MAKITA Hiroko

J-GLOBAL         Last updated: Oct 29, 2018 at 11:42
 
Avatar
Name
MAKITA Hiroko
Affiliation
Tokyo University of Marine Science and Technology
Degree
Ph.D.(Yokohama National University)
Other affiliation
Japan Agency for Marine-Earth Science and TechnologyKanagawa Institute of Technology
Research funding number
40553219
ORCID ID
0000-0002-9547-8351

Published Papers

 
Makita Hiroko
World Journal of Microbiology and Biotechnology   34(8)    Jul 2018   [Refereed][Invited]
Makita Hiroko, Nishi Sinro, Takaki Yoshihiro, Tanaka Emiko, Nunoura Takuro, Mitsunobu Satoshi, Takai Ken
Genome Announcements   6(20)    May 2018   [Refereed]
Makita Hiroko, Tanaka Emiko, Mitsunobu Satoshi, Miyazaki Masayuki, Nunoura Takuro, Uematsu Katsuyuki, Takaki Yoshihiro, Nishi Shinro, Shimamura Shigeru, Takai Ken
Archives of Microbiology   199(2) 335-346   Mar 2017   [Refereed]
Mino Sayaka, Nakagawa Satoshi, Makita Hiroko, Toki Tomohiro, Miyazaki Junichi, Sievert Stefan M, Polz Martin F, Inagaki Fumio, Godfroy Anne, Kato Shingo, Watanabe Hiromi, Nunoura Takuro, Nakamura Koichi, Imachi Hiroyuki, Watsuji Tomo-o, Kojima Shigeaki, Takai Ken, Sawabe Tomoo
Isme Journal   11(4) 909-919   Apr 2017   [Refereed]
Nogi Yuichi, Mori Kozue, Makita Hiroko, Hatada Yuji
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology   66 574-579   Feb 2016   [Refereed]
Kikuchi S, Makita H, Konno U, Shiraishi F, Ijiri A, Takai K, Maeda M, Takahashi Y.
Geobiology   14(4) 374-389   2016   [Refereed]
Nunoura Takuro, Hirai Miho, Yoshida-Takashima Yukari, Nishizawa Manabu, Kawagucci Shinsuke, Yokokawa Taichi, Miyazaki Junichi, Koide Osamu, Makita Hiroko, Takaki Yoshihiro, Sunamura Michinari, Takai Ken
Frontiers in Microbiology   7    Aug 2016   [Refereed]
Mitsunobu Satoshi, Zhu Ming, Takeichi Yasuo, Ohigashi Takuji, Suga Hiroki, Jinno Muneaki, Makita Hiroko, Sakata Masahiro, Ono Kanta, Mase Kazuhiko, Takahashi Yoshio
Microbes and Environments   31(1) 63-69   Mar 2016   [Refereed]
Makita Hiroko, Kikuchi Sakiko, Mitsunobu Satoshi, Takaki Yoshihiro, Yamanaka Toshiro, Toki Tomohiro, Noguchi Takuroh, Nakamura Kentaro, Abe Mariko, Hirai Miho, Yamamoto Masahiro, Uematsu Katsuyuki, Miyazaki Junichi, Nunoura Takuro, Takahashi Yoshio, Takai Ken
Applied and Environmental Microbiology   82(19) 5741-5755   Oct 2016   [Refereed]
Mitsunobu Satoshi, Zhu Ming, Takeichi Yasuo, Ohigashi Takuji, Suga Hiroki, Makita Hiroko, Sakata Masahiro, Ono Kanta, Mase Kazuhiko, Takahashi Yoshio
Chemistry Letters   44(1) 91-93   Jan 2015   [Refereed]
Nunoura Takuro, Takaki Yoshihiro, Kazama Hiromi, Kakuta Jungo, Shimamura Shigeru, Makita Hiroko, Hirai Miho, Miyazaki Masayuki, Takai Ken
PLOS ONE   9(8)    Aug 2014   [Refereed]
Nakagawa Satoshi, Shimamura Shigeru, Takaki Yoshihiro, Suzuki Yohey, Murakami Shun-ichi, Watanabe Tamaki, Fujiyoshi So, Mino Sayaka, Sawabe Tomoo, Maeda Takahiro, Makita Hiroko, Nemoto Suguru, Nishimura Shin-Ichiro, Watanabe Hiromi, Watsuji Tomo-O, Takai Ken
Isme Journal   8(1) 40-51   Jan 2014   [Refereed]
Fuchida Shigeshi, Mizuno Yuki, Masuda Harue, Toki Tomohiro, Makita Hiroko
ORGANIC GEOCHEMISTRY   66 98-106   Jan 2014   [Refereed]
Kikuchi S, Makita H, Takai K, Yamaguchi N, Takahashi Y.
Geobiology   12(2) 133-145   2014   [Refereed]
Nunoura Takuro, Hirai Miho, Miyazaki Masayuki, Kazama Hiromi, Makita Hiroko, Hirayama Hisako, Furushima Yasuo, Yamamoto Hiroyuki, Imachi Hiroyuki, Takai Ken
MICROBES AND ENVIRONMENTS   28(2) 228-235   Jun 2013   [Refereed]
Mino Sayaka, Makita Hiroko, Toki Tomohiro, Miyazaki Junichi, Kato Shingo, Watanabe Hiromi, Imachi Hiroyuki, Watsuji Tomo-o, Nunoura Takuro, Kojima Shigeaki, Sawabe Tomoo, Takai Ken, Nakagawa Satoshi
FRONTIERS IN MICROBIOLOGY   4    Apr 2013   [Refereed]
Makita Hiroko, Nakagawa Satoshi, Miyazaki Masayuki, Nakamura Ko-ichi, Inagaki Fumio, Takai Ken
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY   194(9) 785-794   Sep 2012   [Refereed]
Mitsunobu Satoshi, Shiraishi Fumito, Makita Hiroko, Orcutt Beth N., Kikuchi Sakiko, Jorgensen Bo B., Takahashi Yoshio
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY   46(6) 3304-3311   Mar 2012   [Refereed]
Hirayama Hisako, Suzuki Yohey, Abe Mariko, Miyazaki Masayuki, Makita Hiroko, Inagaki Fumio, Uematsu Katsuyuki, Takai Ken
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY   61 2646-2653   Nov 2011   [Refereed]
Kikuchi Sakiko, Makita Hiroko, Mitsunobu Satoshi, Terada Yasuko, Yamaguchi Noriko, Takai Ken, Takahashi Yoshio
CHEMISTRY LETTERS   40(7) 680-681   Jul 2011   [Refereed]
Nunoura Takuro, Hirai Miho, Imachi Hiroyuki, Miyazaki Masayuki, Makita Hiroko, Hirayama Hisako, Furushima Yasuo, Yamamoto Hiroyuki, Takai Ken
ARCHIVES OF MICROBIOLOGY   192(10) 811-819   Oct 2010   [Refereed]
Takeda Minoru, Yoneya Akiko, Miyazaki Yuichi, Kondo Keiko, Makita Hiroko, Kondoh Masashi, Suzuki Ichiro, Koizumi Jun-ichi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY   58 1561-1565   Jul 2008   [Refereed]
Makita Hiroko, Nakahara Yuichi, Fukui Hiroyuki, Miyanoiri Yohei, Katahira Masato, Seki Hiroko, Takeda Minoru, Koizumi Jun-ichi
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY   70(5) 1265-1268   May 2006   [Refereed]