TSUNEKAWA Atsushi

J-GLOBAL         Last updated: Dec 9, 2019 at 09:35
 
Avatar
Name
TSUNEKAWA Atsushi
URL
http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/staff201/en/tsunekawa.html
Affiliation
Tottori University
Section
Arid Land Research Center
Job title
Professor
Degree
Agricultural Science(University of Tokyo)

Academic & Professional Experience

 
Apr 2005
 - 
Today
Professor, Arid Land Research Center, Tottori University
 
Jul 1996
 - 
Mar 2005
Associate Professor, Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo
 
Apr 1990
 - 
Jun 1996
Senior Research Scientist, Division of Soil and Water, National Institute for Environmental Institute
 

Education

 
Apr 1983
 - 
Mar 1989
Department of Agricultural Biology, Graduate School of Agriculture, The University of Tokyo
 
Apr 1979
 - 
Mar 1983
Department of Agricultural Biology, Faculty of Agriculture, The University of Tokyo
 

Published Papers

 
Sun Jian, Hou Ge, Liu Miao, Fu Gang, Zhan TianYu, Zhou Huakun, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie
ECOLOGICAL INDICATORS   107    Dec 2019   [Refereed]
Berihun Mulatu Liyew, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie, Meshesha Derege Tsegaye, Adgo Enyew, Tsubo Mitsuru, Masunaga Tsugiyuki, Fenta Ayele Almaw, Sultan Dagnenet, Yibeltal Mesenbet, Ebabu Kindiye
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT   689 347-365   Nov 2019   [Refereed]
Misganaw Teshager Abeje, Atsushi Tsunekawa, Nigussie Haregeweyn, Zerihun Nigussie, Enyew Adgo, Zemen Ayalew, Mitsuru Tsubo, Asres Elias, Daregot Berihun, Amy Quandt, Mulatu Liyew Berihun, Tsugiyuki Masunaga
Sustainability   11(22) 6302   Nov 2019   [Refereed]
Peng Fei, Xue Xian, You Quangang, Sun Jian, Zhou Jun, Wang Tao, Tsunekawa Atsushi
LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT      Oct 2019   [Refereed]
Yibeltal Mesenbet, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie, Adgo Enyew, Meshesha Derege Tsegaye, Masunaga Tsugiyuki, Tsubo Mitsuru, Billi Paolo, Ebabu Kindiye, Fenta Ayele Almaw, Berihun Mulatu Liyew
GEOMORPHOLOGY   341 15-27   Sep 2019   [Refereed]
Berihun Mulatu Liyew, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie, Meshesha Derege Tsegaye, Adgo Enyew, Tsubo Mitsuru, Masunaga Tsugiyuki, Fenta Ayele Almaw, Sultan Dagnenet, Yibeltal Mesenbet
LAND USE POLICY   87    Sep 2019   [Refereed]
Li Li, Tsunekawa Atsushi, Zuo Yangshangyu, Koike Atsushi
SUSTAINABILITY   11(16)    Aug 2019   [Refereed]
Yibeltal Mesenbet, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie, Adgo Enyew, Meshesha Derege Tsegaye, Aklog Dagnachew, Masunaga Tsugiyuki, Tsubo Mitsuru, Billi Paolo, Vanmaercke Matthias, Ebabu Kindiye, Dessie Mekete, Sultan Dagnenet, Liyew Mulatu
CATENA   179 160-174   Aug 2019   [Refereed]
Misganaw Teshager Abeje, Atsushi Tsunekawa, Enyew Adgo, Nigussie Haregeweyn, Zerihun Nigussie, Zemen Ayalew, Asres Elias, Dessalegn Molla, Daregot Berihun
Sustainability   11(10) 2991   May 2019   [Refereed]
Xiang Chen, Tao Wang, Shulin Liu, Fei Peng, Atsushi Tsunekawa, Wenping Kang, Zichen Guo, Kun Feng
Remote Sensing   11(11) 1286   May 2019   [Refereed]
Meshesha Derege Tsegaye, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY   136(3-4) 1221-1231   May 2019   [Refereed]
Imail Shunsuke, Ito Takehiko Y., Kinugasa Toshihiko, Shinoda Masato, Tsunekawa Atsushi, Lhagvasuren Badamjav
MAMMAL STUDY   44(2) 111-119   Apr 2019   [Refereed]
Huang CuiHua, Peng Fei, Shibata Itaru, Luo Jun, Xue Xian, Akashi Kinya, Tsunekawa Atsushi, Wang Tao
SCIENCES IN COLD AND ARID REGIONS   11(1) 81-92   Feb 2019   [Refereed]
Qian Tana, Tsunekawa Atsushi, Peng Fei, Masunaga Tsugiyuki, Wang Tao, Li Rui
JOURNAL OF ARID LAND   11(1) 111-122   Feb 2019   [Refereed]
Ebabu Kindiye, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie, Adgo Enyew, Meshesha Derege Tsegaye, Aklog Dagnachew, Masunaga Tsugiyuki, Tsubo Mitsuru, Sultan Dagnenet, Fenta Ayele Almaw, Yibeltal Mesenbet
SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT   648 1462-1475   Jan 2019   [Refereed]
Ma Qingqing, Chai Linrong, Hou Fujiang, Chang Shenghua, Ma Yushou, Tsunekawa Atsushi, Cheng Yunxiang
SUSTAINABILITY   11(2)    Jan 2019   [Refereed]
Kobayashi Nobuyuki, Hou Fujiang, Tsunekawa Atsushi, Chen Xianjiang, Yan Tianhai, Ichinohe Toshiyoshi
ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES   31(12) 1881-1889   Dec 2018   [Refereed]
Peng Fei, Xue Xian, You Quangang, Huang Cuihua, Dong Siyang, Liao Jie, Duan Hanchen, Tsunekawa Atsushi, Wang Tao
ECOLOGICAL INDICATORS   93 572-580   Oct 2018   [Refereed]
Mekuriaw Shigdaf, Tegegne Firew, Tsunekawa Atsushi, Ichinohe Toshiyoshi
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION   50(5) 965-972   Jun 2018   [Refereed]
Sultan D, Tsunekawa A, Haregeweyn N, Adgo E, Tsubo M, Meshesha D. T, Masunaga T, Aklog D, Fenta A. A, Ebabu K.
Environmental Management   61(5) 860-874   May 2018   [Refereed]
Sultan Dagnenet, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyn Nigussie, Adgo Enyew, Tsubo Mitsuru, Meshesha Derege T., Masunaga Tsugiyuki, Aklog Dagnachew, Fenta Ayele A., Ebabu Kindiye
JOURNAL OF ARID LAND   10(2) 249-263   Apr 2018   [Refereed]
Ebabu K, Tsunekawa A, Haregeweyn N, Adgo E, Meshesha D. T, Aklog D, Masunaga T, Tsubo M, Sultan D, Fenta A. A, Yibeltal M.
Geomorphology   303 446-455   Feb 2018   [Refereed]
Nigussie Z, Tsunekawa A, Haregeweyn N, Adgo E, Cochrane L, Floquet A, Abele S.
Land Use Policy   71 1-10   Feb 2018   [Refereed]
Meshesha Derege Tsegaye, Tsunekawa Atsushi, Haregeweyen Nigussie
HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES   63(10) 1574-1587   2018   [Refereed]
Kobayashi N, Hou F. J, Tsunekawa A, Chen X. J, Yan T. H, Ichinohe T.
Grassland Science   63(4) 245-254   Oct 2017   [Refereed]
Li H, Tsuchimoto S, Harada K, Yamasaki M, Sakai H, Wada N, Alipour A, Sasai T, Tsunekawa A, Tsujimoto H, Ando T, Tomemori H, Sato S, Hirakawa H, Quintero V. P, Zamarripa A, Santos P, Hegazy A, Ali A. M, Fukui K.
Frontiers in Plant Science   8 11   Sep 2017   [Refereed]
Nigussie Z, Tsunekawa A, Haregeweyn N, Adgo E, Nohmi M, Tsubo M, Aklog D, Meshesha D. T, Abele S.
Land Use Policy   67 57-64   Sep 2017   [Refereed]
Nigussie Z, Tsunekawa A, Haregeweyn N, Adgo E, Nohmi M, Tsubo M, Aklog D, Meshesha D. T, Abele S.
Land Degradation & Development   28(2) 401-411   Feb 2017   [Refereed]
Haregeweyn N, Tsunekawa A, Poesen J, Tsubo M, Meshesha D.T, Fenta A.A, Nyssen J, Adgo E.
Science of the Total Environment   574 95-108   Jan 2017   [Refereed]
Sultan D, Tsunekawa A, Haregeweyn N, Adgo E, Tsubo M, Meshesha D. T, Masunaga T, Aklog D, Ebabu K.
Physical Geography   38(5) 423-447   2017   [Refereed]
Qian T, Tsunekawa A, Masunaga T, Wang T.
Mathematical Problems in Engineering   9   2017   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Haregeweyn N.
Geoderma   284 13-21   Dec 2016   [Refereed]
Haregeweyn N, Tsunekawa A, Tsubo M, Meshesha D, Adgo E, Poesen J, Sch{ü}tt B.
Regional Environmental Change   16(4) 951-966   Apr 2016   [Refereed]
Meshesha D. T, Tsunekawa A, Tsubo M, Haregeweyn N, Tegegne F.
Catena   137 237-243   Feb 2016   [Refereed]
Imai S, Ito T.Y, Kinugasa T, Shinoda M, Tsunekawa A, Lhagvasuren B.
Journal of Zoology   301(2) 133-140   2016   [Refereed]
Nigussie Z, Tsunekawa A, Haregeweyn N, Adgo E, Nohmi M, Tsubo M, Aklog D, Meshesha D.T, Abele S.
Small-scale Forestry   16(2) 1-15   2016   [Refereed]
Haregeweyn N, Tsunekawa A, Nyssen J, Poesen J, Tsubo M, Tsegaye Meshesha D, Sch{ü}tt B, Adgo E, Tegegne F.
Progress in Physical Geography   39(6) 750-774   Dec 2015   [Refereed]
Okada A, Ito T.Y, Buuveibaatar B, Lhagvasuren B, Tsunekawa A.
Mammalian Biology   80(4) 303-311   Aug 2015   [Refereed]
Zhang B, Tsunekawa A, Tsubo M.
Water, Air, and Soil Pollution   226(4) 18   Apr 2015   [Refereed]
Haregeweyn N, Tesfaye S, Tsunekawa A, Tsubo M, Meshesha D.T, Adgo E, Elias A.
Environmental monitoring and assessment   187(1)    Jan 2015   [Refereed]
Li R, Tsunekawa A, Tsubo M.
Theoretical and Applied Climatology   127(3-4) 597-609   2015   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M, He C, Shen M.
Global and Planetary Change   116 139-148   May 2014   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Tsubo M, Ali S.A, Haregeweyn N.
Regional Environmental Change   14(2) 757-768   Apr 2014   [Refereed]
Li R, Tsunekawa A, Tsubo M.
Journal of Arid Land   6(1) 3-15   Feb 2014   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Tsubo M, Haregeweyn N, Adgo E.
Theoretical and Applied Climatology   119(3-4) 1-8   2014   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M, Zhou W.
International Journal of Remote Sensing   34(19) 6484-6495   Oct 2013   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M.
International Journal of Climatology   33(7) 1844-1848   Jun 2013   [Refereed]
Ito T.Y, Lhagvasuren B, Tsunekawa A, Shinoda M, Takatsuki S, Buuveibaatar B, Chimeddorj B.
PLoS ONE   8(2)    Feb 2013   [Refereed]
Haregeweyn N, Tsunekawa A, Tsubo M, Meshesha D, Melkie A.
Environmental Monitoring and Assessment   185(9) 7527-7542   2013   [Refereed]
Ito T.Y, Tsuge M, Lhagvasuren B, Buuveibaatar B, Chimeddorj B, Takatsuki S, Tsunekawa A, Shinoda M.
Journal of Arid Environments   91 61-68   2013   [Refereed]
Haregeweyn N, Berhe A, Tsunekawa A, Tsubo M, Meshesha D.T.
Environmental Management   50(6) 1219-1233   Dec 2012   [Refereed]
Kinugasa T, Tsunekawa A, Shinoda M.
Oecologia   170(3) 857-865   Nov 2012   [Refereed]
Haregeweyn N, Fikadu G, Tsunekawa A, Tsubo M, Meshesha D.T.
Landscape and Urban Planning   106(2) 149-157   May 2012   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M.
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters   9(3) 427-431   May 2012   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Tsubo M, Haregeweyn N.
International Journal of Sediment Research   27(1) 84-99   Mar 2012   [Refereed]
Haregeweyn N, Melesse B, Tsunekawa A, Tsubo M, Meshesha D, Balana B.B.
Journal of Soils and Sediments   12(2) 291-305   Feb 2012   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Tsubo M.
Land Degradation and Development   23(2) 130-143   2012   [Refereed]
Fei P, Tsuji W, Tao W, Tsunekawa A.
Advanced Materials Research   356-360 2465-2472   2012   [Refereed]
Duan H, Yan C, Tsunekawa A, Song X, Li S, Xie J.
Environmental Earth Sciences   64(4) 1011-1020   Oct 2011   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Tsubo M, Haregeweyn N.
Journal of Food, Agriculture and Environment   9(3-4) 784-792   Jul 2011   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M.
Geomorphology   129(3-4) 412-416   Jun 2011   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Tsubo M, Haregeweyn N.
Proceedings of the IASTED International Conference on Environmental Management and Engineering, EME 2011   5-12   2011   [Refereed]
Meshesha D.T, Tsunekawa A, Tsubo M.
42nd Conference and Expo of the International Erosion Control Association 2011   91-103   2011   [Refereed]
Haregeweyn N, Berehe A, Tsunekawa A, Tsubo M, Tsegaye D.
42nd Conference and Expo of the International Erosion Control Association 2011   251-260   2011   [Refereed]
Haregeweyn N, Melesse B, Tsunekawa A, Tsubo M, Tsegaye D.
42nd Conference and Expo of the International Erosion Control Association 2011   239-250   2011   [Refereed]
Han X, Tsunekawa A, Tsubo M, Li S.
Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science   61(2) 112-121   2011   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M.
International Journal of Remote Sensing   32(23) 8555-8574   2011   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M.
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation   12(5) 375-384   Oct 2010   [Refereed]
Li L, Tsunekawa A, Tsubo M, Koike A, Wang J.
Journal of Food, Agriculture and Environment   8(3-4 PART 2) 772-778   Jul 2010   [Refereed]
Li L, Tsunekawa A, Tsubo M, Koike A, Wang J.
Journal of Food, Agriculture and Environment   8(2) 1185-1192   Apr 2010   [Refereed]
Wang S, Xie B, Yin L, Duan L, Li Z, Egrinya Eneji A, Tsuji W, Tsunekawa A.
Photochemistry and Photobiology   86(1) 110-116   Jan 2010   [Refereed]
Han L, Tsunekawa A, Tsubo M.
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives   38 265-269   2010   [Refereed]
Han X, Tsunekawa A, Tsubo M, Li S.
Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science   60(4) 326-334   2010   [Refereed]
Iijima Y, Kawaragi T, Ito T, Akshalov K, Tsunekawa A, Shinoda M.
Hydrological Processes   22(16) 2974-2981   Jul 2008   [Refereed]
Ito T.Y, Okada A, Buuveibaatar B, Lhagvasuren B, Takatsuki S, Tsunekawa A.
Journal of Wildlife Management   72(4) 940-943   May 2008   [Refereed]
Zhang B, Tsunekawa A, Tsubo M.
Global and Planetary Change   60(3-4) 487-504   Feb 2008   [Refereed]
Mu H, Kurozawa Y, Kotani K, Liu G, Liu P, Tsunekawa A, Nishino S, Ito T.Y.
Journal of Environmental Health   70(6) 38-43   Jan 2008   [Refereed]
Irshad M, Inoue M, Ashraf M, Faridullah, Delower H.K.M, Tsunekawa A.
Journal of Applied Sciences   7(8) 1199-1205   2007   [Refereed]
Zhang Baolin, Tsunekawa Atsushi, Tsubo Mitsuru
GEOINFORMATICS 2006: REMOTELY SENSED DATA AND INFORMATION   6419    2006   [Refereed]
Ito T.Y, Miura N, Lhagvasuren B, Enkhbileg D, Takatsuki S, Tsunekawa A, Jiang Z.
Journal of Zoology   269(3) 291-298   2006   [Refereed]
Komatsu Y, Tsunekawa A, Ju H.
Agriculture, Ecosystems and Environment   108(1) 29-43   2005   [Refereed]
Miura N, Tsunekawa A, Takeuchi K.
Phyton - Annales Rei Botanicae   45(4) 25-32   2005   [Refereed]
Parikesit, Takeuchi K, Tsunekawa A, Abdoellah O.S.
Agroforestry Systems   63(2) 171-182   2005   [Refereed]
Tsunekawa A, Ito T.Y, Shinoda M, Nemoto M, Suhama T, Ju H, Shimizu H.
Phyton - Annales Rei Botanicae   45(4) 185-192   2005   [Refereed]
Ito T.Y, Miura N, Lhagvasuren B, Enkhbileg D, Takatsuki S, Tsunekawa A, Jiang Z.
Conservation Biology   19(3) 945-948   2005   [Refereed]
Parikesit, Takeuchi K, Tsunekawa A, Abdoellah O.S.
Agriculture, Ecosystems and Environment   105(3) 541-554   2005   [Refereed]
Murakami A, Medrial Zain A, Takeuchi K, Tsunekawa A, Yokota S.
Landscape and Urban Planning   70(3-4 SPEC. ISS.) 251-259   2005   [Refereed]
Miura N, Ito T.Y, Lhagvasuren B, Enkhbileg D, Tsunekawa A, Takatsuki S, Jiang Z, Mochizuki K.
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives   35 418-422   2004   [Refereed]
Gunawan B, Takeuchi K, Tsunekawa A, Abdoellah O.S.
Journal of Sustainable Forestry   18(4) 29-46   2004   [Refereed]
Lijima Y, Kawaragi T, Ito T, Akshalov K, Tsunekawa A, Shinoda M.
26th Conference on Agricultural and Forest Meteorology   443-447   2004   [Refereed]
Tsunekawa A, Saito C, Takeuchi K, Zhu B, Abe K.
Environmental Management   32(1) 47-61   2003   [Refereed]
Harashina K, Takeuchi K, Tsunekawa A, Arifin H.S.
Agriculture, Ecosystems and Environment   100(1-3) 75-90   2003   [Refereed]
Parikesit, Takeuchi K, Tsunekawa A, Abdoellah O.S.
Agriculture, Ecosystems and Environment   84(3) 245-258   2001   [Refereed]
Ram K.A, Tsunekawa A, Saha D.K, Miyazaki T.
Journal of Arid Environments   41(4) 463-477   1999   [Refereed]
Tsunekawa A, Kar A, Yanai J, Tanaka U, Miyazaki T.
Journal of Arid Environments   36(2) 367-384   1997   [Refereed]

Misc

 
恒川篤史
日本砂丘学会全国大会研究発表・シンポジウム要旨集   64th 15‐18   2018
今井駿輔, 伊藤健彦, 篠田雅人, 恒川篤史, LHAGVASUREN Badamjav
日本生態学会大会講演要旨(Web)   65th ROMBUNNO.P1‐184 (WEB ONLY)   2018
今井駿輔, 伊藤健彦, 恒川篤史, 篠田雅人, LHAGVASUREN Badamjav
日本哺乳類学会大会プログラム・講演要旨集   2017 188   Sep 2017
伊藤健彦, 今井駿輔, LHAGVASUREN Badamjav, 恒川篤史, 篠田雅人
日本生態学会大会講演要旨(Web)   64th ROMBUNNO.P2‐A‐007 (WEB ONLY)   2017
今井駿輔, 伊藤健彦, 篠田雅人, 恒川篤史, LHAGVASUREN Badamjav
日本生態学会大会講演要旨(Web)   64th ROMBUNNO.P1‐K‐341 (WEB ONLY)   2017
今井駿輔, 伊藤健彦, 篠田雅人, 恒川篤史, LHAGVASUREN Badamjav
日本哺乳類学会大会プログラム・講演要旨集   2016 201   Sep 2016
小林伸行, HOU Fujiang, 恒川篤史, 一戸俊義, YAN Tianhai, CHEN Xianjiang
日本草地学会誌   62 109   Mar 2016
神田隆志, 神田隆志, 田村憲司, 浅野眞希, WUYUNNA, 恒川篤史, 中村徹
日本砂丘学会誌   62(3) 97‐105   Feb 2016
今井駿輔, 伊藤健彦, 衣笠利彦, 恒川篤史, 篠田雅人, LHAGVASUREN B.
日本哺乳類学会大会プログラム・講演要旨集   2014 143   Sep 2014
伊藤健彦, 今井駿輔, LHAGVASUREN B., 恒川篤史, 篠田雅人
日本哺乳類学会大会プログラム・講演要旨集   2014 99   Sep 2014
ANDO Takayuki, TSUNEKAWA Atsushi, TSUBO Mitsuru, KOBAYASHI Hajime
Japanese Journal of Farm Management   50(3) 78-83   Dec 2012
ヤトロファ(Jatropha curcas L.)はメキシコから中米を起源とする植物であり,乾燥に強く食料と競合しないバイオ燃料原料として関心が高まった。開発途上国では農業に依存している貧困層の新たな収入機会や無電化村における発電用油の自給等の目的でヤトロファ栽培が拡大した。メキシコ合衆国チアパス州政府は貧困度の高い農村に新規作物としてヤトロファを導入し,貧困削減と環境への貢献を図るため2007年にバイオ燃料導入政策を策定し,ヤトロファの種子や苗を無償配布するなどの取り組みを行っている。一...
KONDO Kensuke, IKEDA Namie, KASHIHARA Chie, KITAMURA Yoshinobu, IWASAKI Masami, TSUNEKAWA Atsushi, MATSUZOE Naotaka
Shokubutsu Kojo Gakkaishi   22(1) 15-21   Mar 2010
This study was conducted to investigate the effect of recycled paper mulch on the growth, ascorbic acid content, and nitrate concentration of two different Mizuna cultivars, namely, 'Kyomizore' and 'Banseishirokukisensujikyomizuna' ('Shirokuki') u...
TSUNEKAWA Atsushi
City planning review   58(3) 21-24   Jun 2009
Tsubo Mitsuru, Sano Kosuke, Tsuji Wataru, Tsunekawa Atsushi
Japanese Journal of Crop Science   77(2) 272-273   Sep 2008
ZHANG Baolin, TSUNEKAWA Atsushi, TSUBO Mitsuru
Sand dune research   55(1) 13-23   Jun 2008
Tsuji Wataru, Matsunaga Yukari, Saxena Mohan C., Tsubo Mitsuru, Tsunekawa Atsushi
Japanese Journal of Crop Science   77(1) 120-121   Mar 2008
恒川 篤史
Japanese scientific monthly   61(2) 143-147   Feb 2008
半田 真理子, 恒川 篤史, 高橋 新平
Urban green tech   (65) 10-13   2007
KONDO K., IKEDA N., KASHIHARA C., KITAMURA Y., IWASAKI M., TSUNEKAWA A., MATSUZOE N.
園芸学会雑誌. 別冊, 園芸学会大会研究発表   75(2)    Sep 2006
SHINODA M., TSUNEKAWA A., NEMOTO M., NACHINSHONHOR G. U., NAKANO T., TAMURA K., ASANO M., ERDENETSETSEG D.
日本地理学会発表要旨集 = Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers   (69)    Mar 2006
TSUNEKAWA Atsushi, YAMANISHI Aki
森林科学 : 日本林学会会報   46(46) 11-15   Feb 2006
ITO Takehiko Y., MIURA Naoko, TSUNEKAWA Atsushi
Theory and applications of GIS   12(1) 67-72   Jul 2004
The mountain hawk-eagle (Spizaetus nipalensis orientalis) is a large forest-dwelling hawk. It is listed as an endangered species in "Threatened Wildlife of Japan-Red Data Book 2nd ed." We used multivariate analysis to estimate the distr...
YOSHIDA Mikio, KOMATSU Yoshiaki, JU Hongbo, TSUNEKAWA Atsushi
Papers on environmental information science   (17) 363-368   Nov 2003
YAMANISHI Aki, KATOH Kazuhiro, TSUNEKAWA Atsushi, HIGUCHI Hiroyoshi
Papers on environmental information science   (17) 317-322   Nov 2003
YAMADA Yoriyuki, UEDA Sumihiro, TSUNEKAWA Atsushi
Theory and applications of GIS   11(1) 61-69   Sep 2003
YAMANISHI Aki, KAMIJO Takashi, TSUNEKAWA Atsushi, HIGUCHI Hiroyoshi
Landscape Research Japan Online   66(5) 473-476   Mar 2003
Vegetation in Miyake Island was severely damaged by the 2000 Miyake Island volcano eruption. Four satellite images were analyzed for the purpose of grasping the long-term and extensive effect on vegetation of Miyake Island. The first visible veget...
IIJIMA Yoshihiro, KAWARAGI Tsuneo, AKSHALOV Kanat, ITO Takehiko, TSUNEKAWA Atsushi, SHINODA Masato
日本地理学会発表要旨集 = Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers   63    Mar 2003
NEMOTO Manabu, SHINODA Masato, TSUNEKAWA Atsushi
日本地理学会発表要旨集 = Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers   (62)    Sep 2002
ITO Takehiko, IIJIMA Yoshihiro, NEMOTO Manabu, TSUNEKAWA Atsushi, SHINODA Masato
日本地理学会発表要旨集 = Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers   (62)    Sep 2002
TSUNEKAWA Atsushi, SHINODA Masato
日本地理学会発表要旨集 = Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers   (62)    Sep 2002
OBAYASHI Keiji, ZHU Bo, OHTA Takehiko, TAKEUCHI Kazuhiko, TSUNEKAWA Atsushi
Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology   27(4) 582-588   May 2002
BESSHO Tsutomu, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiko, KAMIYAMA Asako
Theory and Applications of GIS   9(2) 83-90   Sep 2001
In recent years, people have become aware of various functions and significance of Secondary forests, which is called Satoyama. However, Satoyama is decreasing in both quantity and quality. Therefore, a preservation plan is needed for Satoyama. Th...
MURAKAMI Akinobu, TAKEUCHI Kazuhiko, TSUNEKAWA Atsushi, MORIWAKE Noriko
Journal of the City Planning Institute of Japan   35 625-630   Oct 2000
Medrial Alinda
Journal of Rural Planning Association   19(2)    Sep 2000
SUZUKI Kenjiro, TSUNEKAWA Atsushi, TAKATSUKI Seiki, HIGASHI Hideo
Theory and applications of GIS   8(2) 69-75   Sep 2000
ABE Kazuko, ZHU Bo, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiko
Journal of Rural Planning Association   18 169-174   Nov 1999
Azuma Atsuki, Tokita Kenichi, Takeuchi Kazuhiko, Tsunekawa Atushi
Transactions of rural planning   1 253-258   Nov 1999
The distribution of Gray-faced Buzzard Butastur indicus was studied in a countryside environment in northern Chiba-Prefecture, central Honshu, Japan. The study area was located in the watershed of Tega Marsh, a shallow wetland formed along the Ton...
HARASHINA Koji, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiko
Journal of Rural Planning Association   18 337-342   Nov 1999
安部 和子, 朱 波, 恒川 篤史, 武内 和彦
農村計画論文集   1 169-174   Nov 1999
Land cover changes during the past 50 years and actual status of bio-resources utiization were analyzed to evaluate agricultural sustainability in a small catchment area in Sichuan Province, Southern China. This study revealed that massive defores...
HARASHINA Koji, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiko
Transactions of rural planning   1 337-342   Nov 1999
原科 幸爾, 恒川 篤史, 武内 和彦
農村計画論文集   1 337-342   Nov 1999
Most parts of Japan are covered with forests that play multifunctional role in environmental conservation. Forest connectivity in the Japanese islands was evaluated by calculating a newly proposed index "CON" defined as the number of the neighbori...
ABE Kazuko, ZHU Bo, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiko
Transactions of rural planning   1 169-174   Nov 1999
TSUNEKAWA Atsushi
Environmental information science   28(3) 24-29   Oct 1999
LEE Lyong Tae, TSUNEKAWA Atsushi
Landscape Research Japan Online   62(5) 737-740   Mar 1999
The cooperation of forest owners is the most important factor to consider in attempting to conserve areas of private forest in urban areas. Therefore, it is useful to understand the attitudes of forest owners about forest conservation systems in o...
HARASHINA Koji, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiho, TAKATSUKI Seiki
Landscape Research Japan Online   62(5) 569-572   Mar 1999
Connectivity of forests was evaluated using standard grid(about 1 km grid cell) database of vegetation for Honshu, the main island of Japan. The connectivity was evaluated by calculating the index CON which expresses the number of forest grid cell...
AZUMA Atsuki, TAKEUCHI Kazuhiko, TSUNEKAWA Atsushi
Papers on environmental information science   12 239-244   Nov 1998
千葉県印譜沼流域鹿島川水系において,サシバの分布および生息環境について調べた・まず,サシバの繁殖期間中にあたる1997年4月下旬から6月初旬にかけて,生息分布を調査した・また,同年5月下旬から7月下旬にかけて,ラジオ・テレメトリ法により繁殖期間中の繁殖雄4羽の行動追跡を行なった・その結果,サシバは,谷津環境に生息し,生息分布は,谷津田の幅の広さと関連があった・サシバは斜面林を移動しながら採食し, 6月初旬までは谷津田を採食場所として利用したが,それ以降は林縁部,林冠部へと採食場所を移行させ...
TSUNEKAWA Atsushi
Energy and resources   19(2) 157-162   Mar 1998
TSUNEKAWA Atsushi, ITOH Yasushi
City planning review   46(6) 29-32   Feb 1998
TACHIIRI Kaoru, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiko
Papers on environmental information science   11 69-74   Oct 1997
南緯20°から北緯60°、東経60度から同160°の範囲において,緯度1°×経度1°を単位とし、植生、標高、土壌、年平均気温,年降水量の各データを用いてアジア地域の土地分類をおこなった。 分類はcorrespondence analysisによって3次元空間に各サンプルをプロットしたのち、 cluster分析を適用することによっておこなった。その結果、入力データのうち特に気温と降水量の寄与が大きく、それは分類後のカテゴリーの配置が、チベット高原を中心とした同心円上の構造と熱帯から亜寒帯へと...
UTSUNOMIYA Yojiro, KATOH Sumio, TSUNEKAWA Atsusi
Theory and applications of GIS   5(1) 63-69   Feb 1997
TSUNEKAWA Atsushi
ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture   60(3) 281-282   Jan 1997
ITO Yasushi, TAKEUCHI Kazuhiko, IDE Makoto, KATO Kazuhiro, TSUNEKAWA Atsushi, SAITO Kaoru
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   56(5) 319-324   Mar 1993
We have executed this study with environmental information system at ZUSHI city. This study is quantitative analisis and integrated estimation and evaluation of environmental conservation functions. This evaluation of open spaces is determined by ...
LEE Dong-Kun, NAITO Masaaki, TSUNEKAWA Atsushi, TAKEUCHI Kazuhiko, MORITA Tsuneyuki, NAKAGUCHI Takahiro
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   55(5) 331-336   Mar 1992
This research aims to clarity the changes of environmental evaluation by residents and the factor of them by using data of the questionnaire concerning the environmental indices of amenity in Tokyo Metropolitan Government in 1984 and 1991. The res...
HAYASHI Kuniyoshi, TSUNEKAWA Atsushi, TSAI Mei-ching, LEE Dong-kun
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   53(5) 377-382   Mar 1990
The results obtained by this study are as follows ; 1) The number of golf cours es is 1640 in Japan, 45 in Korea, and 28 in Taiwan. 2) Environmental conservation is realized through, developing control and environmental impact assessment (EIA) in ...
LEE Dong kun, TSUNEKAWA Atushi, TAKEUCHI Kazuhiko
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   52(5) 288-293   Mar 1989
Structural modeling for Environmental Management Planning, using the middle basin of the Tamagawa River as an example, is presented. The model makes use of the environmental data base. Multivariate analyses are used for classifying and structuring...
TSUNEKAWA Atsushi, YAMAOKA Hiroko
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   51(5) 347-352   Mar 1988
Urban greening in residential area aims to raise the quality of residential environment and increase amenity of human settlement. This study attempts to consider the structure of green coverage in relation to the building use by research on the ac...
WATANABE Satomi, TSUNEKAWA Atsushi, HAYASHI Kuniyoshi
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   50(5) 293-298   Mar 1987
The status quo of the greening policies and the fundamental properties of the municipalities within the sphere of the capital area are investigated by questionaires, and the following results are obtained: 1. Many municipalities consolidate the sy...
TSUNEKAWA Atsushi
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   50(5) 287-292   Mar 1987
This study attempts to consider the possibilities and the limitations of the area greening method in the residential area under the present laws. The outline of the results considered in this study are as follows, as to the control of the site and...
SASAKI Hiroyuki, KOSHIMIZU Hajime, TAKEUCHI Kazuhiko, TSUNEKAWA Atsushi
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   50(5) 120-124   Mar 1987
This study attempts to consider the planting distribution of evergreen broad-leaved trees and climatic factors affecting their zonal arrangements in Tohoku District located mainly on the cool-temperate deciduous forest zone. Data on 41 cities and ...
TSUNEKAWA Atsushi, UENO Tomoaki, MIYAMOTO Katsumi
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   49(5) 281-286   Mar 1986
In order to conserve valuable open spaces in the urban area, it is necessary to explicate the process of their transition and continuation, and the factors afffecting them. It is possible to grasp the open spaces' transitions in relation to the la...
MRASS W.
Journal of the Japanese Institute of Landscape Architects   49(2) 106-110   Dec 1985
WATANABE Satomi, TSUNEKAWA Atsushi
Journal of The Japanese Institute of Landscape Architecture   47(5) 37-42   May 1984
摘要:文部省指定の名勝の実態については,その内容的な複雑さもあって,必ずしも一般に周知されているとはいえない現状にある。筆者らは名勝の文化財における位置づけについて考察するとともに,文化庁編集の「史跡名勝天然記念物指定目録」をもとに,多少の補足的な調査を加えながら、指定されている全ての名勝について,その地域,種類,指定内容,指定年別の実態の屡因にかかわる数量的な把握を行った。

Books etc

 
恒川 篤史, Liu Guobin, 山中 典和, Du Sheng
Springer   2014   ISBN:9784431544807
宮崎 忠国, 恒川 篤史, 国立環境研究所
National Institute for Environmental Studies   1996   

Research Grants & Projects

 
Development of Next-Generation Sustainable Land Management (SLM) Framework to Combat Desertification
JST+JICA: Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)
Project Year: Apr 2017 - Mar 2023    Investigator(s): TSUNEKAWA Atsushi
Land management to mitigate soil erosion and loss in the Blue Nile basin
Japan Society for the Promotion of Science: Grants-In-Aid for Scientific Research <KAKENHI>
Project Year: Oct 2013 - Mar 2018    Investigator(s): TSUNEKAWA Atsushi
Japan Society for the Promotion of Science: Grants-In-Aid for Scientific Research <KAKENHI>
Project Year: Apr 2006 - Mar 2010    Investigator(s): TSUNEKAWA Atsushi
Japan Society for the Promotion of Science: Grants-In-Aid for Scientific Research <KAKENHI>
Project Year: Apr 2003 - Mar 2007    Investigator(s): TSUNEKAWA Atsushi
Japan Society for the Promotion of Science: Grants-In-Aid for Scientific Research <KAKENHI>
Project Year: Apr 2002 - Mar 2006    Investigator(s): TSUNEKAWA Atsushi