MATSUMOTO Hidetoshi


MATSUMOTO Hidetoshi

J-GLOBAL         Last updated: Oct 18, 2019 at 10:03
 
Avatar
Name
MATSUMOTO Hidetoshi
Affiliation
Tokyo Institute of Technology
Section
School of Materials and Chemical Technology
Job title
Associate Professor
Degree
Doctor of Engineering(Tokyo Institute of Technology), Master of Engineering(Tokyo Institute of Technology)
Research funding number
40345393
ORCID ID
0000-0002-4949-1184

Research Areas

 
 

Education

 
 
 - 
2002
Graduate School, Division of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology
 

Published Papers

 
Ikuo Uematsu, Tomomichi Naka, Yoko Tokuno, Yasutada Nakagawa, Hidetoshi Matsumoto
ACS Omega      Oct 2019   [Refereed]
Shuichi Akasaka, Takahisa Kato, Keisuke Azuma, Yuichi Konosu, Hidetoshi Matsumoto, Shigeo Asai
Applied Acoustics   152 13   Sep 2019   [Refereed]
Yang Wang, Tsukasa Hasegawa, Hidetoshi Matsumoto, Tsuyoshi Michinobu
Angewandte Chemie International Edition   58(34) 11893   Aug 2019   [Refereed]
Sultan Otepov, Yang Wang, Akihiro Kohara, Hidetoshi Matsumoto, Takehiko Mori, Tsuyoshi Michinobu
ACS Applied Polymer Materials      Aug 2019   [Refereed]
Yang Wang, Tsukasa Hasegawa, Hidetoshi Matsumoto, Tsuyoshi Michinobu
Angewandte Chemie      Jul 2019   [Refereed]
Azuma Keisuke, Iwata Naoto, Takano Yuki, Matsumoto Hidetoshi, Tokita Masatoshi
LIQUID CRYSTALS   46(8) 1241-1245   Jun 2019   [Refereed]
Yang Wang, Sang Woo Kim, Junbok Lee, Hidetoshi Matsumoto, Bumjoon J. Kim, Tsuyoshi Michinobu
ACS Applied Materials & Interfaces      Jun 2019   [Refereed]
Shiho Shirahama, Shaoling Zhang, Motohiro Aiba, Hirotaka Inoue, Masaki Hada, Yasuhiko Hayashi, Kenjiro Hata, Shuji Tsuruoka, Hidetoshi Matsumoto
Carbon   146 785   May 2019   [Refereed]
Dongho Yoo, Xuyi Luo, Tsukasa Hasegawa, Minoru Ashizawa, Tadashi Kawamoto, Hiroyasu Masunaga, Noboru Ohta, Hidetoshi Matsumoto, Jianguo Mei, Takehiko Mori
ACS Applied Electronic Materials      May 2019   [Refereed]
Tsukasa Hasegawa, Minoru Ashizawa, Yoshihiro Hayashi, Susumu Kawauchi, Hiroyasu Masunaga, Takaaki Hikima, Takaaki Manaka, Hidetoshi Matsumoto
ACS Applied Polymer Materials      Mar 2019   [Refereed]
Yang Wang, Tsukasa Hasegawa, Hidetoshi Matsumoto, Tsuyoshi Michinobu
Journal of the American Chemical Society      Feb 2019   [Refereed]
Fumiyasu Seino, Yuichi Konosu, Minoru Ashizawa, Yuriko Kakihana, Mitsuru Higa, Hidetoshi Matsumoto
Langmuir      Oct 2018   [Refereed]
Shaoling Zhang, Akihiko Tanioka, Hidetoshi Matsumoto
Journal of Chemical Technology & Biotechnology      Oct 2018   [Refereed]
Ikuo Uematsu, Kenya Uchida, Yasutada Nakagawa, Hidetoshi Matsumoto
Industrial & Engineering Chemistry Research      Sep 2018   [Refereed]
Yang Wang, Tsukasa Hasegawa, Hidetoshi Matsumoto, Takehiko Mori, Tsuyoshi Michinobu
Advanced Materials   1707164   Mar 2018   [Refereed]
Motohiro Aiba, Kenji Ito, Takahiro Tokuyama, Hiroki Tomioka, Tomoya Higashihara, Mitsuru Ueda, Hidetoshi Matsumoto
Macromolecular Chemistry and Physics   1700522   Mar 2018   [Refereed]
Shaoling Zhang, Tuguldur Davaajargal, Motohiro Aiba, Shuichi Akasaka, Minoru Ashizawa, Shuji Tsuruoka, Bunshi Fugetsu, Hidetoshi Matsumoto
Journal of Applied Polymer Science   135(7) 45875   Feb 2018   [Refereed]
Hidetoshi Matsumoto, Shuji Tsuruoka, Yasuhiko Hayashi, Koji Abe, Kenjiro Hata, Shaoling Zhang, Yoshitaka Saito, Motohiro Aiba, Tomoharu Tokunaga, Toru Iijima, Takuma Hayashi, Hirotaka Inoue, Gehan A.J. Amaratunga
Carbon   120 358   Aug 2017   [Refereed]
Tsukasa Hasegawa, Minoru Ashizawa, Koutarou Aoyagi, Hiroyasu Masunaga, Takaaki Hikima, Hidetoshi Matsumoto
Organic Letters   19(12) 3275   Jun 2017   [Refereed]
Takahiro Yuuki, Yuichi Konosu, Minoru Ashizawa, Takashi Iwahashi, Yukio Ouchi, Yoichi Tominaga, Rie Ooyabu, Hajime Matsumoto, Hidetoshi Matsumoto
ACS Omega   2(3) 835   Mar 2017   [Refereed]
Dongho Yoo, Tsukasa Hasegawa, Minoru Ashizawa, Tadashi Kawamoto, Hiroyasu Masunaga, Takaaki Hikima, Hidetoshi Matsumoto, Takehiko Mori
Journal of Materials Chemistry C   5(10) 2509   2017   [Refereed]
Y. Saito, M. Meguro, M. Ashizawa, K. Waki, R. Yuksel, H. E. Unalan, H. Matsumoto
RSC Advances   7(20) 12351   2017   [Refereed]
Minoru Ashizawa, Tsukasa Hasegawa, Susumu Kawauchi, Hiroyasu Masunaga, Takaaki Hikima, Hiroyasu Sato, Hidetoshi Matsumoto
RSC Advances   6(111) 109434   2016   [Refereed]
Aiba Motohiro, Higashihara Tomoya, Ashizawa Minoru, Otsuka Hideyuki, Matsumoto Hidetoshi
Macromolecules   49(6) 2153-2161   2016   [Refereed]
Hasegawa Tsukasa, Ashizawa Minoru, Hiyoshi Junya, Kawauchi Susumu, Mei Jianguo, Bao Zhenan, Matsumoto Hidetoshi
Polymer Chemistry   7(5) 1181-1190   2016   [Refereed]
Tsuruoka Shuji, Matsumoto Hidetoshi, Castranova Vincent, Porter Dale W, Yanagisawa Takashi, Saito Naoto, Kobayashi Shinsuke, Endo Morinobu
Carbon   95 302-308   Dec 2015   [Refereed]
Hasegawa Tsukasa, Aoyagi Koutarou, Ashizawa Minoru, Konosu Yuichi, Kawauchi Susumu, Sariciftci Niyazi Serdar, Matsumoto Hidetoshi
Chemistry Letters   44(8) 1128-1130   2015   [Refereed]
Wang Yang, Masunaga Hiroyasu, Hikima Takaaki, Matsumoto Hidetoshi, Mori Takehiko, Michinobu Tsuyoshi
Macromolecules   48(12) 4012-4023   2015   [Refereed]
Tsuruoka Shuji, Matsumoto Hidetoshi, Koyama Kenichi, Akiba Eiji, Yanagisawa Takashi, Cassee Flemming R, Saito Naoto, Usui Yuki, Kobayashi Shinsuke, Porter Dale W, Castranova Vincent, Endo Morinob
Carbon   83 232-239   2015   [Refereed]
Saigusa Masanari, Tsuboi Kazuma, Konosu Yuichi, Ashizawa Minoru, Tanioka Akihiko, Matsumoto Hidetoshi
Journal of Nanomaterials      2015   [Refereed]
Tsuboi K, Matsumoto H, Fukawa T, Tanioka A, Sugino K, Ikeda Y, Yonezawa S, Gennaka S, Kimura M
Sen'i Gakkaishi   71(3) 121-126   2015   [Refereed]
Saito Yoshitaka, Luo Xi, Zhao Chunsong, Pan Wei, Chen Chengmeng, Gong Jianghong, Matsumoto Hidetoshi, Yao Jie, Wu Hui
Advanced Functional Materials   25(35) 5683-5690   2015   [Refereed]
Hasegawa Tsukasa, Ashizawa Minoru, Matsumoto Hidetoshi
Rsc Advances   5(75) 61035-61043   2015   [Refereed]
Pitayatanakul Oratai, Iijima Kodai, Ashizawa Minoru, Kawamoto Tadashi, Matsumoto Hidetoshi, Mori Takehiko
Journal of Materials Chemistry C   3(33) 8612-8617   2015   [Refereed]
Aiba Motohiro, Tokuyama Takahiro, Matsumoto Hidetoshi, Tomioka Hiroki, Higashihara Tomoya, Ueda Mitsur
Journal of Applied Polymer Science   132(9)    2015   [Refereed]
Odajima T, Ashizawa M, Konosu Y, Matsumoto H, Mori T.
Journal of Materials Chemistry C   2(48) 10455-10467   2014   [Refereed]
Aoyagi Koutarou, Shoji Yu, Otsubo Saika, Kawauchi Susumu, Ueda Mitsuru, Matsumoto Hidetoshi, Higashihara Tomoy
Bulletin of the Chemical Society of Japan   87(10) 1083-1093   2014   [Refereed]
Pitayatanakul Oratai, Higashino Toshiki, Kadoya Tomofumi, Tanaka Masaki, Kojima Hirotaka, Ashizawa Minoru, Kawamoto Tadashi, Matsumoto Hidetoshi, Ishikawa Ken, Mori Takehiko
Journal of Materials Chemistry C   2(43) 9311-9317   2014   [Refereed]
Aiba Motohiro, Tokuyama Takahiro, Matsumoto Hidetoshi, Tomioka Hiroki, Higashihara Tomoya, Ueda Mitsur
Journal of Polymer Science Part a-Polymer Chemistry   52(24) 3453-3462   2014   [Refereed]
Azuma Keisuke, Sakajiri Koichi, Matsumoto Hidetoshi, Kang Sungmin, Watanabe Junji, Tokita Masatosh
Materials Letters   115 187-189   2014   [Refereed]
Aiba Motohiro, Tokuyama Takahiro, Baba Susumu, Matsumoto Hidetoshi, Tomioka Hiroki, Higashihara Tomoya, Ueda Mitsur
Journal of Polymer Science Part a-Polymer Chemistry   52(9) 1275-1281   2014   [Refereed]
Ishibe Satoki, Anzai Kodai, Nakamura Jin, Konosu Yuichi, Ashizawa Minoru, Matsumoto Hidetoshi, Tominaga Yoich
Reactive & Functional Polymers   81(1) 40-44   2014   [Refereed]
Matsumoto H, Nagata T, Minagawa M, Tanioka A
Kobunshi Ronbunshu   71(7) 319-324   2014   [Refereed]
Kimura K, Matsumoto H, Hassoun J, Panero S, Scrosati B, Tominaga Y
Electrochimica Acta   175 134-140   2014   [Refereed]
Akasaka S, Kato T, Asai S, Matsumoto H
21st International Congress on Sound and Vibration 2014, ICSV 2014   1 396-400   2014   [Refereed]
Pitayatanakul Oratai, Higashino Toshiki, Kadoya Tomofumi, Tanaka Masaki, Kojima Hirotaka, Ashizawa Minoru, Kawamoto Tadashi, Matsumoto Hidetoshi, Ishikawa Ken, Mori Takehik
Journal of Materials Chemistry C   2(43) 9311-9317   2014   [Refereed]
Odajima T, Ashizawa M, Konosu Y, Matsumoto H, Mori T
Journal of Materials Chemistry C   2(48) 10455-10467   2014   [Refereed]
Kadoya T, Ashizawa M, Higashino T, Kawamoto T, Kumeta S, Matsumoto H, Mori T
Physical chemistry chemical physics : PCCP   15(41) 17818-17822   Nov 2013   [Refereed]
Matsumoto H, Imaizumi S, Konosu Y, Ashizawa M, Minagawa M, Tanioka A, Lu W, Tour JM
ACS applied materials & interfaces   5(13) 6225-6231   Jul 2013   [Refereed]
Akasaka S, Kato T, Azuma K, Konosu Y, Matsumoto H, Asai S.
42nd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 2013, INTER-NOISE 2013: Noise Control for Quality of Life   5 4238-4241   2013   [Refereed]
Matsumoto H, Takahashi H, Konosu Y, Saito K, Minagawa M, Tanioka A.
Kobunshi Ronbunshu   70(3) 102-107   2013   [Refereed]
Matsumoto H.
Sen'i Gakkaishi   69(5)    2013   [Refereed]
Saito Yoshitaka, Matsumoto Hidetoshi, Higashihara Tomoya, Ueda Mitsur
Journal of Polymer Science Part a-Polymer Chemistry   51(18) 3950-3955   2013   [Refereed]
Tsuruoka S, Takeuchi K, Koyama K, Noguchi T, Endo M, Tristan F, Terrones M, Matsumoto H, Saito N, Usui Y, Porter D.W, Castranova V
Journal of Physics: Conference Series   429(1)    2013   [Refereed]
Sugimoto Yoshiki, Shioya Masatoshi, Matsumoto Hidetoshi, Minagawa Mie, Tanioka Akihik
Carbon   60 193-201   2013   [Refereed]
Kakinuma Tomoyuki, Kojima Hirotaka, Ashizawa Minoru, Matsumoto Hidetoshi, Mori Takehiko
Journal of Materials Chemistry C   1(34) 5395-5401   2013   [Refereed]
Matsumoto H, Tanioka A.
Electrical Phenomena at Interfaces and Biointerfaces: Fundamentals and Applications in Nano-, Bio-, and Environmental Sciences   469-480   2012   [Refereed]
Tsuboi K, Fukawa T, Konosu Y, Matsumoto H, Tanioka A.
Journal of Nanotechnology      2012   [Refereed]
Matsumoto Hidetoshi, Ishiguro Tasuku, Konosu Yuichi, Minagawa Mie, Tanioka Akihiko, Richau Klaus, Kratz Karl, Lendlein Andreas
European Polymer Journal   48(11) 1866-1874   2012   [Refereed]
Matsumoto H, Tokita M, Akasaka S.
Sen'i Gakkaishi   68(1)    2012   [Refereed]
Ashizawa M, Niimura T, Yu Y, Tsuboi K, Matsumoto H, Yamada R, Kawauchi S, Tanioka A, Mori T.
Tetrahedron   68(13) 2790-2798   2012   [Refereed]
Tsuboi K, Marcelletti E, Matsumoto H, Ashizawa M, Minagawa M, Furuya H, Tanioka A, Abe A.
Polymer Journal   44(4) 360-365   2012   [Refereed]
Imaizumi S, Matsumoto H, Ashizawa M, Minagawa M, Tanioka A.
Rsc Advances   2(7) 3109-3114   2012   [Refereed]
Konosu Y, Matsumoto H, Tsuboi K, Minagawa M, Tanioka A
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids   27(24) 14716-14720   Dec 2011   [Refereed]
Matsumoto H, Tanioka A
Membranes   1(3) 249-264   Aug 2011   [Refereed]
Imaizumi S, Matsumoto H, Konosu Y, Tsuboi K, Minagawa M, Tanioka A, Koziol K, Windle A
ACS applied materials & interfaces   3(2) 469-475   Feb 2011   [Refereed]
Matsumoto H.
Sen'i Gakkaishi   67(9) 272-274   2011   [Refereed]
Yoshikawa M, Tanioka A, Matsumoto H.
Current Opinion in Chemical Engineering   1(1) 18-26   2011   [Refereed]
Yu Y, Wada H, Inoue J.-I, Imaizumi S, Kounosu Y, Tsuboi K, Matsumoto H, Ashizawa M, Mori T, Minagawa M, Tanioka A.
Applied Physics Express   4(11)    2011   [Refereed]
Tsuboi K, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A
Applied Physics Letters   98(24)    2011   [Refereed]
Nakashima K, Tsuboi K, Matsumoto H, Ishige R, Tokita M, Watanabe J, Tanioka A
Macromolecular rapid communications   31(18) 1641-1645   Sep 2010   [Refereed]
Hiralal P, Imaizumi S, Unalan HE, Matsumoto H, Minagawa M, Rouvala M, Tanioka A, Amaratunga GA
ACS nano   4 2730-2734   May 2010   [Refereed]
Okuno Y, Minagawa M, Matsumoto H, Tanioka A.
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM   939(1-3)    2010   [Refereed]
Tanioka A, Matsumoto H, Tsuboi K.
Materials Research Society Symposium Proceedings   1240 97-106   2010   [Refereed]
Oshiro H, Sato T, Yamamoto M, Kono A, Horibe H, Masunaga H, Danno T, Matumoto H, Tanioka A
Kobunshi Ronbunshu   67(11) 632-639   2010   [Refereed]
Zhang S, Tanioka A, Saito K, Matsumoto H
Biotechnology progress   25 1115-1121   Jul 2009   [Refereed]
Tsuboi K, Matsumoto H, Mnagawa M, Tanioka A.
Materials Research Society Symposium Proceedings   1173 13-19   2009   [Refereed]
Matsumoto H, Suzuki K, Tsuboi K, Minagawa M, Tanioka A, Hayashi Y, Fukuzono K, Amaratunga G.A.J.
Materials Research Society Symposium Proceedings   1173 7-12   2009   [Refereed]
Matsumoto H, Tsuboi K, Tanioka A.
Sen'i Gakkaishi   65(10)    2009   [Refereed]
Unalan HE, Yang Y, Zhang Y, Hiralal P, Kuo D, Dalal S, Butler T, Cha SN, Jang JE, Chremmou K, Lentaris G, Wei D, Rosentsveig R, Suzuki K, Matsumoto H, Minagawa M, Hayashi Y, Chhowalla M, Tanioka A, Milne WI, Tenne R, Amaratunga GAJ
Ieee Transactions on Electron Devices   55(11) 2988-3000   2008   [Refereed]
Matsumoto H, Nagata T, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   55(2)    2006   [Refereed]
Saga S, Saito K, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   55(1)    2006   [Refereed]
Suzuki K, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   55(1)    2006   [Refereed]
Taniokia A, Matsumoto H, Uematsu I, Morota K, Minagawa M, Yamagata Y, Inoue K, Reneker DH, Fong H
Polymeric Nanofibers   918 343-352   2006   [Refereed]
Kimura N, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   55(1)    2006   [Refereed]
Matsumoto H, Kimura N, Konosu Y, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   55(2) 5030-5031   2006   [Refereed]
Matsumoto H, Mizukoshi T, Minagawa M, Tanioka A, Yamagata Y.
Polymer Preprints, Japan   54(2) 4841-4842   2005   [Refereed]
Mizukoshi T, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A, Yamagata Y.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Kimura N, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Saga S, Saito K, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Matsumoto H, Wakamatsu Y, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   54(2) 4843-4844   2005   [Refereed]
Ishiguro T, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A, Richau K, Kratz K.
Polymer Preprints, Japan   54(2) 4845-4846   2005   [Refereed]
Matsumoto H, Mizukoshi T, Minagawa M, Tanioka A, Yamagata Y.
20th Technical Conference of the American Society for Composites 2005   2 1469-1478   2005   [Refereed]
Matsumoto H, Konosu Y, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   54(1)    2005   [Refereed]
Saito K, Takahashi H, Matsumoto H, Minagawa M, Tanioka A.
Polymer Preprints, Japan   54(2) 4537-4538   2005   [Refereed]

Misc

 
Minoru Ashizawa, Yan Yu, Takuro Niimura, Kazuma Tsuboi, Hidetoshi Matsumoto, Akihiko Tanioka, Takehiko Mori
Physica B   405(11) S373-S377   2010
Pritesh Hiralal, Shinji Imaizumi, Husnu Emrah Unalan, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Markku Rouvala, Akihiko Tanioka, Gehan A. J. Amaratunga
ACS Nano   4(5) 2730-2734   2010
Shinji Imaizumi, Hidetoshi Matsumoto, Kenichi Suzuki, Mie Minagawa, Masaru Kimura, Akihiko Tanioka
Polym. J.   41(12) 1124-1128   2009
Shaoling Zhang, Hidetoshi Matsumoto, Keiichiro Saito, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka
Biotechnology Progress   25(5) 1379-1386   2009
Shaoling Zhang, Akihiko Tanioka, Keiichiro Saito, Mie Minagawa, Hidetoshi Matsumoto
Biotechnology Progress   25(4) 1115-1121   2009
Yoshishige Okuno, Mie Minagawa, Hidetoshi Matsumoto, Akihiko Tanioka
J. Mol. Struct.: Theochem   904(1-3) 83-90   2009
Muhamad Nasir, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka, Tetsuya Danno
Polym. J.   41(5) 402-406   2009
Yasuhiko Hayashi, Kenichi Suzuki, B. Jang, T. Tokunaga, M. Tanemura, Hidetoshi Matsumoto, AKIHIKO TANIOKA, G.A.J. Amaratunga
Diamond & Related Materials   18(2-3) 341-344   2009
T. Danno, H. Matsumoto, M. Nasir, M. Minagawa, H. Horibe, A.Tanioka
J. Appl. Polym. Sci.   112(4) 1868-1872   2009
Husnu Emrah Unalan, Yang Yang, Yang Zhang, Pritesh Hiralal, Daniel Kuo, Sharvari Dalal, Tim Butler, Sueng Nam Cha, Jae Eun Jang, Konstantina Chremmou, George Lentaris, Di Wei, Rita Rosentsveig, Kenichi Suzuki, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Yasuhiko Hayashi, Manish Chhwoalla, Akihiko Tanioka, William I. Milne, Reshef Tenne, Gehan A. J. Amaratunga
IEEE Transactions on Electronic Devices   55(11) 2988-3000   2008
Husnu Emrah Unalan, Di Wei, Kenichi Suzuki, Sharvari Dalal, Pritesh Hiralal, Hidetoshi Matsumoto, Shinji Imaizumi, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka, Andrew Flewitt, William I. Milne, Gehan A. J. Amaratunga
Appl. Phys. Lett.   93(13) 133116   2008
Shaoling Zhang, Keiichiro SAITO, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka
Polym. J.   40(9) 837-841   2008
Kenichi Suzuki, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka, Yasuhiko Hayashi, Kazuyuki Fukuzono, Gehan A. J. Amaratunga
Appl. Phys. Lett.   93(5) 053107   2008
T. Danno, H. Matsumoto, M. Nasir, S. Shimizu, M. Minagawa, J. Kawaguchi, H. Horibe, A. Tanioka
J. Polym. Sci. B Polym. Phys.   46(6) 558-563   2008
Haruka Kuwayama, Hidetoshi Matsumoto, Kenji Morota, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka
Sen'i Gakkaishi   64(1) 1-4   2008
Shota Saga, Hidetoshi Matsumoto, Keiichiro Saito, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka
Journal of Power Sources   176(1) 16-22   2008
Kenichi Suzuki, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Masaru Kimura, Akihiko Tanioka
Polym. J.   39(11) 1128-1134   2007
M. Yoshikawa, K. Nakai, H. Matsumoto, A. Tanioka, M. D. Guiver, G. P. Robertson
Macromol. Rapid Comm.   28(21) 2100-2105   2007
Muhamad Nasir, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka, Tetsuya Danno, Hideo Horibe
Polym. J.   39(10) 1060-1064   2007
Muhamad Nasir, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka, Tetsuya Danno, Hideo Horibe
Polym. J.   39(7) 670-674   2007
Hidetoshi Matsumoto, Hiroshi Yako, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka
J. Colloid Interface Sci.   310(2) 678-681   2007
Hidetoshi Matsumoto
J. Colloid Interface Sci.   309(2) 272-278   2007
T. Mizukoshi, H. Matsumoto, M. Minagawa, A. Tanioka
J. Appl. Polym. Sci.   103(6) 3811-3817   2007
Yuji Wakamatsu Hidetoshi Matsumoto Mie Minagawa Akihiko Tanioka
J. Colloid Interface Sci.   300(1) 442-445   2006
Muhamad Nasir Hidetoshi Matsumoto Tetsuya Danno Mie Minagawa Toshihira Irisawa Masatoshi Shioya Akihiko Tanioka
J. Polym. Sci. B: Polym. Phys.   44(5) 779-786   2006
Hidetoshi Matsumoto, Yuji Wakamatsu, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka
J. Colloid Interface Sci.   293(1) 143-150   2006
Hiroshi Seo Hidetoshi Matsumoto Satoshi Hara Mie Minagawa Akihiko Tanioka Hiroshi Yako Yutaka Yamagata Kozo Inoue
Polym. J.   37(6) 391-398   2005
Hidetoshi Matsumoto, Tomoya Mizukoshi, Kazuya Nitta, Mie Minagawa, Akihiko Tanioka, Yutaka Yamagata
J. Colloid Interface Sci.   286(1) 414-416   2005
Naomichi Kimura Hidetoshi Matsumoto Yuichi Konosu Ryotaro Yamamoto Mie Minagawa Akihiko Tanioka
J. Colloid Interface Sci.   286(1) 288-293   2005
Hidetoshi MATSUMOTO, Mie MINAGAWA, Akihiko TANIOKA, Yutaka YAMAGATA
J. Jpn. Soc. Abrasive Technology   49(1) 36-39   2005
Hidetoshi Matsumoto Yu-Chiang Chen Ryotaro Yamamoto Yuichi Konosu Mie Minagawa Akihiko Tanioka
J. Mol. Struct.   739(1-3) 99-104   2005
Hidetoshi Matsumoto, Ryotaro Yamamoto, Akihiko Tanioka
J. Phys. Chem. B   109(29) 14130-14136   2005
Kenji Morota Hidetoshi Matsumoto Tomoya Mizukoshi Yuichi Konosu Mie Minagawa Yutaka Yamagata Kozo Inoue
J. Colloid Interface Sci.   279(2) 484   2004
Akihiko Tanioka Hidetoshi Matsumoto Ryotaro Yamamoto
Sci. Technol. Adv. Mater.   5(4) 461-468   2004
Ion-pairing effects in charged membranes with low water contents
Rytaro Yamamoto Hidetoshi Matsumoto Akihiko Tanioka
Trans. MRS-J   29(7) 3323-3326   2004
Ikuo Uematsu Hidetoshi Matsumoto Kenji Morota Mie Minagawa Akihiko Tanioka Yutaka Yamagata Kozo Inoue
J. Colloid Interface Sci.   269(2) 336-340   2004
Ryotaro Yamamoto, Hidetoshi Matsumoto, Akihiko Tanioka
J. Phys. Chem. B   107(38) 10506-10512   2003
Hidetoshi Matsumoto, Yoshiyuki Koyama, Akihiko Tanioka
J. Colloid Interface Sci.   264(1) 82-88   2003
Yoshiyuki Koyama Tomoko Ito Hidetoshi Matsumoto Akihiko Tanioka Tatsuya Okuda Haruhiko Aoyagi Takuro Niidome
J. Biomater. Sci. Polymer Edn.   14(6) 515-531   2003
Hidetoshi Matsumoto Yoshiyuki Koyama Akihiko Tanioka
Colloids Surf. A   222(1/3) 165-173   2003
Hidetoshi Matsumoto, Yoshiyuki Koyama, Akihiko Tanioka
Langmuir   18(9) 3698-3703   2002
Hidetoshi Matsumoto Yoshiyuki Koyama Akihiko Tanioka
J. Colloid Interface Sci.   239(2) 467   2001
Hidetoshi Matsumoto Yoshiyuki Koyama Akihiko Tanioka
Langmuir   17(11) 3375-3381   2001
Wei Hu, Kunihiro Adachi, Hidetoshi Matsumoto, Akihiko Tanioka
J. Chem. Soc., Faraday Trans.   94(5) 665-671   1998
Kunihiro Adachi, Wei Hu, Hidetoshi Matsumoto, Kenji Ito, Akihiko Tanioka
Polymer   39(11) 2315-2323   1998
Hidetoshi Matsumoto Akihiko Tanioka Tatsuji Murata Mitsuru Higa Ken Horiuchi
J. Phys. Chem. B   102(25) 5011-5016   1998
Hidetoshi Matsumoto Akihiko Tanioka Susumu Kawauchi
J. Colloid Interface Sci.   208(1) 310   1998

Books etc

 
Morphology and activity of biological fabrics prepared by electrospray deposition method, in ACS Symposium Series 918 (Polymeric Nanofibers)
American Chemical Society   2006   

Conference Activities & Talks

 
Hierarchical Hybridization of 1-D Nanostructures on Electrospun Carbon Nanofibers and Applications for Flexible Electrodes
Nano for the 3rd Millennium 2010 Conference   2010   
Synthesis and FET Properties of New Liquid Crystalline Oligothiophenes
International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals 2010 (ICSM 2010)   2010   
Application of electrospun nanofibers to plasmonic materials
2010   
Application of electrospun nanofibers to plasmonic materials
2010   
Molecular Orientation in Polypeptide Nanofibers Prepared by Electrospray Deposition
APMT 2010   2010   

Association Memberships

 
 

Research Grants & Projects

 
Electrohydrodynamic Nano-microscaled Fabrication
Project Year: 2000