HAYATSU Masahito

J-GLOBAL         Last updated: Jan 15, 2019 at 13:50
 
Avatar
Name
HAYATSU Masahito
Affiliation
National Agriculture and Food Research Organization
Section
Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO, Division of Biogeochemical Cycles, Bioconversion Process Unit
Job title
Senior Researcher

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Hayashi Kentaro, Tanabe Yukiko, Ono Keisuke, Loonen Maarten J. J. E., Asano Maki, Fujitani Hirotsugu, Tokida Takeshi, Uchida Masaki, Hayatsu Masahito
SCIENTIFIC REPORTS   8    Nov 2018   [Refereed]
Itoh Hideomi, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Kikuchi Yoshitomo
NATURAL PRODUCT REPORTS   35(5) 434-454   May 2018   [Refereed]
Itoh Hideomi, Hori Tomoyuki, Sato Yuya, Nagayama Atsushi, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Kikuchi Yoshitomo
ISME JOURNAL   12(3) 909-920   Mar 2018   [Refereed]
Yang Wenjie, Wang Yong, Tago Kanako, Tokuda Shinichi, Hayatsu Masahito
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY   8    Nov 2017   [Refereed]
Hayatsu Masahito, Tago Kanako, Uchiyama Ikuo, Toyoda Atsushi, Wang Yong, Shimomura Yumi, Okubo Takashi, Kurisu Futoshi, Hirono Yuhei, Nonaka Kunihiko, Akiyama Hiroko, Itoh Takehiko, Takami Hideto
ISME JOURNAL   11(5) 1130-1141   May 2017   [Refereed]
Wang Yong, Uchida Yoshitaka, Shimomura Yumi, Akiyama Hiroko, Hayatsu Masahito
SCIENTIFIC REPORTS   7    Apr 2017   [Refereed]
Liu Dongyan, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Tokida Takeshi, Sakai Hidemitsu, Nakamura Hirofumi, Usui Yasuhiro, Hasegawa Toshihiro, Asakawa Susumu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   31(3) 349-356   Sep 2016   [Refereed]
Akiyama H, Hoshino YT, Itakura M, Shimomura Y, Wang Y, Yamamoto A, Tago K, Nakajima Y, Minamisawa K, Hayatsu M
Scientific Reports   6 doi: 10.1038/srep32869   Sep 2016   [Refereed]
Hayashi Kentaro, Shimomura Yumi, Morimoto Sho, Uchida Masaki, Nakatsubo Takayuki, Hayatsu Masahito
POLAR BIOLOGY   39(4) 725-741   Apr 2016   [Refereed]
Ohbayashi Tsubasa, Takeshita Kazutaka, Kitagawa Wataru, Nikoh Naruo, Koga Ryuichi, Meng Xian-Ying, Tago Kanako, Hori Tomoyuki, Hayatsu Masahito, Asano Kozo, Kamagata Yoichi, Lee Bok Luel, Fukatsu Takema, Kikuchi Yoshitomo
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   112(37) E5179-E5188   Sep 2015   [Refereed]
Minamikawa Kazunori, Takahashi Masayoshi, Makino Tomoyuki, Tago Kanako, Hayatsu Masahito
ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS   10(8)    Aug 2015   [Refereed]
Tago Kanako, Kikuchi Yoshitomo, Nakaoka Sinji, Katsuyama Chie, Hayatsu Masahito
MOLECULAR ECOLOGY   24(14) 3766-3778   Jul 2015   [Refereed]
Akiyama Hiroko, Uchida Yoshitaka, Tago Kanako, Hoshino Yuko Takada, Shimomura Yumi, Wang Yong, Hayatsu Masahito
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   61(3) 541-551   May 2015   [Refereed]
Okubo Takashi, Liu Dongyan, Tsurumaru Hirohito, Ikeda Seishi, Asakawa Susumu, Tokida Takeshi, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Aoki Naohiro, Ishimaru Ken, Ujiie Kazuhiro, Usui Yasuhiro, Nakamura Hirofumi, Sakai Hidemitsu, Hayashi Kentaro, Hasegawa Toshihiro, Minamisawa Kiwamu
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY   6    Feb 2015   [Refereed]
Tago Kanako, Okubo Takashi, Shimomura Yumi, Kikuchi Yoshitomo, Hori Tomoyuki, Nagayama Atsushi, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   30(1) 21-28   2015   [Refereed]
Tago Kanako, Okubo Takashi, Itoh Hideomi, Kikuchi Yoshitomo, Hori Tomoyuki, Sato Yuya, Nagayama Atsushi, Hayashi Kentaro, Ikeda Seishi, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   30(1) 29-36   2015   [Refereed]
Ikeda Seishi, Tokida Takeshi, Nakamura Hirofumi, Sakai Hidemitsu, Usui Yasuhiro, Okubo Takashi, Tago Kanako, Hayashi Kentaro, Sekiyama Yasuyo, Ono Hiroshi, Tomita Satoru, Hayatsu Masahito, Hasegawa Toshihiro, Minamisawa Kiwamu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   30(1) 51-62   2015   [Refereed]
Shiina Yoko, Itakura Manabu, Choi Hyunseok, Saeki Yuichi, Hayatsu Masahito, Minamisawa Kiwamu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   29(4) 420-426   Dec 2014   [Refereed]
Tago Kanako, Itoh Hideomi, Kikuchi Yoshitomo, Hori Tomoyuki, Sato Yuya, Nagayama Atsushi, Okubo Takashi, Navarro Ronald, Aoyagi Tomo, Hayashi Kentaro, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   29(4) 434-437   Dec 2014   [Refereed]
Itoh Hideomi, Navarro Ronald, Takeshita Kazutaka, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Hori Tomoyuki, Kikuchi Yoshitomo
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY   5    Aug 2014   [Refereed]
Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   29(2) 121-122   Jul 2014   [Refereed]
Okubo Takashi, Tokida Takeshi, Ikeda Seishi, Bao Zhihua, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Nakamura Hirofumi, Sakai Hidemitsu, Usui Yasuhiro, Hayashi Kentaro, Hasegawa Toshihiro, Minamisawa Kiwamu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   29(2) 184-190   Jul 2014   [Refereed]
Uchida Yoshitaka, Wang Yong, Akiyama Hiroko, Nakajima Yasuhiro, Hayatsu Masahito
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY   88(2) 407-423   May 2014   [Refereed]
Akiyama Hiroko, Morimoto Sho, Tago Kanako, Hoshino Yuko T., Nagaoka Kazunari, Yamasaki Masatsugu, Karasawa Toshihiko, Takenaka Makoto, Hayatsu Masahito
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   60(4) 520-529   2014   [Refereed]
Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   28(1) 1-2   Mar 2013   [Refereed]
Itakura Manabu, Uchida Yoshitaka, Akiyama Hiroko, Hoshino Yuko Takada, Shimomura Yumi, Morimoto Sho, Tago Kanako, Wang Yong, Hayakawa Chihiro, Uetake Yusuke, Sanchez Cristina, Eda Shima, Hayatsu Masahito, Minamisawa Kiwamu
NATURE CLIMATE CHANGE   3(3) 208-212   Mar 2013   [Refereed]
Akiyama Hiroko, Morimoto Sho, Hayatsu Masahito, Hayakawa Atsushi, Sudo Shigeto, Yagi Kazuyuki
BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS   49(2) 213-223   Feb 2013   [Refereed]
Wang Yong, Nagaoka Kazunari, Hayatsu Masahito, Sakai Yoriko, Tago Kanako, Asakawa Susumu, Fujii Takeshi
APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY   96(3) 793-802   Nov 2012   [Refereed]
Okubo Takashi, Tsukui Takahiro, Maita Hiroko, Okamoto Shinobu, Oshima Kenshiro, Fujisawa Takatomo, Saito Akihiro, Futamata Hiroyuki, Hattori Reiko, Shimomura Yumi, Haruta Shin, Morimoto Sho, Wang Yong, Sakai Yoriko, Hattori Masahira, Aizawa Shin-ichi, Nagashima Kenji V. P., Masuda Sachiko, Hattori Tsutomu, Yamashita Akifumi, Bao Zhihua, Hayatsu Masahito, Kajiya-Kanegae Hiromi, Yoshinaga Ikuo, Sakamoto Kazunori, Toyota Koki, Nakao Mitsuteru, Kohara Mitsuyo, Anda Mizue, Niwa Rieko, Park Jung-Hwan, Sameshima-Saito Reiko, Tokuda Shin-ichi, Yamamoto Sumiko, Yamamoto Syuji, Yokoyama Tadashi, Akutsu Tomoko, Nakamura Yasukazu, Nakahira-Yanaka Yuka, Hoshino Yuko Takada, Hirakawa Hideki, Mitsui Hisayuki, Terasawa Kimihiro, Itakura Manabu, Sato Shusei, Ikeda-Ohtsubo Wakako, Sakakura Natsuko, Kaminuma Eli, Minamisawa Kiwamu
MICROBES AND ENVIRONMENTS   27(3) 306-315   Sep 2012   [Refereed]
Wang Yong, Hayatsu Masahito, Fujii Takeshi
MICROBES AND ENVIRONMENTS   27(2) 111-121   Jun 2012   [Refereed]
Kikuchi Yoshitomo, Hayatsu Masahito, Hosokawa Takahiro, Nagayama Atsushi, Tago Kanako, Fukatsu Takema
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA   109(22) 8618-8622   May 2012   [Refereed]
Shimomura Yumi, Morimoto Sho, Hoshino Yuko Takada, Uchida Yoshitaka, Akiyama Hiroko, Hayatsu Masahito
MICROBES AND ENVIRONMENTS   27(1) 94-98   Mar 2012   [Refereed]
Hoshino Yuko Takada, Morimoto Sho, Hayatsu Masahito, Nagaoka Kazunari, Suzuki Chika, Karasawa Toshihiko, Takenaka Makoto, Akiyama Hiroko
MICROBES AND ENVIRONMENTS   26(4) 307-316   Dec 2011   [Refereed]
Morimoto Sho, Hayatsu Masahito, Hoshino Yuko Takada, Nagaoka Kazunari, Yamazaki Masatsugu, Karasawa Toshihiko, Takenaka Makoto, Akiyama Hiroko
MICROBES AND ENVIRONMENTS   26(3) 248-253   Sep 2011   [Refereed]
Takanishi Ibuki, Ohtomo Ryo, Hayatsu Masahito, Saito Masanori
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY   41(7) 1571-1573   Jul 2009   [Refereed]
Katsuyama Chie, Nakaoka Shinji, Takeuchi Yasuhiro, Tago Kanako, Hayatsu Masahito, Kato Kenji
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY   256(4) 644-654   Feb 2009   [Refereed]
Hayatsu Masahito, Tago Kanako, Saito Masanori
SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION   54(1) 33-45   Feb 2008   [Refereed]
Hashimoto Masayuki, Mizutani Atsushi, Tago Kanako, Ohnishi-Kameyama Mayumi, Shimojo Takahiro, Hayatsu Masahito
JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING   101(5) 410-414   May 2006   [Refereed]