakuda Masahiro, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS   E101C(7) 553-560   Jul 2018   [Refereed]
Katsumi Ryota, Ota Yasutomo, Kakuda Masahiro, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICA   5(6) 691-694   Jun 2018   [Refereed]
Tatebayashi Jun, Ota Yasutomo, Ishida Satomi, Nishioka Masao, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   11(6)    Jun 2018   [Refereed]
Kim Ingi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   57(4)    Apr 2018   [Refereed]
Kageshima Hiroyuki, Hosoi Takuji, Iwamoto Satoshi, Arie Takayuki, Fujino Masahisa, Fukuzaki Yuzo, Harada Syunta, Ikegami Masashi, Iwamuro Noriyuki, Johguchi Koh, Kakushima Kuniyuki, Kanaya Haruichi, Kikuchi Akihiko, Kinoshita Kentaro, Kuroda Rihito, Kurokawa Yasuyoshi, Maehashi Kenzo, Maekawa Keiichi, Makino Toshiharu, Matsushima Toshinori, Miyata Toshitaka, Morioka Hiroshi, Morioka Hiroshi, Murugesan Mariappan, Nagashio Kosuke, Nagata Takahiro, Nakatsuka Osamu, Nishiyama Nobuhiko, Oiwa Akira, Okada Hiroyuki, Ono Teruo, Sakamoto Toshitsugu, Sakata Toshiya, Shirao Mizuki, Sukegawa Kazuo, Suzuki Toshikazu, Suzuki Hidetoshi, Taima Tetsuya, Tanaka Tetsu, Tatsuoka Kohichi, Tawara Takehiko, Tsuda Kunio, Yamamoto Kazuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   57(4)    Apr 2018   [Refereed]
Takahashi Shun, Tajiri Takeyoshi, Watanabe Katsuyuki, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
ELECTRONICS LETTERS   54(5) 257   Mar 2018   [Refereed]
Ota Yasutomo, Takamiya Daisaku, Ohta Ryuichi, Takagi Hiroyuki, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   112(9)    Feb 2018   [Refereed]
Kim Ingi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   11(1)    Jan 2018   [Refereed]
Tamada Akihito, Ota Yasutomo, Kuruma Kazuhiro, Ho Jinfa, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   56(10)    Oct 2017   [Refereed]
Ota Yasutomo, Kakuda Masahiro, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   25(17) 19981-19994   Aug 2017   [Refereed]
Kamide Kenji, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW A   96(2)    Aug 2017   [Refereed]
Kamide Kenji, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW A   96(1)    Jul 2017   [Refereed]
Ishida Satomi, Kako Satoshi, Oda Katsuya, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   56(6)    Jun 2017   [Refereed]
Takagi Hiroyuki, Ota Yasutomo, Kumagai Naoto, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   10(6)    Jun 2017   [Refereed]
Ota Yasutomo, Moriya Rai, Yabuki Naoto, Arai Miho, Kakuda Masahiro, Iwamoto Satoshi, Machida Tomoki, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   110(22)    May 2017   [Refereed]
Jang Bongyong, Tanabe Katsuaki, Kako Satoshi, Iwamoto Satoshi, Tsuchizawa Tai, Nishi Hidetaka, Hatori Nobuaki, Noguchi Masataka, Nakamura Takahiro, Takemasa Keizo, Sugawara Mitsuru, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   9(9)    Sep 2016   [Refereed]
Jhang Yuan-Hsuan, Mochida Reio, Tanabe Katsuaki, Takemasa Keizo, Sugawara Mitsuru, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   24(16) 18428-18435   Aug 2016   [Refereed]
Kim Ingi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   55(8)    Aug 2016   [Refereed]
Yamamoto Takumi, Ota Yasutomo, Ishida Satomi, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   55(8)    Aug 2016   [Refereed]
Katayama Ryuichi, Itoh Mikitaka, Hamamoto Kiichi, Iwamoto Satoshi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   55(8)    Aug 2016   [Refereed]
Iwamoto Satoshi, Takahashi Shun, Tajiri Takeyoshi, Arakawa Yasuhiko
PHOTONICS   3(2)    Jun 2016   [Refereed]
Al-Attili Abdelrahman Z., Kako Satoshi, Husain Muhammad K., Gardes Frederic Y., Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko, Saito Shinichi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   55(4)    Apr 2016   [Refereed]
Oda Katsuya, Okumura Tadashi, Kasai Junichi, Kako Satoshi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   55(4)    Apr 2016   [Refereed]
Ishida Satomi, Kako Satoshi, Oda Katsuya, Ido Tatemi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   55(4)    Apr 2016   [Refereed]
Ho Jinfa, Tatebayashi Jun, Sergent Sylvain, Fong Chee Fai, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
NANO LETTERS   16(4) 2845-2850   Apr 2016   [Refereed]
Quoc Huy Vo, Watanabe Katsuyuki, Kageyama Takeo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS   253(4) 659-663   Apr 2016   [Refereed]
Kageyama Takeo, Watanabe Katsuyuki, Quoc Huy Vo, Takemasa Keizo, Sugawara Mitsuru, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE   213(4) 958-964   Apr 2016   [Refereed]
Sergent Sylvain, Kako Satoshi, Buerger Matthias, Blumenthal Sarah, Iwamoto Satoshi, As Donat Josef, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   9(1)    Jan 2016   [Refereed]
Kamide Kenji, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW A   92(3)    Sep 2015   [Refereed]
Tatebayashi Jun, Kako Satoshi, Ho Jinfa, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
NATURE PHOTONICS   9(8) 501-+   Aug 2015   [Refereed]
Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS LETTERS   40(14) 3372-3375   Jul 2015   [Refereed]
Song Hai-Zhi, Takemoto Kazuya, Miyazawa Toshiyuki, Takatsu Motomu, Iwamoto Satoshi, Ekawa Mitsuru, Yamamoto Tsuyoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   23(12) 16264-16272   Jun 2015   [Refereed]
Al-Attili Abdelrahman Z., Kako Satoshi, Husain Muhammad K., Gardes Frederic Y., Arimoto Hideo, Higashitarumizu Naoki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko, Ishikawa Yasuhiko, Saito Shinichi
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   54(5)    May 2015   [Refereed]
Jhang Yuan-Hsuan, Tanabe Katsuaki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS   27(8) 875-878   Apr 2015   [Refereed]
Ota Yasutomo, Ohta Ryuichi, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW LETTERS   114(14)    Apr 2015   [Refereed]
Hsiao Yi-Hua, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   54(4)    Apr 2015   [Refereed]
Ho Jinfa, Tatebayashi Jun, Sergent Sylvain, Fong Chee Fai, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
ACS PHOTONICS   2(1) 165-171   Jan 2015   [Refereed]
Al-Attili Abdelrahman Zaher, Kako Satoshi, Husain Muhammad K., Gerdes Frederic Y., Higashitarumizu Naoki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko, Ishikawa Yasuhiko, Arimoto Hideo, Oda Katsuya, Ido Tatemi, Saito Shinichi
FRONTIERS IN MATERIALS      2015   [Refereed]
Kamide Kenji, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW LETTERS   113(14)    Oct 2014   [Refereed]
Ho Jinfa, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   53(8)    Jul 2014   [Refereed]
Tajiri Takeyoshi, Takahashi Shun, Tandaechanurat Aniwat, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   53(4)    Apr 2014   [Refereed]
Ota Yasutomo, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW A   89(2)    Feb 2014   [Refereed]
Ota Yasutomo, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   103(24)    Dec 2013   [Refereed]
Harbord Edmund, Ota Yasutomo, Igarashi Yuichi, Shirane Masayuki, Kumagai Naoto, Ohkouchi Shunsuke, Iwamoto Satoshi, Yorozu Shinichi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(12)    Dec 2013   [Refereed]
Kwoen Jinkwan, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   378 562-565   Sep 2013   [Refereed]
Ohkouchi Shunsuke, Kumagai Naoto, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   378 549-552   Sep 2013   [Refereed]
Kumagai Naoto, Ohkouchi Shunsuke, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   378 558-561   Sep 2013   [Refereed]
Song Hai-Zhi, Takemoto Kazuya, Miyazawa Toshiyuki, Takatsu Motomu, Iwamoto Satoshi, Yamamoto Tsuyoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS LETTERS   38(17) 3241-3244   Sep 2013   [Refereed]
Ota Yasutomo, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   21(17) 19778-19789   Aug 2013   [Refereed]
Fu Jiapeng, Tandaechanurat Aniwat, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   21(10) 12443-12450   May 2013   [Refereed]
Hsiao Yi-Hua, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(4)    Apr 2013   [Refereed]
Ohta Ryuichi, Ota Yasutomo, Takagi Hiroyuki, Kumagai Naoto, Tanabe Katsuaki, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   52(4)    Apr 2013   [Refereed]
Fu Jiapeng, Tandaechanurat Aniwat, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 10, NO 11   10(11) 1457-1460   2013   [Refereed]
Kwoen Jinkwan, Watanabe Katsuyuki, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 10, NO 11   10(11) 1496-1499   2013   [Refereed]
Sergent Sylvain, Arita Munetaka, Kako Satoshi, Tanabe Katsuaki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 10, NO 11   10(11) 1517-1520   2013   [Refereed]
Takagi Hiroyuki, Ota Yasutomo, Kumagai Naoto, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   20(27) 28292-28300   Dec 2012   [Refereed]
Arita Munetaka, Kako Satoshi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   5(12)    Dec 2012   [Refereed]
Cao Daoshe, Tandaechanurat Aniwat, Nakayama Shigeru, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   101(19)    Nov 2012   [Refereed]
Tatebayashi Jun, Ota Yasutomo, Ishida Satomi, Nishioka Masao, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(11)    Nov 2012   [Refereed]
Arakawa Yasuhiko, Iwamoto Satoshi, Nomura Masahiro, Tandaechanurat Aniwat, Ota Yasutomo
IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS   18(6) 1818-1829   Nov 2012   [Refereed]
Enderlin Alexandre, Ota Yasutomo, Ohta Ryuichi, Kumagai Naoto, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW B   86(7)    Aug 2012   [Refereed]
Tatsumi Tomohiko, Tanabe Katsuaki, Watanabe Katsuyuki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   112(3)    Aug 2012   [Refereed]
Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS   E95C(2) 206-212   Feb 2012   [Refereed]
Nakaoka Toshihiro, Tamura Yugo, Miyazawa Toshiyuki, Watanabe Katsuyuki, Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(2)    Feb 2012   [Refereed]
Ota Yasutomo, Iwamoto Satoshi, Kumagai Naoto, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW LETTERS   107(23)    Nov 2011   [Refereed]
Nakayama Shigeru, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   98(17)    Apr 2011   [Refereed]
Ohta Ryuichi, Ota Yasutomo, Nomura Masahiro, Kumagai Naoto, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   98(17)    Apr 2011   [Refereed]
Konishi Kuniaki, Nomura Masahiro, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko, Kuwata-Gonokami Makoto
PHYSICAL REVIEW LETTERS   106(5)    Feb 2011   [Refereed]
Tandaechanurat Aniwat, Ishida Satomi, Guimard Denis, Nomura Masahiro, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
NATURE PHOTONICS   5(2) 91-94   Feb 2011   [Refereed]
Tanabe Katsuaki, Guimard Denis, Bordel Damien, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 8, NO 2   8(2)    2011   [Refereed]
Kumagai Naoto, Ohkouchi Shunsuke, Shirane Masayuki, Igarashi Yuichi, Nomura Masahiro, Ota Yasutomo, Yorozu Shinichi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 8, NO 2   8(2)    2011   [Refereed]
Nomura Masahiro, Ota Yasutomo, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   97(19)    Nov 2010   [Refereed]
Nomura Masahiro, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Ota Yasutomo, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES   42(10) 2489-2492   Sep 2010   [Refereed]
Nakayama Shigeru, Iwamoto Satoshi, Ishida Satomi, Bordel Damian, Augendre Emmanuel, Clavelier Laurent, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES   42(10) 2556-2559   Sep 2010   [Refereed]
Tanabe Katsuaki, Nomura Masahiro, Guimard Denis, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES   42(10) 2560-2562   Sep 2010   [Refereed]
Tanabe Katsuaki, Guimard Denis, Bordel Damien, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   18(10) 10604-10608   May 2010   [Refereed]
Nomura Masahiro, Tanabe Katsuaki, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   18(8) 8144-8150   Apr 2010   [Refereed]
Esaki Leo, Kitamura Masatoshi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES   86(4) 451-453   Apr 2010   [Refereed]
Arakawa Yasuhiko, Tandaechanurat Aniwat, Iwamoto Satoshi, Nomura Masahiro, Guimard Denis
QUANTUM SENSING AND NANOPHOTONIC DEVICES VII   7608    2010   [Refereed]
Ota Yasutomo, Kumagai Naoto, Ohkouchi Shunsuke, Shirane Masayuki, Nomura Masahiro, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Yorozu Shinichi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   2(12)    Dec 2009   [Refereed]
Nomura Masahiro, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Ota Yasutomo, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   17(18) 15975-15982   Aug 2009   [Refereed]
Dorfner Dominic F., Iwamoto Satoshi, Nomura Masahiro, Nakayama Shigeru, Finley Jonathan J., Abstreiter Gerhard, Arakawa Yasuhiko
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   48(6)    Jun 2009   [Refereed]
Tanabe Katsuaki, Nomura Masahiro, Guimard Denis, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   17(9) 7036-7042   Apr 2009   [Refereed]
Ota Yasutomo, Shirane Masayuki, Nomura Masahiro, Kumagai Naoto, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Yorozu Shinichi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   94(3)    Jan 2009   [Refereed]
Nomura Masahiro, Iwamoto Satoshi, Tandaechanurat Aniwat, Ota Yasutomo, Kumagai Naoto, Arakawa Yasuhiko
OPTICS EXPRESS   17(2) 640-648   Jan 2009   [Refereed]
Ota Yasutomo, Nomura Masahiro, Kumagai Naoto, Watanabe Katsuyuki, Ishida Satomi, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   93(18)    Nov 2008   [Refereed]
Aoki Kanna, Guimard Denis, Nishioka Masao, Nomura Masahiro, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
NATURE PHOTONICS   2(11) 688-692   Nov 2008   [Refereed]
Arakawa Yasuhiko, Iwamoto Satoshi, Kako Satoshi, Nomura Masahiro, Guimard Denis
CHINESE OPTICS LETTERS   6(10) 718-723   Oct 2008   [Refereed]
Nomura Masahiro, Ota Yasutomo, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
APPLIED PHYSICS EXPRESS   1(7)    Jul 2008   [Refereed]
Nomura Masahiro, Iwamoto Satoshi, Kumagai Naoto, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES   40(6) 1800-1803   Apr 2008   [Refereed]
Takagi Hiroyuki, Nakaoka Toshihiro, Watanabe Katsuyuki, Kumagai Naoto, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES   40(6) 2192-2194   Apr 2008   [Refereed]
Martiradonna Luigi, Carbone Luigi, Tandaechanurat Aniwat, Kitamura Masatoshi, Iwamoto Satoshi, Manna Liberato, De Vittorio Massimo, Cingolani Roberto, Arakawa Yasuhiko
NANO LETTERS   8(1) 260-264   Jan 2008   [Refereed]
Xia Jinsong, Tominaga Ryuichiro, Iwamoto Satoshi, Usami Noritaka, Aragawa Yasuhiko, Shiraki Yasuhiro
SIGE, GE, AND RELATED COMPOUNDS 3: MATERIALS, PROCESSING, AND DEVICES   16(10) 857-+   2008   [Refereed]
Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko, Gomyo Akiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   91(21)    Nov 2007   [Refereed]
Nomura Masahiro, Iwamoto Satoshi, Kumagai Naoto, Arakawa Yasuhiko
PHYSICAL REVIEW B   75(19)    May 2007   [Refereed]
Nomura Masahiro, Iwamoto Satoshi, Arakawa Yasuhiko
NANOPHOTONICS FOR COMMUNICATION: MATERIALS, DEVICES, AND SYSTEMS IV   6779    2007   [Refereed]

Misc

 
岩本敏, 荒川泰彦
レーザー研究   46(4) 182‐186   Apr 2018
岩本敏
生産研究   70(5) 403‐411(J‐STAGE)   2018
岩本敏
科学技術未来戦略ワークショップ報告書 トポロジカル量子戦略-量子力学の新展開がもたらすデバイスイノベーション 平成29年   90‐96   2017
舘林潤, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
レーザー研究   44(8) 502‐507   Aug 2016
岩本敏
倉田奨励金研究報告   45 29-31   Oct 2015
岩本敏, 太田泰友, 荒川泰彦
Optronics   (381) 98-103   Sep 2013
荒川泰彦, 岩本敏, 太田泰友
レーザー研究   41(7) 485-491   Jul 2013
荒川泰彦, 野村政宏, 岩本敏
光学   40(9) 465-471   Sep 2011
岩本敏
日本板硝子材料工学助成会成果報告書(CD-ROM)   28 28-34   2010
岩本敏, 荒川泰彦
レーザー研究   36(10) 614-620   Oct 2008
岩本敏
Optronics   (317) 166-174   May 2008
岩本敏, 五明明子, 荒川泰彦
生産研究   60(6) 591-593 (J-STAGE)   2008
荒川泰彦, 臼杵達哉, 岩本敏, 加古敏
レーザー研究   34(11) 749-755   Nov 2006
北村雅季, 岩本敏, 荒川泰彦
レーザー研究   34(11) 767-772   Nov 2006
岩本敏, 荒川泰彦
Optronics   (287) 127-132   Nov 2005
岩本敏, 志村努, 黒田和男
レーザー研究   30(4) 159-165,198   Apr 2002
岩本敏, 黒田和男
レーザー研究   28(10) 705-711   Oct 2000
Electrooptic and Nonlinear Optical Materials and Devices (]G0003[)
The Review of Laser Engineering   28(10) 705   2000
Photorefractive properties in asymmetric coupled quantum well structures
   2001
Characterization of photorefractive InGaAs/Gats p-i-n diode
   2000

Conference Activities & Talks

 
LIN Wenbo, 太田泰友, 荒川泰彦, 岩本敏, 岩本敏
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
車一宏, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
勝見亮太, 勝見亮太, 太田泰友, 長田有登, 田尻武義, 車一宏, 山口拓人, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 秋山英文, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
LIN Wenbo, 太田泰友, 玉田晃均, 荒川泰彦, 岩本敏, 岩本敏
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
山口拓人, 勝見亮太, 長田有登, 太田泰友, 石田悟己, 荒川泰彦, 岩本敏, 岩本敏
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
KIM Ingi, 荒川泰彦, 岩本敏, 岩本敏
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
岩本敏, 太田泰友, 吉見拓展, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
長田有登, 太田泰友, 勝見亮太, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Sep 2018   
勝見亮太, 太田泰友, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
KIM Ingi, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
吉川弘文, 吉川弘文, 吉川弘文, KWOEN J., 土江貴洋, 土江貴洋, 和泉真, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
長田有登, 太田泰友, 勝見亮太, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
車一宏, 太田泰友, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
太田泰友, 勝見亮太, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
山口拓人, 勝見亮太, 長田有登, 太田泰友, 石田悟己, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
石田丈, 高橋駿, 田尻武義, 渡邉克之, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   5 Mar 2018   
玉田晃均, 太田泰友, 車一宏, 渡邉克之, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
電子情報通信学会技術研究報告   18 Jan 2018   
高橋駿, 太田泰友, 田尻武義, 館林潤, 岩本敏, 荒川泰彦
電子情報通信学会技術研究報告   18 Jan 2018   
大野修平, 高橋駿, 岩本敏, 岩本敏, 初貝安弘, 荒川泰彦, 荒川泰彦
日本物理学会講演概要集(CD-ROM)   25 Sep 2017   
酒井裕司, 木山治樹, 大岩顕, 高橋駿, 太田泰友, 岩本敏, 荒川泰彦
日本物理学会講演概要集(CD-ROM)   25 Sep 2017   
太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
太田泰友, 勝見亮太, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
LIN Wenbo, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
高橋駿, 高橋駿, 田尻武義, 太田泰友, 館林潤, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
車一宏, 太田泰友, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
田尻武義, LIN W., 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
勝見亮太, 太田泰友, 角田雅弘, 宮澤俊之, 竹本一矢, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
VO Q.H., 太田泰友, 渡邉克之, 影山健生, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
不破麻里亜, 田尻武義, 勝見亮太, 石田丈, 玉田晃均, 渡邉克之, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
JANG Bongyong, JANG Bongyong, 土沢泰, 西英隆, 中村隆宏, KWOEN Jinkwan, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
渡邉冬馬, 石田丈, 岩本敏, 荒川泰彦, 中野義昭, 杉山正和
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
玉田晃均, 太田泰友, 車一宏, HO Jinfa, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
岩本敏, 岩本敏, 太田泰友, 高橋駿, 田尻武義, 車一宏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
KIM Ingi, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
長田有登, 勝見亮太, 角田雅弘, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   25 Aug 2017   
大野修平, 高橋駿, 岩本敏, 岩本敏, 初貝安弘, 荒川泰彦, 荒川泰彦
日本物理学会講演概要集(CD-ROM)   21 Mar 2017   
車一宏, 太田泰友, 角田雅弘, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
LIN Wenbo, 太田泰友, 渡邉克之, 車一宏, 玉田晃均, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
渡邉克之, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
太田泰友, 角田雅弘, 渡邉克之, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
高橋駿, 大野修平, 岩本敏, 岩本敏, 初貝安弘, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
LEE Joohang, KWOEN Jinkwan, 影山健生, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
角田雅弘, 太田泰友, 車一宏, 渡邉克之, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
影山健生, 渡邉克之, 武政敬三, 菅原充, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
吉川弘文, 吉川弘文, 吉川弘文, 渡邉克之, 渡邉克之, 小谷晃央, 小谷晃央, 小谷晃央, 北澤田鶴子, 岩本敏, 岩本敏, 和泉真, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
玉田晃均, 太田泰友, 車一宏, HO Jinfa, 渡邉克之, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
前原史雄, 舘林潤, 石田悟己, 西岡政雄, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
田尻武義, 高橋駿, 太田泰友, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
KIM Ingi, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
石田丈, 高橋駿, 田尻武義, 太田泰友, 館林潤, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
舘林潤, 太田泰友, 石田悟己, 西岡政雄, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
勝見亮太, 太田泰友, 車一宏, 玉田晃均, 角田雅弘, 宮澤俊之, 竹本一矢, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
上出健仁, 太田泰友, 岩本敏, 荒川泰彦, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Mar 2017   
岩本敏, 岩本敏, 高橋駿, 田尻武義, 太田泰友, 荒川泰彦, 荒川泰彦
電子情報通信学会技術研究報告   11 Jan 2017   
UV/Ozone-Assisted Bonding for InAs/GaAs Quantum Dot Lasers on Si
2017 5TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON LOW TEMPERATURE BONDING FOR 3D INTEGRATION (LTB-3D)   2017   
Imaging of Topologically Protected Elastic Mode in Silica 1D Phononic Crystal via Photoelastic Effect
2017 22ND MICROOPTICS CONFERENCE (MOC)   2017   
A Photonic Crystal Nanocavity with a Quantum Dot Active Region Embedded by MBE Regrowth
2017 22ND MICROOPTICS CONFERENCE (MOC)   2017   
Optical Weyl Points below the Light Line in Semiconductor Chiral Woodpile Photonic Crystals
2017 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO)   2017   
Guiding of laser light from a nanocavity in a three-dimensional photonic crystal
2017 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO)   2017   
Time-Domain Observation of Vacuum Rabi Oscillations in a Strongly Coupled Quantum Dot-Nanocavity System
2017 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO)   2017   
Thresholdless lasing with quantum dot gain
2017 CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS (CLEO)   2017   
太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
電子情報通信学会技術研究報告   9 Dec 2016   
KIM Ingi, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
岩本敏, 岩本敏, 太田泰友, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
吉川弘文, 吉川弘文, 吉川弘文, 渡邉克之, 渡邉克之, 小谷晃央, 小谷晃央, 小谷晃央, 岩本敏, 岩本敏, 和泉真, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
舘林潤, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
太田泰友, 上出健仁, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
舘林潤, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
田尻武義, 高橋駿, 太田泰友, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
JANG Bongyong, JANG Bongyong, 田辺克明, 田辺克明, 加古敏, 岩本敏, 岩本敏, 土沢泰, 西英隆, 羽鳥伸明, 野口将高, 中村隆宏, 武政敬三, 菅原充, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
石田悟己, 加古敏, 加古敏, 小田克矢, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
岩本敏, 岩本敏, 高橋駿, 太田泰友, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
上出健仁, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   1 Sep 2016   
舘林潤, HO Jinfa, 太田泰友, 加古敏, 加古敏, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
PARK J., 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
吉川弘文, 吉川弘文, 吉川弘文, 渡邉克之, 渡邉克之, 小谷晃央, 小谷晃央, 小谷晃央, 岩本敏, 岩本敏, 和泉真, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
太田泰友, 守谷頼, 矢吹直人, 荒井美穂, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 町田友樹, 町田友樹, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
田尻武義, 高橋駿, 太田泰友, 舘林潤, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
岩本敏, 岩本敏, 太田泰友, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
KIM Ingi, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
影山健生, HUY V.Q., 渡邉克之, 武政敬三, 菅原充, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
上出健仁, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
影山健生, HUY V. Q., 渡邉克之, 武政敬三, 菅原充, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
車一宏, 太田泰友, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
小田克矢, 奥村忠嗣, 葛西淳一, 加古敏, 岩本敏, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
太田泰友, 高宮大策, 角田雅弘, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
玉田晃均, 太田泰友, 車一宏, HO Jinfa, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
角田雅弘, KWOEN Jinkwan, 車一宏, 太田泰友, 渡邉克之, 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
高橋駿, 太田泰友, 田尻武義, 館林潤, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   3 Mar 2016   
Control of Quantum Dot Light Emission by Chiral Photonic Crystal Structures
2016 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM (PIERS)   2016   
Direct Modulation of InAs/GaAs Quantum Dot Lasers on Silicon at 60 degrees C
2016 COMPOUND SEMICONDUCTOR WEEK (CSW) INCLUDES 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDIUM PHOSPHIDE & RELATED MATERIALS (IPRM) & 43RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPOUND SEMICONDUCTORS (ISCS)   2016   
Demonstration of a Plasmonic Laser using Quantum Dot Gain Medium
2016 COMPOUND SEMICONDUCTOR WEEK (CSW) INCLUDES 28TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDIUM PHOSPHIDE & RELATED MATERIALS (IPRM) & 43RD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPOUND SEMICONDUCTORS (ISCS)   2016   
Demonstration of a hybrid silicon evanescent quantum dot laser
2016 21ST OPTOELECTRONICS AND COMMUNICATIONS CONFERENCE (OECC) HELD JOINTLY WITH 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTONICS IN SWITCHING (PS)   2016   
車一宏, 太田泰友, 高宮大策, 角田雅弘, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   31 Aug 2015   
影山健生, HUY V. Q., 渡邉克之, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   31 Aug 2015   
田尻武義, 高橋駿, 太田泰友, 岩本敏, 岩本敏, 荒川泰彦, 荒川泰彦
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   31 Aug 2015   

Research Grants & Projects

 
Photorefractive effect in Semiconductor Quantum Wells
Physics, fabrication, and application of photonic nanostructures