KAWAI Yosuke

J-GLOBAL         Last updated: Oct 4, 2019 at 10:39
 
Avatar
Name
KAWAI Yosuke
Affiliation
The University of Tokyo
Section
Graduate School of Medicine
Degree
Ph.D.(Tokyo University of Science)

Research Interests

 
 

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
2019
 - 
Today
Senior Research Fellow, National Center for Global Health and Medicine
 
2017
 - 
2019
Research Assistant Professor, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo
 
2014
 - 
2016
Senior Assistant Professor, Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
 
2013
 - 
2014
Assistant Professor, Tohoku Medical Megabank Organization, Tohoku University
 
2013
 - 
2013
Maebashi Institute of Technology
 
2008
 - 
2013
Assistant Professor, College of Life Sciences, Ritsumeikan University
 
2011
 - 
2011
Visiting scholar, Department of Genome Sciences, University of Wasington
 
2006
 - 
2008
Department of Population Genetics, National Institute of Genetics
 
2006
 - 
2008
:Postdoctral Fellow, National Institute of Genetics
 
2008
   
 
-:Assistant Professor, Ritsumeikan University
 

Education

 
 
 - 
2006
Applied Biological Science, Graduate School of Science and Engineering, Tokyo University of Science
 
 
 - 
2001
Department of Applied Biological Science, Faculty of Science and Engineering, Tokyo University of Science
 

Published Papers

 
Shido K, Kojima K, Yamasaki K, Hozawa A, Tamiya G, Ogishima S, Minegishi N, Kawai Y, Tanno K, Suzuki Y, Nagasaki M, Aiba S
The Journal of investigative dermatology   139(7) 1605-1608.e13   Jul 2019   [Refereed]
Amano Y, Akazawa Y, Yasuda J, Yoshino K, Kojima K, Kobayashi N, Matsuzaki S, Nagasaki M, Kawai Y, Minegishi N, Ishida N, Motoki N, Hachiya A, Nakazawa Y, Yamamoto M, Koike K, Takeshita T
Pediatric rheumatology online journal   17(1) 34   Jul 2019   [Refereed]
Mizuguchi Takeshi, Suzuki Takeshi, Abe Chihiro, Umemura Ayako, Tokunaga Katsushi, Kawai Yosuke, Nakamura Minoru, Nagasaki Masao, Kinoshita Kengo, Okamura Yasunobu, Miyatake Satoko, Miyake Noriko, Matsumoto Naomichi
JOURNAL OF HUMAN GENETICS   64(5) 359-368   May 2019   [Refereed]
Hideaki Kanzawa-Kiriyam, Timothy A. Jinam, Yosuke Kawai, Takehiro Sato, Kazuyoshi Hosomichi, Atsushi Tajima, Noboru Adachi, Hirofumi Matsumura, Kirill Kryukov, Naruya Sitou, Ken-ichi Shinoda
   May 2019   [Refereed]
Chiba Hirofumi, Kakuta Yoichi, Kinouchi Yoshitaka, Kawai Yosuke, Watanabe Kazuhiro, Nagao Munenori, Naito Takeo, Onodera Motoyuki, Moroi Rintaro, Kuroha Masatake, Kanazawa Yoshitake, Kimura Tomoya, Shiga Hisashi, Endo Katsuya, Negoro Kenichi, Nagasaki Masao, Unno Michiaki, Shimosegawa Tooru
PLOS ONE   14(2)    Feb 2019   [Refereed]
Hitomi Yuki, Ueno Kazuko, Kawai Yosuke, Nishida Nao, Kojima Kaname, Kawashima Minae, Aiba Yoshihiro, Nakamura Hitomi, Kouno Hiroshi, Kouno Hirotaka, Ohta Hajime, Sugi Kazuhiro, Nikami Toshiki, Yamashita Tsutomu, Katsushima Shinji, Komeda Toshiki, Ario Keisuke, Naganuma Atsushi, Shimada Masaaki, Hirashima Noboru, Yoshizawa Kaname, Makita Fujio, Furuta Kiyoshi, Kikuchi Masahiro, Naeshiro Noriaki, Takahashi Hironao, Mano Yutaka, Yamashita Haruhiro, Matsushita Kouki, Tsunematsu Seiji, Yabuuchi Iwao, Nishimura Hideo, Shimada Yusuke, Yamauchi Kazuhiko, Komatsu Tatsuji, Sugimoto Rie, Sakai Hironori, Mita Eiji, Koda Masaharu, Nakamura Yoko, Kamitsukasa Hiroshi, Sato Takeaki, Nakamuta Makoto, Masaki Naohiko, Takikawe Hajime, Tanaka Atsushi, Ohira Hiromasa, Zeniya Mikio, Abe Masanori, Kaneko Shuichi, Honda Masao, Arai Kuniaki, Arinaga-Hino Teruko, Hashimoto Etsuko, Taniai Makiko, Umemura Takeji, Joshita Satoru, Nakao Kazuhiko, Ichikawa Tatsuki, Shibata Hidetaka, Takaki Akinobu, Yamagiwa Satoshi, Seike Masataka, Sakisaka Shotaro, Takeyama Yasuaki, Harada Masaru, Senju Michio, Yokosuka Osamu, Kanda Tatsuo, Ueno Yoshiyuki, Ebinuma Hirotoshi, Himoto Takashi, Murata Kazumoto, Shimoda Shinji, Nagaoka Shinya, Abiru Seigo, Komori Atsumasa, Migita Kiyoshi, Ito Masahiro, Yatsuhashi Hiroshi, Maehara Yoshihiko, Uemoto Shinji, Kokudo Norihiro, Nagasaki Masao, Tokunaga Katsushi, Nakamura Minoru
SCIENTIFIC REPORTS   9    Jan 2019   [Refereed]
Nagasaki M, Kuroki Y, Shibata TF, Katsuoka F, Mimori T, Kawai Y, Minegishi N, Hozawa A, Kuriyama S, Suzuki Y, Kawame H, Nagami F, Takai-Igarashi T, Ogishima S, Kojima K, Misawa K, Tanabe O, Fuse N, Tanaka H, Yaegashi N, Kinoshita K, Kure S, Yasuda J, Yamamoto M
Human genome variation   6 27   2019   [Refereed]
Wang YY, Mimori T, Khor SS, Gervais O, Kawai Y, Hitomi Y, Tokunaga K, Nagasaki M
Human genome variation   6 29   2019   [Refereed]
Hitomi Yuki, Nakatani Ken, Kojima Kaname, Nishida Nao, Kawai Yosuke, Kawashima Minae, Aiba Yoshihiro, Nagasaki Masao, Nakamura Minoru, Tokunaga Katsushi
CELLULAR AND MOLECULAR GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY   7(3) 515-532   2019   [Refereed]
Mameda R, Waki T, Kawai Y, Takahashi S, Nakayama T
The Plant journal : for cell and molecular biology   96(1) 56-74   Oct 2018   [Refereed]
Kakuta Y, Kawai Y, Okamoto D, Takagawa T, Ikeya K, Sakuraba H, Nishida A, Nakagawa S, Miura M, Toyonaga T, Onodera K, Shinozaki M, Ishiguro Y, Mizuno S, Takahara M, Yanai S, Hokari R, Nakagawa T, Araki H, Motoya S, Naito T, Moroi R, Shiga H, Endo K, Kobayashi T, Naganuma M, Hiraoka S, Matsumoto T, Nakamura S, Nakase H, Hisamatsu T, Sasaki M, Hanai H, Andoh A, Nagasaki M, Kinouchi Y, Shimosegawa T, Masamune A, Suzuki Y, MENDEL study group.
Journal of gastroenterology   53(9) 1065-1078   Jun 2018   [Refereed]
Latt KZ, Honda K, Thiri M, Hitomi Y, Omae Y, Sawai H, Kawai Y, Teraguchi S, Ueno K, Nagasaki M, Mabuchi A, Kaga H, Komatsuda A, Tokunaga K, Noiri E
Scientific reports   8(1) 15576   Oct 2018   [Refereed]
Time-Series Filtering for Replicated Observations via a Kernel Approximate Bayesian Computation
Takanori Hasegawa, Kaname Kojima, Yosuke Kawai, Masao Nagasaki
IEEE Transactions on Signal Processing   66(23) 6148-6161   Oct 2018   [Refereed]
Jia X, Horinouchi T, Hitomi Y, Shono A, Khor SS, Omae Y, Kojima K, Kawai Y, Nagasaki M, Kaku Y, Okamoto T, Ohwada Y, Ohta K, Okuda Y, Fujimaru R, Hatae K, Kumagai N, Sawanobori E, Nakazato H, Ohtsuka Y, Nakanishi K, Shima Y, Tanaka R, Ashida A, Kamei K, Ishikura K, Nozu K, Tokunaga K, Iijima K, Research Consortium on Genetics of Childhood Idiopathic Nephrotic Syndrome in Japan.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN   29(8) 2189-2199   Aug 2018   [Refereed]
Yasuda J, Katsuoka F, Danjoh I, Kawai Y, Kojima K, Nagasaki M, Saito S, Yamaguchi-Kabata Y, Tadaka S, Motoike IN, Kumada K, Sakurai-Yageta M, Tanabe O, Fuse N, Tamiya G, Higasa K, Matsuda F, Yasuda N, Iwasaki M, Sasaki M, Shimizu A, Kinoshita K, Yamamoto M
BMC genomics   19(1) 551   Jul 2018   [Refereed]
Hirata S, Kojima K, Misawa K, Gervais O, Kawai Y, Nagasaki M
Heliyon   4(5) e00625   May 2018   [Refereed]
Nishida N, Aiba Y, Hitomi Y, Kawashima M, Kojima K, Kawai Y, Ueno K, Nakamura H, Yamashiki N, Tanaka T, Tamura S, Mori A, Yagi S, Soejima Y, Yoshizumi T, Takatsuki M, Tanaka A, Harada K, Shimoda S, Komori A, Eguchi S, Maehara Y, Uemoto S, Kokudo N, Nagasaki M, Tokunaga K, Nakamura M
Scientific reports   8(1) 8071   May 2018   [Refereed]
Mimori T, Yasuda J, Kuroki Y, Shibata TF, Katsuoka F, Saito S, Nariai N, Ono A, Nakai-Inagaki N, Misawa K, Tateno K, Kawai Y, Fuse N, Hozawa A, Kuriyama S, Sugawara J, Minegishi N, Suzuki K, Kinoshita K, Nagasaki M, Yamamoto M
The pharmacogenomics journal   19(2) 136-146   Jan 2018   [Refereed]
Naito T, Yokoyama N, Kakuta Y, Ueno K, Kawai Y, Onodera M, Moroi R, Kuroha M, Kanazawa Y, Kimura T, Shiga H, Endo K, Nagasaki M, Masamune A, Kinouchi Y, Shimosegawa T
Journal of gastroenterology and hepatology      Mar 2018   [Refereed]
Yamaguchi-Kabata Y, Yasuda J, Tanabe O, Suzuki Y, Kawame H, Fuse N, Nagasaki M, Kawai Y, Kojima K, Katsuoka F, Saito S, Danjoh I, Motoike IN, Yamashita R, Koshiba S, Saigusa D, Tamiya G, Kure S, Yaegashi N, Kawaguchi Y, Nagami F, Kuriyama S, Sugawara J, Minegishi N, Hozawa A, Ogishima S, Kiyomoto H, Takai-Igarashi T, ToMMo Study Group., Kinoshita K, Yamamoto M
Journal of human genetics   63(2) 213-230   Feb 2018   [Refereed]
Chiba H, Kakuta Y, Kinouchi Y, Kawai Y, Watanabe K, Nagao M, Naito T, Onodera M, Moroi R, Kuroha M, Kanazawa Y, Kimura T, Shiga H, Endo K, Negoro K, Nagasaki M, Unno M, Shimosegawa T
PloS one   13(3) e0194036   2018   [Refereed]
Bowman JL, Kohchi T, Yamato KT, Jenkins J, Shu S, Ishizaki K, Yamaoka S, Nishihama R, Nakamura Y, Berger F, Adam C, Aki SS, Althoff F, Araki T, Arteaga-Vazquez MA, Balasubrmanian S, Barry K, Bauer D, Boehm CR, Briginshaw L, Caballero-Perez J, Catarino B, Chen F, Chiyoda S, Chovatia M, Davies KM, Delmans M, Demura T, Dierschke T, Dolan L, Dorantes-Acosta AE, Eklund DM, Florent SN, Flores-Sandoval E, Fujiyama A, Fukuzawa H, Galik B, Grimanelli D, Grimwood J, Grossniklaus U, Hamada T, Haseloff J, Hetherington AJ, Higo A, Hirakawa Y, Hundley HN, Ikeda Y, Inoue K, Inoue SI, Ishida S, Jia Q, Kakita M, Kanazawa T, Kawai Y, Kawashima T, Kennedy M, Kinose K, Kinoshita T, Kohara Y, Koide E, Komatsu K, Kopischke S, Kubo M, Kyozuka J, Lagercrantz U, Lin SS, Lindquist E, Lipzen AM, Lu CW, De Luna E, Martienssen RA, Minamino N, Mizutani M, Mizutani M, Mochizuki N, Monte I, Mosher R, Nagasaki H, Nakagami H, Naramoto S, Nishitani K, Ohtani M, Okamoto T, Okumura M, Phillips J, Pollak B, Reinders A, Rövekamp M, Sano R, Sawa S, Schmid MW, Shirakawa M, Solano R, Spunde A, Suetsugu N, Sugano S, Sugiyama A, Sun R, Suzuki Y, Takenaka M, Takezawa D, Tomogane H, Tsuzuki M, Ueda T, Umeda M, Ward JM, Watanabe Y, Yazaki K, Yokoyama R, Yoshitake Y, Yotsui I, Zachgo S, Schmutz J
Cell   171(2) 287-304.e15   Oct 2017   [Refereed]
Hitomi Y, Kojima K, Kawashima M, Kawai Y, Nishida N, Aiba Y, Yasunami M, Nagasaki M, Nakamura M, Tokunaga K
Scientific reports   7(1) 2904   Jun 2017   [Refereed]
Matsuura K, Sawai H, Ikeo K, Ogawa S, Iio E, Isogawa M, Shimada N, Komori A, Toyoda H, Kumada T, Namisaki T, Yoshiji H, Sakamoto N, Nakagawa M, Asahina Y, Kurosaki M, Izumi N, Enomoto N, Kusakabe A, Kajiwara E, Itoh Y, Ide T, Tamori A, Matsubara M, Kawada N, Shirabe K, Tomita E, Honda M, Kaneko S, Nishina S, Suetsugu A, Hiasa Y, Watanabe H, Genda T, Sakaida I, Nishiguchi S, Takaguchi K, Tanaka E, Sugihara J, Shimada M, Kondo Y, Kawai Y, Kojima K, Nagasaki M, Tokunaga K, Tanaka Y, Japanese Genome-Wide Association Study Group for Viral Hepatitis.
Gastroenterology   152(6) 1383-1394   May 2017   [Refereed]
Liu TC, Naito T, Liu Z, VanDussen KL, Haritunians T, Li D, Endo K, Kawai Y, Nagasaki M, Kinouchi Y, McGovern DP, Shimosegawa T, Kakuta Y, Stappenbeck TS
JCI insight   2(6) e91917   Mar 2017   [Refereed]
Kawashima M, Hitomi Y, Aiba Y, Nishida N, Kojima K, Kawai Y, Nakamura H, Tanaka A, Zeniya M, Hashimoto E, Ohira H, Yamamoto K, Abe M, Nakao K, Yamagiwa S, Kaneko S, Honda M, Umemura T, Ichida T, Seike M, Sakisaka S, Harada M, Yokosuka O, Ueno Y, Senju M, Kanda T, Shibata H, Himoto T, Murata K, Miyake Y, Ebinuma H, Taniai M, Joshita S, Nikami T, Ota H, Kouno H, Kouno H, Nakamuta M, Fukushima N, Kohjima M, Komatsu T, Komeda T, Ohara Y, Muro T, Yamashita T, Yoshizawa K, Nakamura Y, Shimada M, Hirashima N, Sugi K, Ario K, Takesaki E, Naganuma A, Mano H, Yamashita H, Matsushita K, Yamauchi K, Makita F, Nishimura H, Furuta K, Takahashi N, Kikuchi M, Masaki N, Tanaka T, Tamura S, Mori A, Yagi S, Shirabe K, Komori A, Migita K, Ito M, Nagaoka S, Abiru S, Yatsuhashi H, Yasunami M, Shimoda S, Harada K, Egawa H, Maehara Y, Uemoto S, Kokudo N, Takikawa H, Ishibashi H, Chayama K, Mizokami M, Nagasaki M, Tokunaga K, Nakamura M
Human molecular genetics   26(3) 650-659   Feb 2017   [Refereed]
Shiga Y, Nishiguchi KM, Kawai Y, Kojima K, Sato K, Fujita K, Takahashi M, Omodaka K, Araie M, Kashiwagi K, Aihara M, Iwata T, Mabuchi F, Takamoto M, Ozaki M, Kawase K, Fuse N, Yamamoto M, Yasuda J, Nagasaki M, Nakazawa T, Japan Glaucoma Society Omics Group (JGS-OG).
PloS one   12(12) e0186678   2017   [Refereed]
Kojima K, Kawai Y, Misawa K, Mimori T, Nagasaki M
BMC genomics   17(1) 991   Dec 2016   [Refereed]
Hasegawa T, Kojima K, Kawai Y, Misawa K, Mimori T, Nagasaki M
BMC genomics   17(1) 745   Sep 2016   [Refereed]
河合洋介, 小埜栄一郎, 水谷正治
化学と生物   54(9) 640‐649   Aug 2016
Kojima K, Kawai Y, Nariai N, Mimori T, Hasegawa T, Nagasaki M
BMC genomics   17 Suppl 5 494   Aug 2016   [Refereed]
Koshiba S, Motoike I, Kojima K, Hasegawa T, Shirota M, Saito T, Saigusa D, Danjoh I, Katsuoka F, Ogishima S, Kawai Y, Yamaguchi-Kabata Y, Sakurai M, Hirano S, Nakata J, Motohashi H, Hozawa A, Kuriyama S, Minegishi N, Nagasaki M, Takai-Igarashi T, Fuse N, Kiyomoto H, Sugawara J, Suzuki Y, Kure S, Yaegashi N, Tanabe O, Kinoshita K, Yasuda J, Yamamoto M
Scientific reports   6 31463   Aug 2016   [Refereed]
長崎正朗, 河合洋介, 小島要, 三森隆広, 山口由美
生化学   88(1) 15‐24   Feb 2016
Nariai N, Kojima K, Mimori T, Kawai Y, Nagasaki M
BMC genomics   17 Suppl 1 2   Jan 2016   [Refereed]
Kawai Y, Mimori T, Kojima K, Nariai N, Danjoh I, Saito R, Yasuda J, Yamamoto M, Nagasaki M
Journal of human genetics   60(10) 581-587   Oct 2015   [Refereed]
Nagasaki M, Yasuda J, Katsuoka F, Nariai N, Kojima K, Kawai Y, Yamaguchi-Kabata Y, Yokozawa J, Danjoh I, Saito S, Sato Y, Mimori T, Tsuda K, Saito R, Pan X, Nishikawa S, Ito S, Kuroki Y, Tanabe O, Fuse N, Kuriyama S, Kiyomoto H, Hozawa A, Minegishi N, Douglas Engel J, Kinoshita K, Kure S, Yaegashi N, ToMMo Japanese Reference Panel Project., Yamamoto M
Nature communications   6 8018   Aug 2015   [Refereed]
Funaki A, Waki T, Noguchi A, Kawai Y, Yamashita S, Takahashi S, Nakayama T
Plant & cell physiology   56(8) 1512-1520   Aug 2015   [Refereed]
河合洋介, 三森隆広, 小島要, 成相直樹, 長崎正朗
月刊メディカル・サイエンス・ダイジェスト   41(5) 228-231   May 2015
Nariai N, Kojima K, Saito S, Mimori T, Sato Y, Kawai Y, Yamaguchi-Kabata Y, Yasuda J, Nagasaki M
BMC genomics   16 Suppl 2 S7   2015   [Refereed]
Mimori T, Nariai N, Kojima K, Sato Y, Kawai Y, Yamaguchi-Kabata Y, Nagasaki M
BMC bioinformatics   16 Suppl 1 S4   2015   [Refereed]
Yamaguchi-Kabata Y, Nariai N, Kawai Y, Sato Y, Kojima K, Tateno M, Katsuoka F, Yasuda J, Yamamoto M, Nagasaki M
Human genome variation   2 15050   2015   [Refereed]
Noguchi Akio, Horikawa Manabu, Murata Jun, Tera Masayuki, Kawai Yosuke, Ishiguro Masaji, Umezawa Toshiaki, Mizutani Masaharu, Ono Eiichiro
Plant Biotechnology   31(5) 493-503   Dec 2014   [Refereed]
Kawai Yosuke, Ono Eiichiro, Mizutani Masaharu
PLANT BIOTECHNOLOGY   31(5) 579-584   Dec 2014   [Refereed]
Sato Y, Kojima K, Nariai N, Yamaguchi-Kabata Y, Kawai Y, Takahashi M, Mimori T, Nagasaki M
BMC genomics   15 664   Aug 2014   [Refereed]
Kawai Y, Ono E, Mizutani M
The Plant journal : for cell and molecular biology   78(2) 328-343   Apr 2014   [Refereed]
Matsuoka M, Fujita A, Kawai Y, Kikuchi T
Biomolecules   4(1) 268-288   Feb 2014   [Refereed]
Nariai N, Kojima K, Mimori T, Sato Y, Kawai Y, Yamaguchi-Kabata Y, Nagasaki M
BMC genomics   15 Suppl 10 S5   2014   [Refereed]
Analyses of protein sequences using inter-residue average distance statistics to study folding processes and the significance of their partial sequences.
Kawai Y, Matsuoka M, Kikuchi T
Protein and peptide letters   18(10) 979-990   Oct 2011   [Refereed]
河合洋介, 斎藤成也
DNA多型   19 28-31   May 2011
小埜栄一郎, 本間裕, 堀川学, 國兼聡, 今井晴菜, 高橋征司, 河合洋介, 石黒正路, 福井祐子, 中山亨
日本ブドウ・ワイン学会誌   21(2) 94-95   Nov 2010
Eiichiro Ono, Yu Homma, Manabu Horikawa, Satoshi Kunikane-Doi, Haruna Imai, Seiji Takahashi, Yosuke Kawai, Masaji Ishiguro, Yuko Fukui, Toru Nakayama
THE PLANT CELL   22(8) 2856-2871   2010
Satoshi OOta, Kazuhiro Kawamura, Yosuke Kawai, and Naruya Saitou
Genome Biology and Evolution   2(1) 558-571   2010
An inquiry into the origin of the membrane protein genes in respiratory and photosynthetic systems by evaluating the functional distance
Jinya Otsuka, Ryuta Aoyama and Yosuke Kawai
Research Communications in Biochemistry and Cell & Molecular Biology   12(1-2) 91-118   2008
Phylogenetical relationship among permiases and the membrane proteins in photosynthetic and respiratory systems
Jinya Otsuka and Yosuke Kawai
Trends in Photochemistry & Photobiology   11 1-22   2006
Yosuke Kawai and Jinya Otsuka
Journal of Molecular Evolution   58 479-489   2004
Jinya Otsuka, Yosuke Kawai, Sugaya Nobuyoshi
Journal of Theoretical Biology   213 129-144   2001

Conference Activities & Talks

 
Inferring demographic history of East Asian populations from length distributions of haplotype sharing
KAWAI Yosuke
9 Aug 2019   
Genome-wide genetic variation of people in Japan and its implication of demographic history
KAWAI Yosuke
The 2018 SMBE conference   2018   
Genome-wide genotype imputation of Japanese population-specific SNP array.
KAWAI Yosuke
The 2017 Japan-NIH Joint Symposium   2017   
河合洋介, 長崎正朗
日本生化学会大会(Web)   2017   
Genome-wide analysis of common and rare genetic variation in Japanese population [Invited]
KAWAI Yosuke
2nd International Conference on Founder Populations   2017   
河合洋介, 三澤計治, 三森隆広, 小島要, 山口由美, 柴田朋子, 勝岡史城, 山本雅之, 長崎正朗
日本進化学会大会プログラム・講演要旨集(Web)   25 Aug 2016   
Improved imputation accuracy using population-specific SNP array and haplotype reference panel
KAWAI Yosuke
International Congress of Human Genetics   2016   
Improved imputation accuracy with population-specific SNP array and reference panel in Japanese population
KAWAI Yosuke
European Society of Human Genetics   2016   
Fine-scale genetic diversity of Japanese population
KAWAI Yosuke
American Society of Human Genetics   2016   
河合洋介, 成相直樹, 小島要, 山口由美, 佐藤行人, 三森隆広, 長崎正朗
日本遺伝学会大会プログラム・予稿集   10 Sep 2015   
An approach combining the construction of haplotype collection and the design of population-optimized SNP array on the largescale whole genome-sequencing project in Japan
KAWAI Yosuke
American Society of Human Genetics   2015   
河合洋介
日本人類遺伝学会大会   2015   
High precession whole genome sequences of 1,070 Japanese individuals [Invited]
KAWAI Yosuke
2015   
河合洋介, 佐藤行人, 山口由美, 成相直樹, 杉本幸代, 三森隆広, 小島要, 長崎正朗
日本遺伝学会大会プログラム・予稿集   31 Aug 2014   
河合洋介
日本遺伝学会大会プログラム・予稿集   31 Aug 2012   
河合洋介, 斎藤成也
霊長類研究   1 Jul 2009   
河合洋介, 石田貴文, 斎藤成也
霊長類研究   1 Jul 2008   
河合洋介, 太田聡史, 斎藤成也
日本遺伝学会大会プログラム・予稿集   7 Sep 2007   
河合洋介, 太田聡史, 斎藤成也
生化学   2007   

Works

 
霊長類ゲノム比較による塩基組成進化の解析
Sep 2008 - Mar 2009

Research Grants & Projects

 
(1)Analysis of base substitution pattern by comparing closely related species.