TAKAGI Kentaro

J-GLOBAL         Last updated: Dec 19, 2018 at 17:03
 
Avatar
Name
TAKAGI Kentaro
Affiliation
Hokkaido University
Section
Field Science Center for Northern Biosphere
Job title
Associate Professor,Assistant Professor
Degree
Doctor (Earth and Environmental Science)(Hokkaido University), Master (Environmental Science)(Hokkaido University)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
2011
 - 
Today
Associate Professor, Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University
 
2009
 - 
Today
Director, Teshio Experimental Forest, Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University
 
2007
 - 
2011
Assistant Professor, Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University
 
2001
 - 
2007
 Research Associate,Field Science Center for Northern Biosphere, Hokkaido University
 
2000
 - 
2001
 Research Associate
 
1997
 - 
1999
 Researcher,Japan Science and Technology Agency
 
1999
   
 
 Researcher,San Diego State University
 

Education

 
 
 - 
1994
Graduate School, Division of Environmental Science, Hokkaido University
 
 
 - 
1997
Graduate School, Division of Earth Environmental Science and Technology, Hokkaido University
 
 
 - 
1992
Faculty of Agriculture, Hokkaido University
 

Committee Memberships

 
2017
 - 
Today
Asia Pacific Journal of Atmospheric sciences  Editor
 
2017
 - 
Today
The society of Agricultural Meteorology of Japan  Dupty editor-in-chief of Climate in Biosphere
 
2017
 - 
Today
The society of Agricultural Meteorology of Japan  Director
 
2014
 - 
2015
The society of Agricultural Meteorology of Japan  Editor
 
2009
 - 
2010
The society of Agricultural Meteorology of Japan  Editor
 
2003
 - 
2007
The society of Agricultural Meteorology of Japan  Editor
 

Published Papers

 
8 million phenological and sky images from 29 ecosystems from the Arctic to the tropics: the Phenological Eyes Network
Nagai Shin, Akitsu Tomoko, Saitoh M. Tak, Busey C. Robert, Fukuzawa Karibu, Honda Yoshiaki, Ichie Tomoaki, Ide Reiko, Ikawa Hiroki, Iwasaki Akira, Iwao Koki, Kajiwara Koji, Kang Sinkyu, Kim Yongwon, Khoon Kho Lip, Kononov V. Alexander, Kosugi Yoshiko, Maeda Takahisa, Mamiya Wataru, Matsuoka Masayuki, Maximov C. Trofim, Menzel Annette, Miura Tomoaki, Mizunuma Toshie, Morozumi Tomoki, Motohka Takeshi, Muraoka Hiroyuki, Nagano Hirohiko, Nakai Taro, Nakaji Tatsuro, Oguma Hiroyuki, Ohta Takeshi, Ono Keisuke, Pungga A.S. Runi, Petrov E. Roman, Sakai Rei, Schunk Christian, Sekikawa Seikoh, Shakhmatov Rusian, Son Yowhan, Sugimoto Atsuko, Suzuki Rikie, Takagi Kentaro, Takanashi Satoru, Tei Shunsuke, Tsuchida Satoshi, Yamamoto Hirokazu, Yamasaki Eri, Yamashita Megumi, Yoon Kyung Tae, Yoshida Toshiya, Yoshimura Mitsunori, Yoshitake Shinpei, Wilkinson Matthew, Wingate Lisa, Nasahara N. Kenlo
Ecological Research   33 1091-1092   Nov 2018   [Refereed]
A cool-temperate young larch plantation as a net methane source-A 4-year continuous hyperbolic relaxed eddy accumulation and chamber measurements
Ueyama Masahito, Yoshikawa Kota, Takagi Kenatro
Atmospheric Environment   184 110-120   Jul 2018   [Refereed]
Evaluation of forest CO2 fluxes from sonde measurements in three different climatological areas including Borneo, Malaysia, and Iriomote and Hokkaido, Japan
Nomura Shohei, Mukai Hitoshi, Terao Yukio, Takagi Kentaro, Mohamad Maznorizan, Jahaya F. Mohad
Tellus B, Chemical and Physical Meteorology   70(1) 1426316   Jan 2018   [Refereed]
Zhang Zhiyuan, Zhang Renduo, Cescatti Alessandro, Wohlfahrt Georg, Buchmann Nina, Zhu Juan, Chen Guanhong, Moyano Fernando, Pumpanen Jukka, Hirano Takashi, Takagi Kentaro, Merbold Lutz
SCIENTIFIC REPORTS   7    Jun 2017   [Refereed]
Ichii Kazuhito, Ueyama Masahito, Kondo Masayuki, Saigusa Nobuko, Kim Joon, Carmelita Alberto Ma., Ardoe Jonas, Euskirchen Eugenie S., Kang Minseok, Hirano Takashi, Joiner Joanna, Kobayashi Hideki, Marchesini Luca Belelli, Merbold Lutz, Miyata Akira, Saitoh Taku M., Takagi Kentaro, Varlagin Andrej, Bret-Harte M. Syndonia, Kitamura Kenzo, Kosugi Yoshiko, Kotani Ayumi, Kumar Kireet, Li Sheng-Gong, Machimura Takashi, Matsuura Yojiro, Mizoguchi Yasuko, Ohta Takeshi, Mukherjee Sandipan, Yanagi Yuji, Yasuda Yukio, Zhang Yiping, Zhao Fenghua
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-BIOGEOSCIENCES   122(4) 767-795   Apr 2017   [Refereed]
Toju Hirokazu, Kishida Osamu, Katayama Noboru, Takagi Kentaro
PLOS ONE   11(11)    Nov 2016   [Refereed]
Watanabe, Y.., Wakabayashi, K., Kitaoka, S., Satomura, T., Eguchi, N., Watanabe, M., Nakaba, S., Takagi, K., Sano, Y., Funada, R., and Koike, T.
Trees   30(5) 1539-1579   Oct 2016   [Refereed]
Katayama Noboru, Kishida Osamu, Sakai Rei, Hayakashi Shintaro, Miyoshi Chikako, Ito Kinya, Naniwa Aiko, Yamaguchi Aya, Wada Katsunori, Kowata Shiro, Koike Yoshinobu, Tsubakimoto Katsuhiro, Ohiwa Kenichi, Sato Hirokazu, Miyazaki Toru, Oiwa Shinichi, Oka Tsubasa, Kikuchi Shinya, Igarashi Chikako, Chiba Shiho, Akiyama Yoko, Takahashi Hiroyuki, Takagi Kentaro
PLOS ONE   10(12)    Dec 2015   [Refereed]
Koike Takayoshi, Watanabe Makoto, Watanabe Yoko, Agathokleous Evgenios, Eguchi Norikazu, Takagi Kentaro, Satoh Fuyuki, Kitaoka Satoshi, Funada Ryo
JOURNAL OF AGRICULTURAL METEOROLOGY   71(3) 174-184   Sep 2015   [Refereed]
Fukuzawa Karibu, Shibata Hideaki, Takagi Kentaro, Satoh Fuyuki, Koike Takayoshi, Sasa Kaichiro
PLANT SPECIES BIOLOGY   30(2) 104-115   Apr 2015   [Refereed]
Takagi Kentaro, Yone Yasumichi, Takahashi Hiroyuki, Sakai Rei, Hojyo Hajime, Kamiura Tatsuya, Nomura Mutsumi, Liang Naishen, Fukazawa Tatsuya, Miya Hisashi, Yoshida Toshiya, Sasa Kaichiro, Fujinuma Yasumi, Murayama Takeshi, Oguma Hiroyuki
ECOLOGICAL INFORMATICS   26 54-60   Mar 2015   [Refereed]
Takagi Kentaro, Hirata Ryuichi, Ide Reiko, Ueyama Masahito, Ichii Kazuhito, Saigusa Nobuko, Hirano Takashi, Asanuma Jun, Li Sheng-Gong, Machimura Takashi, Nakai Yuichiro, Ohta Takeshi, Takahashi Yoshiyuki
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   61(1) 61-75   Jan 2015   [Refereed]
Watanabe, M. Kitaoka, S., Eguchi, N., Watanabe, Y., Satomura, T., Takagi, K., Satoh, F., and Koike, T.
Plant Biology   18 56-62   2015   [Refereed]
Aguilos Maricar, Takagi Kentaro, Liang Naishen, Ueyama Masahito, Fukuzawa Karibu, Nomura Mutsumi, Kishida Osamu, Fukazawa Tatsuya, Takahashi Hiroyuki, Kotsuka Chikara, Sakai Rei, Ito Kinya, Watanabe Yoko, Fujinuma Yasumi, Takahashi Yoshiyuki, Murayama Takeshi, Saigusa Nobuko, Sasa Kaichiro
AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY   197 26-39   Oct 2014   [Refereed]
Watanabe Makoto, Kitaoka Satoshi, Eguchi Norikazu, Watanabe Yoko, Satomura Takami, Takagi Kentaro, Satoh Fuyuki, Koike Takayoshi
EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH   133(4) 725-733   Jul 2014   [Refereed]
Li Xianglan, Liang Shunlin, Yuan Wenping, Yu Guirui, Cheng Xiao, Chen Yang, Zhao Tianbao, Feng Jinming, Ma Zhuguo, Ma Mingguo, Liu Shaomin, Chen Jiquan, Shao Changliang, Li Shenggong, Zhang Xudong, Zhang Zhiqiang, Sun Ge, Chen Shiping, Ohta Takeshi, Varlagin Andrej, Miyata Akira, Takagi Kentaro, Saiqusa Nobuko, Kato Tomomichi
ECOHYDROLOGY   7(1) 139-149   Feb 2014   [Refereed]
Tsunogai, U., Komatsu, D.D., Ohyama, T., Suzuki, A., Nakagawa, F., Noguchi, I., Takagi, K., Nomura, M., Fukuzawa, K., and Shibata, H.(12) Tsunogai, U., Komatsu, D.D., Ohyama, T., Suzuki, A., Nakagawa, F., Noguchi, I., Takagi, K., Nomura, M., Fukuzawa, K., and Shibata, H.
Biogeosciences   11 5411-5424   2014   [Refereed]
Hirata, R., Takagi, K., Ito, A., Hirano, T., and Saigusa, N.
Biogeosciences   11 5139-5154   2014   [Refereed]
Hong, J., Takagi, K., Ohta, T., and Kodama, Y.
Hydrological Process   28 37-42   2014   [Refereed]
Fukuzawa Karibu, Shibata Hideaki, Takagi Kentaro, Satoh Fuyuki, Koike Takayoshi, Sasa Kaichiro
FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT   310 700-710   Dec 2013   [Refereed]
Watanabe Makoto, Mao Qiaozhi, Novriyanti Eka, Kita Kazuhito, Takagi Kentaro, Satoh Fuyuki, Koike Takayoshi
TREES-STRUCTURE AND FUNCTION   27(6) 1647-1655   Dec 2013   [Refereed]
Li Xianglan, Liang Shunlin, Yu Guirui, Yuan Wenping, Cheng Xiao, Xia Jiangzhou, Zhao Tianbao, Feng Jinming, Ma Zhuguo, Ma Mingguo, Liu Shaomin, Chen Jiquan, Shao Changliang, Li Shenggong, Zhang Xudong, Zhang Zhiqiang, Chen Shiping, Ohta Takeshi, Varlagin Andrej, Miyata Akira, Takagi Kentaro, Saiqusa Nobuko, Kato Tomomichi
ECOLOGICAL MODELLING   261 80-92   Jul 2013   [Refereed]
Ichii Kazuhito, Kondo Masayuki, Lee Young-Hee, Wang Shao-Qiang, Kim Joon, Ueyama Masahito, Lim Hee-Jeong, Shi Hao, Suzuki Takashi, Ito Akihiko, Kwon Hyojung, Ju Weimin, Huang Mei, Sasai Takahiro, Asanuma Jun, Han Shijie, Hirano Takashi, Hirata Ryuichi, Kato Tomomichi, Li Sheng-Gong, Li Ying-Nian, Maeda Takahisa, Miyata Akira, Matsuura Yojiro, Murayama Shohei, Nakai Yuichiro, Ohta Takeshi, Saitoh Taku M., Saigusa Nobuko, Takagi Kentaro, Tang Yan-Hong, Wang Hui-Min, Yu Gui-Rui, Zhang Yi-Ping, Zhao Feng-Hua
JOURNAL OF FOREST RESEARCH   18(1) 13-20   Feb 2013   [Refereed]
Saigusa Nobuko, Li Sheng-Gong, Kwon Hyojung, Takagi Kentaro, Zhang Lei-Ming, Ide Reiko, Ueyama Masahito, Asanuma Jun, Choi Young-Jean, Chun Jung Hwa, Han Shi-Jie, Hirano Takashi, Hirata Ryuichi, Kang Minseok, Kato Tomomichi, Kim Joon, Li Ying-Nian, Maeda Takahisa, Miyata Akira, Mizoguchi Yasuko, Murayama Shohei, Nakai Yuichiro, Ohta Takeshi, Saitoh Taku M., Wang Hui-Ming, Yu Gui-Rui, Zhang Yi-Ping, Zhao Feng-Hua
JOURNAL OF FOREST RESEARCH   18(1) 41-48   Feb 2013   [Refereed]
Aguilos Maricar, Takagi Kentaro, Liang Naishen, Watanabe Yoko, Teramoto Munemasa, Goto Seijiro, Takahashi Yoshiyuki, Mukai Hitoshi, Sasa Kaichiro
TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY   65    2013   [Refereed]
Watanabe Makoto, Ryu Koharu, Kita Kazuhito, Takagi Kentaro, Koike Takayoshi
ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY   83 73-81   Nov 2012   [Refereed]
Fukazawa, T., Murao, N., Sato, H., Takahashi, M., Akiyama, M., Yamaguchi, T., Noguchi, I., Takahashi, H., Kozuka, C., Sakai, R., Takagi, K., Fujinuma, Y., Saigusa, N., and Matsuda, K.
Asian Journal of Atmospheric Environment   6 281-287   2012   [Refereed]
Ueyama Masahito, Hirata Ryuichi, Mano Masayoshi, Hamotani Ken, Harazono Yoshinobu, Hirano Takashi, Miyata Akira, Takagi Kentaro, Takahashi Yoshiyuki
TELLUS SERIES B-CHEMICAL AND PHYSICAL METEOROLOGY   64    2012   [Refereed]
Makoto, K., Shibata, H., Kim, Y.S., Satomura, T., Takagi, K., Nomura, M., Satoh, F., and Koike, T.
Biology and Fertility of Soils   48 569-577   2012   [Refereed]
Aguilos, M.M., Takagi, K., Takahashi, H., Hasegawa, J., Ashiya, D., Kotsuka, C., Naniwa, A., Sakai, R., Ito, A., Miyoshi, C., Nomura, M., Uemura, S., and Sasa, K.
Journal of Agricultural Meteorology   68 195-204   2012   [Refereed]
Okada, K., Okada, N., Takagi, K., Urano, S., Nishida, Y., Aguilos, M., and Kobayashi, T.
Journal of Agricultural Meteorology   68 165-174   2012   [Refereed]
Peltoniemi1, M., Pulkkinen, M., Kolari1, P., Duursma, R.A., Montagnani, L., Wharton, S., Lagergren, F., Takagi, K., Verbeeck, H., Christensen, T., Vesala, T., Falk, M., Loustau, D., and Mäkelä, A.
Tree Physiology   32 200-218   2012   [Refereed]
Latent heat flux estimation using closed-path and low-frequency water vapor concentration sensors
TAKAGI Kentaro
Journal of Agricultural Meteorology, Hokkaido   64 4-12   2012   [Refereed]
Aguilos, M., Takagi, K., Liang, N., Watanabe, Y., Goto, S., Takahashi, Y., Mukai, H., and Sasa, K.
Biogeosciences Discussion   8 6415-6445   2011   [Refereed]
Khatun, R., Ohta, T., Kotani, A., Asanuma, J., Gamo, M., Han, S., Hirano, T., Nakai, Y., Saigusa, N., Takagi, K., Wang, H., and Yoshifuji, N.
5 88-92   2011   [Refereed]
Kim, Y.S., Watanabe, M., Imori, M., Sasa, K., Takagi, K., Hatano, R., and Koike, T.
46(1) 30-36   2011   [Refereed]
KIM Yong Suk, MAKOTO Kobayashi, MAKOTO Kobayashi, TAKAKAI Fumiaki, SHIBATA Hideaki, SATOMURA Takami, SATOMURA Takami, TAKAGI Kentaro, HATANO Ryusuke, KOIKE Takayoshi
European Journal of Forest Research   130(6) 1031-1044   2011   [Refereed]
KHATUN Rehana, OHTA Takeshi, KOTANI Ayumi, ASANUMA Jun, GAMO Minoru, HAN Shijie, HIRANO Takashi, NAKAI Yuichiro, SAIGUSA Nobuko, TAKAGI Kentaro, WANG Huimin, YOSHIFUJI Natsuko
Hydrological Research Letters   5 83-87   2011   [Refereed]
Izumi Noguchi, Kentaro Hayashi, Takunori Kato, Takashi Yamaguchi, Masayuki Akiyama, Hideyuki Otsuka, Shigekatsu Sakai, Kentaro Takagi, Tatsuya Fukazawa, Hideaki Shibata, Yasumi Fujinuma, Nobuko Saigusa, Minoru Shimotori, Tomomi Endo, Hiroaki Yago, Kazuhide Matsuda, Urumu Tsunogai, Hiroshi Hara
Journal of Japan Society for Atmospheric Environment   45(4) 153-165   2010   [Refereed]
Factors controlling soil respiration in a riparian zone in northern Hokkaido
KATO Sho, OKADA Keiji, TAKAGI Kentaro, URANO Shin-ichi
Journal of Agricultural Meteorology, Hokkaido   62 11-18   2010   [Refereed]
Ichii, K., Suzuki, T., Kato, T., Ito, A., Hajima, T., Ueyama, M., Sasai, T., Hirata, R., Saigusa, N., Ohtani, Y. and Takagi, K.
7 2061-2085   2010   [Refereed]
Allometric relationships and carbon and nitrogen contents for three major tree species (Quercus crispula, Betula ermanii, and Abies sachalinensis) in northern Hokkaido, Japan
Takagi, K, Kotsuka, C., Fukuzawa, K., Kayama, M., Makoto, K., Watanabe, T., Nomura, M., Fukazawa, T., Takahashi, H., Hojyo, H., Ashiya, D., Naniwa, A., Sugata, S., Kamiura T., Sugishita Y., Sakai, R., Ito, K., Kobayashi, M., Maebayashi, M., Mizuno, M., Murayama, T., Kinoshita, K., Fujiwara, D., Hashida, S., Shibata, H., Yoshida, T., Sasa, K., Saigusa, N., Fujinuma, Y., and Akibayashi, Y.
Eurasian Journal of Forest Research   13 1-7   2010   [Refereed]
Takagi Kentaro, Fukuzawa Karibu, Liang Naishen, Kayama Masazumi, Nomura Mutsumi, Hojyo Hajime, Sugata Sadao, Shibata Hideaki, Fukazawa Tatsuya, Takahashi Yoshiyuki, Nakaji Tatsuro, Oguma Hiroyuki, Mano Masayoshi, Akibayashi Yukio, Murayama Takeshi, Koike Takayoshi, Sasa Kaichiro, Fujinuma Yasumi
GLOBAL CHANGE BIOLOGY   15(5) 1275-1288   May 2009   [Refereed]
Effect of nocturnal advection in a small valley on the vegetation-atmosphere CO2 flux
OKADA Keiji, KATSURA Akihito, TAKAGI Kentaro, URANO Shin-ichi
Journal of Agricultural Meteorology, Hokkaido   61 11-18   2009   [Refereed]
Simulating carbon and water cycles of larch forests in East Asia by the BIOME-BGC model with AsiaFlux data
Ueyama, M., Ichii, K., Hirata, R., Takagi, K., Asanuma, J., Machimura, T., Nakai, Y., Ohta, T., Saigusa, N., Takahashi, Y., and Hirano, T.
Biogeosciences   7 959-977   2009   [Refereed]
Ryu, K., Watanabe, M., Shibata, H., Takagi, K., Nomura, M., and Koike, T.
Landscape and Ecological Engineering   5 99-106   2009   [Refereed]
HAYASHI Kentaro, TAKAGI Kentaro, NOGUCHI Izumi, FUKUZAWA Karibu, TAKAHASHI Hiroyuki, FUKAZAWA Tatsuya, SHIBATA Hideaki, FUJINUMA Yasumi
Water, Air, and Soil Pollution   200(1-4) 33-46   2009   [Refereed]
Tsuji Hiroyuki, Nakatsuka Takeshi, Yamazaki Koji, Takagi Kentaro
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES   113(D18)    Sep 2008   [Refereed]
EGUCHI Norikazu, KARATSU Kazuki, UEDA Tatsuhiro, FUNADA Ryo, TAKAGI Kentaro, HIURA Tsutom, SASA Kaichiro, KOIKE Takayoshi
Trees-Structure and function   22(4) 437-447   2008   [Refereed]
Changes in petiole hydraulic properties and leaf water flow in birch and oak saplings in a CO2-enriched atmosphere
Eguchi, N., Morii, N., Ueda, T., Funada, R., Takagi, K., Hiura, T., Sasa, K., and Koike, T.
Tree Physilology   28 287-295   2008   [Refereed]
Hirata, R., Saigusa, N., Yamamoto, S., Ohtani, Y., Ide, R., Asanuma, J., Gamo, M., Hirano, T., Kondo, H., Kosugi, Y., Nakai, Y., Takagi, K., Tani, M., and Wang, H.
Agricultural and Forest Meteorology   148 761-775   2008   [Refereed]
Saigusa, N., Yamamoto, S., Hirata, R., Ohtani, Y., Ide, R., Asanuma, J., Gamo, M., Hirano, T., Kondo, H., Kosugi, Y., Li, S.-G., Nakai, Y., Takagi, K., Tani, M., and Wang, H.
Agricultural and Forest Meteorology   148 700-713   2008   [Refereed]
Nakaji, T., Ide, R., Takagi, K., Kosugi, Y., Ohkubo, S., Nasahara, N.K., Saigusa, N., and Oguma, H.
Agricultural and Forest Meteorology   148 776-787   2008   [Refereed]
FUKUZAWA Karibu, SHIBATA Hideaki, TAKAGI Kentaro, SATOH Fuyuki, KOIKE Takayoshi, SASA Kaichiro
Ecological Research   22(3) 485-495   2007   [Refereed]
Tsuji Hiroyuki, Nakatsuka Takeshi, Takagi Kentaro
CHEMICAL GEOLOGY   231(1-2) 67-76   Jul 2006   [Refereed]
Takagi, K., Harazono, Y., Noguchi, S., Miyata, A., Mano, M., and Komine, M.
Aquatic Botany   85 129-136   2006   [Refereed]
CO2 emissions of the non-tree vegetation cover in larch (Larix gmelinii (Rupr.)Rupr.) stands in the central Evenkia region of Siberia, Russia
Masyagina, O.V., Prokushkin, S.G., Mori, S., Takagi, K., Nomura, M., and Abaimov, A.P.
Eurasian Journal of Forest Research   9 17-28   2006   [Refereed]
Fukuzawa, K., Shibata, H., Takagi, K., Nomura, M., Kurima, N., Fukazawa, T., Satoh, F., and Sasa, K.
Forest Ecology and Management   225 257-261   2006   [Refereed]
SHIBATA Hideaki, HIURA Tsutom, TANAKA Yumiko, TAKAGI Kentaro, KOIKE Takayoshi
Ecological Research   20(3) 325-331   2005   [Refereed]
Deforestation effects on the micrometeorology in a cool-temperate forest in northern Japan
Takagi, K., Nomura, M., Fukuzawa, K., Kayama, M., Shibata, H., Sasa, K., Koike, T., Akibayashi, Y., Fujinuma, Y., Inukai, K., and Maebayashi, M.
Journal of Agricultural Meteorology   60 1025-1028   2005   [Refereed]
WANG W J, ZU Y G, WANG H M, HIRANO T, TAKAGI K, SASA K, KOIKE T
Journal of Forest Research   10(1) 57-60   2005   [Refereed]
Soil moisture condition and growth of deciduous tree seedlings native to northern Japan grown under elevated CO2 with a FACE system
Eguchi, N., Funada, R., Ueda, T., Takagi, K., Hiura, T., Sasa, K., and Koike, T.
Phyton (Anales Rei Botanicae)   45 133-138   2005   [Refereed]
Takagi, K., Nomura, M., Ashiya, D., Takahashi, H., Sasa, K., Fujinuma, Y., Shibata, H., Akibayashi, Y., and Koike, T.
Global Biogeochemical Cycles   19 GB2012   2005   [Refereed]
CO2 control in a FACE system for tree saplings
TAKAGI Kentaro, EGUCHI Norikazu, UEDA Tatsushiro, SASA Kaichiro, KOIKE Takayoshi
Journal of Agricultural Meteorology, Hokkaido   56 9-16   2004   [Refereed]
OOBA Makoto, TAKAGI Kentaro, TAKAHASHI Hidenori
Journal of Agricultural Meteorology   59(4) 259-267   2003   [Refereed]
Stem respiration of a larch (Larix gmelini) plantation in northeast China
Wang W., Yang, F., Zu, Y., Wang, H., Takagi, K., Sasa, K., and Koike, T.
Acta Botanica Sinica   45 1387-1397   2003   [Refereed]
Takagi, K., Miyata, A., Harazono, Y., Ota, N., Komine, M., and Yoshimoto, M.
Agricultural and Forest Meteorology   115 173-181   2003   [Refereed]
TSUBOYA T, TAKAGI K, TAKAHASHI H, KURASHIGE Y, TASE N
Journal of Hydrology   252(1/4) 100-115   2001   [Refereed]
Basic data for CO2 flux monitoring of a young larch plantation--Current status of a mature, mixed conifer-broadleaf forest stand --
Koike, T., Hojyo, H., Naniwa, A., Ashiya, D., Sugata, S., Sugishita, Y., Kobayashi, M., Nomura, M., Akibayashi, Y., Nakajima, J., Takagi, K., Shibata, H., Satoh, F., Wang, W., Takada, M., Fujinuma, Y., Shi, F., Matsuura, Y., and Sasa, K.
Eurasian Journal of Forest Research   2 65-79   2001   [Refereed]
Vegetation Characteristics of a Larch-dominant Site for CO2 Flux: Monitoring Study at the Laoshan Experimental Station in Northeast China
Shi, F., Xiangwei, C., Wang, W., Takagi, K., Akibayashi, Y., Sasa, K., and Uemura, S.
Eurasian Journal of Forest Research   3 55-67   2001   [Refereed]
Meteorological characteristics of northern Hokkaido University Forests during 1995-1999
TAKAGI Kentaro, SASA Kaichiro, SATO Fuyuki, NOMURA Mutsumi, KOMIYA Keiji, TAKAHASHI Hiroyuki, Hojyo Hajime, KANEKO Kisyohi, ICHIKAWA Kazu, NAKAJIMA Junko, ASHIYA Daitaro, ISHIDA Sachinobu, OKUDA Atsushi, NANIWA Aiko, OKAMOTO Tomoko
Research Bulletin of the Hokkaido University Forests   58(1) 29-36   2001   [Refereed]
HARAZONO Yoshinobu, KOMINE Masashi, TAKAGI Kentaro, KOMURO Hirokazu
Journal of Agricultural Meteorology   55(2) 173-178   1999   [Refereed]
Effect of the invasion of vascular plants on heat and water balance in the Sarobetsu Mire, Northern Japan
Takagi, K., Tsuboya, T., Takahashi, H. and Inoue, T.
WETLANDS   19((1)) 246-254   1999   [Refereed]
TAKAGI K, TSUBOYA T, TAKAHASHI H
Agricultural and Forest Meteorology   91(3/4) 177-191   1998   [Refereed]
Diurnal variation of soil water content in Sarobetsu mire
TSUBOYA Taro, TAKAGI Kentaro, KURASHIGE Yoshimasa, TASE Norio
Journal of Japanese Association of Hydrological Sciences   27(3) 129-141   1997   [Refereed]

Misc

 
An automated-chamber network for evaluation of carbon budget of Asian terrestrial ecosystems
Liang, N., Wang, Y., Zhang, Y., He, J., Li, S., Piao, S., Fang, J., Hirano, T., Takagi, K., Fletcher, C.D., Teramoto, M. and Tan, Z.-H.
AsiaFlux Newsletter   35 3-12   2013
SHIBATA Hideaki, TAKAGI Kentaro, YOSHIDA Toshiya, FUKUZAWA Karibu, SATO Fuyuki, SASA Kaichiro
Water science   317 30-42   2011   [Refereed]
蛇紋岩土壌におけるグイマツ雑種F1利用の可能性-窒素沈着量の増加を考慮した苗木植栽試験
RYU Koharu, WATANABE Makoto, TAKAGI Kentaro, KOIKE Takayoshi
Forest tree breeding of Hokkaido   53 25-28   2010   [Refereed]
Report of the AsiaFlux Workshop 2009-Integrating Cross-scale Ecosystem Knowledge: Bridges and Barriers-
TAKAGI Kentaro
AsiaFlux Newsletter   31 2-5   2010
航空機リモートセンシングを用いた森林バイオマス量の計測について
TAKAGI Kentaro
Journal of Agricultural Meteorology, Hokkaido   61 29-36   2009   [Refereed]
Long-term monitoring of carbon and water cycles in larch forest ecosystems in East Asia
Saigusa, N., Takagi, K. and Hirano, T.
iLEAPS Newsletter   6 44-45   2009
Inter-comparison of eddy flux calculation and QC/QA procedure of three flux networks (ChinaFLUX, JapanFlux and KoFlux) under AsiaFlux
Takagi, K., Hirata, R., Wen, X., Kwon, H., Saigusa, N., Ono, K. and Miyata, A.
AsiaFlux Newsletter   26 8-11   2008
Report on the AsiaFlux Training Course 2007
(2) Saigusa, N., Takagi, K., Lee, D. and Yuta, S.
AsiaFlux Newsletter   23 1-3   2007
Report on the FLUXNET synthesis workshop 2007
Takagi, K., Lee D. and Tamai, K.
AsiaFlux Newsletter   21 1-4   2007
Report on the AsiaFlux Training Course 2006.
Saigusa, N., Takagi, K., Yuta, S. and Hirata R.
AsiaFlux Newsletter   20 1-2   2006
A Watershed-Scale Experiment on the Carbon Cycle of a Larch Plantation "CC-LaG (Carbon Cycle and Larch Growth) Experiment"
Takagi, K., Sasa, K., Koike, T., Maebayashi, M. and Fujinuma, Y.
AsiaFlux Newsletter   5 4-7   2003
Agro-environment information database using WWW ""Ecosystem Database""
HARAZONO Yoshinobu, KOMINE Masashi, TAKAGI Kentaro, KOMURO Hirokazu
Bulletin of the Computing Centre for Research in Agriculture, Forestry and Fishery Series B   B13 1-118   2000   [Refereed]

Works

 
Forest Research Database
2001

Research Grants & Projects

 
Water and carbon cycles in Northern forests
Cooperative Research
Project Year: 2001