MITSUDA Nobutaka

J-GLOBAL         Last updated: Nov 9, 2018 at 08:23
 
Avatar
Name
MITSUDA Nobutaka
E-mail
nobutaka.mitsudaaist.go.jp
Affiliation
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Research funding number
80450667
ORCID ID
0000-0001-5689-3678

Published Papers

 
Mitani Yasuo, Yasuno Rie, Isaka Minato, Mitsuda Nobutaka, Futahashi Ryo, Kamagata Yoichi, Ohmiya Yoshihiro
Scientific Reports   8    Dec 2018   [Refereed]
Bong Soo Park, Tao Yao, Jun Sung Seo, Eriko Chi Cheng Wong, Nobutaka Mitsuda, Chung-Hao Huang, Nam-Hai Chua
Nature Plants   4(11) 898   Nov 2018   [Refereed]
Iwase Akira, Mita Kento, Favero David S, Mitsuda Nobutaka, Sasaki Ryosuke, Kobayshi Makoto, Takebayashi Yumiko, Kojima Mikiko, Kusano Miyako, Oikawa Akira, Sakakibara Hitoshi, Saito Kazuki, Imamura Jun, Sugimoto Keiko
Developmental Biology   442(1) 40-52   2018   [Refereed]
Segami Shoji, Tomoyama Takaaki, Sakamoto Shingo, Gunji Shizuka, Fukuda Mayu, Kinoshita Satoru, Mitsuda Nobutaka, Ferjani Ali, Maeshima Masayoshi
The Plant cell      2018   [Refereed]
Tamura Keita, Yoshida Koki, Hiraoka Yasuko, Sakaguchi Daiki, Chikugo Ayaka, Mochida Keiichi, Kojoma Mareshige, Mitsuda Nobutaka, Saito Kazuki, Muranaka Toshiya, Seki Hikaru
Plant and Cell Physiology   59(4) 778-791   2018   [Refereed]
Kiba Takatoshi, Inaba Jun, Kudo Toru, Ueda Nanae, Konishi Mineko, Mitsuda Nobutaka, Takiguchi Yuko, Kondou Youichi, Yoshizumi Takeshi, Ohme-Takagi Masaru, Matsui Minami, Yano Kentaro, Yanagisawa Shuichi, Sakakibara Hitoshi
The Plant cell      2018   [Refereed]
Yokotani Naoki, Shikata Masahito, Ichikawa Hiroaki, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Minami Eiichi, Nishizawa Yoko
Journal of General Plant Pathology   84(2) 85-91   2018   [Refereed]
Sato Hiroko, Sakamoto Shingo, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Takamizo Tadashi
Molecular Breeding   38(4)    2018   [Refereed]
Nakata Miyuki T, Takahara Masahiro, Sakamoto Shingo, Yoshida Kouki, Mitsuda Nobutaka
Frontiers in Plant Science   9    2018   [Refereed]
Kuroh Takeshi, Nagai Keisuke, Gamuyao Rico, Wang Diane R, Furuta Tomoyuki, Nakamori Masanari, Kitaoka Takuya, Adachi Keita, Minami Anzu, Mori Yoshinao, Mashiguchi Kiyoshi, Seto Yoshiya, Yamaguchi Shinjiro, Kojima Mikiko, Sakakibara Hitoshi, Wu Jianzhong, Ebana Kaworu, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Yanagisawa Shuichi, Yamasaki Masanori, Yokoyama Ryusuke, Nishitani Kazuhiko, Mochizuki Toshihiro, Tamiya Gen, McCouch Susan R, Ashikari Motoyuki
Science   361(6398) 181-185   2018   [Refereed]
Caiyun Yang, Jie Song, Alison C. Ferguson, Doris Klisch, Kim Simpson, Rui Mo, Benjamin Taylor, Nobutaka Mitsuda, Zoe A. Wilson
Plant Physiology   175(1) 333-350   Sep 2017   [Refereed]
Sakamoto Shingo, Somssich Marc, Nakata Miyuki T, Unda Faride, Atsuzawa Kimie, Kaneko Yasuko, Wang Ting, Bagman Anne-Maarit, Gaudinier Allison, Yoshida Kouki, Brady Siobhan M, Mansfield Shawn D, Persson Staffan, Mitsuda Nobutaka
Nature plants   4(10) 777-783   2018   [Refereed]
Matsui Katsuhiro, Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka, Sakamoto Shingo, Nishiba Yoichi, Walker Amanda R, Ohme-Takagi Masaru, Robinson Simon P, Yasui Yasuo, Mori Masashi, Takami Hiromi
Plant Science   274 466-475   2018   [Refereed]
Sato Hikaru, Takasaki Hironori, Takahashi Fuminori, Suzuki Takamasa, Iuchi Satoshi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Ikeda Miho, Seo Mitsunori, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko, Shinozaki Kazuo
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America      2018   [Refereed]
Chuang Yu-Chen, Hung Yi-Chu, Hsu Chi-Yu, Yeh Chuan-Ming, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Tsai Wen-Chieh, Chen Wen-Huei, Chen Hong-Hwa
Frontiers in Plant Science   9    2018   [Refereed]
Sasaki Katsutomo, Mitsuda Nobutaka, Nashima Kenji, Kishimoto Kyutaro, Katayose Yuichi, Kanamori Hiroyuki, Ohmiya Akemi
Bmc Genomics   18    2017   [Refereed]
Shin Ji Min, Chung KwiMi, Sakamoto Shingo, Kojima Soichi, Yeh Chuan-Ming, Ikeda Miho, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant Biotechnology   34(3) 151-158   2017   [Refereed]
Takata Naoki, Sakamoto Shingo, Mitsuda Nobutaka, Taniguchi Toru
Journal of Wood Science   63(4) 396-400   2017   [Refereed]
Zhang Guo-Qiang, Liu Ke-Wei, Li Zhen, Lohaus Rolf, Hsiao Yu-Yun, Niu Shan-Ce, Wang Jie-Yu, Lin Yao-Cheng, Xu Qing, Chen Li-Jun, Yoshida Kouki, Fujiwara Sumire, Wang Zhi-Wen, Zhang Yong-Qiang, Mitsuda Nobutaka, Wang Meina, Liu Guo-Hui, Pecoraro Lorenzo, Huang Hui-Xia, Xiao Xin-Ju, Lin Min, Wu Xin-Yi, Wu Wan-Lin, Chen You-Yi, Chang Song-Bin, Sakamoto Shingo, Ohme-Takagi Masaru, Yagi Masafumi, Zeng Si-Jin, Shen Ching-Yu, Yeh Chuan-Ming, Luo Yi-Bo, Tsai Wen-Chieh, Van de Peer Yves, Liu Zhong-Jian
Nature   549(7672) 379-+   2017   [Refereed]
Khare Deepa, Mitsuda Nobukata, Lee Seungchul, Song Won-Yong, Hwang Daehee, Ohme-Takagi Masaru, Martinoia Enrico, Lee Youngsook, Hwang Jae-Ung
New Phytologist   213(3) 1257-1273   2017   [Refereed]
Thussagunpanit Jutiporn, Nagai Yuko, Nagae Miyu, Mashiguchi Kiyoshi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Nakano Takeshi, Nakamura Hidemitsu, Asami Tadao
Bioscience Biotechnology and Biochemistry   81(2) 292-301   2017   [Refereed]
Oda-Yamamizo Chihiro, Mitsuda Nobutaka, Ohmiya Akemi
Plant Molecular Biology Reporter   35(6) 611-618   2017   [Refereed]
Sasaki Katsutomo, Mitsuda Nobutaka, Nashima Kenji, Kishimoto Kyutaro, Katayose Yuichi, Kanamori Hiroyuki, Ohmiya Akemi
Bmc Genomics   18    2017   [Refereed]
Mitani Yasuo, Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka, Tomioka Azusa, Sukegawa Masako, Fujita Mika, Kaji Hiroyuki, Ohmiya Yoshihiro
Protein Expression and Purification   133 102-109   2017   [Refereed]
Nuoendagula, Tsuji Yukiko, Takata Naoki, Sakamoto Shingo, Nakagawa-Izumi Akiko, Taniguchi Toru, Ralph John, Mitsuda Nobutaka, Kajita Shinya
Physiologia plantarum      2017   [Refereed]
Rymen Bart, Kawamura Ayako, Schaefer Sabine, Breuer Christian, Iwase Akira, Shibata Michitaro, Ikeda Miho, Mitsuda Nobutaka, Koncz Csaba, Ohme-Takagi Masaru, Matsui Minami, Sugimoto Keiko
Plant Physiology   173(3) 1750-1762   2017   [Refereed]
Chung KwiMi, Sakamoto Shingo, Mitsuda Nobutaka, Suzuki Kaoru, Ohme-Takagi Masaru, Fujiwara Sumire
Plant Biotechnology   33(4) 245-+   2016   [Refereed]
Sakamoto Shingo, Takata Naoki, Oshima Yoshimi, Yoshida Kouki, Taniguchi Toru, Mitsuda Nobutaka
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Oda-Yamamizo Chihiro, Mitsuda Nobutaka, Sakamoto Shingo, Ogawa Daisuke, Ohme-Takagi Masaru, Ohmiya Akemi
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Kondo Yuki, Nurani Alif Meem, Saito Chieko, Ichihashi Yasunori, Saito Masato, Yamazaki Kyoko, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Fukuda Hiroo
Plant Cell   28(6) 1250-1262   2016   [Refereed]
Azuma Mirai, Mitsuda Nobutaka, Goto Koji, Oshima Yoshimi, Ohme-Takagi Masaru, Otagaki Shungo, Matsumoto Shogo, Shiratake Katsuhiro
Plant and Cell Physiology   57(3) 580-587   2016   [Refereed]
Oda-Yamamizo Chihiro, Mitsuda Nobutaka, Sakamoto Shingo, Ogawa Daisuke, Ohme-Takagi Masaru, Ohmiya Akemi
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Chung KwiMi, Nakano Toshitsugu, Fujiwara Sumire, Mitsuda Nobutaka, Otsuki Namie, Tsujimoto-Inui Yayoi, Naito Yuki, Ohme-Takagi Masaru, Suzuki Kaoru
Plant Biotechnology   33(4) 235-+   2016   [Refereed]
Zhang Guo-Qiang, Xu Qing, Bian Chao, Tsai Wen-Chieh, Yeh Chuan-Ming, Liu Ke-Wei, Yoshida Kouki, Zhang Liang-Sheng, Chang Song-Bin, Chen Fei, Shi Yu, Su Yong-Yu, Zhang Yong-Qiang, Chen Li-Jun, Yin Yayi, Lin Min, Huang Huixia, Deng Hua, Wang Zhi-Wen, Zhu Shi-Lin, Zhao Xiang, Deng Cao, Niu Shan-Ce, Huang Jie, Wang Meina, Liu Guo-Hui, Yang Hai-Jun, Xiao Xin-Ju, Hsiao Yu-Yun, Wu Wan-Lin, Chen You-Yi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Luo Yi-Bo, Van de Peer Yves, Liu Zhong-Jian
Scientific Reports   6    2016   [Refereed]
Nagatoshi Yukari, Mitsuda Nobutaka, Hayashi Maki, Inoue Shin-ichiro, Okuma Eiji, Kubo Akihiro, Murata Yoshiyuki, Seo Mitsunori, Saji Hikaru, Kinoshita Toshinori, Ohme-Takagi Masaru
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   113(15) 4218-4223   2016   [Refereed]
Lin Yu-Fu, Chen You-Yi, Hsiao Yu-Yun, Shen Ching-Yu, Hsu Jui-Ling, Yeh Chuan-Ming, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Liu Zhong-Jian, Tsai Wen-Chieh
Journal of Experimental Botany   67(17) 5051-5066   2016   [Refereed]
Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka
Plant Biotechnology   33(3) 161-+   2016   [Refereed]
Rohani Emelda Rosseleena, Chiba Motoaki, Kawaharada Miki, Asano Takashi, Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Fukushima Atsushi, Rai Amit, Saito Kazuki, Yamazaki Mami
Plant Biotechnology   33(1) 1-+   2016   [Refereed]
Fujiwara Sumire, Mitsuda Nobutaka
Plant Biotechnology   33(4) 255-+   2016   [Refereed]
Azuma Mirai, Morimoto Reina, Hirose Mana, Morita Yasumasa, Hoshino Atsushi, Iida Shigeru, Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Shiratake Katsuhiro
Plant Biotechnology Journal   14(1) 354-363   2016   [Refereed]
Sakamoto Shingo, Mitsuda Nobutaka
Plant and Cell Physiology   56(2) 299-310   2015   [Refereed]
Jung Choonkyun, Zhao Pingzhi, Seo Jun Sung, Mitsuda Nobutaka, Deng Shulin, Chua Nam-Hai
Plant Cell   27(7) 2016-2031   2015   [Refereed]
Fujiwara Sumire, Kigoshi Keiko, Mitsuda Nobutaka, Suzuki Kaoru, Ohme-Takagi Masaru
Plant Biotechnology   31(2) 123-U47   2014   [Refereed]
Yokotani Naoki, Tsuchida-Mayama Tomoko, Ichikawa Hiroaki, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Kaku Hisatoshi, Minami Eiichi, Nishizawa Yoko
Molecular Plant-Microbe Interactions   27(10) 1027-1034   2014   [Refereed]
Kazama Daisuke, Kurusu Takamitsu, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Tada Yuichi
Plant Signaling & Behavior   9(3) e28211   2014   [Refereed]
Yoshida Hideki, Hirano Ko, Sato Tomomi, Mitsuda Nobutaka, Nomoto Mika, Maeo Kenichiro, Koketsu Eriko, Mitani Rie, Kawamura Mayuko, Ishiguro Sumie, Tada Yasuomi, Ohme-Takagi Masaru, Matsuoka Makoto, Ueguchi-Tanaka Miyako
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   111(21) 7861-7866   2014   [Refereed]
Fujiwara Sumire, Mitsuda Nobutaka, Nakai Yusuke, Kigoshi Keiko, Suzuki Kaoru, Ohme-Takagi Masaru
Biotechnology Letters   36(5) 1049-1057   2014   [Refereed]
Nakai Yusuke, Nakahira Yoichi, Sumida Hiroki, Takebayashi Kosuke, Nagasawa Yumiko, Yamasaki Kanako, Akiyama Masako, Ohme-Takagi Masaru, Fujiwara Sumire, Shiina Takashi, Mitsuda Nobutaka, Fukusaki Eiichiro, Kubo Yasuyuki, Sato Masa H.
Plant Journal   73(5) 761-775   2013   [Refereed]
Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka
Plant Signaling & Behavior   8(11) e26826   2013   [Refereed]
Toda Yosuke, Tanaka Maiko, Ogawa Daisuke, Kurata Kyo, Kurotani Ken-ichi, Habu Yoshiki, Ando Tsuyu, Sugimoto Kazuhiko, Mitsuda Nobutaka, Katoh Etsuko, Abe Kiyomi, Miyao Akio, Hirochika Hirohiko, Hattori Tsukaho, Takeda Shin
Plant Cell   25(5) 1709-1725   2013   [Refereed]
Tanaka Yuri, Oshima Yoshimi, Yamamura Tomomichi, Sugiyama Masao, Mitsuda Nobutaka, Ohtsubo Norihiro, Ohme-Takagi Masaru, Terakawa Teruhiko
Scientific Reports   3    2013   [Refereed]
Oshima Yoshimi, Shikata Masahito, Koyama Tomotsugu, Ohtsubo Norihiro, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant Cell   25(5) 1609-1624   2013   [Refereed]
Kazama Daisuke, Itakura Masateru, Kurusu Takamitsu, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Tada Yuichi
Plants-Basel   2(4) 769-785   2013   [Refereed]
Yoshida Kouki, Sakamoto Shingo, Kawai Tetsushi, Kobayashi Yoshinori, Sato Kazuhito, Ichinose Yasunori, Yaoi Katsuro, Akiyoshi-Endo Miho, Sato Hiroko, Takamizo Tadashi, Ohme-Takagi Masaru, Mitsuda Nobutaka
Frontiers in Plant Science   4    2013   [Refereed]
Niwa Masaki, Daimon Yasufumi, Kurotani Ken-ichi, Higo Asuka, Pruneda-Paz Jose L, Breton Ghislain, Mitsuda Nobutaka, Kay Steve A, Ohme-Takagi Masaru, Endo Motomu, Araki Takashi
Plant Cell   25(4) 1228-1242   2013   [Refereed]
Tanaka Wakana, Toriba Taiyo, Ohmori Yoshihiro, Yoshida Akiko, Kawai Arata, Mayama-Tsuchida Tomoko, Ichikawa Hiroaki, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Hirano Hiro-Yuki
Plant Cell   24(1) 80-95   2012   [Refereed]
Hiroko Sato, Kouki Yoshida, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, Tadashi Takamizo
Plant Science   183 183-189   2012   [Refereed]
Hiroko Sato, Kouki Yoshida, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, Tadashi Takamizo, 2012, 'Male-sterile and cleistogamous phenotypes in tall fescue induced by chimeric repressors of SUPERWOMAN1 and OsMADS58', Plant Science, vol. 183, pp. 18...
Michiyuki Ono, Satomi Hiyama, Yohei Higuchi, Hiroshi Kamada, Eiji Nitasaka, Tomotsugu Koyama, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, Kimiyo Sage-Ono
Plant Biotechnology   29(5) 457-463   2012   [Refereed]
Michiyuki Ono, Satomi Hiyama, Yohei Higuchi, Hiroshi Kamada, Eiji Nitasaka, Tomotsugu Koyama, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, Kimiyo Sage-Ono, 2012, 'Morphological changes in Ipomoea nil using chimeric repressors of Arabidopsis TCP3 and TCP5...
Miho Ikeda, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi
Plant Signaling & Behavior   8(3) e23448   2013   [Refereed]
Miho Ikeda, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, 2013, 'ATBS1 INTERACTING FACTORs negatively regulate Arabidopsis cell elongation in the triantagonistic bHLH system', Plant Signaling & Behavior, vol. 8, no. 3
Sewelam Nasser, Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant Cell and Environment   37(9) 2024-2035   2014   [Refereed]
Iwase Akira, Mitsuda Nobutaka, Ikeuchi Momoko, Ohnuma Mariko, Koizuka Chie, Kawamoto Koich, Imamura Jun, Ezura Hiroshi, Sugimoto Keiko
Plant Signaling & Behavior   8(12) e27432   2013   [Refereed]
Koyama Tomotsugu, Nii Haruka, Mitsuda Nobutaka, Ohta Masaru, Kitajima Sakihito, Ohme-Takagi Masaru, Sato Fumihiko
Plant Physiology   162(2) 991-1005   2013   [Refereed]
Nakata Masaru, Mitsuda Nobutaka, Herde Marco, Koo Abraham J. K, Moreno Javier E, Suzuki Kaoru, Howe Gregg A, Ohme-Takagi Masaru
Plant Cell   25(5) 1641-1656   2013   [Refereed]
Kim June-Sik, Mizoi Junya, Kidokoro Satoshi, Maruyama Kyonoshin, Nakajima Jun, Nakashima Kazuo, Mitsuda Nobutaka, Takiguchi Yuko, Ohme-Takagi Masaru, Kondou Youichi, Yoshizumi Takeshi, Matsui Minami, Shinozaki Kazuo, Yamaguchi-Shinozaki Kazuko
Plant Cell   24(8) 3393-3405   2012   [Refereed]
Yamaguchi Masatoshi, Mitsuda Nobutaka, Ohtani Misato, Ohme-Takagi Masaru, Kato Ko, Demura Taku
Plant Journal   66(4) 579-590   2011   [Refereed]
Masatoshi Yamaguchi, Nobutaka Mitsuda, Misato Ohtani, Masaru Ohme-Takagi, Ko Kato, Taku Demura, 2011, 'VASCULAR-RELATED NAC-DOMAIN 7 directly regulates the expression of a broad range of genes for xylem vessel formation', The Plant Journal,...
Sasaki Katsutomo, Yamaguchi Hiroyasu, Narumi Takako, Shikata Masahito, Oshima Yoshimi, Nakata Masaru, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Ohtsubo Norihiro
Plant Biotechnology   27(6) 181-188   2011   [Refereed]
Mitsuda Nobutaka, Takiguchi Yuko, Shikata Masahito, Sage-Ono Kimiyo, Ono Michiyuki, Sasaki Katsutomo, Yamaguchi Hiroyasu, Narumi Takako, Tanaka Yuri, Sugiyama Masao, Yamamura Tomomichi, Terakawa Teruhiko, Gion Keiko, Suzuri Ryota, Tanaka Yoshikazu, Nakatsuka Takashi, Kimura Souichi, Nishihara Masahiro, Sakai Tomoyuki, Endo-Onodera Reiko, Saitoh Kumi, Isuzugawa Kanji, Oshima Yoshimi, Koyama Tomotsugu, Ikeda Miho, Narukawa Megumi, Matsui Kyoko, Nakata Masaru, Ohtsubo Norihiro, Ohme-Takagi Masaru
Plant Biotechnology   27(6) 123-130   2011   [Refereed]
Iwase Akira, Mitsuda Nobutaka, Koyama Tomotsugu, Hiratsu Keiichiro, Kojima Mikiko, Arai Takashi, Inoue Yasunori, Seki Motoaki, Sakakibara Hitoshi, Sugimoto Keiko, Ohme-Takagi Masaru
Current Biology   21(6) 508-514   2011   [Refereed]
Asahina Masashi, Azuma Katsuya, Pitaksaringkarn Weerasak, Yamazaki Takashi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Yamaguchi Shinjiro, Kamiya Yuji, Okada Kiyotaka, Nishimura Takeshi, Koshiba Tomokazu, Yokota Takao, Kamada Hiroshi, Satoh Shinobu
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America   108(38) 16128-16132   2011   [Refereed]
Oshima Yoshimi, Mitsuda Nobutaka, Nakata Masaru, Nakagawa Tsuyoshi, Nagaya Shingo, Kato Ko, Ohme-Takagi Masaru
Plant Biotechnology   27(6) 201-210   2011   [Refereed]
Haga Nozomi, Kobayashi Kosuke, Suzuki Takamasa, Maeo Kenichiro, Kubo Minoru, Ohtani Misato, Mitsuda Nobutaka, Demura Taku, Nakamura Kenzo, Juergens Gerd, Ito Masaki
Plant Physiology   157(2) 706-717   2011   [Refereed]
Keiko Gion, Ryota Suzuri, Masahito Shikata, Nobutaka Mitsuda, Yoshimi Oshima, Tomotsugu Koyama, Masaru Ohme-Takagi, Norihiro Ohtsubo, Yoshikazu Tanaka
Plant Biotechnology   28(2) 149-152   2011   [Refereed]
Keiko Gion, Ryota Suzuri, Masahito Shikata, Nobutaka Mitsuda, Yoshimi Oshima, Tomotsugu Koyama, Masaru Ohme-Takagi, Norihiro Ohtsubo, Yoshikazu Tanaka, 2011, 'Morphological changes of Rosa×hybrida by a chimeric repressor of Arabidopsis TCP3', P...
Sage-Ono Kimiyo, Ozeki Yuko, Hiyama Satomi, Higuchi Yohei, Kamada Hiroshi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Ono Michiyuki
Plant Biotechnology   28(2) 153-165   2011   [Refereed]
Kimiyo Sage-Ono, Yuko Ozeki, Satomi Hiyama, Yohei Higuchi, Hiroshi Kamada, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, Michiyuki Ono, 2011, 'Induction of double flowers in Pharbitis nil using a class-C MADS-box transcription factor with Chimeric REpress...
Masahito Shikata, Takako Narumi, Hiroyasu Yamaguchi, Katsutomo Sasaki, Ryutaro Aida, Yoshimi Oshima, Yuko Takiguchi, Masaru Ohme-Takagi, Nobutaka Mitsuda, Norihiro Ohtsubo
Plant Biotechnology   28(2) 189-199   2011   [Refereed]
Masahito Shikata, Takako Narumi, Hiroyasu Yamaguchi, Katsutomo Sasaki, Ryutaro Aida, Yoshimi Oshima, Yuko Takiguchi, Masaru Ohme-Takagi, Nobutaka Mitsuda, Norihiro Ohtsubo, 2011, 'Efficient production of novel floral traits in torenia by collectiv...
Mitsuda Nobutaka, Matsui Kyoko, Ikeda Miho, Nakata Masaru, Oshima Yoshimi, Nagatoshi Yukari, Ohme-Takagi Masaru
Plant Transcription Factors: Methods and Protocols   754 87-105   2011   [Refereed]
Yuri Tanaka, Tomomichi Yamamura, Yoshimi Oshima, Nobutaka Mitsuda, Tomotsugu Koyama, Masaru Ohme-Takagi, Teruhiko Terakawa
Plant Biotechnology   28(2) 141-147   2011   [Refereed]
Yuri Tanaka, Tomomichi Yamamura, Yoshimi Oshima, Nobutaka Mitsuda, Tomotsugu Koyama, Masaru Ohme-Takagi, Teruhiko Terakawa, 2011, 'Creating ruffled flower petals in Cyclamen persicum by expression of the chimeric cyclamen TCP repressor', Plant ...
Ikeda Miho, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant Physiology   157(3) 1243-1254   2011   [Refereed]
Misato Ohtani, Nobuyuki Nishikubo, Bo Xu, Masatoshi Yamaguchi, Nobutaka Mitsuda, Nadia Goué, Fusun Shi, Masaru Ohme-Takagi, Taku Demura
The Plant Journal   67(3) 499-512   2011   [Refereed]
Misato Ohtani, Nobuyuki Nishikubo, Bo Xu, Masatoshi Yamaguchi, Nobutaka Mitsuda, Nadia Goué, Fusun Shi, Masaru Ohme-Takagi, Taku Demura, 2011, 'A NAC domain protein family contributing to the regulation of wood formation in poplar', The Plant J...
Ikeda Miho, Fujiwara Sumire, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant Cell   24(11) 4483-4497   2012   [Refereed]
Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant and Cell Physiology   50(7) 1232-1248   2009   [Refereed]
Ikeda Miho, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant Cell   21(11) 3493-3505   2009   [Refereed]
Shikata Masahito, Koyama Tomotsugu, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru
Plant and Cell Physiology   50(12) 2133-2145   2009   [Refereed]
Akira Iwase, Akihiro Hideno, Keiji Watanabe, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi
Journal of Biotechnology   142(3-4) 279-284   2009   [Refereed]
Akira Iwase, Akihiro Hideno, Keiji Watanabe, Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, 2009, 'A chimeric NST repressor has the potential to improve glucose productivity from plant cell walls', Journal of Biotechnology, vol. 142, no. 3-4, pp. 27...
Yamaguchi Masatoshi, Ohtani Misato, Mitsuda Nobutaka, Kubo Minoru, Ohme-Takagi Masaru, Fukuda Hiroo, Demura Taku
Plant Cell   22(4) 1249-1263   2010   [Refereed]
Koyama Tomotsugu, Mitsuda Nobutaka, Seki Motoaki, Shinozaki Kazuo, Ohme-Takagi Masaru
Plant Cell   22(11) 3574-3588   2010   [Refereed]
Mitsuda Nobutaka, Ikeda Miho, Takada Shinobu, Takiguchi Yuko, Kondou Youichi, Yoshizumi Takeshi, Fujita Miki, Shinozaki Kazuo, Matsui Minami, Ohme-Takagi Masaru
Plant and Cell Physiology   51(12) 2145-2151   2010   [Refereed]
Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi
The Plant Journal   56(5) 768-778   2008   [Refereed]
Nobutaka Mitsuda, Masaru Ohme-Takagi, 2008, 'NAC transcription factors NST1 and NST3 regulate pod shattering in a partially redundant manner by promoting secondary wall formation after the establishment of tissue identity', The Plant Journal</i...
Kunieda Tadashi, Mitsuda Nobutaka, Ohme-Takagi Masaru, Takeda Seiji, Aida Mitsuhiro, Tasaka Masao, Kondo Maki, Nishimura Mikio, Hara-Nishimura Ikuko
Plant Cell   20(10) 2631-2642   2008   [Refereed]
Mitsuda Nobutaka, Umemura Yoshimi, Ikeda Miho, Shikata Masahito, Koyama Tomotsugu, Matsui Kyoko, Narumi Takako, Aida Ryutaro, Sasaki Katsutomo, Hiyama Tomomi, Higuchi Youhei, Ono Michiyuki, Isuzugawa Kanji, Saitoh Kumi, Endo Reiko, Ikeda Kazuo, Nakatsuka Takashi, Nishihara Masahiro, Yamamura Saburo, Yamamura Tomomichi, Terakawa Teruhiko, Ohtsubo Norihiro, Ohme-Takagi Masaru
Plant Biotechnology   25(1) 37-43   2008   [Refereed]
Narumi Takako, Aida Ryutaro, Niki Tomoya, Nishijima Takaaki, Mitsuda Nobutaka, Hiratsu Keiichiro, Ohme-Takagi Masaru, Ohtsubo Norihiro
Plant Biotechnology   25(1) 45-53   2008   [Refereed]
Takako Narumi, Ryutaro Aida, Tomoya Niki, Takaaki Nishijima, Nobutaka Mitsuda, Keiichiro Hiratsu, Masaru Ohme-Takagi, Norihiro Ohtsubo, 2008, 'Chimeric AGAMOUS repressor induces serrated petal phenotype in Torenia fournieri similar to that induced...
Mitsuda Nobutaka, Iwase Akira, Yamamoto Hiroyuki, Yoshida Masato, Seki Motoaki, Shinozaki Kazuo, Ohme-Takagi Masaru
Plant Cell   19(1) 270-280   2007   [Refereed]
Hiratsu Keiichiro, Mitsuda Nobutaka, Matsui Kyoko, Ohme-Takagi Masaru
Biochemical and Biophysical Research Communications   347(2) 540   2006   [Refereed]
Mitsuda N, Hiratsu K, Todaka D, Nakashima K, Yamaguchi-Shinozaki K, Ohme-Takagi M
Plant Biotechnology Journal   4(3) 325-332   2006   [Refereed]
Mitsuda N, Seki M, Shinozaki K, Ohme-Takagi M
Plant Cell   17(11) 2993-3006   2005   [Refereed]
Mitsuda N, Hisabori T, Takeyasu K, Sato MH
Plant and Cell Physiology   45(7) 845-854   2004   [Refereed]
Mitsuda N, Takeyasu K, Sato MH
Plant Molecular Biology   46(2) 185-192   2001   [Refereed]
Nobutaka Mitsuda, Kazuhiko Enami, Mami Nakata, Kunio Takeyasu, Masa H. Sato
FEBS Letters   488(1-2) 29-33   2001   [Refereed]
Nobutaka Mitsuda, Kazuhiko Enami, Mami Nakata, Kunio Takeyasu, Masa H. Sato, 2001, 'Novel type Arabidopsis thaliana H+-PPase is localized to the Golgi apparatus', FEBS Letters, vol. 488, no. 1-2
Hiratsu K, Mitsuda N, Matsui K, Ohme-Takagi M
Biochemical and Biophysical Research Communications   321(1) 172-178   2004   [Refereed]
Mitsuda N, Isono T, Sato MH
Plant and Cell Physiology   44(10) 975-981   2003   [Refereed]