Hiroyuki Kamiguchi

J-GLOBAL         Last updated: Oct 16, 2018 at 20:27
 
Avatar
Name
Hiroyuki Kamiguchi
E-mail
hiroyuki.kamiguchiriken.jp
URL
https://cbs.riken.jp/en/faculty/h.kamiguchi/
Affiliation
RIKEN Center for Brain Science
Job title
Deputy Director
ORCID ID
0000-0003-1802-6324

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Feiqing Ding, Adam T. Guy, Peter Greimel, Yoshio Hirabayashi, Hiroyuki Kamiguchi, Yukishige Ito
Chemical Communications   54(61) 8470   2018   [Refereed]
Wada Fumitaka, Nakata Asuka, Tatsu Yoshiro, Ooashi Noriko, Fukuda Tetsuko, Nabetani Takuji, Kamiguchi Hiroyuki
Cell Reports   15(6) 1329-1344   2016   [Refereed]
Akiyama Hiroki, Fukuda Tetsuko, Tojima Takuro, Nikolaev Viacheslav O, Kamiguchi Hiroyuki
Journal of Neuroscience   36(20) 5636-5649   2016   [Refereed]
Tojima Takuro, Itofusa Rurika, Kamiguchi Hiroyuki
Journal of Neuroscience   34(21) 7165-7178   2014   [Refereed]
Guy Adam T, Nagatsuka Yasuko, Ooashi Noriko, Inoue Mariko, Nakata Asuka, Greimel Peter, Inoue Asuka, Nabetani Takuji, Murayama Akiho, Ohta Kunihiro, Ito Yukishige, Aoki Junken, Hirabayashi Yoshio, Kamiguchi Hiroyuki
Science   349(6251) 974-977   2015   [Refereed]
Tojima Takuro, Hines Jacob H, Henley John R, Kamiguchi Hiroyuki
Nature Reviews Neuroscience   12(4) 191-203   2011   [Refereed]
Akiyama Hiroki, Kamiguchi Hiroyuki
Journal of Biological Chemistry   285(53) 41740-41748   2010   [Refereed]
Tamada Atsushi, Kawase Satoshi, Murakami Fujio, Kamiguchi Hiroyuki
Journal of Cell Biology   188(3) 429-441   2010   [Refereed]
Tojima Takuro, Itofusa Rurika, Kamiguchi Hiroyuki
Neuron   66(3) 370-377   2010   [Refereed]
Tojima Takuro, Itofusa Rurika, Kamiguchi Hiroyuki
Journal of Neuroscience   29(24) 7886-7897   2009   [Refereed]
Akiyama Hiroki, Matsu-ura Toru, Mikoshiba Katsuhiko, Kamiguchi Hiroyuki
Science Signaling   2(79)    2009   [Refereed]
Tojima Takuro, Akiyama Hiroki, Itofusa Rurika, Li Yan, Katayama Hiroyuki, Miyawaki Atsushi, Kamiguchi Hiroyuki
Nature Neuroscience   10(1) 58-66   2007   [Refereed]
Ooashi N, Futatsugi A, Yoshihara F, Mikoshiba K, Kamiguchi H
Journal of Cell Biology   170(7) 1159-1167   2005   [Refereed]
Nishimura K, Yoshihara F, Tojima T, Ooashi N, Yoon W, Mikoshiba K, Bennett V, Kamiguchi H
Journal of Cell Biology   163(5) 1077-1088   2003   [Refereed]
Nishimura T, Fukata Y, Kato K, Yamaguchi T, Matsuura Y, Kamiguchi H, Kaibuchi K
Nature Cell Biology   5(9) 819-826   2003   [Refereed]
Nakai Y, Kamiguchi H
Journal of Cell Biology   159(6) 1097-1108   2002   [Refereed]
Kamiguchi H, Yoshihara F
Journal of Neuroscience   21(23) 9194-9203   2001   [Refereed]
Kamiguchi H, Lemmon V
Journal of Neuroscience   20(10) 3676-3686   2000   [Refereed]
Kamiguchi H, Lemmon V
Current Opinion in Cell Biology   12(5) 598-605   2000   [Refereed]
Kamiguchi H, Long KE, Pendergast M, Schaefer AW, Rapoport I, Kirchhausen T, Lemmon V
Journal of Neuroscience   18(14) 5311-5321   1998   [Refereed]
Kamiguchi H, Hlavin ML, Yamasaki M, Lemmon V
Annual Review of Neuroscience   21 97-125   1998   [Refereed]
Kamiguchi H, Lemmon V
Journal of Neuroscience   18(10) 3749-3756   1998   [Refereed]