YAMAMOTO Masaki

J-GLOBAL         Last updated: Jun 19, 2019 at 22:24
 
Avatar
Name
YAMAMOTO Masaki
Nickname
handle0117901
Affiliation
RIKEN(The Institute of Physical and Chemical Research)
Section
Harima Institute, Laboratories
Research funding number
60241254
ORCID ID
0000-0002-1311-1768

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2005
 - 
Mar 2007
JASRI
 

Awards & Honors

 
Dec 2005
The CrSJ Award, The crystallographic society of Japan
 

Published Papers

 
Go Ueno, Atsuhiro Shimada, Eiki Yamashita, Kazuya Hasegawa, Takashi Kumasaka, Kyoko Shinzawa-Itoh, Shinya Yoshikawa, Tomitake Tsukihara, Masaki Yamamoto
Journal of Synchrotron Radiation   26(4)    Jul 2019   [Refereed]
Sho Ito, Go Ueno, Masaki Yamamoto
Journal of Synchrotron Radiation   26(4)    Jul 2019   [Refereed]
Kunio Hirata, Keitaro Yamashita, Go Ueno, Yoshiaki Kawano, Kazuya Hasegawa, Takashi Kumasaka, Masaki Yamamoto
Acta Crystallographica Section D Structural Biology   75(2) 138   Feb 2019   [Refereed]
Amane Kobayashi, Yuki Takayama, Koji Okajima, Mao Oide, Takahiro Yamamoto, Yuki Sekiguchi, Tomotaka Oroguchi, Masayoshi Nakasako, Yoshiki Kohmura, Masaki Yamamoto, Takahiko Hoshi, Yasufumi Torizuka
Journal of Synchrotron Radiation   25(6) 1803   Nov 2018   [Refereed]
Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Masaki Yamamoto
Acta Crystallographica Section D Structural Biology   74(5) 441   May 2018   [Refereed]
Thomas P. Halsted, Keitaro Yamashita, Kunio Hirata, Hideo Ago, Go Ueno, Takehiko Tosha, Robert R. Eady, Svetlana V. Antonyuk, Masaki Yamamoto, S. Samar Hasnain
IUCrJ   5(1) 22   Jan 2018   [Refereed]
Suno Ryoji, Kimura Kanako Terakado, Nakane Takanori, Yamashita Keitaro, Wang Junmei, Fujiwara Takaaki, Yamanaka Yasuaki, Im Dohyun, Horita Shoichiro, Tsujimoto Hirokazu, Tawaramoto Maki S, Hirokawa Takatsugu, Nango Eriko, Tono Kensuke, Kameshima Takashi, Hatsui Takaki, Joti Yasumasa, Yabashi Makina, Shimamoto Keiko, Yamamoto Masaki, Rosenbaum Daniel M, Iwata So, Shimamura Tatsuro, Kobayashi Takuya
Structure   26(1) 7-+   2018   [Refereed]
Masaki Yamamoto, Kunio Hirata, Keitaro Yamashita, Kazuya Hasegawa, Go Ueno, Hideo Ago, Takashi Kumasaka
IUCrJ   4(5) 529   Sep 2017   [Refereed]
Oide Mao, Okajima Koji, Nakagami Hirofumi, Kato Takayuki, Sekiguchi Yuki, Oroguchi Tomotaka, Hikima Takaaki, Yamamoto Masaki, Nakasako Masayoshi
Journal of Biological Chemistry   293(3) 963-972   2018   [Refereed]
Gareth S. A. Wright, Akane Saeki, Takaaki Hikima, Yoko Nishizono, Tamao Hisano, Misaki Kamaya, Kohei Nukina, Hideo Nishitani, Hiro Nakamura, Masaki Yamamoto, Svetlana V. Antonyuk, S. Samar Hasnain, Yoshitsugu Shiro, Hitomi Sawai
Science Signaling      Apr 2018   [Refereed]
Kazuya Hasegawa, Keitaro Yamashita, Tomohiro Murai, Nipawan Nuemket, Kunio Hirata, Go Ueno, Hideo Ago, Toru Nakatsu, Takashi Kumasaka, Masaki Yamamoto
Journal of Synchrotron Radiation   24(1) 29   Jan 2017   [Refereed]
Hirai Hidenori, Yasui Norihisa, Yamashita Keitaro, Tabata Sanae, Yamamoto Masaki, Takagi Junichi, Nogi Terukazu
Embo Reports   18(6) 982-999   2017   [Refereed]
Tsukamoto Takashi, Mizutani Kenji, Hasegawa Taisuke, Takahashi Megumi, Honda Naoya, Hashimoto Naoki, Shimono Kazumi, Yamashita Keitaro, Yamamoto Masaki, Miyauchi Seiji, Takagi Shin, Hayashi Shigehiko, Murata Takeshi, Sudo Yuki
Journal of Biological Chemistry   291(23) 12223-12232   2016   [Refereed]
Teh Aik-Hong, Makino Masatomo, Hoshino Takeshi, Baba Seiki, Shimizu Nobutaka, Yamamoto Masaki, Kumasaka Takashi
Acta Crystallographica Section D-Biological Crystallography   71 1392-1399   2015   [Refereed]
Yamashita Atsuko, Nango Eriko, Akiyama Shuji, Maki-Yonekura Saori, Ashikawa Yuji, Kusakabe Yuko, Krayukhina Elena, Maruno Takahiro, Uchiyama Susumu, Nuemket Nipawan, Yonekura Koji, Shimizu Madoka, Atsumi Nanako, Yasui Norihisa, Hikima Takaaki, Yamamoto Masaki, Kobayashi Yuji
Chemical Senses   41(9) E176-E177   2016   [Refereed]
Iino Hitoshi, Hikima Takaaki, Nishida Yuya, Yamamoto Masaki, Kuramitsu Seiki, Fukui Kenji
Extremophiles   19(3) 643-656   2015   [Refereed]
Nango Eriko, Akiyama Shuji, Maki-Yonekura Saori, Ashikawa Yuji, Kusakabe Yuko, Krayukhina Elena, Maruno Takahiro, Uchiyama Susumu, Nuemket Nipawan, Yonekura Koji, Shimizu Madoka, Atsumi Nanako, Yasui Norihisa, Hikima Takaaki, Yamamoto Masaki, Kobayashi Yuji, Yamashita Atsuko
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Suga Michihiro, Akita Fusamichi, Hirata Kunio, Ueno Go, Murakami Hironori, Nakajima Yoshiki, Shimizu Tetsuya, Yamashita Keitaro, Yamamoto Masaki, Ago Hideo, Shen Jian-Ren
Nature   517(7532) 99-U265   2015   [Refereed]
Kobayashi Amane, Sekiguchi Yuki, Takayama Yuki, Oroguchi Tomotaka, Shirahama Keiya, Torizuka Yasufumi, Manoda Masahiro, Nakasako Masayoshi, Yamamoto Masaki
Review of Scientific Instruments   87(5)    2016   [Refereed]
Deng Dong, Sun Pengcheng, Yan Chuangye, Ke Meng, Jiang Xin, Xiong Lei, Ren Wenlin, Hirata Kunio, Yamamoto Masaki, Fan Shilong, Yan Nieng
Nature   526(7573) 391-+   2015   [Refereed]
Shinoda Takehiro, Shinya Naoko, Ito Kaori, Ohsawa Noboru, Terada Takaho, Hirata Kunio, Kawano Yoshiaki, Yamamoto Masaki, Kimura-Someya Tomomi, Yokoyama Shigeyuki, Shirouzu Mikako
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Tanabe Hiroaki, Fujii Yoshifumi, Okada-Iwabu Miki, Iwabu Masato, Nakamura Yoshihiro, Hosaka Toshiaki, Motoyama Kanna, Ikeda Mariko, Wakiyama Motoaki, Terada Takaho, Ohsawa Noboru, Hato Masakatsu, Ogasawara Satoshi, Hino Tomoya, Murata Takeshi, Iwata So, Hirata Kunio, Kawano Yoshiaki, Yamamoto Masaki, Kimura-Someya Tomomi, Shirouzu Mikako, Yamauchi Toshimasa, Kadowaki Takashi, Yokoyama Shigeyuki
Nature   520(7547) 312-+   2015   [Refereed]
Kobayashi Amane, Sekiguchi Yuki, Oroguchi Tomotaka, Okajima Koji, Fukuda Asahi, Oide Mao, Yamamoto Masaki, Nakasako Masayoshi
Journal of Synchrotron Radiation   23 975-989   2016   [Refereed]
Saino Hiromichi, Sugiyabu Tomohiro, Ueno Go, Yamamoto Masaki, Ishii Yoshikazu, Miyano Masashi
Plos One   10(12)    2015   [Refereed]
Shinoda Takehiro, Shinya Naoko, Ito Kaori, Ishizuka-Katsura Yoshiko, Ohsawa Noboru, Terada Takaho, Hirata Kunio, Kawano Yoshiaki, Yamamoto Masaki, Tomita Taisuke, Ishibashi Yohei, Hirabayashi Yoshio, Kimura-Someya Tomomi, Shirouzu Mikako, Yokoyama Shigeyuki
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Oroguchi Tomotaka, Sekiguchi Yuki, Kobayashi Amane, Masaki Yu, Fukuda Asahi, Hashimoto Saki, Nakasako Masayoshi, Ichikawa Yuichi, Kurumizaka Hitoshi, Shimizu Mitsuhiro, Inui Yayoi, Matsunaga Sachihiro, Kato Takayuki, Namba Keiichi, Yamaguchi Keiichi, Kuwata Kazuo, Kameda Hiroshi, Fukui Naoya, Kawata Yasushi, Kameshima Takashi, Takayama Yuki, Yonekura Koji, Yamamoto Masaki
Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics   48(18)    2015   [Refereed]
Oide Mao, Okajima Koji, Kashojiya Sachiko, Takayama Yuki, Oroguchi Tomotaka, Hikima Takaaki, Yamamoto Masaki, Nakasako Masayoshi
Journal of Biological Chemistry   291(38) 19975-19984   2016   [Refereed]
Takayama Yuki, Inui Yayoi, Sekiguchi Yuki, Kobayashi Amane, Oroguchi Tomotaka, Yamamoto Masaki, Matsunaga Sachihiro, Nakasako Masayoshi
Plant and Cell Physiology   56(7) 1272-1286   2015   [Refereed]
Sakaguchi Miyuki, Kimura Tetsunari, Nishida Takuma, Tosha Takehiko, Sugimoto Hiroshi, Yamaguchi Yoshihiro, Yanagisawa Sachiko, Ueno Go, Murakami Hironori, Ago Hideo, Yamamoto Masaki, Ogura Takashi, Shiro Yoshitsugu, Kubo Minoru
Journal of Synchrotron Radiation   23 334-338   2016   [Refereed]
Kubo M, Shimada A, Baba S, Yamashita K, Hirata K, Yamamoto M, Shinzawa-Itoh K, Ago H, Yoshikawa S, Tsukihara T.
European Biophysics Journal With Biophysics Letters   46 S56   2017   [Refereed]
Yamashita Keitaro, Pan Dongqing, Okuda Tomohiko, Sugahara Michihiro, Kodan Atsushi, Yamaguchi Tomohiro, Murai Tomohiro, Gomi Keiko, Kajiyama Naoki, Mizohata Eiichi, Suzuki Mamoru, Nango Eriko, Tono Kensuke, Joti Yasumasa, Kameshima Takashi, Park Jaehyun, Song Changyong, Hatsui Takaki, Yabashi Makina, Iwata So, Kato Hiroaki, Ago Hideo, Yamamoto Masaki, Nakatsu Toru
Scientific Reports   5    2015   [Refereed]
Sawai Hitomi, Wright Gareth S. A, Saeki Akane, Hikima Takaaki, Yamamoto Masaki, Antonyuk Svetlana, Hasnain S. Samar, Shiro Yoshitsugu
American Journal of Hematology   92(8) E463   2017   [Refereed]
Eguchi Haruki, Umemura Masanari, Kurotani Reiko, Fukumura Hidenobu, Sato Itaru, Kim Jeong-Hwan, Hoshino Yujiro, Lee Jin, Amemiya Naoyuki, Sato Motohiko, Hirata Kunio, Singh David J, Masuda Takatsugu, Yamamoto Masahiro, Urano Tsutomu, Yoshida Keiichiro, Tanigaki Katsumi, Yamamoto Masaki, Sato Mamoru, Inoue Seiichi, Aoki Ichio, Ishikawa Yoshihiro
Scientific Reports   5    2015   [Refereed]
Yamashita Keitaro, Kuwabara Naoyuki, Nakane Takanori, Murai Tomohiro, Mizohata Eiichi, Sugahara Michihiro, Pan Dongqing, Masuda Tetsuya, Suzuki Mamoru, Sato Tomomi, Kodan Atsushi, Yamaguchi Tomohiro, Nango Eriko, Tanaka Tomoyuki, Tono Kensuke, Joti Yasumasa, Kameshima Takashi, Hatsui Takaki, Yabashi Makina, Manya Hiroshi, Endo Tamao, Kato Ryuichi, Senda Toshiya, Kato Hiroaki, Iwata So, Ago Hideo, Yamamoto Masaki, Yumoto Fumiaki, Nakatsu Toru
Iucrj   4 639-647   2017   [Refereed]
Shiina Masaaki, Hamada Keisuke, Inoue-Bungo Taiko, Shimamura Mariko, Uchiyama Akiko, Baba Shiho, Sato Ko, Yamamoto Masaki, Ogata Kazuhiro
Journal of Molecular Biology   427(8) 1655-1669   2015   [Refereed]
Yorinaga Yutaka, Kumasaka Takashi, Yamamoto Masaki, Hamada Kensaku, Kawamukai Makoto
Febs Letters   591(3) 540-547   2017   [Refereed]
Xu Rui, Jiang Huaidong, Song Changyong, Rodriguez Jose A, Huang Zhifeng, Chen Chien-Chun, Nam Daewoong, Park Jaehyun, Gallagher-Jones Marcus, Kim Sangsoo, Kim Sunam, Suzuki Akihiro, Takayama Yuki, Oroguchi Tomotaka, Takahashi Yukio, Fan Jiadong, Zou Yunfei, Hatsui Takaki, Inubushi Yuichi, Kameshima Takashi, Yonekura Koji, Tono Kensuke, Togashi Tadashi, Sato Takahiro, Yamamoto Masaki, Nakasako Masayoshi, Yabashi Makina, Ishikawa Tetsuya, Miao Jianwei
Nature Communications   5    2014   [Refereed]
Kameda Hiroshi, Usugi Sayaka, Kobayashi Mana, Fukui Naoya, Lee Seki, Hongo Kunihiro, Mizobata Tomohiro, Sekiguchi Yuki, Masaki Yu, Kobayashi Amane, Oroguchi Tomotaka, Nakasako Masayoshi, Takayama Yuki, Yamamoto Masaki, Kawata Yasushi
Journal of Biochemistry   161(1) 55-65   2017   [Refereed]
Hirata Kunio, Shinzawa-Itoh Kyoko, Yano Naomine, Takemura Shuhei, Kato Koji, Hatanaka Miki, Muramoto Kazumasa, Kawahara Takako, Tsukihara Tomitake, Yamashita Eiki, Tono Kensuke, Ueno Go, Hikima Takaaki, Murakami Hironori, Inubushi Yuichi, Yabashi Makina, Ishikawa Tetsuya, Yamamoto Masaki, Ogura Takashi, Sugimoto Hiroshi, Shen Jian-Ren, Yoshikawa Shinya, Ago Hideo
Nature Methods   11(7) 734-U174   2014   [Refereed]
Sekiguchi Yuki, Yamamoto Masaki, Oroguchi Tomotaka, Takayama Yuki, Suzuki Shigeyuki, Nakasako Masayoshi
Journal of Synchrotron Radiation   21 1378-1383   2014   [Refereed]
Okajima Koji, Aihara Yusuke, Takayama Yuki, Nakajima Mihoko, Kashojiya Sachiko, Hikima Takaaki, Oroguchi Tomotaka, Kobayashi Amane, Sekiguchi Yuki, Yamamoto Masaki, Suzuki Tomomi, Nagatani Akira, Nakasako Masayoshi, Tokutomi Satoru
Journal of Biological Chemistry   289(1) 413-422   2014   [Refereed]
Tosha Takehiko, Nomura Takashi, Nishida Takuma, Saeki Naoya, Okubayashi Kouta, Yamagiwa Raika, Sugahara Michihiro, Nakane Takanori, Yamashita Keitaro, Hirata Kunio, Ueno Go, Kimura Tetsunari, Hisano Tamao, Muramoto Kazumasa, Sawai Hitomi, Takeda Hanae, Mizohata Eiichi, Yamashita Ayumi, Kanematsu Yusuke, Takano Yu, Nango Eriko, Tanaka Rie, Nureki Osamu, Shoji Osami, Ikemoto Yuka, Murakami Hironori, Owada Shigeki, Tono Kensuke, Yabashi Makina, Yamamoto Masaki, Ago Hideo, Iwata So, Sugimoto Hiroshi, Shiro Yoshitsugu, Kubo Minoru
Nature Communications   8    2017   [Refereed]
Wang Jing, Yan Chuangye, Li Yini, Hirata Kunio, Yamamoto Masaki, Yan Nieng, Hu Qi
Cell Research   24(12) 1486-1489   2014   [Refereed]
Takahashi Yukio, Suzuki Akihiro, Zettsu Nobuyuki, Oroguchi Tomotaka, Takayama Yuki, Sekiguchi Yuki, Kobayashi Amane, Yamamoto Masaki, Nakasako Masayoshi
Nano Letters   14(4) 2231   2014   [Refereed]
Chang Soeun, Kwon Namseop, Weon Byung Mook, Kim Jinkyung, Rhee Chin Kook, Choi Han Sung, Kohmura Yoshiki, Yamamoto Masaki, Ishikawa Tetsuya, Je Jung Ho
Scientific Reports   3    2013   [Refereed]
Eguchi Haruki, Hirata Kunio, Kurotani Reiko, Fukumura Hidenobu, Singh David J, Yamamoto Masahiro, Sato Itaru, Umemura Masanori, Yamamoto Masaki, Nagashima Yoji, Ishikawa Yoshihiro
Cancer Research   73(8)    2013   [Refereed]
Nisawa A, Yoneda Y, Ueno G, Murakami H, Okajima Y, Yamamoto K, Senba Y, Uesugi K, Tanaka Y, Yamamoto M, Goto S, Ishikawa T.
Journal of Synchrotron Radiation   20 219-225   2013   [Refereed]
Hasegawa Kazuya, Shimizu Nobutaka, Okumura Hideo, Mizuno Nobuhiro, Baba Seiki, Hirata Kunio, Takeuchi Tomoyuki, Yamazaki Hiroshi, Senba Yasunori, Ohashi Haruhiko, Yamamoto Masaki, Kumasaka Takashi
Journal of Synchrotron Radiation   20 910-913   2013   [Refereed]
Yonekura Koji, Watanabe Masahiro, Kageyama Yuko, Hirata Kunio, Yamamoto Masaki, Maki-Yonekura Saori
Plos One   8(11)    2013   [Refereed]