Profile Information

Affiliation
Director, Department of R&D for Future creation, Japan Science and Technology Agency
Degree
Doctor of Science(Mar, 1996, Gakushuin University)

Researcher number
10324386
J-GLOBAL ID
200901089878977881
researchmap Member ID
1000320881

External link

Papers

  126
 • Hisamitsu Awaki, Hideyo Kunieda, Manabu Ishida, Hironori Matsumoto, Yasunori Babazaki, Tadatsugu Demoto, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Takayuki Hayashi, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Naoki Ishida, Masayuki Itoh, Toshihiro Iwase, Tatsuro Kosaka, Daichi Kurihara, Yuuji Kuroda, Yoshitomo Maeda, Yoshifumi Meshino, Ikuyuki Mitsuishi, Yuusuke Miyata, Takuya Miyazawa, Hideyuki Mori, Housei Nagano, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Shigetaka Saji, Fumiya Shimasaki, Takuro Sato, Toshiki Sato, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Kenji Tachibana, Sasagu Tachibana, Shunya Takizawa, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Tatsuharu Torii, Kentato Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi
  Applied Optics, 53(32) 7664-7676, Nov 10, 2014  Peer-reviewed
 • Hisamitsu Awaki, Hideyo Kunieda, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Takayuki Hayashi, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Masayuki Itoh, Tatsuro Kosaka, Yoshitomo Maeda, Hironori Matsumoto, Takuya Miyazawa, Hideyuki Mori, Hosei Nagano, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Satoshi Sugita, Yoshio Suzuki, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Kentaro Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 9144, 2014  Peer-reviewed
 • Miyazawa, Takuya, Furuzawa, Akihiro, Kanou, Yasufumi, Matsuda, Kenji, Sakai, Michito, Yamane, Nobuyuki, Ishida, Yosuke, Hara, Shinji, Miyata, Yusuke, Sakanobe, Karin, Haba, Yoshito, Matsumoto, Hironori, Tawara, Yuzuru, Kunieda, Hideyo, Mori, Hideyuki, Tamura, Keisuke, Maeda, Yoshitomo, Ishida, Manabu, Awaki, Hisamitsu, Okajima, Takashi, Uesugi, Kentaro, Suzuki, Yoshio, Ishida, Naoki, Ohtsu, Nobuhiro, Suzuki, Akio, Ogasaka, Yasushi, Yamashita, Koujun
  Proceedings of the SPIE, 7732 id. 77323I, Jul, 2010  
 • Hideyo Kunieda, Hisamitsu Awaki, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Ryo Iizuka, Kazunori Ishibashi, Manabu Ishida, Masayuki Itoh, Tatsuro Kosaka, Yoshitomo Maeda, Hironori Matsumoto, Takuya Miyazawa, Hideyuki Mori, Yoshiharu Namba, Yasushi Ogasaka, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Yoshio Suzuki, Keisuke Tamura, Yuzuru Tawara, Kentato Uesugi, Koujun Yamashita, Shigeo Yamauchi
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7732, 2010  Peer-reviewed
 • Takuya Miyazawa, Yasushi Ogasaka, Tomonaga Iwahara, Yasufumi Kanou, Youta Makinae, Shiori Sasaya, Takuya Ohgi, Kenji Matsuda, Michito Sakai, Daisuke Niki, Yousuke Ishida, Koudai Yamane, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Hideyo Kunieda, Koujun Yamashita, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki, Keisuke Tamura, Yoshitomo Maeda, Manabu Ishida, Takashi Okajima
  OPTICS FOR EUV, X-RAY, AND GAMMA-RAY ASTRONOMY IV, 7437, 2009  Peer-reviewed
 • Akihiro Furuzawa, Yasushi Ogasaka, Hideyo Kunieda, Takuya Miyazawa, Masato Sakai, Yosuke Kinoshita, Youta Makinae, Shiori Sasaya, Yasufumi Kanou, Daisuke Niki, Takuya Ohgi, Nodoka Oishi, Koudai Yamane, Nobuyuki Yamane, Yosuke Ishida, Yoshito Haba, Yuzuru Tawara, Koujun Yamashita, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Hideyuki Mori, Keisuke Tamura, Hisamitsu Awaki, Takashi Okajima
  OPTICS FOR EUV, X-RAY, AND GAMMA-RAY ASTRONOMY IV, 7437, 2009  Peer-reviewed
 • Katsuta J, Mizuno T, Ogasaka Y, Yoshida H, Takahashi H, Kano Y, Iwahara T, Sasaki N, Kamae T, Kokubun M, Takahashi T, Hayashida K, Uesugi K
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 603(3) 393-400, 2009  Peer-reviewed
 • Hisamitsu Awaki, Yasushi Ogasaka, Hideyo Kunieda, Akihiro Furuzawa, Hideyuki Mori, Takuya Miyazawa, Yoshito Haba, Yuzuru Tawara, Koujyun Yamashita, Peter Serlemitsos, Yang Soong, Takashi Okajima, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Keisuke Tamura, Yoshiharu Namba, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki, Keiji Ogi, Masayuki Itoh, Tatsuro Kosaka, Hiroshi Tsunemi
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7437, 2009  Peer-reviewed
 • Yasushi Ogasaka, Keisuke Tamura, Ryo Shibata, Akihiro Furuzawa, Takuya Miyazawa, Kenta Shimoda, Yoshihiro Fukaya, Tomonaga Iwahara, Tornokazu Nakamura, Masataka Naitou, Yasufumi Kanou, Naoki Sasaki, Daislike Ueno, Takashi Okajima, Emi Miyata, Noriaki Tawa, Kenji Mukai, Kazuhiro Ikegami, Michihiko Aono, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki, Satoshi Takeuchi, Taku Furamura, Rika Takahashi, Machiko Sakashita, Chiaki Sakai, Masayuki Nonoyama, Nobuaki Yamada, Katsuhiko Onishi, Tomofumi Miyauchi, Yoshitomo Maeda, Shunsaku Okada, Peter Serlemitsos, Yang Soong, Kai-Wing Chan, Scott Rohrbach, Fred Berendse, Jack Tueller, Hiroshi Tsunemi, Hideyo Kunieda, Koujun Yamashita
  JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 47(7) 5743-5754, Jul, 2008  Peer-reviewed
 • Tadayuki Takahashi, Richard Kelley, Kazuhisa Mitsuda, Hideyo Kunieda, Robert Petre, Nicholas White, Tadayasu Dotani, Ryuichi Fujimoto, Yasushi Fukazawa, Kiyoshi Hayashida, Manabu Ishida, Yoshitaka Ishisaki, Motohide Kokubun, Kazuo Makishima, Katsuji Koyama, Greg M. Madejski, Koji Mori, Richard Mushotzky, Kazuhiro Nakazawa, Yasushi Ogasaka, Takaya Ohashi, Masanobu Ozaki, Hiroyasu Tajima, Makoto Tashiro, Yukikatsu Terada, Hiroshi Tsunemi, Takeshi Go Tsuru, Yoshihiro Ueda, Noriko Yamasaki, Shin Watanabe
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7011, 2008  
 • Takuya Miyazawa, Yasushi Ogasaka, Tomonaga Iwahara, Yasufumi Kanou, Naoki Sasaki, Youta Makinae, Shiori Sasaya, Yuuki Inukai, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Hideyo Kunieda, Koujun Yamashita, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki, Keisuke Tamura, Yoshitomo Maeda, Manabu Ishida, Takashi Okajima
  SPACE TELESCOPES AND INSTRUMENTATION 2008: ULTRAVIOLET TO GAMMA RAY, PTS 1 AND 2, 7011, 2008  Peer-reviewed
 • Yoshitonto Maeda, Takayuki Hayashi, Hideyuki Mori, Ryoko Nakamura, Takuro Satoh, Akiko Sekiguchi, Kentaro Someya, Kensuke Tamura, Manabu Ishida, Takeyuki Osawa, Takayuki Shirata, Masaki Suzuki, Yasushi Ogasaka, Akhiro Furuzawa, Yoshito Haba, Takuya Miyazawa, Hideyo Kunieda, Koujun Yamashita, Takashi Okajima
  SPACE TELESCOPES AND INSTRUMENTATION 2008: ULTRAVIOLET TO GAMMA RAY, PTS 1 AND 2, 7011, 2008  Peer-reviewed
 • Hiroshi Tsunemi, Kiyoshi Hayashida, Hideyo Kunieda, Yasushi Ogasaka, Masayuki Itoh, Masanobu Ozaki, Isao Kawano
  SPACE TELESCOPES AND INSTRUMENTATION 2008: ULTRAVIOLET TO GAMMA RAY, PTS 1 AND 2, 7011, 2008  Peer-reviewed
 • Hisamitsu Awaki, Keiji Ogi, Takashi Okajima, Peter J. Serlemitsos, Yang Soong, Kai Wing Chan, Yasushi Ogasaka, Takuya Miyazawa, Akihiro Furuzawa, Hideyo Kunieda, Yuzuru Tawara, Manabu Ishida, Yoshitomo Maeda, Hideyuki Mori, Kensuke Tamura
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7011, 2008  Peer-reviewed
 • Y. Namba, T. Shimomura, A. Fushiki, A. Beaucamp, I. Inasaki, H. Kunieda, Y. Ogasaka, K. Yamashita
  CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY, 57(1) 337-340, 2008  Peer-reviewed
 • Kunieda H, Takahashi T, Kokubun M, Nakazawa K, Ogasaka Y
  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7011, 2008  Peer-reviewed
 • Yasushi Ogasaka, Keisuke Tamura, Takuya Miyazawa, Yoshihiro Fukaya, Tomonaga Iwahara, Naoki Sasaki, Akihiro Furuzawa, Yoshito Haba, Yasufumi Kanou, Daisuke Ueno, Hideyo Kunieda, Koujun Yamashita, Ryo Shibata, Takashi Okajima, Jack Tueller, Peter Serlemitsos, Yang Soong, Kai-Wing Chan, Emi Miyata, Hiroshi Tsunemi, Kentaro Uesugi, Yoshio Suzuki, Yoshiharu Namba
  OPTICS FOR EUV, X-RAY, AND GAMMA-RAY ASTRONOMY III, 6688, 2007  Peer-reviewed
 • Yasushi Ogasaka, Tomonaga Iwahara, Takuya Miyazawa, Yoshihiro Fukaya, Naoki Sasaki, Keisuke Tamura, Yasufumi Kanou, Hideyo Kunieda, Koujun Yamashita
  OPTICS FOR EUV, X-RAY, AND GAMMA-RAY ASTRONOMY III, 6688, 2007  Peer-reviewed
 • Kazuhisa Mitsuda, Mark Bautz, Hajime Inoue, Richard L. Kelley, Katsuji Koyama, Hideyo Kunieda, Kazuo Makshima, Yoshiaki Ogawara, Robert Petre, Tadayuki Takahashi, Hiroshi Tsunemi, Nicholas E. White, Naohisa Anabuki, Lorella Angelini, Keith Arnaud, Hisamitsu Awaki, Aya Bamba, Kevin Boyce, Gregory V. Brown, Kai-Wing Chan, Jean Cottam, Tadayasu Dotanli, John Doty, Ken Ebisawa, Yuichiro Ezoe, Andrew C. Fabian, Enectali Figueroa, Ryuichi Fujimoto, Yasushi Fukazawa, Tae Furusho, Akihiro Furuzawa, Keith Gendreau, Richard E. Griffiths, Yoshito Haba, Kenji Hamaguchi, Ilana Harrus, Gunther Hasinger, Isamu Hatsukade, Kiyoshi Hayashida, Patrick J. Henry, Junko S. Hiraga, Stephen S. Holt, Ann Hornschemeier, John P. Hughes, Una Hwang, Manabu Ishida, Yoshitaka Ishisaki, Naoki Isobe, Masayuki Itoh, Naoko Iyomoto, Steven M. Kahn, Tuneyoshi Kamae, Hideaki Katagiri, Jun Kataoka, Haruyoshi Katayama, Nobuyuki Kawai, Caroline Kilbourne, Kenzo Kinugasa, Steve Kissel, Shunji Kitamoto, Mitsuhiro Kohama, Takayoshi Kohmura, Motohide Kokubun, Taro Kotani, Jun'ichi Kotoku, Aya Kubota, Greg M. Madejski, Yoshitomo Maeda, Fumiyoshi Makino, Alex Markowitz, Chiho Matsumoto, Hironori Matsumoto, Masaru Matsuoka, Kyoko Matsushita, Dan McCammon, Tatehiko Mihara, Kazutami Misaki, Emi Miyata, Tsunefumi Mizuno, Koji Mori, Hideyuki Mori, Mikio Morii, Harvey Moseley, Koji Mukai, Hiroshi Murakami, Toshio Murakami, Richard Mushotzky, Fumiaki Nagase, Masaaki Namiki, Hitoshi Negoro, Kazubiro Nakazawa, John A. Nousek, Takashi Okajima, Yasushi Ogasaka, Takaya Ohashi, Tai Oshima, Naomi Ota, Masanobu Ozaki, Hideki Ozawa, Arvind N. Parmar, William D. Pence, F. Scott Porter, James N. Reeves, George R. Ricker, Ikuya Sakurai, Wilton T. Sanders, Atsushi Senda, Peter Serlemitsos, Ryo Shibata, Yang Soong, Randall Smith, Motoko Suzuki, Andrew E. Szymkowiak, Hiromitsu Takahashi, Torn Tamagawa, Keisuke Tamura, Takayuki Tamura, Yasuo Tanaka, Makoto Tashiro, Yuzuru Tawara, Yukikatsu Terada, Yuichi Terashima, Hiroshi Tomida, Ken'ichi Torii, Yohko Tsuboi, Masahiro Tsujimoto, Takeshi Go Tsuru, Martin J. L. Turner, Yoshihiro Ueda, Shiro Ueno, Masaru Ueno, Shin'ichiro Uno, Yuji Urata, Shin Watanabe, Norimasa Yamamoto, Kazutaka Yamaoka, Noriko Y. Yamasaki, Koujun Yamashita, Makoto Yamauchi, Shigeo Yamauchi, Tahir Yaqoob, Daisuke Yonetoku, Atsumasa Yoshida
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 59 S1-S7, Jan, 2007  
 • Peter J. Serlemitsos, Yang Soong, Kai-Wing Chan, Takashi Okajima, John P. Lehan, Yoshitomo Maeda, Kei Itoh, Hideyuki Mori, Ryo Iizuka, Akiharu Itoh, Hirohiko Inoue, Shunsaku Okada, Yushi Yokoyama, Yurni Itoh, Masatoshi Ebara, Ryoko Nakamura, Kensuke Suzuki, Manabu Ishida, Akira Hayakawa, Chiaki Inoue, Satoshi Okuma, Ren Kubota, Masaki Suzuki, Takeyuki Osawa, Koujun Yamashita, Hideyo Kunieda, Yuzuru Tawara, Yasushi Ogasaka, Akihiro Furuzawa, Keisuke Tamura, Ryo Shibata, Yoshito Haba, Masataka Naitou, Kazutami Misaki
  PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 59 S9-S21, Jan, 2007  

Misc.

  19