KATO Yukio

J-GLOBAL         Last updated: Oct 23, 2019 at 20:27
 
Avatar
Name
KATO Yukio
Affiliation
Kanazawa University
Section
Institute of Medical,Pharmaceutical and Health Sciences, Faculty of Pharmacy, Institute of Medical, Pharmaceutical and Health Sciences, Faculty of Pharmacy
Degree
Ph.D.(The University of Tokyo)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
2002
 - 
2008
: Kanazawa University 
 
2008
   
 
-: Kanazawa University 
 
Apr 2001
 - 
May 2002
National Institutes of Health Visiting Fellow 
 
1993
 - 
2002
: University of Tokyo 
 

Education

 
 
 - 
1993
Pharmaceutical Sciences, Graduate School, Division of Pharmaceutical Sciences, The University of Tokyo
 
 
 - 
1990
Faculty of Pharmaceutical Science, The University of Tokyo
 

Awards & Honors

 
2008
New Investigator Award
 
2006
New Investigator Award
 
2006
New Investigator Award
 

Published Papers

 
Al-Shammari AH, Masuo Y, Fujita KI, Yoshikawa Y, Nakamichi N, Kubota Y, Sasaki Y, Kato Y
Journal of pharmaceutical sciences   108(6) 2173-2179   Jun 2019   [Refereed]
Kawanishi T, Arakawa H, Masuo Y, Nakamichi N, Kato Y
Journal of pharmaceutical sciences   108(9) 3130-3137   May 2019   [Refereed]
Iwase M, Fujita KI, Nishimura Y, Seba N, Masuo Y, Ishida H, Kato Y, Kiuchi Y
Cancer chemotherapy and pharmacology   83(5) 993-998   May 2019   [Refereed]
Nakamichi N, Nakao S, Masuo Y, Koike A, Matsumura N, Nishiyama M, Al-Shammari AH, Sekiguchi H, Sutoh K, Usumi K, Kato Y
Journal of medicinal food   22(4) 408-415   Apr 2019   [Refereed]
Fujita K, Matsumoto N, Ishida H, Kubota Y, Iwai S, Shibanuma M, Kato Y
Current drug metabolism   20(5) 361-376   2019   [Refereed]
Nakamichi N, Masuo Y, Kato Y
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan   139(6) 847-852   2019   [Refereed]
Hashimoto Satsuki, Honda Kyoko, Fujita Kohei, Miyachi Yuka, Isoda Kazuya, Misaka Ko, Suga Yukio, Kato Satoshi, Tsuchiya Hiroyuki, Kato Yukio, Okajima Masaki, Taniguchi Takumi, Shimada Tsutomu, Sai Yoshimichi
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL HEALTH CARE AND SCIENCES   4    Nov 2018   [Refereed]
Tashiro Y, Sakai R, Hirose-Sugiura T, Kato Y, Matsuo H, Takada T, Suzuki H, Makino T
Molecules (Basel, Switzerland)   23(11)    Nov 2018   [Refereed]
Masuo Yusuke, Ohba Yuri, Yamada Kohei, Al-Shammari Aya Hasan, Seba Natsumi, Nakamichi Noritaka, Ogihara Takuo, Kunishima Munetaka, Kato Yukio
PHARMACEUTICAL RESEARCH   35(11)    Nov 2018   [Refereed]
Ishimoto T, Masuo Y, Kato Y, Nakamichi N
Cellular signalling   53 269-280   Oct 2018   [Refereed]
Futatsugi Azusa, Toshimoto Kota, Yoshikado Takashi, Sugiyama Yuichi, Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION   46(5) 749-757   May 2018   [Refereed]
Ellawatty Waleed Elsayed Ahmed, Masuo Yusuke, Fujita Ken-ichi, Yamazaki Erina, Ishida Hiroo, Arakawa Hiroshi, Nakamichi Noritaka, Abdelwahed Ramadan, Sasaki Yasutsuna, Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION   46(1) 33-40   Jan 2018   [Refereed]
Ishimoto Takahiro, Nakamichi Noritaka, Nishijima Hikari, Masuo Yusuke, Kato Yukio
NEUROCHEMICAL RESEARCH   43(1) 116-128   Jan 2018   [Refereed]
Shinozaki Yasuyuki, Furuichi Kengo, Toyama Tadashi, Kitajima Shinji, Hara Akinori, Iwata Yasunori, Sakai Norihiko, Shimizu Miho, Kaneko Shuichi, Isozumi Noriyoshi, Nagamori Shushi, Kanai Yoshikatsu, Sugiura Tomoko, Kato Yukio, Wada Takashi
KIDNEY INTERNATIONAL   92(6) 1356-1369   Dec 2017   [Refereed]
Arakawa Hiroshi, Washio Ikumi, Matsuoka Natsumi, Kubo Hikaru, Staub Angelina Yukiko, Nakamichi Noritaka, Ishiguro Naoki, Kato Yukio, Nakanishi Takeo, Tamai Ikumi
SCIENTIFIC REPORTS   7    Oct 2017   [Refereed]
Ehrhardt Carsten, Backman Per, Couet William, Edwards Chris, Forbes Ben, Friden Markus, Gumbleton Mark, Hosoya Ken-Ichi, Kato Yukio, Nakanishi Takeo, Takano Mikihisa, Terasaki Tetsuya, Yumoto Ryoko
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   106(9) 2234-2244   Sep 2017   [Refereed]
Fujita Ken-ichi, Masuo Yusuke, Yamazaki Erina, Shibutani Toshiki, Kubota Yutaro, Nakamichi Noritaka, Sasaki Yasutsuna, Kato Yukio
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   106(9) 2632-2641   Sep 2017   [Refereed]
Nakamichi Noritaka, Kato Yukio
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN   40(8) 1146-1152   Aug 2017   [Refereed]
Masuo Yusuke, Nagamori Shushi, Hasegawa Aoi, Hayashi Kazuki, Isozumi Noriyoshi, Nakamichi Noritaka, Kanai Yoshikatsu, Kato Yukio
PHARMACEUTICAL RESEARCH   34(6) 1233-1243   Jun 2017   [Refereed]
Hashimoto Naoto, Nakamichi Noritaka, Yamazaki Erina, Oikawa Masashi, Masuo Yusuke, Schinkel Alfred H., Kato Yukio
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS   521(1-2) 365-373   Apr 2017   [Refereed]
Nakamichi Noritaka, Ishimoto Takahiro, Yamauchi Yoshihide, Masuo Yusuke, Kato Yukio
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN   39(10) 1638-1645   Oct 2016   [Refereed]
Futatsugi Azusa, Masuo Yusuke, Kawabata Shiori, Nakamichi Noritaka, Kato Yukio
JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY   68(9) 1160-1169   Sep 2016   [Refereed]
Erdő F, Hashimoto N, Karvaly G, Nakamichi N, Kato Y
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society   233 147-161   Jul 2016   [Refereed]
Taguchi Takayuki, Masuo Yusuke, Kogi Tatsuya, Nakamichi Noritaka, Kato Yukio
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   105(7) 2231-2239   Jul 2016   [Refereed]
Nakamichi Noritaka, Nakayama Keigo, Ishimoto Takahiro, Masuo Yusuke, Wakayama Tomohiko, Sekiguchi Hirotaka, Sutoh Keita, Usumi Koji, Iseki Shoichi, Kato Yukio
BRAIN AND BEHAVIOR   6(6)    Jun 2016   [Refereed]
Ben Said Mariem, Grati M'hamed, Ishimoto Takahiro, Zou Bing, Chakchouk Imen, Ma Qi, Yao Qi, Hammami Bouthaina, Yan Denise, Mittal Rahul, Nakamichi Noritaka, Ghorbel Abdelmonem, Neng Lingling, Tekin Mustafa, Shi Xiao Rui, Kato Yukio, Masmoudi Saber, Lu Zhongmin, Hmani Mounira, Liu Xuezhong
HUMAN GENETICS   135(5) 513-524   May 2016   [Refereed]
Tang Yaliang, Masuo Yusuke, Sakai Yoshio, Wakayama Tomohiko, Sugiura Tomoko, Harada Ryuichi, Futatsugi Azusa, Komura Takuya, Nakamichi Noritaka, Sekiguchi Hirotaka, Sutoh Keita, Usumi Koji, Iseki Shoichi, Kaneko Shuichi, Kato Yukio
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   105(5) 1779-1789   May 2016   [Refereed]
Matsuo Hirotaka, Yamamoto Ken, Nakaoka Hirofumi, Nakayama Akiyoshi, Sakiyama Masayuki, Chiba Toshinori, Takahashi Atsushi, Nakamura Takahiro, Nakashima Hiroshi, Takada Yuzo, Danjoh Inaho, Shimizu Seiko, Abe Junko, Kawamura Yusuke, Terashige Sho, Ogata Hiraku, Tatsukawa Seishiro, Yin Guang, Okada Rieko, Morita Emi, Naito Mariko, Tokumasu Atsumi, Onoue Hiroyuki, Iwaya Keiichi, Ito Toshimitsu, Takada Tappei, Inoue Katsuhisa, Kato Yukio, Nakamura Yukio, Sakurai Yutaka, Suzuki Hiroshi, Kanai Yoshikatsu, Hosoya Tatsuo, Hamajima Nobuyuki, Inoue Ituro, Kubo Michiaki, Ichida Kimiyoshi, Ooyama Hiroshi, Shimizu Toru, Shinomiya Nariyoshi
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES   75(4) 652-659   Apr 2016   [Refereed]
Fujita Ken-ichi, Masuo Yusuke, Okumura Hidenori, Watanabe Yusuke, Suzuki Hiromichi, Sunakawa Yu, Shimada Ken, Kawara Kaori, Akiyama Yuko, Kitamura Masanori, Kunishima Munetaka, Sasaki Yasutsuna, Kato Yukio
PHARMACEUTICAL RESEARCH   33(2) 269-282   Feb 2016   [Refereed]
Wei Ling, Tominaga Hideyuki, Ohgaki Ryuichi, Wiriyasermkul Pattama, Hagiwara Kohei, Okuda Suguru, Kaira Kyoichi, Kato Yukio, Oriuchi Noboru, Nagamori Shushi, Kanai Yoshikatsu
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES   130(2) 101-109   Feb 2016   [Refereed]
Yamada Tatsuya, Takakura Hisashi, Jue Thomas, Hashimoto Takeshi, Ishizawa Rie, Furuichi Yasuro, Kato Yukio, Iwanaka Nobumasa, Masuda Kazumi
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON   594(2) 483-495   Jan 2016   [Refereed]
Abouzed TK, Munesue S, Harashima A, Masuo Y, Kato Y, Khailo K, Yamamoto H, Yamamoto Y
Journal of diabetes research   2016 1786789   2016   [Refereed]
Naka Kazuhito, Jomen Yoshie, Ishihara Kaori, Kim Junil, Ishimoto Takahiro, Bae Eun-Jin, Mohney Robert P., Stirdivant Steven M., Oshima Hiroko, Oshima Masanobu, Kim Dong-Wook, Nakauchi Hiromitsu, Takihara Yoshihiro, Kato Yukio, Ooshima Akira, Kim Seong-Jin
NATURE COMMUNICATIONS   6    Aug 2015   [Refereed]
Shimizu Takuya, Masuo Yusuke, Takahashi Saki, Nakamichi Noritaka, Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS   30(3) 231-239   Jun 2015   [Refereed]
Shimizu Takuya, Kijima Ai, Masuo Yusuke, Ishimoto Takahiro, Sugiura Tomoko, Takahashi Saki, Nakamichi Noritaka, Kato Yukio
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN   38(5) 774-780   May 2015   [Refereed]
Kawase Atsushi, Sakata Misato, Yada Nagisa, Nakasaka Misaki, Shimizu Takuya, Kato Yukio, Iwaki Masahiro
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   103(12) 4058-4065   Dec 2014   [Refereed]
Kawase Atsushi, Norikane Sari, Okada Ayaka, Adachi Mamiko, Kato Yukio, Iwaki Masahiro
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   103(8) 2556-2564   Aug 2014   [Refereed]
Takeuchi Kazuya, Sugiura Tomoko, Matsubara Kazuki, Sato Ren, Shimizu Takuya, Masuo Yusuke, Horikawa Masato, Nakamichi Noritaka, Ishiwata Norihisa, Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION   42(4) 726-734   Apr 2014   [Refereed]
Ishimoto Takahiro, Nakamichi Noritaka, Hosotani Hiroshi, Masuo Yusuke, Sugiura Tomoko, Kato Yukio
PLOS ONE   9(2)    Feb 2014   [Refereed]
Fujita Ken-ichi, Sugiura Tomoko, Okumura Hidenori, Umeda Saki, Nakamichi Noritaka, Watanabe Yusuke, Suzuki Hiromichi, Sunakawa Yu, Shimada Ken, Kawara Kaori, Sasaki Yasutsuna, Kato Yukio
PHARMACEUTICAL RESEARCH   31(1) 204-215   Jan 2014   [Refereed]
Adachi Eri, Hirose-Sugiura Tomoko, Kato Yukio, Ikebuchi Fumie, Yamashita Atsuko, Abe Tetsushi, Fukuta Kazuhiro, Adachi Kiichi, Matsumoto Kunio
PHARMACOLOGY   94(3-4) 190-197   2014   [Refereed]
Nakayama Akiyoshi, Matsuo Hirotaka, Shimizu Takuya, Ogata Hiraku, Takada Yuzo, Nakashima Hiroshi, Nakamura Takahiro, Shimizu Seiko, Chiba Toshinori, Sakiyama Masayuki, Ushiyama Chisaki, Takada Tappei, Inoue Katsuhisa, Kawai Sayo, Hishida Asahi, Wakai Kenji, Hamajima Nobuyuki, Ichida Kimiyoshi, Sakurai Yutaka, Kato Yukio, Shimizu Toru, Shinomiya Nariyoshi
HUMAN CELL   26(4) 133-136   Dec 2013   [Refereed]
Nakamichi Noritaka, Shima Hiroyo, Asano Satoshi, Ishimoto Takahiro, Sugiura Tomoko, Matsubara Kazuki, Kusuhara Hiroyuki, Sugiyama Yuichi, Sai Yoshimichi, Miyamoto Ken-Ichi, Tsuji Akira, Kato Yukio
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   102(9) 3407-3417   Sep 2013   [Refereed]
Yano Kentaro, Tomono Takumi, Sakai Riyo, Kano Takashi, Morimoto Kaori, Kato Yukio, Ogihara Takuo
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   102(8) 2875-2881   Aug 2013   [Refereed]
Shitara Yoshihisa, Nakamichi Noritaka, Norioka Misaki, Shima Hiroyo, Kato Yukio, Horie Toshiharu
TOXICOLOGICAL SCIENCES   132(1) 32-42   Mar 2013   [Refereed]
Hashimoto Naoto, Nakamichi Noritaka, Uwafuji Shinya, Yoshida Kohei, Sugiura Tomoko, Tsuji Akira, Kato Yukio
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   165(1) 54-61   Jan 2013   [Refereed]
Sugiura Tomoko, Takahashi Saki, Sano Kazusa, Abe Tetsushi, Fukuta Kazuhiro, Adachi Kiichi, Nakamura Toshikazu, Matsumoto Kunio, Nakamichi Noritaka, Kato Yukio
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   102(1) 237-249   Jan 2013   [Refereed]
Liu HX, Lopatina O, Higashida C, Fujimoto H, Akther S, Inzhutova A, Liang M, Zhong J, Tsuji T, Yoshihara T, Sumi K, Ishiyama M, Ma WJ, Ozaki M, Yagitani S, Yokoyama S, Mukaida N, Sakurai T, Hori O, Yoshioka K, Hirao A, Kato Y, Ishihara K, Kato I, Okamoto H, Cherepanov SM, Salmina AB, Hirai H, Asano M, Brown DA, Nagano I, Higashida H
Nature communications   4 1346   2013   [Refereed]
Nakamichi Noritaka, Taguchi Takayuki, Hosotani Hiroshi, Wakayama Tomohiko, Shimizu Takuya, Sugiura Tomoko, Iseki Shoichi, Kato Yukio
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL   61(7) 1121-1132   Dec 2012   [Refereed]
Furuichi Yasuro, Sugiura Tomoko, Kato Yukio, Takakura Hisashi, Hanai Yoshiteru, Hashimoto Takeshi, Masuda Kazumi
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS   418(4) 774-779   Feb 2012   [Refereed]
Kano Takashi, Wada Sho, Morimoto Kaori, Kato Yukio, Ogihara Takuo
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   100(12) 5308-5314   Dec 2011   [Refereed]
Shimizu Takuya, Sugiura Tomoko, Wakayama Tomohiko, Kijima Ai, Nakamichi Noritaka, Iseki Shoichi, Silver David L., Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION   39(11) 2148-2154   Nov 2011   [Refereed]
Sugiura Tomoko, Shimizu Takuya, Kijima Ai, Minakata Sosuke, Kato Yukio
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   100(9) 3620-3635   Sep 2011   [Refereed]
Takeuchi Kazuya, Sugiura Tomoko, Umeda Saki, Matsubara Kazuki, Horikawa Masato, Nakamichi Noritaka, Silver David L., Ishiwata Norihisa, Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION   39(6) 1088-1096   Jun 2011   [Refereed]
Furuichi Yasuro, Sugiura Tomoko, Kato Yukio, Takakura Hisashi, Hanai Yoshiteru, Masuda Kazumi
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE   43(5) 808   May 2011   [Refereed]
Sugiura T, Kato S, Shimizu T, Wakayama T, Nakamichi N, Kubo Y, Iwata D, Suzuki K, Soga T, Asano M, Iseki S, Tamai I, Tsuji A, Kato Y
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   38(10) 1665-1672   Oct 2010   [Refereed]
Furuichi Y, Sugiura T, Kato Y, Shimada Y, Masuda K
Acta physiologica (Oxford, England)   200(1) 57-64   Sep 2010   [Refereed]
Mitsuoka Keisuke, Kato Yukio, Miyoshi Sosuke, Murakami Yoshihiro, Hiraiwa Mariko, Kubo Yoshiyuki, Nishimura Shintaro, Tsuji Akira
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES   40(3) 202-208   Jun 2010   [Refereed]
Kato Yukio, Kubo Yoshiyuki, Iwata Daisuke, Kato Sayaka, Sudo Tomohisa, Sugiura Tomoko, Kagaya Takashi, Wakayama Tomohiko, Hirayama Akiyoshi, Sugimoto Masahiro, Sugihara Kazushi, Kaneko Shuichi, Soga Tomoyoshi, Asano Masahide, Tomita Masaru, Matsui Toshiyuki, Wada Morimasa, Tsuji Akira
PHARMACEUTICAL RESEARCH   27(5) 832-840   May 2010   [Refereed]
Sugiura Tomoko, Otake Toru, Shimizu Takuya, Wakayama Tomohiko, Silver David L., Utsumi Rie, Nishimura Tomohiro, Iseki Shoichi, Nakamichi Noritaka, Kubo Yoshiyuki, Tsuji Akira, Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS   25(6) 588-598   2010   [Refereed]
Meng Qiang, Liu Qi, Wang Changyuan, Sun Huijun, Kaku Taiichi, Kato Yukio, Liu Kexin
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS   25(4) 320-327   2010   [Refereed]
Kato S, Kato Y, Nakamura T, Sugiura T, Kubo Y, Deguchi Y, Tsuji A
Biopharmaceutics & drug disposition   30(9) 495-507   Dec 2009   [Refereed]
Direct evidence for efficient transport and minimal metabolism of L-cephalexin by oligopeptide transporter 1 in budded baculovirus fraction.
Mitsuoka K, Tamai I, Morohashi Y, Kubo Y, Saitoh R, Tsuji A, Kato Y
Biological & pharmaceutical bulletin   32(8) 1459-1461   Aug 2009   [Refereed]
Kato Y, Miyazaki T, Kano T, Sugiura T, Kubo Y, Tsuji A
Journal of pharmaceutical sciences   98(7) 2529-2539   Jul 2009   [Refereed]
Kato S, Ito K, Kato Y, Wakayama T, Kubo Y, Iseki S, Tsuji A
Pharmaceutical research   26(6) 1467-1476   Jun 2009   [Refereed]
Kano T, Kato Y, Ito K, Ogihara T, Kubo Y, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   37(5) 1009-1016   May 2009   [Refereed]
Liu KX, Kato Y, Matsumoto K, Nakamura T, Kaku T, Sugiyama Y
Pharmaceutical research   26(4) 1012-1021   Apr 2009   [Refereed]
Kato Y, Sugiura T, Nakadera Y, Sugiura M, Kubo Y, Sato T, Harada A, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   37(3) 602-607   Mar 2009   [Refereed]
Shirasaka Yoshiyuki, Li Yan, Shibue Yuta, Kuraoka Erika, Spahn-Langguth Hildegard, Kato Yukio, Langguth Peter, Tamai Ikumi
PHARMACEUTICAL RESEARCH   26(3) 560-567   Mar 2009   [Refereed]
Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS   24(5) 409-410   2009   [Refereed]
Nishimura T, Kato Y, Amano N, Ono M, Kubo Y, Kimura Y, Fujita H, Tsuji A
Pharmaceutical research   25(11) 2467-2476   Nov 2008   [Refereed]
Utsunomiya H, Katoono R, Yui N, Sugiura T, Kubo Y, Kato Y, Tsuji A
Macromolecular bioscience   8(7) 665-669   Jul 2008   [Refereed]
Sugiura T, Kato Y, Wakayama T, Silver DL, Kubo Y, Iseki S, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   36(6) 1181-1188   Jun 2008   [Refereed]
Kato Y, Takahara S, Kato S, Kubo Y, Sai Y, Tamai I, Yabuuchi H, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   36(6) 1088-1096   Jun 2008   [Refereed]
Mitsuoka K, Miyoshi S, Kato Y, Murakami Y, Utsumi R, Kubo Y, Noda A, Nakamura Y, Nishimura S, Tsuji A
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine   49(4) 615-622   Apr 2008   [Refereed]
L-type fatty acid binding protein transgenic mouse as a novel tool to explore cytotoxicity to renal proximal tubules.
Nakamura K, Ito K, Kato Y, Sugaya T, Kubo Y, Tsuji A
Drug metabolism and pharmacokinetics   23(4) 271-278   2008   [Refereed]
Involvement of carnitine/organic cation transporter OCTN2 (SLC22A5) in distribution of its substrate carnitine to the heart.
Iwata D, Kato Y, Wakayama T, Sai Y, Kubo Y, Iseki S, Tsuji A
Drug metabolism and pharmacokinetics   23(3) 207-215   2008   [Refereed]
Ito K, Kato Y, Tsuji H, Nguyen HT, Kubo Y, Tsuji A
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society   124(1-2) 60-68   Dec 2007   [Refereed]
Transporter-mediated hepatic uptake of ulifloxacin, an active metabolite of a prodrug-type new quinolone antibiotic prulifloxacin, in rats.
Yagi Y, Aoki M, Iguchi M, Shibasaki S, Kurosawa T, Kato Y, Tsuji A
Drug metabolism and pharmacokinetics   22(5) 350-357   Oct 2007   [Refereed]
Nishimura T, Amano N, Kubo Y, Ono M, Kato Y, Fujita H, Kimura Y, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   35(8) 1275-1284   Aug 2007   [Refereed]
Sato T, Mushiake S, Kato Y, Sato K, Sato M, Takeda N, Ozono K, Miki K, Kubo Y, Tsuji A, Harada R, Harada A
Nature   448(7151) 366-369   Jul 2007   [Refereed]
Wakayama T, Sai Y, Ito A, Kato Y, Kurobo M, Murakami Y, Nakashima E, Tsuji A, Kitamura Y, Iseki S
Biology of reproduction   76(6) 1081-1090   Jun 2007   [Refereed]
Komoriya K, Kato Y, Hayashi Y, Ohsuye K, Nishigaki R, Sugiyama Y
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   35(3) 469-475   Mar 2007   [Refereed]
Mitsuoka K, Kato Y, Kubo Y, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   35(3) 356-362   Mar 2007   [Refereed]
Nishimura T, Kubo Y, Kato Y, Sai Y, Ogihara T, Tsuji A
Pharmaceutical research   24(1) 90-98   Jan 2007   [Refereed]
Kato Yukio
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS   22(6) 401-408   2007   [Refereed]
Sugiura Tomoko, Kato Yukio, Tsuji Akira
JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE   116(2) 238-246   Nov 2006   [Refereed]
Watanabe C, Kato Y, Sugiura T, Kubo Y, Wakayama T, Iseki S, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   34(11) 1927-1934   Nov 2006   [Refereed]
Jin M, Shimada T, Yokogawa K, Nomura M, Ishizaki J, Piao Y, Kato Y, Tsuji A, Miyamoto K
Biochemical pharmacology   72(8) 1042-1050   Oct 2006   [Refereed]
Mutation in an adaptor protein PDZK1 affects transport activity of organic cation transporter OCTNs and oligopeptide transporter PEPT2.
Sugiura T, Kato Y, Kubo Y, Tsuji A
Drug metabolism and pharmacokinetics   21(5) 375-383   Oct 2006   [Refereed]
Kato Y, Sugiura M, Sugiura T, Wakayama T, Kubo Y, Kobayashi D, Sai Y, Tamai I, Iseki S, Tsuji A
Molecular pharmacology   70(3) 829-837   Sep 2006   [Refereed]
Sai Y, Kaneko Y, Ito S, Mitsuoka K, Kato Y, Tamai I, Artursson P, Tsuji A
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals   34(8) 1423-1431   Aug 2006   [Refereed]
Wakayama T, Kato Y, Utsumi R, Tsuji A, Iseki S
Acta histochemica et cytochemica   39(3) 79-87   Jul 2006   [Refereed]
Kato Y, Watanabe C, Tsuji A
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences   27(5) 487-500   Apr 2006   [Refereed]
Sai Y, Kato Y, Nakamura K, Kato S, Nishimura T, Kubo Y, Tamai I, Yang S, Hu Z, Yamada I, Tsuji A
Journal of pharmaceutical sciences   95(2) 336-347   Feb 2006   [Refereed]
Jin M, Shimada T, Yokogawa K, Nomura M, Kato Y, Tsuji A, Miyamoto K
International journal of pharmaceutics   309(1-2) 81-86   Feb 2006   [Refereed]
Li Q, Tsuji H, Kato Y, Sai Y, Kubo Y, Tsuji A
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society   110(3) 542-556   Feb 2006   [Refereed]
Functional analysis of organic cation transporter OCTNs in mouse renal brush border membrane.
Kubo Y, Nakamura T, Iwata D, Kato Y, Tsuji A
Die Pharmazie   61(2) 171   Feb 2006   [Refereed]
Na+/H+ exchanger 3 affects transport property of H+/oligopeptide transporter 1.
Watanabe C, Kato Y, Ito S, Kubo Y, Sai Y, Tsuji A
Drug metabolism and pharmacokinetics   20(6) 443-451   Dec 2005   [Refereed]
Carrier-mediated uptake of grepafloxacin, a fluoroquinolone antibiotic, by the isolated rat lung cells.
Sasabe H, Kato Y, Suzuki T, Itose M, Miyamoto G, Sugiyama Y
Drug metabolism and pharmacokinetics   20(6) 491-495   Dec 2005   [Refereed]

Misc

 
Protective role of ergothioneine from tobacco smoke-induced oxidative stress in vitro and in vivo
Ehrhardt Carsten, Selo Mohammed Ali, Clerkin Caoimhe Geraldine, Talbot Brian Noel, Walsh John Jarlath, Nakamichi Noritaka, Kato Yukio, Lewis Joshua B., Reynolds Paul R., Nickel Sabrina
FASEB JOURNAL   30    Apr 2016   [Refereed]
NEW JAPANESE DRAFT GUIDANCE ON DRUG INTERACTION STUDIES AND LABELING RECOMMENDATIONS
Nagai Naomi, Hisaka Akihiro, Suzuki Hiroshi, Kume Toshiyuki, Maeda Kazuya, Ito Kiyomi, Inui Ken-ichi, Kato Yukio, Ozawa Shogo, Watanabe Hiroshi, Miura Shin-ichi, Kishi Tatsuo, Sato Masanobu, Ishiguro Akihiro, Mitsuoka Toshinari, Maekawa Keiko, Saito Yoshiro, Ohno Yasuo
DRUG METABOLISM REVIEWS   45 116-117   Jan 2014   [Refereed]
Transporter adaptors reveal involvement of influx transporters in intestinal drug absorption
Kato Yukio, Sugiura Tomoko, Torii Megumi, Tsuji Akira, Tamai Ikumi
YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN   128 61-62   2008   [Refereed]
Are OCTN family members involved in intestinal absorption of their endogenous substrate carnitine?
Sugiura M, Kubo Y, Kato Y, Tsuji A
YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN   125 134-135   2005   [Refereed]

Books etc

 
PEPT (SLC15A) family.
Sugiura T, Umeda S, Tsuji A, Kato Y.
Aptara Inc.   2013   

Conference Activities & Talks

 
Pharmacokinetic modeling and application of organs-on-a-chip technology for prediction of drug disposition and interaction
KATO Yukio
13th JSCPT (The Japanese Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics) - KSCPT (Korean Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics) Joint Symposium of Clinical Pharmacology   8 Dec 2017   
OCTN1 - a broad substrate specificity and disease-associated transporter.
KATO Yukio
Meet the Experts: Transporter Conference Tokyo 2017   28 Nov 2017   
Organic cation transporter OCTN1 as possible target for lung pathology.
KATO Yukio
Workshop on Drug Transporters in the Lungs   22 Sep 2016   
Role of ABC xenobiotic transporters in drug disposition in the skin.
KATO Yukio
“The Best of the Rest – Drug Transport across Non-traditional Biological Barriers,” 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition,   25 Oct 2015   
ABC transporters involved in xenobiotics disposition in the skin.
KATO Yukio
Meet the Experts: Transporter Conference Tokyo 2015   13 May 2015   

Works

 
Functional Evaluation of xenobiotic transporters in the liver
2009
Basic studies for the drug transport in transdermal delivery
2009

Research Grants & Projects

 
Regulation mechanisms of localization and function of xenobiotic transporters
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2002   
Transporter-mediated disposition and delivery of therapeutic agents
Grant-in-Aid for Scientific Research
Project Year: 2002   

Patents

 
特願2008-033588
2006P3346
9611SP15
PA430250