MORITA Shin-ya

J-GLOBAL         Last updated: Jul 30, 2019 at 08:47
 
Avatar
Name
MORITA Shin-ya
Affiliation
Shiga University of Medical Science
Section
University Hospital
Job title
Associate Professor
Degree
Master (Pharmacy)(Kyoto University), PhD(Kyoto University)
ORCID ID
0000-0003-4079-707X

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
 
   
 
Shiga University of Medical Science University Hospital
 
 
   
 
Associate Professor, Shiga University of Medical Science University Hospital, Department of Pharmacy
 

Education

 
 
 - 
2002
Graduate School, Division of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University
 
 
 - 
2005
Graduate School, Division of Pharmaceutical Sciences, Kyoto University
 
 
 - 
2000
Faculty of Pharmaceutical Science, Kyoto University
 

Awards & Honors

 
Mar 2018
SUMS Grand Round Award, Shiga University of Medical Science
Winner: Shin-ya Morita
 
Mar 2015
Molecular mechanisms for disorders associated with abnormalities of membrane phospholipid metabolism, The Pharmaceutical Society of Japan Award for Young Scientists, The Pharmaceutical Society of Japan
Winner: Shin-ya Morita
 
May 2012
Bile salt resistance of hepatocellular membrane acquired by phospholipid synthase and transporter, Membrane Award for Young Sientists, The Membrane Society of Japan
Winner: Shin-ya Morita
 

Published Papers

 
Tokuji Tsuji, Shin-ya Morita, Yoshito Ikeda, Tomohiro Terada
Sci. Rep.   9(8607) 1-13   2019   [Refereed]
Yoshito Ikeda, Shin-ya Morita, Ryo Hatano, Tokuji Tsuji, Tomohiro Terada
Biochim. Biophys. Acta - Mol. Cell Biol. Lipids   in press    2019   [Refereed]
Hiroka Takase, Masafumi Tanaka, Yuki Nakamura, Shin-ya Morita, Toshiyuki Yamada, Takahiro Mukai
Chem. Phys. Lipids   221 8-14   2019   [Refereed]
Shin-ya Morita, Yoshito Ikeda, Tokuji Tsuji, Tomohiro Terada
Chem. Pharm. Bull.   67(4) 333-340   2019   [Refereed][Invited]
Satoshi Noda, Tetsuya Yoshida, Daiki Hira, Ryosuke Murai, Keiji Tomita, Teruhiko Tsuru, Susumu Kageyama, Akihiro Kawauchi, Yoshito Ikeda, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Clin. Genitourin. Cancer   17(2) e306-e313   2019   [Refereed]
Yurie Katsube, Daiki Hira, Masayuki Tsujimoto, Hiroyoshi Koide, Tetsuya Minegaki, Yoshito Ikeda, Shin-ya Morita, Kohshi Nishiguchi, Tomohiro Terada
Int. J. Clin. Pharmacol. Ther.   56(7) 328-336   2018   [Refereed]
Masaki Sumi, Chiaki Hasegawa, Hiroaki Morii, Nobuo Hoshino, Yumi Okunuki, Kashie Kanemoto, Miya Horie, Haruka Okamoto, Naoki Yabuta, Masashi Matsuda, Takaki Kamiya, Masatomo Sudo, Kyouko Masuda, Yuri Iwashita, Kaori Matsuda, Yoshiko Motooka, Daiki Hira, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
YAKUGAKU ZASSHI   138(5) 715-722   2018   [Refereed]
Daiki Hira, Hiroyoshi Koide, Shigemi Nakamura, Toyoko Okada, Kazunori Ishizeki, Masafumi Yamaguchi, Setsuko Koshiyama, Tetsuya Oguma, Kayoko Ito, Saori Funayama, Yuko Komase, Shin-ya Morita, Kohshi Nishiguchi, Yasutaka Nakano, Tomohiro Terada
PLoS ONE   13(2) e0193082   2018   [Refereed]
Shin-ya Morita
Medicine and Drug Journal   54(S-1) 607-614   2018   [Invited]
Yoshito Ikeda, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Sci. Rep.   7(306) 1-13   2017   [Refereed]
Hiroyoshi Koide, Daiki Hira, Masayuki Tsujimoto, Yurie Katsube, Tetsuya Minegaki, Takashi Uzu, Yoshito Ikeda, Shin-ya Morita, Kohshi Nishiguchi, Tomohiro Terada
Biol. Pharm. Bull.   40(5) 681-686   2017   [Refereed]
Takaki Kamiya, Nobuo Hoshino, Miya Horie, Daiki Hira, Shin-ya Morita, Masaya Sasaki, Tomohiro Terada
Jpn. J. Pharm. Health Care Sci.   42(12) 825-833   2016   [Refereed]
Morita Shin-ya
Membrane   41(5) 202-208   2016   [Refereed][Invited]
Satoshi Noda, Daiki Hira, Susumu Kageyama, Fumiyasu Jo, Akinori Wada, Tetsuya Yoshida, Akihiro Kawauchi, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Clin. Genitourin. Cancer   14(4) e453-e456   2016   [Refereed]
Shin-ya Morita
Biol. Pharm. Bull.   39(1) 1-24   2016   [Refereed][Invited]
Michiya Akabane, Daiki Hira, Yoshito Ikeda, Satoshi Noda, Koji Uenishi, Shin-ya Morita, Naoto Yamada, Tomohiro Terada
Jpn. J. Pharm. Health Care Sci.   41(5) 355-359   2015   [Refereed]
Tetsuya Saita, Yuta Yamamoto, Satoshi Noda, Makoto Shioya, Daiki Hira, Akira Andoh, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada, Masashi Shin
Biol. Pharm. Bull.   38(11) 1788-1793   2015   [Refereed]
Daiki Hira, Yugo Chisaki, Satoshi Noda, Hisazumi Araki, Takashi Uzu, Hiroshi Maegawa, Yoshitaka Yano, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Pharmacology   96(1-2) 90-98   2015   [Refereed]
Satoshi Noda, Takashi Otsuji, Masato Baba, Tetsuya Yoshida, Susumu Kageyama, Keisei Okamoto, Yusaku Okada, Akihiro Kawauchi, Hiroyuki Onishi, Daiki Hira, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Clin. Genitourin. Cancer   13(4) 350-358   2015   [Refereed]
Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Sci. Rep.   5(11737) 1-15   2015   [Refereed]
Daiki Hira, Setsuko Koshiyama, Yuko Komase, Nobuo Hoshino, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
J. Asthma   52(3) 296-300   2015   [Refereed]
Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Antibiotics Chemother.   31(3) 457-465   2015   [Invited]
Kyoko Wakita, Shin-ya Morita, Naoko Okamoto, Eriko Takata, Tetsurou Handa, Minoru Nakano
Biochim. Biophys. Acta - Mol. Cell Biol. Lipids   1851(5) 598-604   2015   [Refereed]
Shin-ya Morita
Membrane   39(2) 85-91   2014   [Refereed][Invited]
Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
BioMed Res. Int.   954781 1-11   2014   [Refereed]
Yugo Chisaki, Satoshi Noda, Daiki Hira, Shin-ya Morita, Yoshitaka Yano, Tomohiro Terada
Biol. Pharm. Bull.   37(7) 1158-1161   2014   [Refereed]
Hiroki Yagura, Mayu Shibata, Hiroyuki Kushida, Munehiro Yoshino, Izumi Nakata, Tomoko Uehira, Shin-ya Morita, Takuma Shirasaka, Reiko Teraoka, Takeshi Kuwahara, Shuji Kitagawa
Jpn. J. Pharm. Health Care Sci.   40(4) 230-236   2014   [Refereed]
Yuko Nagayasu, Shin-ya Morita, Hideki Hayashi, Yutaka Miura, Kazuki Yokoyama, Makoto Michikawa, Jin-ichi Ito
Brain Res.   1563 31-40   2014   [Refereed]
Miki Komahashi, Yasuko Ono, Reiko Yutani, Shin-ya Morita, Reiko Teraoka, Shuji Kitagawa
Jpn. J. Pharm. Health Care Sci.   39(2) 98-103   2013   [Refereed]
Shin-ya Morita, Tadanori Tsuda, Manami Horikami, Reiko Teraoka, Shuji Kitagawa, Tomohiro Terada
J. Lipid Res.   54(5) 1221-1230   2013   [Refereed]
Satoshi Noda, Makoto Shioya, Daiki Hira, Yoshihide Fujiyama, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Cancer Chemother. Pharmacol.   72(1) 269-272   2013   [Refereed]
Shin-ya Morita
Membrane   37(4) 245-249   2012   [Refereed][Invited]
Shin-ya Morita
J.Pharm. Sci. Technol.   72(2) 101-105   2012   [Invited]
Shin-ya Morita, Sachimi Shirakawa, Yukiko Kobayashi, Keiko Nakamura, Reiko Teraoka, Shuji Kitagawa, Tomohiro Terada
J. Lipid Res.   53(2) 325-330   2012   [Refereed]
Reiko Yutani, Shin-ya Morita, Reiko Teraoka, Shuji Kitagawa
Chem. Pharm. Bull.   60(8) 989-994   2012   [Refereed]
Shin-ya Morita, Kuriko Soda, Reiko Teraoka, Shuji Kitagawa, Tomohiro Terada
Chem. Phys. Lipids   165(5) 571-576   2012   [Refereed]
Satoshi Noda, Susumu Kageyama, Teruhiko Tsuru, Shigehisa Kubota, Tetsuya Yoshida, Keisei Okamoto, Yusaku Okada, Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Case. Rep. Oncol.   5(3) 627-632   2012   [Refereed]
Shin-ya Morita, Atsushi Sakurai, Minoru Nakano, Shuji Kitagawa, and Tetsurou Handa
Lipids   46(4) 323-332   2011   [Refereed]
Shuji Kitagawa, Kenta Yoshii, Shin-ya Morita, Reiko Teraoka
Chem. Pharm. Bull.   59(6) 793-796   2011   [Refereed]
Shin-ya Morita, Noriaki Ikeda, Manami Horikami, Kuriko Soda, Kosuke Ishihara, Reiko Teraoka, Tomohiro Terada, Shuji Kitagawa
FEBS J.   278(24) 4768-4781   2011   [Refereed]
Kazuchika Nishitsuji, Minoru Nakano, Shin-ya Morita, and Tetsurou Handa
Membrane   35(1) 30-36   2010   [Refereed]
Shuji Kitagawa, Kana Inoue, Reiko Teraoka, and Shin-ya Morita
Chem. Pharm. Bull.   58(3) 398-401   2010   [Refereed]
Yasuhito Shirai, Takeshi Kouzuki, Kenichi Kakefuda, Shigeki Moriguchi, Atsushi Oyagi, Kyoji Horie, Shin-ya Morita, Masamitsu Shimazawa, Kohji Fukunaga, Junji Takeda, Naoaki Saito, Hideaki Hara
PLoS ONE   5(7)    2010   [Refereed]
Shin-ya Morita, Atsuko Takeuchi, and Shuji Kitagawa
Biochem. J.   432(2) 387-398   2010   [Refereed]
Shin-ya Morita, Kazumitsu Ueda, and Shuji Kitagawa
J. Lipid Res.   50(9) 1945-1952   2009   [Refereed]
Reiko Teraoka, Yuki Matsushima, Isao Sugimoto, Kana Inoue, Shin-ya Morita, and Shuji Kitagawa
Chem. Pharm. Bull.   57(12) 1343-1347   2009   [Refereed]
Shin-ya Morita, Yuko Deharu, Eriko Takata, Minoru Nakano and Tetsurou Handa
Biochim. Biophysi. Acta- Biomembranes   1778(11) 2594-2603   2008   [Refereed]
Shin-ya Morita
Membrane   32(1) 11-17   2007   [Refereed][Invited]
Shin-ya Morita, Aya Kobayashi, Yasukazu Takanezawa, Noriyuki Kioka, Tetsurou Handa, Hiroyuki Arai, Michinori Matsuo and Kazumitsu Ueda
Hepatology   46(1) 188-199   2007   [Refereed]
Yasuhisa Kimura, Shin-ya Morita, Michinori Matsuo and Kazumitsu Ueda
Cancer Sci.   98(9) 1303-1310   2007   [Refereed][Invited]
Jian-Sheng Gong, Shin-ya Morita, Mariko Kobayashi, Tetsurou Handa, Shinobu C. Fujita, Katsuhiko Yanagisawa and Makoto Michikawa
Mol. Neurodegener.   2(9)    2007   [Refereed]
Shin-ya Morita, Minoru Nakano, Atsushi Sakurai, Yuko Deharu, Aline Vertut-Doï and Tetsurou Handa
FEBS Lett.   579(7) 1759-1764   2005   [Refereed]
Atsushi Sakurai, Shin-ya Morita, Kyoko Wakita, Yuko Deharu, Minoru Nakano and Tetsurou Handa
J. Lipid Res.   46(10) 2214-2220   2005   [Refereed]
Shin-ya Morita, Misa Kawabe, Atsushi Sakurai, Keiichirou Okuhira, Aline Vertut-Doï, Minoru Nakano and Tetsurou Handa
J. Biol. Chem.   279(23) 24355-24361   2004   [Refereed]
Shin-ya Morita, Keiichirou Okuhira, Nanoko Tsuchimoto, Aline Vertut-Doï, Hiroyuki Saito, Minoru Nakano and Tetsurou Handa
Biochim. Bíophys. Acta - Mol. Cell Bíol. Lípids   1631(2) 169-176   2003   [Refereed]
Shin-ya Morita, Misa Kawabe, Minoru Nakano and Tetsurou Handa
Chem. Phys. Lipids   126(1) 39-48   2003   [Refereed]
Mayumi Yamamoto, Shin-ya Morita, Michiko Kumon, Misa Kawabe, Kazuchika Nishitsuji, Hiroyuki Saito, Alin Vertut-Doï, Minoru Nakano and Tetsurou Handa
Biochim Biophys. Acta - Mol. Cell Biol. Lipids   1632(1-3) 31-39   2003   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
Development of novel enzymatic fluorometric assay for quantifying phosphatidylinositol
Shin-ya Morita, Tokuji Tsuji, Yoshito Ikeda, Tomohiro Terada
60th International Conference on the Bioscience of Lipids   Jun 2019   
Novel enzymatic fluorometric measurements of all major cellular phospholipid classes
Shin-ya Morita, Tokuji Tsuji, Yoshito Ikeda, Tomohiro Terada
59th International Conference on the Bioscience of Lipids   Sep 2018   
Enhancing effects of bile salts on ABCB4-mediated phospholipid efflux
Shin-ya Morita, Yoshito Ikeda, Tokuji Tsuji, Tomohiro Terada
7th FEBS Special Meeting ABC Proteins   Mar 2018   
Novel enzymatic fluorometric assays for quantifying cellular phospholipid classes
Shin-ya Morita, Yoshito Ikeda, Tomohiro Terada
12th International Congress of Cell Biology   Jun 2016   
New enzyme-based fluorometric assay for quantifying cardiolipin and phosphatidylglycerol in cells and mitochondria
Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
Cardiolipin as Key Lipid of Mitochondria in Health and Disease   Sep 2015   
Quantitative analysis of cellular phospholipid classes by using enzymatic fluorometric assays
Shin-ya Morita, Yoshito Ikeda, Tomohiro Terada
13th Euro Fed Lipid Congress   Sep 2015   
Molecular mechanism for biliary phospholipid efflux mediated by ABCB4 [Invited]
Shin-ya Morita, Yoshito Ikeda, Tomohiro Terada
2nd International Symposium on Epithelial Barrier and Transport   Nov 2014   
Efflux and compositional changes of cellular phospholipids mediated by ABCB4 localized in canalicular nonraft membranes
Shin-ya Morita, Tomohiro Terada
11th Congress of the International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids   Jun 2014   
New method for measuring phosphatidylserine
Shin-ya Morita, Sachimi Shirakawa, Yukiko Kobayashi, Keiko Nakamura, Reiko Teraoka, Shuji Kitagawa, Tomohiro Terada
iCeMS International Symposium ABC2011 in Kyoto   Nov 2011   
Effect of phosphatidylethanolamine N-methyltransferase on hepatocellular resistance to bile salts
Shin-ya Morita, Noriaki Ikeda, Kosuke Ishihara, Kuriko Soda, Reiko Teraoka, Tomohiro Terada, Shuji Kitagawa
The Liver Meeting 2011   Nov 2011   
Functions of PEMT analysed by novel enzymatic assays and mass spectrometry
Shin-ya Morita, Atsuko Takeuchi, Shuji Kitagawa
Biochemical Society Annual Symposium-Recent Advances in Membrane Biochemistry   Jan 2011   
Formation of ceramide-enriched domains in lipid particles enhances apoE binding and stimulates HSPG and LRP-mediated uptake by macrophages [Invited]
Shin-ya Morita, Misa Kawabe, Atsushi Sakurai, Minoru Nakano, Tetsurou Handa
The 1st Seoul-Kyoto-Osaka Joint Symposium on Pharmaceutical Sciences for Young Scientists   Dec 2004   
A novel enzymatic method for measuring phosphatidic acid in cultured cells
Shin-ya Morita, Kazumitsu Ueda, Shuji Kitagawa
FEBS Advanced Course Lipid Signaling and Disease   Sep 2009   
ABCB4-mediated efflux of cellular phospholipids and regulation of membrane integrity
Shin-ya Morita, Kazumitsu Ueda, Shuji Kitagawa
Transporters 2008   Aug 2008   
MDR2-mediated efflux of cellular phospholipids and cholesterol
Shin-ya Morita, Aya Kobayashi, Michinori Matsuo, Yasukazu Takanezawa, Hiroyuki Arai, Kazumitsu Ueda
FEBS Special Meeting European Lipidomics Initiative   Oct 2006   
Ceramide forms three-dimensional microdomains in lipid particles and enhances apolipoprotein E binding
Shin-ya Morita, Minoru Nakano, Tetsurou Handa
Experimental Biology 2005   Apr 2005   

Research Grants & Projects

 
Atherosclerosis induced by changes in lipoprotein membrane
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2004 - 2005
Mechanism of HDL generation mediated by ABC proteins
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2006 - 2006
Suppression of foam cell formation by lipid transporter ABCB4
The Other Research Programs
Project Year: 2007 - 2008

Patents

 
特許第6513637号 : Method and kit for quantifying cardiolipin
Morita Shin-ya
特許US10174357 : Method and kit for quantifying cardiolipin
Shin-ya Morita