研究分野

ライフサイエンス / 保存治療系歯学 /

研究分野が「ライフサイエンス / 保存治療系歯学」である研究者

 • オカベ タツ
  Tatsu Okabe
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • スズキ フミヒコ
  Fumihiko Suzuki
  奥羽大学
  歯学部 歯学科 口腔外科学講座 歯科麻酔学分野 准教授
 • オカダ タマミ
  Tamami Okada
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • カミヤ ナオタカ
  Naotaka Kamiya
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • タカミザワ トシキ
  Toshiki Takamizawa
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学1 准教授
 • ニシダ テツヤ
  Tetsuya Nishida
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学3 専任講師
 • オオスギ ユウジン
  Yujin Ohsugi
  東京医科歯科大学
  歯学部附属病院 診療科 維持系診療科 歯周病外来 医員
 • キシモト タカフミ
  Kishimoto Takafumi
  愛知学院大学
  歯学部 保存修復学講座
 • アラカワ マコト
  Makoto ARAKAWA
  千葉県立保健医療大学
  健康科学部 准教授
 • マツザキ エツコ
  Etsuko Matsuzaki
  福岡歯科大学口腔治療学講座歯科保存学分野
  准教授
 • マヤナギ ゲン
  Gen Mayanagi
 • ヤマシタ モトゾウ
  Motozou Yamashita
  大阪大学
  歯学部附属病院 講師
 • サトウ タケノリ
  Takenori Sato
  神奈川歯科大学大学院歯学研究科
  口腔科学講座 講師
 • Tadashi Nakanishi
 • Yoshio Yahata
  東北大学大学院歯学研究科 エコロジー歯学講座 歯科保存学分野
  助教
 • Chiharu Fujihara
  大阪大学
  大学院歯学研究科 助教
 • シラツチ コウジ
  Koji Shiratsuchi
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学Ⅰ 助教
 • イマイ アリサ
  Arisa Imai
  日本大学歯学部付属歯科病院
  保存学教室第一講座 博士研究員(ポスドク)
 • カナヤ ソウスケ
  Sosuke Kanaya
  東北大学
  大学院歯学研究科・歯学部 歯科学専攻 歯学イノベーションリエゾンセンター 助教
 • ミヤベ メグミ
  Megumi Miyabe
  愛知学院大学
  歯学部内科学 講師
 • Genta Yamamoto
  愛知学院大学
  歯学部 歯周病学講座 講師
 • ノガミ トモユキ
  Tomoyuki Nogami
  長崎大学
  病院 口腔管理センター 助教
 • Saori Matsui
 • ノナカ ユカリ
  Yukari NONAKA
  新潟大学
  大学院医歯学総合研究科 歯周診断・再建学分野 助教
 • ヨシナリ ノブオ
  Nobuo Yoshinari
  松本歯科大学
  歯科保存学講座 教授
 • タカハシ レナ
  Rena Takahashi
  東京医科歯科大学
  歯学部附属病院 診療科 維持系診療科 むし歯外来 助教
 • キタサコ ユウイチ
  Yuichi Kitasako
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 非常勤講師
 • シラト ミドリ
  Midori Shirato
  東北大学
  大学院歯学研究科・歯学部 助教
 • シミズ トモコ
  Tomoko Shimizu
  神奈川歯科大学
  大学院歯学研究科 高度先進口腔医学講座 歯周病学分野 助教
 • ヤマモト タダシ
  Yamamoto Tadashi
  岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
  歯周病態学分野 准教授
 • イシカワ マサキ
  Masaki Ishikawa
  東北大学
  助教
 • イノクマ タカノリ
  Takanori Inokuma
  北海道医療大学
  歯学部 任期制助手
 • Kentaro Maruyama
  東北大学
  歯内歯周治療学分野 医員
 • イシイ リョウ
  Ryo Ishii
  日本大学
  歯学部歯学科 助教
 • ツダ ヒロマサ
  Hiromasa Tsuda
  日本大学
  歯学部歯学科生化学 准教授
 • Ayuko Takada
  北海道医療大学
  歯学部 生化学 助教
 • カトウ ヒロヒト
  Hirohito Kato
  大阪歯科大学
  歯周病学講座 助教
 • ホソカワ イクコ
  Ikuko Hosokawa
  徳島大学
  大学院医歯薬学研究部 歯科保存学分野 助教
 • Niizuma Yuiko
  昭和大学
  歯学部 歯科保存学講座 美容歯科学部門 助教
 • オカモト モトキ
  Okamoto Motoki
  大阪大学
  歯学研究科口腔分子感染制御学講座 (歯科保存学教室) 助教
 • Eijiro Sakamoto
  徳島大学
 • ヒラヤマ サトシ
  Satoshi Hirayama
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 教授
 • イワタ タカノリ
  Takanori IWATA
 • カミモト アツシ
  kamimoto atsushi
  日本大学
  歯学部歯学科総合歯科学 准教授
 • サトウ シュウイチ
  Shuichi Sato
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学3 教授
 • Yoichiro Kashiwagi
  大阪大学
  大学院歯学研究科 助教
 • シミズ ユウタ
  Yuta Shimizu
  朝日大学 口腔感染医療学講座 歯周病学分野
  助教
 • ホンゴウ トモユキ
  Tomoyuki Hongo
  昭和大学
  歯学部 歯科保存学講座 歯内治療学部門 助教(歯科)
 • オオウチ ハジメ
  Ouchi Hajime
  日本大学歯学部
  保存学教室修復学講座 専修医
 • モトイケ ソウタ
  Souta Motoike
  京都大学iPS細胞研究所
  臨床応用研究部門 日本学術振興会 特別研究員(PD)
 • クロタキ ユウタロウ
  Yutaro Kurotaki
  昭和大学歯学部 地域連携歯科学講座
 • マツダ シンジ
  SHINJI MATSUDA
  広島大学
 • Yoko Wada
 • Shusuke Kusakabe
  朝日大学歯学部
  口腔機能修復講座歯科保存学分野歯冠修復学 講師
 • ワタナベ サトシ
  Satoshi Watanabe
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 歯髄生物学 助教
 • Shizu Hirata-Tsuchiya
  広島大学
  歯髄生物学研究室 助教
 • Kastumata Keiko
 • ナガイ コウスケ
  Kosuke Nagai
  ドイツ ドレスデン工科大学
  医学部 ポスドク
 • カジヤ ミキヒト
  Kajiya Mikihito
  広島大学
  医歯薬保健学研究科(歯) 助教
 • ハセガワ トクジ
  Tokuji Hasegawa
  昭和大学
  歯学部
 • Ryo Aizawa
 • ノリタケ カナコ
  Kanako Noritake
  東京医科歯科大学
  歯学部附属病院 診療科 総合診療科 歯科総合診療部 助教
 • フクバ シュンスケ
  Shunsuke Fukuba
  東京医科歯科大学
  歯学部附属病院 診療科 維持系診療科 歯周病外来 医員
 • ニッタ ヒロシ
  Hiroshi Nitta
  東京医科歯科大学
  歯学部附属病院 診療科 総合診療科 歯科総合診療部 教授
 • イケダ ユウイチ
  Yuichi Ikeda
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 生体支持組織学講座 歯周病学 助教
 • カキザキ ショウ
  Sho Kakizaki
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 生体支持組織学講座 歯周病学分野 非常勤講師
 • カタギリ サヤカ
  Sayaka Katagiri
  東京医科歯科大学
  歯学部附属病院 診療科 維持系診療科 歯周病外来 講師
 • コバヤシ ヒロアキ
  Hiroaki Kobayashi
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 生体支持組織学講座 歯周病学分野 非常勤講師
 • フルヤ ジュンイチ
  Junichi Furuya
  昭和大学
  歯学部高齢者歯科学講座 講師
 • アラカワ シンイチ
  Shinichi Arakawa
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯理工学専攻 生涯口腔保健衛生学 教授
 • アオキ アキラ
  Akira Aoki
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 生体支持組織学講座 歯周病学 教授
 • オオツキ マサユキ
  Masayuki Otsuki
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 う蝕制御学 准教授
 • キノシタ アツヒロ
  Atsuhiro Kinoshita
  東京医科歯科大学
  統合教育機構 教授
 • アラキ コウジ
  Kouji Araki
  東京医科歯科大学
  統合教育機構 教授
 • オダ シゲル
  Shigeru Oda
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 環境社会医歯学講座 歯学教育システム評価学分野 非常勤講師
 • ヨシカワ タカコ
  Takako Yoshikawa
  東京医科歯科大学
  大学院医歯学総合研究科 医歯学系専攻 口腔機能再構築学講座 う蝕制御学 助教
 • ウチヤマ トシカズ
  Toshikazu Uchiyama
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • キクチ ノブユキ
  Kikuchi Nobuyuki
 • オオグチ スミト
  Sumito Oguchi
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 准教授
 • タカイ ヒデキ
  Hideki Takai
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 准教授
 • ナカヤマ ヨウヘイ
  Youhei Nakayama
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 准教授
 • マキムラ ヒデキ
  Hideki Makimura
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • ナカジマ(フジタ) コウ
  NAKAJIMA(FUJITA) Kou
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 助教
 • ヨシノ ショウイチ
  Shouichi Yoshino
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • カワシマ タダシ
  Tadashi Kawashima
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • マツシマ キヨシ
  Kiyoshi Matsushima
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 教授
 • ツジモト ヤスヒサ
  Yasuhisa Tsujimoto
  Nihon University
  Clinical Professor
 • エンドウ ヒロヤス
  Hiroyasu Endo
  日本大学
  松戸歯学部歯学科 専任講師
 • ムラヤマ リョウスケ
  Ryosuke Murayama
  日本大学
  歯学部歯学科 助教
 • スズキ ユウスケ
  SUZUKI YUSUKE
  日本大学
  歯学部歯学科 助教
 • オザキ マナミ
  OZAKI MANAMI
  日本大学
  歯学部歯学科 助教
 • タキモト マサユキ
  masayuki Takimoto
 • ハスイケ アキラ
  Hasuike Akira
  日本大学
  歯学部歯学科 助教
 • コミネ チアキ
  Komine Chiaki
  日本大学
  松戸歯学部 専任講師
 • ハトリ ケイスケ
  Hatori Keisuke
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学2 助教
 • カミオ ノリアキ
  Noriaki Kamio
  日本大学
  歯学部歯学科細菌学 准教授
 • ツジモト アキマサ
  Akimasa Tsujimoto
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学1 助教
 • ツボタ ケイシ
  Keishi Tsubota
 • セキ ケイスケ
  seki keisuke
  日本大学
  歯学部歯学科総合歯科学 専任講師
 • メザワ マサル
  Mezawa Masaru
  日本大学
  松戸歯学部 専任講師
 • カミオ ナオト
  Naoto Kamio
  日本大学
  松戸歯学部松戸歯学部 助教
 • シミズ コウヘイ
  Kohei Shimizu
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学2 准教授
 • コイズミ ヒロヤス
  Hiroyasu Koizumi
  日本大学
  歯学部歯学科歯科理工学 准教授
 • タカヤマ タダヒロ
  Tadahiro Takayama
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学3 准教授
 • ミサワ マイコ
  MAIKO MISAWA
  日本大学
  歯学部歯学科医療人間科学 専任講師
 • スグロ ヒサシ
  Hisashi Suguro
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学2 専任講師
 • ハヤシ マコト
  Hayashi Makoto
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学2 教授
 • クロカワ ヒロヤス
  Hiroyasu Kurokawa
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学1 准教授
 • サワダ クニヒコ
  Kunihiko Sawada
  日本大学
  歯学部歯学科歯科放射線学 専任講師
 • タケイチ オサム
  Osamu Takeichi
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学2 教授
 • リクタ アキトモ
  Akitomo Rikuta
  日本大学
  歯学部歯学科歯科保存学1 准教授