MISC

2001年

在宅介護を実践する家族の変化と要介護者の自立度に関する研究

保健婦雑誌

57
4
開始ページ
288
終了ページ
DOI
10.11477/mf.1662902420

リンク情報
DOI
https://doi.org/10.11477/mf.1662902420