SAKURAI Takeo

J-GLOBAL         Last updated: Sep 16, 2019 at 15:10
 
Avatar
Name
SAKURAI Takeo
Affiliation
National Institute for Environmental Studies
Job title
Senior Researcher
Degree
Doctor of Engineering
Research funding number
90311323
ORCID ID
0000-0002-4263-3469

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Takeo Sakurai, Yoshitaka Imaizumi, Keisuke Kuroda, Takehiko I. Hayashi, Noriyuki Suzuki
Science of The Total Environment   689 843   Nov 2019   [Refereed]
Jun Kobayashi, Miki Yoshimoto, Katsumasa Yamada, Kazumaro Okamura, Takeo Sakurai
Chemosphere   226 220   Jul 2019   [Refereed]
Kobayashi Jun, Maeda Yoshitaka, Imuta Yuki, Ishihara Fumitaka, Nakashima Naoya, Komorita Tomohiro, Sakurai Takeo
Bulletin of environmental contamination and toxicology   100(4) 536-540   2018   [Refereed]
Imaizumi Yoshitaka, Suzuki Noriyuki, Shiraishi Fujio, Nakajima Daisuke, Serizawa Shigeko, Sakurai Takeo, Shiraishi Hiroaki
Environmental Science-Processes & Impacts   20(1) 120-132   2018   [Refereed]
Sakurai Takeo, Kobayashi Jun, Ito Nozomi, Serizawa Shigeko, Shiraishi Hiroaki, Yabe Tohru, Ishii Yuichi, Suzuki Noriyuki
Bulletin Environmental Contamination and Toxicology   99(2) 203–207   2017   [Refereed]
Sakurai Takeo, Serizawa Shigeko, Kobayashi Jun, Kodama Keita, Lee Jeong-Hoon, Maki Hideaki, Zushi Yasuyuki, Sevilla-Nastor Janice Beltran, Imaizumi Yoshitaka, Suzuki Noriyuki, Horiguchi Toshihiro, Shiraishi Hiroaki
Science of the Total Environment   539 277–285   2016   [Refereed]
Jagiello Karolina, Mostrag-Szlichtyng Aleksandra, Gajewicz Agnieszka, Kawai Toru, Imaizumi Yoshitaka, Sakurai Takeo, Yamamoto Hiroshi, Tatarazako Norihisa, Mizukawa Kaoruko, Aoki Yasunobu, Suzuki Noriyuki, Watanabe Haruna, Puzyn Tomas
Environmental Modelling & Software   72 147–154   2015   [Refereed]
Kobayashi J, Sakurai T, Mizukawa K, Kinoshita K, Ito N, Hashimoto S, Nakajima D, Kawai T, Imaizumi Y, Takada H, Suzuki N
Chemosphere   93(8) 1479-1486   Nov 2013   [Refereed]
Sakurai T, Kobayashi J, Kinoshita K, Ito N, Serizawa S, Shiraishi H, Lee JH, Horiguchi T, Maki H, Mizukawa K, Imaizumi Y, Kawai T, Suzuki N
Environmental toxicology and chemistry   32(9) 2009-2017   Sep 2013   [Refereed]
Kobayashi J, Kinoshita K, Mizukawa K, Sakurai T, Imaizumi Y, Takada H, Suzuki
Chemosphere   82(5) 745-750   2011   [Refereed]
Puzyn T, Haranczyk M, Suzuki N, Sakurai
Molecular Diversity   15(1) 173-188   2010   [Refereed]
Kobayashi J, Sakurai T, Suzuki
Journal of Environmental Monitoring   12(3) 647-653   2010   [Refereed]
Sakurai T, Serizawa S, Isobe T, Kobayashi J, Kodama K, Kume G, Lee JH, Maki H, Imaizumi Y, Suzuki N, Horiguchi T, Morita M, Shiraishi
Environmental Science & Technology   44(11) 4110-4115   2010   [Refereed]
Kobayashi J, Serizawa S, Sakurai T, Imaizumi Y, Suzuki N, Horiguchi
Journal of Environmental Monitoring   12(4) 838-845   2010   [Refereed]
Cao HB, Suzuki N, Sakurai
Human and Ecological Risk Assessment   15(5) 890-906   2009   [Refereed]
Kitamura K, Sakurai T, Choi JW, Kobayashi J, Imaizumi Y, Suzuki N, Morita
Environmental Pollution   157(7) 2159-2165   2009   [Refereed]
Sakurai T, Kobayashi J, Imaizumi Y, Suzuki
Marine Pollution Bulletin   58(7) 1072-1077   2009   [Refereed]
Cao HB, Suzuki N, Sakurai T, Matsuzaki K, Shiraishi H, Morita
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology   18(3) 236-245   2008   [Refereed]
Suzuki N, Murasawa K, Sakurai T, Nansai K, Matsuhashi K, Moriguchi Y, Tanabe K, Nakasugi O, Morita
Environmental Science & Technology   38(21) 5682-5693   2004   [Refereed]
Masunaga S, Yao Y, Ogura I, Sakurai T, Nakanishi
Chemosphere   53(4) 315-324   2003   [Refereed]
Sakurai
Environmental Science & Technology   37(14) 3133-3140   2003   [Refereed]
Sakurai T, Suzuki N, Morita
Chemosphere   46(9/10) 1359-1365   2002   [Refereed]
Use of archived duplicate-diet samples to measure past dietary exposure to dioxins in Japan.
Takeo Sakurai, Kiyoshi Tanabe, Yasuyuki Shibata, Osami Nakasugi, Masatoshi Morita, Yoshie Seki, Toru Matsumura
Organohalogen Compounds   52 230-233   2001   [Refereed]
Sakurai T, Kim JG, Suzuki N, Matsuo T, Li DQ, Yao YA, Masunaga S, Nakanishi
Chemosphere   40(6) 627-640   2000   [Refereed]
Sakurai, T.; Suzuki, N.; Masunaga, S.; Nakanishi, J.
Chemosphere   37(9/12) 2211-2224   1998   [Refereed]
Sakurai T, Kim JG, Suzuki N, Nakanishi
Chemosphere   33(10) 2007-2020   1996   [Refereed]

Research Grants & Projects

 
Behavior and source of trace pollutants in the environment