YANAGIHARA Katsunori

J-GLOBAL         Last updated: Aug 23, 2019 at 08:38
 
Avatar
Name
YANAGIHARA Katsunori
Affiliation
Nagasaki University
Section
Graduate School of Biomedical Sciences, Medical and Dental Sciences
Job title
Associate Professor
Degree
(BLANK)(Nagasaki University)

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
2006
 - 
2011
 Lecturer,Clinical Laboratory Center,Hospital,Nagasaki University
 
2011
   
 
 Associate Professor,Medical and Dental Sciences,Medical and Dental Sciences,Graduate School of Biomedical Sciences,Nagasaki University
 

Education

 
 
 - 
1997
Graduate School, Division of Medicine, Nagasaki University
 
 
 - 
1991
Faculty of Medicine, Nagasaki University
 

Published Papers

 
Miyazaki Taiga, Fukushima Kiyoyasu, Hashiguchi Kohji, Inoue Yuichi, Mihara Tomo, Sawai Toyomitsu, Suyama Naofumi, Kobayashi Tsutomu, Kondo Akira, Fukuda Yuichi, Harada Yosuke, Sasaki Eisuke, Kaku Norihito, Ide Shotaro, Takazono Takahiro, Saijo Tomomi, Kosai Kosuke, Morinaga Yoshitomo, Nakamura Shigeki, Yamamoto Kazuko, Imamura Yoshifumi, Izumikawa Koichi, Yanagihara Katsunori, Kohno Shigeru, Mukae Hiroshi
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY   25(9) 702-707   Sep 2019   [Refereed]
Maeda Masayuki, Muraki Yuichi, Kosaka Tadashi, Yamada Takehiro, Aoki Yosuke, Kaku Mitsuo, Seki Masafumi, Tanabe Yoshinari, Fujita Naohisa, Niki Yoshihito, Morita Kunihiko, Yanagihara Katsunori, Yoshida Koichiro, Kawaguchi Tatsuya
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY   25(9) 653-656   Sep 2019   [Refereed]
Yanagihara Katsunori, Matsumoto Tetsuya, Aoki Nobuki, Sato Junko, Wakamura Tomotaro, Kiyota Hiroshi, Tateda Kazuhiro, Hanaki Hideaki, Ohsaki Yoshinobu, Fujiuchi Satoru, Takahashi Manabu, Akiba Yuji, Masunaga Shingo, Takeuchi Kenichi, Takeda Hiroaki, Miki Makoto, Kumagai Toshio, Takahashi Hiroshi, Utagawa Mutsuko, Nishiya Hajime, Kawakami Sayoko, Ishigaki Shinobu, Kobayasi Nobuyuki, Takasaki Jin, Mezaki Kazuhisa, Iwata Satoshi, Katouno Yasuhiro, Inose Rika, Niki Yoshihito, Kawana Akihiko, Fujikura Yuji, Kudo Makoto, Hirano Tomo, Yamamoto Masaki, Miyazawa Naoki, Tsukada Hiroki, Aso Sakura, Yamamoto Yoshihiro, Iinuma Yoshitsugu, Mikamo Hiroshige, Yamagishi Yuka, Nakamura Atsushi, Ohashi Minoru, Kawabata Atsushi, Sugaki Yoshiko, Seki Masafumi, Hamaguchi Shigeto, Toyokawa Masahiro, Kakeya Hiroshi, Fujikawa Yasunori, Mitsuno Noriko, Ukimura Akira, Miyara Takayuki, Hayasi Michio, Mikasa Keiichi, Kasahara Kei, Koizumi Akira, Korohasi Nobuyoshi, Matumoto Takashi, Yosimura Yutaka, Katanami Yuichi, Takesue Yoshio, Wada Yasunao, Sugimoto Keisuke, Yamamoto Tsuyoshi, Kuwabara Masao, Doi Masao, Simizu Satomi, Tokuyasu Hirokazu, Hino Satoshi, Negayama Kiyoshi, Mukae Hiroshi, Kawanami Toshinori, Yatera Kazuhiro, Fujita Masaki, Kadota Junichi, Hiramatsu Kazufumi, Aoki Yosuke, Magarifuchi Hiroki, Oho Megumi, Morinaga Yoshitomo, Suga Moritaka, Muranaka Hiroyuki, Fujita Jiro, Higa Futoshi, Tateyama Masao
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY   25(9) 657-668   Sep 2019   [Refereed]
Yamashita Kohei, Miyazaki Taiga, Fukuda Yoshiko, Mitsuyama Junichi, Saijo Tomomi, Shimamura Shintaro, Yamamoto Kazuko, Imamura Yoshifumi, Izumikawa Koichi, Yanagihara Katsunori, Kohno Shigeru, Mukae Hiroshi
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY   63(8)    Aug 2019   [Refereed]
Ashizawa Nobuyuki, Miyazaki Taiga, Abe Shinichi, Takazono Taka Hiro, Saijo Tomomi, Obata Yoko, Shimamura Shintaro, Yamamoto Kazuko, Imamura Yoshifumi, Koji Takehiko, Nishino Tomoya, Izumikawa Koichi, Yanagihara Katsunori, Kohno Shigeru, Mukae Hiroshi
SCIENTIFIC REPORTS   9    Jun 2019   [Refereed]

Misc

 
Effect of clarithromycin on lymphocyte in chronic respiratory Pseudomonas aeruginosa Infection.
109. Yanagihara K, Tomono K, Sawai T, Hirakata Y, Kadota J, Koga H, Tashiro T, Kohno S
Am. J. Respir. Crit. Care Med.   155/,337-342    1997
Lipopolysaccharide induces mucus cell metaplasia in mouse lung.
Am. J. Respir. Cell Mol. Biol.   1/24(1),66-73    2001

Works

 
effect of new guinolones on penicillin resistant S-pneumonia
2001

Research Grants & Projects

 
Analysis for respiratory secretion in respiratory infection.
Project Year: 1999   
gene therapy for respiratory diseases
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2001   
Macrolide treatment for chronic respiratory infection.
Project Year: 1999