IKEHARA Yuzuru

J-GLOBAL         Last updated: Aug 27, 2019 at 16:32
 
Avatar
Name
IKEHARA Yuzuru
Affiliation
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Job title
Chief Researcher
Degree
MD. and Ph.D
Research funding number
10311440
ORCID ID
0000-0002-1915-9172

Research Areas

 
 

Education

 
 
   
 
Shiga University of Medical Science, Post graduate school of Medicine
 
 
   
 
Shiga University of medical Science, Faculty of Medicine
 

Published Papers

 
Yamaguchi T, Ikehara S, Akimoto Y, Nakanishi H, Kume M, Yamamoto K, Ohara O, Ikehara Y
Scientific reports   9(1) 11247   Aug 2019   [Refereed]
Hiromasa Yamada, Tetsuji Shimizu, Masanori Fujiwara, Susumu Kato, Yutaka Fujiwara, Hirotomo Itagaki, Satoru Kiyama, Jaeho Kim, Sanae Ikehara, Nobuyuki Shimizu, Hayao Nakanishi, Yuzuru Ikehara, Hajime Sakakita
Plasma Sources Science and Technology   27(5) 05LT02   May 2018   [Refereed]
Nobuyoshi Takeuchi, Shinichi Sakamoto, Akira Nishiyama, Takuro Horikoshi, Yasutaka Yamada, Junpei Iizuka, Maihulan Maimaiti, Yusuke Imamura, Koji Kawamura, Takashi Imamoto, Akira Komiya, Yuzuru Ikehara, Koichiro Akakura, Tomohiko Ichikawa
Clinical Genitourinary Cancer   16(4) E817-E829   Feb 2018   [Refereed]
Yamaguchi Takashi, Ikehra Sanae, Nakanishi Hayao, Ikehara Yuzuru
Cancer Science   109 515   Jan 2018   [Refereed]
Ogawa Tadashi, Hirohashi Yoshihiko, Murai Aiko, Nishidate Toshihiko, Okita Kenji, Wang Liming, Ikehara Yuzuru, Satoyoshi Tetsuta, Usui Akihiro, Kubo Terufumi, Nakastugawa Munehide, Kanaseki Takayuki, Tsukahara Tomohide, Kutomi Goro, Furuhata Tomohisa, Hirata Koichi, Sato Noriyuki, Mizuguchi Toru, Takemasa Ichiro, Torigoe Toshihiko
Oncotarget   8(68) 112550-112564   Dec 2017   [Refereed]
Tetsuji Shimizu, Yuzuru Ikehara
Journal of Physics D: Applied Physics   50(50) 503001   Dec 2017   [Refereed]
Akira Togayachi, Jun Iwaki, Hiroyuki Kaji, Hideki Matsuzaki, Atsushi Kuno, Yoshitoshi Hirao, Masaharu Nomura, Masayuki Noguchi, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
Journal of Proteome Research   16(12) 4495-4505   Oct 2017   [Refereed]
Kurake Naoyuki, Tanaka Hiromasa, Ishikawa Kenji, Nakamura Kae, Kajiyama Hiroaki, Kikkawa Fumitaka, Mizuno Masaaki, Ikehara Yuzuru, Hori Masaru
Journal of Applied Physics   122(14)    Oct 2017   [Refereed]
Naoki Wada, Jun-ichiro Ikeda, Hiromasa Tanaka, Hajime Sakakita, Masaru Hori, Yuzuru Ikehara, Eiichi Morii
Pathology - Research and Practice   213(7) 773-777   Jul 2017   [Refereed]
Kenji Miyamoto, Sanae Ikehara, Hajime Sakakita, Yuzuru Ikehara
Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition   60(1) 25-28   Jan 2017   [Refereed]
Jun-ichiro Ikeda, Hiromasa Tanaka, Kenji Ishikawa, Hajime Sakakita, Yuzuru Ikehara, Masaru Hori
Pathology International   68(1) 23-30   2017   [Refereed]
Ikehara Yuya, Ohno Yuya, Inagaki Satoshi, Kubota Yoshihiro
Chemistry Letters   46(12) 1842-1845   2017   [Refereed]
Hiromasa Yamada, Hajime Sakakita, Susumu Kato, Jaeho Kim, Satoru Kiyama, Masanori Fujiwara, Hirotomo Itagaki, Toshiya Okazaki, Sanae Ikehara, Hayao Nakanishi, Nobuyuki Shimizu, Yuzuru Ikehara
Journal of Physics D: Applied Physics   49(39) 394001   Sep 2016   [Refereed]
Yoshihiro Akimoto, Sanae Ikehara, Takashi Yamaguchi, Jaeho Kim, Hayato Kawakami, Nobuyuki Shimizu, Masaru Hori, Hajime Sakakita, Yuzuru Ikehara
Archives of Biochemistry and Biophysics   605 86-94   Sep 2016   [Refereed]
Watanabe Rihito, Kakizaki Masatoshi, Ikehara Yuzuru, Togayachi Akira
Neuropathology   36(6) 513-526   Dec 2016   [Refereed]
Ikehara Yuzuru, Ikehara Sanae, Sakakita Hajime, Yamaguchi Takashi, Kim Jaeho, Yamagishi Masahiro, Akimoto Yoshihiro, Ishikawa Kenji, Hori Masaru, Nakanishi Hayao, Shimizu Nobuyuki, IEEE
2016 43rd Ieee International Conference on Plasma Science (Icops)      2016   [Refereed]
Miyamoto Kenji, Ikehara Sanae, Takei Hikaru, Akimoto Yoshihiro, Sakakita Hajime, Ishikawa Kenji, Ueda Masashi, Ikeda Jun-ichiro, Yamagishi Masahiro, Kim Jaeho, Yamaguchi Takashi, Nakanishi Hayao, Shimizu Tetsuji, Shimizu Nobuyuki, Hori Masaru, Ikehara Yuzuru
Archives of Biochemistry and Biophysics   605 95-101   Sep 2016   [Refereed]
Koji Hayashizaki, Motoko Y. Kimura, Koji Tokoyoda, Hiroyuki Hosokawa, Kenta Shinoda, Kiyoshi Hirahara, Tomomi Ichikawa, Atsushi Onodera, Asami Hanazawa, Chiaki Iwamura, Jungo Kakuta, Kenzo Muramoto, Shinichiro Motohashi, Damon J. Tumes, Tomohisa Iinuma, Heizaburo Yamamoto, Yuzuru Ikehara, Yoshitaka Okamoto, Toshinori Nakayama
Science Immunology   1(3) eaaf9154   Sep 2016   [Refereed]
Yuzuru Ikehara, Sanae Ikehara, Hajime Sakakita, Takashi Yamaguchi, Jaeho Kim, Masahiro Yamagishi, Yoshihiro Akimoto, Kenji Ishikawa, Masaru Hori, Hayao Nakanishi, Nobuyuki Shimizu, Yuzuru Ikehara
2016 IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS)      Jun 2016   [Refereed]
Kaibori Masaki, Matsui Kosuke, Ishizaki Morihiko, Iida Hiroya, Sakaguchi Tatsuma, Tsuda Takumi, Okumura Tadayoshi, Inoue Kentaro, Shimada Shingo, Ohtsubo Seiji, Kusano Mitsuo, Ikehara Yuzuru, Ozeki Eiichi, Kitawaki Tomoki, Kon Masanori
Cancer Imaging   16    Apr 2016   [Refereed]
Iio Etsuko, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Nojima Masanori, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Hasegawa Izumi, Yatsuhashi Hiroshi, Yamasaki Kazumi, Shimada Noritomo, Ide Tatsuya, Shinkai Noboru, Nojiri Shunske, Fujiwara Kei, Joh Takashi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Tanaka Yasuhito
International Journal of Cancer   138(6) 1462-1471   Mar 2016   [Refereed]
Akiinoto Y, Ikehara S, Yamaguchi T, Kim J, Kawakami H, Shimizu N, Hori M, Sakakita H, Ikehara Y, IEEE
2016 43rd Ieee International Conference on Plasma Science (Icops)      2016   [Refereed]
Yoko Iizumi, Toshiya Okazaki, Minfang Zhang, Ryota Yuge, Toshinari Ichihashi, Maki Nakamura, Yuzuru Ikehara, Sumio Iijima, Masako Yudasaka
Carbon   93 595-603   Nov 2015   [Refereed]
Yutaka Fujiwara, Hajime Sakakita, Hiromasa Yamada, Yusuke Yamagishi, Hirotomo Itagaki, Satoru Kiyama, Masanori Fujiwara, Yuzuru Ikehara, Jaeho Kim
Japanese Journal of Applied Physics   55(1) 010301   Nov 2015   [Refereed]
Masaru Hori, Mounir Laroussi, Kai Masur, Yuzuru Ikehara
Plasma Processes and Polymers   12(12) 1336-1337   Oct 2015   [Refereed]
Ikeda Jun-Ichiro, Tsuruta Yoko, Nojima Satoshi, Sakakita Hajime, Hori Masaru, Ikehara Yuzuru
Plasma Processes and Polymers   12(12) 1370-1376   Dec 2015   [Refereed]
Masashi Ueda, Daiki Yamagami, Keiko Watanabe, Asami Mori, Hiroyuki Kimura, Kohei Sano, Hideo Saji, Kenji Ishikawa, Masaru Hori, Hajime Sakakita, Yuzuru Ikehara, Shuichi Enomoto
Plasma Processes and Polymers   12(12) 1338-1342   Sep 2015   [Refereed]
Sanae Ikehara, Hajime Sakakita, Kenji Ishikawa, Yoshihiro Akimoto, Takashi Yamaguchi, Masahiro Yamagishi, Jaeho Kim, Masashi Ueda, Jun-ichiro Ikeda, Hayao Nakanishi, Nobuyuki Shimizu, Masaru Hori, Yuzuru Ikehara
Plasma Processes and Polymers   12(12) 1348-1353   Dec 2015   [Refereed]
Takayuki Yamaguchi, Yukihiro Yokoyama, Tomoki Ebata, Atsushi Matsuda, Atsushi Kuno, Yuzuru Ikehara, Junichi Shoda, Hisashi Narimatsu, Masato Nagino
Annals of Surgical Oncology   23(2) 671-677   Sep 2015   [Refereed]
Atsushi Matsuda, Atsushi Kuno, Tomomi Nakagawa, Yuzuru Ikehara, Tatsuro Irimura, Masakazu Yamamoto, Yasuni Nakanuma, Eiji Miyoshi, Shoji Nakamori, Hayao Nakanishi, Chutiwan Viwatthanasittiphong, Petcharin Srivatanakul, Masanao Miwa, Junichi Shoda, Hisashi Narimatsu
Analytical Chemistry   87(14) 7274-7281   Jul 2015   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae K. Ikehara, Hayao Nakanishi, Yuzuru Ikehara
Cancer Research   75(15 Supplement) 822   Aug 2015   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae K. Ikehara, Hayao Nakanishi, Yuzuru Ikehara
Cancer Research   75(15 Supplement) 822   Aug 2015   [Refereed]
Takuya Saito, Chihiro Kondo, Kohei Shitara, Yuichi Ito, Noriko Saito, Yuzuru Ikehara, Yasushi Yatabe, Keigo Yamamichi, Hideo Tanaka, Hayao Nakanishi
Pathology International   65(6) 309-317   Mar 2015   [Refereed]
Hiromasa Yamada, Yusuke Yamagishi, Hajime Sakakita, Syuichiro Tsunoda, Jiro Kasahara, Masanori Fujiwara, Susumu Kato, Hirotomo Itagaki, Jaeho Kim, Satoru Kiyama, Yutaka Fujiwara, Yuzuru Ikehara, Sanae Ikehara, Hayao Nakanishi, Nobuyuki Shimizu
Japanese Journal of Applied Physics   55(1S) 01AB08   2015   [Refereed]
Jaeho Kim, Hajime Sakakita, Hiromasa Yamada, Sanae Ikehara, Hayao Nakanishi, Toru Niwa, Nobuyuki Shimizu, Masao Ichinose, Yuzuru Ikehara
Plasma Medicine   5(2-4) 99   2015   [Refereed]
Masashi Ueda, Daiki Yamagami, Keiko Watanabe, Asami Mori, Hiroyuki Kimura, Kohei Sano, Hideo Saji, Kenji Ishikawa, Masaru Hori, Hajime Sakakita, Yuzuru Ikehara, Shuichi Enomoto
Plasma Processes and Polymers   12(12) 1329   2015   [Refereed]
Hiromasa Yamada, Yusuke Yamagishi, Hajime Sakakita, Syuichiro Tsunoda, Jiro Kasahara, Masanori Fujiwara, Susumu Kato, Hirotomo Itagaki, Jaeho Kim, Satoru Kiyama, Yutaka Fujiwara, Yuzuru Ikehara, Sanae Ikehara, Hayao Nakanishi, Nobuyuki Shimizu
Japanese Journal of Applied Physics   55(1S) 01AB08   2015   [Refereed]
Hajime Sakakita, Satoru Kiyama, Jaeho Kim, Hiromasa Yamada, Isao Masukane, Toru Niwa, Nobuyuki Shimizu, Yasuyuki Seto, Masao Ichinose, Yuzuru Ikehara
Plasma Medicine   5(2-4) 189   2015   [Refereed]
Yutaka Fujiwara, Hajime Sakakita, Hiromasa Yamada, Yusuke Yamagishi, Hirotomo Itagaki, Satoru Kiyama, Masanori Fujiwara, Yuzuru Ikehara, Jaeho Kim
Japanese Journal of Applied Physics   55(1) 010301   2015   [Refereed]
Yuzuru Ikehara
Glycoscience: Biology and Medicine   1425   Oct 2014   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae Ikehara, Yuzuru Ikehara
Cancer Research   74(19 Supplement) 2032   Sep 2014   [Refereed]
Yoshitoshi Hirao, Hideki Matsuzaki, Jun Iwaki, Atsushi Kuno, Hiroyuki Kaji, Takashi Ohkura, Akira Togayachi, Minako Abe, Masaharu Nomura, Masayuki Noguchi, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
Journal of Proteome Research   13(11) 4705-4716   Sep 2014   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae Ikehara, Yuzuru Ikehara
Cancer Research   74(19 Supplement) 2032   Oct 2014   [Refereed]
Maki Sogabe, Hirofumi Nozaki, Nana Tanaka, Tomomi Kubota, Hiroyuki Kaji, Atsushi Kuno, Akira Togayachi, Masanori Gotoh, Hayao Nakanishi, Toru Nakanishi, Mikio Mikami, Nao Suzuki, Kazushige Kiguchi, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
Journal of Proteome Research   13(3) 1624-1635   Feb 2014   [Refereed]
Hiromi Kashiwazaki, Masatoshi Kakizaki, Yuzuru Ikehara, Akira Togayachi, Hisashi Narimatsu, Rihito Watanabe
Pathology International   64(5) 199-208   May 2014   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae Ikehara, Hayao Nakanishi, Yuzuru Ikehara
The Journal of Pathology   234(2) n/a-238   Aug 2014   [Refereed]
Makoto Ocho, Akira Togayachi, Etsuko Iio, Hiroyuki Kaji, Atsushi Kuno, Maki Sogabe, Masaaki Korenaga, Masanori Gotoh, Yasuhito Tanaka, Yuzuru Ikehara, Masashi Mizokami, Hisashi Narimatsu
Journal of Proteome Research   13(3) 1428-1437   Jan 2014   [Refereed]
Ueda Masashi, Fukushima Takahiro, Ogawa Kei, Kimura Hiroyuki, Ono Masahiro, Yamaguchi Takashi, Ikehara Yuzuru, Saji Hideo
Biochemical and Biophysical Research Communications   445(3) 661-666   Mar 2014   [Refereed]
Yuzuru Ikehara, Hajime Sakakita, Nobuyuki Shimizu, Sanae Ikehara, Hayao Nakanishi
Journal of Photopolymer Science and Technology   26(4) 555-557   2013   [Refereed]
Yuzuru Ikehara, Takashi Yamaguchi, Sanae Ikehara
Glycoscience: Biology and Medicine   1   2014   [Refereed]
Yuzuru Ikehara
Glycoscience: Biology and Medicine   1   2014   [Refereed]
Iio Etsuko, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Shinkai Noboru, Nojima Masanori, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Hasegawa Izumi, Fujiwara Kei, Nojiri Shunsuke, Joh Takashi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi, Tanaka Yasuhito
Hepatology   60 419A-420A   2014   [Refereed]
Dongning Du, Xuejuan Zhu, Atsushi Kuno, Atsushi Matsuda, Chikayuki Tsuruno, Demin Yu, Yan Zhang, Yuzuru Ikehara, Yasuhito Tanaka, Xinxin Zhang, Hisashi Narimatsu
Clinica Chimica Acta   413(21-22) 1796-1799   Nov 2012   [Refereed]
Hirao Yoshitoshi, Matsuzaki Hideki, Iwaki Jun, Kuno Atsushi, Kaji Hiroyuki, Ohkura Takashi, Togayachi Akira, Abe Minako, Nomura Masaharu, Noguchi Masayuki, Ikehara Yuzuru, Narimatsu Hisashi
Figshare      2014   [Refereed]
Kiyoaki Ito, Atsushi Kuno, Yuzuru Ikehara, Masaya Sugiyama, Hiroaki Saito, Yoshihiko Aoki, Teppei Matsui, Masatoshi Imamura, Masaaki Korenaga, Kazumoto Murata, Naohiko Masaki, Yasuhito Tanaka, Shuhei Hige, Namiki Izumi, Masayuki Kurosaki, Shuhei Nishiguchi, Michiie Sakamoto, Masayoshi Kage, Hisashi Narimatsu, Masashi Mizokami
Hepatology   56(4) 1448-1456   Oct 2012   [Refereed]
Thillaiampalam Sivakumar, Michihito Tagawa, Takeshi Yoshinari, Adrian P. Ybañez, Ikuo Igarashi, Yuzuru Ikehara, Hiroshi Hata, Seiji Kondo, Kotaro Matsumoto, Hisashi Inokuma, Naoaki Yokoyama
Journal of Clinical Microbiology   50(6) 2111-2113   Jun 2012   [Refereed]
Kaoru Akita, Shuhei Yoshida, Yuzuru Ikehara, Sayumi Shirakawa, Munetoyo Toda, Mizue Inoue, Jo Kitawaki, Hayao Nakanishi, Hisashi Narimatsu, Hiroshi Nakada
International Journal of Gynecological Cancer   22(4) 531-538   May 2012   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae Ikehara, MIka Hashimoto, Ami Sato, Hayao Nakanishi, Yuzuru Ikehara
Cancer Research   72(8 Supplement) 4434   Apr 2012   [Refereed]
Kaoru Akita, Shuhei Yoshida, Yuzuru Ikehara, Sayumi Shirakawa, Munetoyo Toda, Mizue Inoue, Jo Kitawaki, Hayao Nakanishi, Hisashi Narimatsu, Hiroshi Nakada
International Journal of Gynecological Cancer   22(4) 531   May 2012   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae Ikehara, MIka Hashimoto, Ami Sato, Hayao Nakanishi, Yuzuru Ikehara
Cancer Research   72(8 Supplement) 4434   Apr 2012   [Refereed]
Yoshifumi Nishikawa, Ayako Ogiso, Kyohko Kameyama, Maki Nishimura, Xuenan Xuan, Yuzuru Ikehara
Experimental Parasitology   135(3) 479-485   Nov 2013   [Refereed]
Hiroki Murakami, Hayao Nakanishi, Harunari Tanaka, Seiji Ito, Kazunari Misawa, Yuuichi Ito, Yuzuru Ikehara, Eisaku Kondo, Yasuhiro Kodera
Gastric Cancer   16(1) 74-83   Mar 2012   [Refereed]
Atsushi Kuno, Takashi Sato, Hiroko Shimazaki, Sachiko Unno, Kozue Saitou, Katsue Kiyohara, Maki Sogabe, Chikayuki Tsuruno, Youichi Takahama, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
PROTEOMICS - Clinical Applications   7(9-10) n/a-647   Aug 2013   [Refereed]
Yoko Iizumi, Toshiya Okazaki, Yuzuru Ikehara, Mutsuo Ogura, Shinsuke Fukata, Masako Yudasaka
ACS Applied Materials & Interfaces   5(16) 7665-7670   Aug 2013   [Refereed]
Thillaiampalam Sivakumar, Michihito Tagawa, Takeshi Yoshinari, Adrian P. Yba{ñ}ez, Ikuo Igarashi, Yuzuru Ikehara, Hiroshi Hata, Seiji Kondo, Kotaro Matsumoto, Hisashi Inokuma, Naoaki Yokoyama
Journal of Clinical Microbiology   50(6) 2111   Mar 2012   [Refereed]
Hidenori Ozaki, Hideki Matsuzaki, Hidenobu Ando, Hiroyuki Kaji, Hayao Nakanishi, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
Clinical & Experimental Metastasis   29(3) 229-238   Jan 2012   [Refereed]
T. Kudo, T. Sato, K. Hagiwara, Y. Kozuma, T. Yamaguchi, Y. Ikehara, M. Hamada, K. Matsumoto, M. Ema, S. Murata, N. Ohkohchi, H. Narimatsu, S. Takahashi
Blood   122(9) 1649-1657   Jun 2013   [Refereed]
Atsushi Matsuda, Atsushi Kuno, Hideki Matsuzaki, Toru Kawamoto, Toshihide Shikanai, Yasuni Nakanuma, Masakazu Yamamoto, Nobuhiro Ohkohchi, Yuzuru Ikehara, Junichi Shoda, Jun Hirabayashi, Hisashi Narimatsu
Journal of Proteomics   85 1-11   Jun 2013   [Refereed]
Iio Etsuko, Tanaka Yasuhito, Watanabe Tsunamasa, Ikehara Yuzuru, Ocho Makoto, Togayachi Akira, Kuno Atsushi, Gotoh Masanori, Joh Takashi, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
Hepatology   58 601A   Oct 2013   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Sanae K. Ikehara, Yuzuru Ikehara
Cancer Research   73(8 Supplement) 2729   Apr 2013   [Refereed]
Hiroyuki Kaji, Makoto Ocho, Akira Togayachi, Atsushi Kuno, Maki Sogabe, Takashi Ohkura, Hirofumi Nozaki, Takashi Angata, Yasunori Chiba, Hidenori Ozaki, Jun Hirabayashi, Yasuhito Tanaka, Masashi Mizokami, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
Journal of Proteome Research   12(6) 2630-2640   Apr 2013   [Refereed]
Ito Kiyoaki, Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Imamura Masatoshi, Murata Kazumoto, Masaki Naohiko, Hige Shuhei, Kurosaki Masayuki, Nishiguchi Shuhei, Sakamoto Michiie, Kage Masayoshi, Tanaka Yasuhito, Narimatsu Hisashi, Mizokami Masashi
Hepatology   54 1221A-1222A   Oct 2011   [Refereed]
Hiroaki Tateno, Asako Matsushima, Keiko Hiemori, Yasuko Onuma, Yuzuru Ito, Kayo Hasehira, Ken Nishimura, Manami Ohtaka, Satoko Takayasu, Mahito Nakanishi, Yuzuru Ikehara, Mio Nakanishi, Kiyoshi Ohnuma, Techuan Chan, Masashi Toyoda, Hidenori Akutsu, Akihiro Umezawa, Makoto Asashima, Jun Hirabayashi
STEM CELLS Translational Medicine   2(4) 265-273   Mar 2013   [Refereed]
Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Tanaka Yasuhito, Ito Kiyoaki, Mizokami Masashi, Hirabayashi Jun, Narimatsu Hisashi
Hepatology   54 571A   Oct 2011   [Refereed]
Maki Nakamura, Yoshio Tahara, Yuzuru Ikehara, Tatsuya Murakami, Kunihiro Tsuchida, Sumio Iijima, Iwao Waga, Masako Yudasaka
Nanotechnology   22(46) 465102   Oct 2011   [Refereed]
Atsushi Kuno, Yuzuru Ikehara, Yasuhito Tanaka, Kiyoaki Ito, Atsushi Matsuda, Satoru Sekiya, Shuhei Hige, Michiie Sakamoto, Masayoshi Kage, Masashi Mizokami, Hisashi Narimatsu
Scientific Reports   3(1)    Jan 2013   [Refereed]
Atsushi Kuno, Yuzuru Ikehara, Yasuhito Tanaka, Kozue Saito, Kiyoaki Ito, Chikayuki Tsuruno, Shinya Nagai, Youichi Takahama, Masashi Mizokami, Jun Hirabayashi, Hisashi Narimatsu
Clinica Chimica Acta   412(19-20) 1767-1772   Sep 2011   [Refereed]
Kashiwazaki Hiromi, Taguchi Fumihiro, Ikehara Yuzuru, Watanabe Rihito
Japanese Journal of Infectious Diseases   64(3) 256-259   May 2011   [Refereed]
S. Kamiyama, T. Ichimiya, Y. Ikehara, T. Takase, I. Fujimoto, T. Suda, S. Nakamori, M. Nakamura, F. Nakayama, T. Irimura, H. Nakanishi, M. Watanabe, H. Narimatsu, S. Nishihara
Glycobiology   21(2) 235-246   Oct 2010   [Refereed]
Kuno Atsushi, Ikehara Yuzuru, Tanaka Yasuhito, Angata Takashi, Unno Sachiko, Sogabe Maki, Ozaki Hidenori, Ito Kiyoaki, Hirabayashi Jun, Mizokami Masashi, Narimatsu Hisashi
Clinical Chemistry   57(1) 48-56   Jan 2011   [Refereed]
Yamaguchi Takashi, Ikehara Sanae K, Ikehara Yuzuru
Cancer Research   73(8, Suppl. 1) 2729   2013   [Refereed]
Takashi Yamaguchi, Masahiro Yamanaka, Sanae Ikehara, Katsuya Kida, Noritaka Kuboki, Daisuke Mizuno, Naoaki Yokoyama, Hisashi Narimatsu, Yuzuru Ikehara
Veterinary Parasitology   171(3-4) 207-215   Aug 2010   [Refereed]
A. Togayachi, Y. Kozono, Y. Ikehara, H. Ito, N. Suzuki, Y. Tsunoda, S. Abe, T. Sato, K. Nakamura, M. Suzuki, H. M. Goda, M. Ito, T. Kudo, S. Takahashi, H. Narimatsu
Proceedings of the National Academy of Sciences   107(26) 11900-11905   Jun 2010   [Refereed]
Houshuang Zhang, Yoshifumi Nishikawa, Junya Yamagishi, Jinlin Zhou, Yuzuru Ikehara, Naoya Kojima, Naoaki Yokoyama, Xuenan Xuan
Experimental Parasitology   125(2) 130-136   Jun 2010   [Refereed]
Makoto Matsui, Yoshitaka Shimizu, Yasuhiro Kodera, Eisaku Kondo, Yuzuru Ikehara, Hayao Nakanishi
Cancer Science   101(7) 1670-1677   Apr 2010   [Refereed]
Atsushi Matsuda, Atsushi Kuno, Toru Kawamoto, Hideki Matsuzaki, Tatsuro Irimura, Yuzuru Ikehara, Yoh Zen, Yasuni Nakanuma, Masakazu Yamamoto, Nobuhiro Ohkohchi, Junichi Shoda, Jun Hirabayashi, Hisashi Narimatsu
Hepatology   52(1) 174-182   Mar 2010   [Refereed]
Takashi Sato, Takashi Kudo, Yuzuru Ikehara, Hiroyasu Ogawa, Tomoko Hirano, Katsue Kiyohara, Kozue Hagiwara, Akira Togayachi, Masatsugu Ema, Satoru Takahashi, Koji Kimata, Hideto Watanabe, Hisashi Narimatsu
Journal of Biological Chemistry   286(7) 5803   2010   [Refereed]
Ken Nishimura, Masayuki Sano, Manami Ohtaka, Birei Furuta, Yoko Umemura, Yoshiro Nakajima, Yuzuru Ikehara, Toshihiro Kobayashi, Hiroaki Segawa, Satoko Takayasu, Hideyuki Sato, Kaori Motomura, Eriko Uchida, Toshie Kanayasu-Toyoda, Makoto Asashima, Hiromitsu Nakauchi, Teruhide Yamaguchi, Mahito Nakanishi
Journal of Biological Chemistry   286(6) 4760   2010   [Refereed]
Takashi Sato, Takashi Kudo, Yuzuru Ikehara, Hiroyasu Ogawa, Tomoko Hirano, Katsue Kiyohara, Kozue Hagiwara, Akira Togayachi, Masatsugu Ema, Satoru Takahashi, Koji Kimata, Hideto Watanabe, Hisashi Narimatsu
Journal of Biological Chemistry   286(7) 5803-5812   2010   [Refereed]
Ken Nishimura, Masayuki Sano, Manami Ohtaka, Birei Furuta, Yoko Umemura, Yoshiro Nakajima, Yuzuru Ikehara, Toshihiro Kobayashi, Hiroaki Segawa, Satoko Takayasu, Hideyuki Sato, Kaori Motomura, Eriko Uchida, Toshie Kanayasu-Toyoda, Makoto Asashima, Hiromitsu Nakauchi, Teruhide Yamaguchi, Mahito Nakanishi
Journal of Biological Chemistry   286(6) 4760-4771   2010   [Refereed]
Yokoyama N, Ikehara Y, Tiwananthagorn W, Ota N, Igarashi I, Kojima N, Taguchi O, Tsujimura K.
Journal of Protozoology Research   20(2) 20-30   2010   [Refereed]
Atsushi Kuno, Atsushi Matsuda, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu, Jun Hirabayashi
Glycomics   165   2010   [Refereed]
Atsushi Kuno, Atsushi Matsuda, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu, Jun Hirabayashi
Methods in Enzymology   478 165-179   2010   [Refereed]
Hajime SAKAKITA, Yuzuru IKEHARA
Plasma and Fusion Research   5 S2117   2010   [Refereed]
Yuzuru Ikehara, Masahiro Yamanaka, Takashi Yamaguchi
Journal of Biomedicine and Biotechnology   2010 1   2010   [Refereed]
Akira Togayachi, Yuko Kozono, Atsushi Kuno, Takashi Ohkura, Takashi Sato, Jun Hirabayashi, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
Functional Glycomics   185   2010   [Refereed]
Akira Togayachi, Yuko Kozono, Atsushi Kuno, Takashi Ohkura, Takashi Sato, Jun Hirabayashi, Yuzuru Ikehara, Hisashi Narimatsu
Methods in Enzymology   479 185-204   2010   [Refereed]
Hisashi Narimatsu, Hiromichi Sawaki, Atsushi Kuno, Hiroyuki Kaji, Hiromi Ito, Yuzuru Ikehara
FEBS Journal   277(1) 95-105   Nov 2009   [Refereed]

Misc

 
粂優彦, 山口高志, 山口高志, 池原譲, 池原譲, 山本一夫
膵臓   33(3) 489-489   May 2018
田中昭代, 平田美由紀, 池原譲, 池原譲, 秋元義弘, 中西速夫, 田中宏昌, 堀勝
日本衛生学雑誌(Web)   73(Supplement) S276-S276   Mar 2018
坂本信一, 納谷幸男, 藤村正亮, 茂田安弘, 武井亮憲, 正井基之, 赤倉功一郎, 池原譲, 安西尚彦, 市川智彦
日本尿路結石症学会誌   16(2) 117‐120-120   Dec 2017
箕輪祐貴, 箕輪祐貴, 藤原大, 藤原大, 板垣宏知, 池原譲, 池原譲, 金子俊郎, 岡崎俊也, 飯泉陽子, 榊田創, 榊田創
応用物理学会春季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   64th ROMBUNNO.16a‐315‐3   Mar 2017
栂谷内晶, 岩城隼, 梶裕之, 松崎英樹, 久野敦, 平尾嘉利, 野村将春, 野口雅之, 池原譲, 成松久
日本生化学会大会(Web)   90th ROMBUNNO.2P‐0025 (WEB ONLY)-0025]   Dec 2017

Research Grants & Projects

 
Elucidating the biological function of Sialyl Tn antigen on the course of cancer development
Developement of drug delivery system on biological function of carbohydrates