LIU Xiaoxi

J-GLOBAL         Last updated: Aug 9, 2019 at 03:21
 
Avatar
Name
LIU Xiaoxi
URL
https://scholar.google.co.jp/citations?user=AU8AiYIAAAAJ&hl=ja
Affiliation
Shinshu University
Section
Interdisciplinary Cluster for Cutting Edge Research Research Initiative for Supra-Materials
Job title
Professor
Degree
Ph.D(Lanzhou University, China)

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Bhatti, Sabpreet; Ma, Chuang; Liu, Xiaoxi; Piramanayagam, S. N.;
ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS   5(1) -   Jan 2019
Ma, Chuang; Zhang, Xichao; Xia, Jing; Ezawa, Motohiko; Jiang, Wanjun; Ono, Teruo; Piramanayagam, S. N.; Morisako, Akimitsu; Zhou, Yan; Liu, Xiaoxi;
NANO LETTERS   19(1) 353-361   Jan 2019
Liu, Yizheng; Lei, Na; Wang, Chengxiang; Zhang, Xichao; Kang, Wang; Zhu, Daoqian; Zhou, Yan; Liu, Xiaoxi; Zhang, Youguang; Zhao, Weisheng;
PHYSICAL REVIEW APPLIED   11(1) -   2019
Jin, Tianli; Kumar, Durgesh; Gan, Weiliang; Ranjbar, Mojtaba; Luo, Feilong; Sbiaa, Rachid; Liu, Xiaoxi; Lew, Wen Siang; Piramanayagam, S. N.;
PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS   12(10) -   Oct 2018
Woo, Seonghoon; Song, Kyung Mee; Zhang, Xichao; Zhou, Yan; Ezawa, Motohiko; Liu, Xiaoxi; Finizio, S.; Raabe, J.; Lee, Nyun Jong; Kim, Sang-Il; Park, Seung-Young; Kim, Younghak; Kim, Jae-Young; Lee, Dongjoon; Lee, OukJae; Choi, Jun Woo; Min, Byoung-Chul; Koo, Hyun Cheol; Chang, Joonyeon;
NATURE COMMUNICATIONS   9 -   2018

Conference Activities & Talks

 
Co-Ferrite Films with Large Perpendicular Magnetic Anisotropy [Invited]
Xiaoxi Liu
8th International Conference on Materials for Advanced Technologies, (ICMAT2015, 28 June-03 July, 2015)   2015   
Current driven domain wall motion in magnetic nanowires with perpendicular magnetic anisotropy [Invited]
Xiaoxi Liu
The third international conference of Asian Union of Magnetics Societies (ICAUMS 2014, Oct.28-Nov.2, 2014)   1 Nov 2014