MISC

1997年

Formation of a Chlorhexidine Degradation Intermediate through Pyruvatete Incorporation by Pseudomonas Sp. no. A-3

Biocontrol Science
 • MASARU UYEDA
 • ,
 • KEITAROU SUZUKI
 • ,
 • KAZUMI YOKOMIZO
 • ,
 • HISASHI KAWATA
 • ,
 • TAEKO SHIOSAKI
 • ,
 • KEITA WATANABE
 • ,
 • YUICHIRO MORI
 • ,
 • YUTAKA KIDO

2
1
開始ページ
35
終了ページ
38
DOI
10.4265/bio.2.35

リンク情報
DOI
https://doi.org/10.4265/bio.2.35
CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/naid/10010967412