SEKIMOTO Yutaro

J-GLOBAL         Last updated: Jun 8, 2015 at 21:23
 
Avatar
Name
SEKIMOTO Yutaro
Affiliation
National Institutes of Natural Sciences
Section
National Astronomical Observatory of Japan, Advanced Technology Center
Job title
Associate Professor

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2004
 - 
2014
Associate Professor, National Astronomical Observatory of Japan, National Institutes of Natural Sciences
 

Published Papers

 
Tomonori Tamura, Takashi Noguchi, Yutaro Sekimoto, Wenlei Shan, Naohisa Sato, Yoshizo Iizuka, Kazuyoshi Kumagai, Yasuaki Niizeki, Mikio Iwakuni, Tetsuya Ito
IEEE Transactions on Applied Superconductivity   25    Jun 2015
© 2002-2011 IEEE. We developed SIS mixers for Atacama large millimeter/submillimeter array (ALMA) Band 8 (385-500 GHz) receiver cartridges and evaluated their performance. DC IV curves of the SIS mixers showed small leakage current at the high cur...
Hitoshi Kiuchi, Takashi Okada, Takashi Okada, Kenichi Karatsu, Yutaro Sekimoto, Yutaro Sekimoto
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology   5 456-463   May 2015
© 2011-2012 IEEE. We have been developing a superconductive detector array for terahertz astronomical observation using Microwave Kinetic Inductance Detector (MKID) technology. MKID is accomplished by making a strip of superconductor part of a mic...
Hitoshi Kiuchi, Takashi Okada, Kenichi Karatsu, Yutaro Sekimoto
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology      Apr 2015
We have been developing a superconductive detector array for terahertz astronomical observation using Microwave Kinetic Inductance Detector (MKID) technology. MKID is accomplished by making a strip of superconductor part of a microwave resonant ci...
Shigeyuki Sekiguchi, Shigeyuki Sekiguchi, Tom Nitta, Tom Nitta, Kenichi Karatsu, Yutaro Sekimoto, Yutaro Sekimoto, Norio Okada, Toshihiro Tsuzuki, Shingo Kashima, Masakazu Sekine, Masakazu Sekine, Takashi Okada, Takashi Okada, Shibo Shu, Shibo Shu, Masato Naruse, Agnes Dominjon, Takashi Noguchi, Hiroshi Matsuo
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology   5 49-56   Jan 2015
© 2014 IEEE. We have developed an optics for 220 GHz observations, which is a compact cold re-imaging one from a telescope focal plane, with F/# = 6 to a detector plane with F/# = 1 at 100 mK. It employs two high refractive lenses, high purity alu...
Kenichi Karatsu,Satoru Mima,Shugo Oguri,Jihoon Choi,R. M. Thushara Damayanthi,Agnes Dominjon,Noboru Furukawa,Hirokazu Ishino,Hikaru Ishitsuka,Atsuko Kibayashi,Yoshiaki Kibe,Hitoshi Kiuchi,Kensuke Koga,Masato Naruse,Tom Nitta,Takashi Noguchi,Takashi Okada,Chiko Otani,Shigeyuki Sekiguchi,Yutaro Sekimoto,Masakazu Sekine,Shibo Shu,Osamu Tajima,Kenta Takahashi,Nozomu Tomita,Hiroki Watanabe,Mitsuhiro Yoshida
IEICE Transactions   98-C(3) 207-218   2015   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
OKADA NOZOMU, KIMURA KIMIHIRO, INOUE MASANORI, ONISHI TOSHIKAZU, OGAWA HIDEO, SEKIMOTO YUTARO, INATANI JUNJI, KASHIMA SHINGO, HAZUMI MASASHI, MATSUMURA TOMOTAKE, MURATA YASUHIRO, NISHIBORI TOSHIYUKI, KII TSUNEO, OTA IZUMI
日本天文学会年会講演予稿集   20 Feb 2015   
OKADA TAKASHI, OKADA TAKASHI, KARATSU KEN'ICHI, KIUCHI HITOSHI, NITTA TOMU, SEKIMOTO YUTARO, SEKINE MASAKAZU, SEKIGUCHI SHIGEYUKI, SHU SHIBO
日本天文学会年会講演予稿集   20 Feb 2015   
KARATSU KEN'ICHI, SEKIMOTO YUTARO, NOGUCHI TAKASHI, NITTA TOMU, NARUSE MASATO, SEKINE MASAKAZU, SEKIGUCHI SHIGEYUKI, OKADA TAKASHI, SHU SHIBO
日本天文学会年会講演予稿集   20 Feb 2015   
IMADA HIROAKI, NAKAI NAOMASA, KUNO NARIO, SETA MASUMICHI, NAGAI MAKOTO, TSUZUKI TOSHIHIRO, NITTA TOMU, SEKIMOTO YUTARO, KITAMOTO SHOKO, KOBAYASHI KAZUKI, ASAKURA KEN
日本天文学会年会講演予稿集   20 Feb 2015   
SEKIGUCHI SHIGEYUKI, SUGIMOTO MASAHIRO, SHU SHIBO, SEKIMOTO YUTARO, SEKINE MASAKAZU, OKADA TAKASHI, NITTA TOMU, KARATSU KEN'ICHI, OKADA NORIO, MITSUI KENJI, NARUSE MASATO
日本天文学会年会講演予稿集   20 Aug 2014   

Association Memberships