SHIMAZU Taichi

J-GLOBAL         Last updated: Oct 6, 2019 at 22:52
 
Avatar
Name
SHIMAZU Taichi
URL
https://www.ncc.go.jp/en/cpub/Divisions_Departments/Prevention_Research_Group/prevention/index.html
Affiliation
National Cancer Center
Section
Division of Prevention, Center for Public Health Sciences
Job title
Section Head
Degree
M.D., Ph.D.

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Jan 2016
 - 
Today
Section Head, Division of Prevention, Center for Public Health Sciences, National Cancer Center
 

Education

 
Apr 2003
 - 
Mar 2007
Division of Medical Sciences, Tohoku University Graduate School
 
Apr 1994
 - 
Mar 2000
Faculty of Medicine, Tokushima University
 

Awards & Honors

 
Feb 2018
Young Investigator Award, Japan Epidemiological Association
 
Mar 2007
Presidential Prize for Excellent Student, Tohoku University
 

Published Papers

 
Eiko Saito, Manami Inoue, Norie Sawada, Taichi Shimazu, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Shizuka Sasazuki, Mitsuhiko Noda, Hiroyasu Iso, Shoichiro Tsugane
Annals of Epidemiology   25(7) 512   Jul 2015   [Refereed]
Shimazu T, Asada K, Charvat H, Kusano C, Otake Y, Kakugawa Y, Watanabe H, Gotoda T, Ushijima T, Tsugane S
Carcinogenesis      2015   [Refereed]
Hidaka A, Sasazuki S, Matsuo K, Ito H, Sawada N, Shimazu T, Yamaji T, Iwasaki M, Inoue M, Tsugane S, JPHC Study Grou
Carcinogenesis   36(2) 223-31   2015   [Refereed]
Mori G, Nakajima T, Asada K, Shimazu T, Yamamichi N, Maekita T, Yokoi C, Fujishiro M, Gotoda T, Ichinose M, Ushijima T, Oda I
Gastric Cancer      2015   [Refereed]
Julia Butt, Matthew G. Varga, Tianyi Wang, Shoichiro Tsugane, Taichi Shimazu, Wei Zheng, Christian C. Abnet, Keun-Young Yoo, Sue K. Park, Jeongseon Kim, Sun Ha Jee, You-lin Qiao, Xiao-Ou Shu, Tim Waterboer, Michael Pawlita, Meira Epplein
Cancer Prevention Research   12(10) 667   Oct 2019   [Refereed]
Charvat H, Sasazuki S, Inoue M, Iwasaki M, Sawada N, Shimazu T, Yamaji T, Tsugane S, JPHC Study Grou
Int J Cancer      2015   [Refereed]
Katsunori Tsuji, Eisuke Ochi, Ryo Okubo, Yoichi Shimizu, Aya Kuchiba, Taro Ueno, Taichi Shimazu, Takayuki Kinoshita, Naomi Sakurai, Yutaka Matsuoka
BMJ Open   9(8) e030911   Aug 2019   [Refereed]
Ma E, Sasazuki S, Shimazu T, Sawada N, Yamaji T, Iwasaki M, Inoue M, Tsugane S
Eur J Epidemiol   30(7) 589-94   2015   [Refereed]
Keiichi Yuwaki, Taichi Shimazu, Yoko Yamagiwa, Manami Inoue, Atsushi Goto, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Norie Sawada, Shoichiro Tsugane and
Liver International      Aug 2019   [Refereed]
Kawabata-Shoda E, Charvat H, Ikeda A, Inoue M, Sawada N, Iwasaki M, Sasazuki S, Shimazu T, Yamaji T, Kimura H, Masuda S, Tsugane S
Cancer Epidemiol   39(1) 97-103   2015   [Refereed]
Kazumasa Yamagishi, Hiroyasu Iso, Taichi Shimazu, Akiko Tamakoshi, Norie Sawada, Keitaro Matsuo, Hidemi Ito, Kenji Wakai, Tomio Nakayama, Yuri Kitamura, Junya Sado, Ichiro Tsuji, Yumi Sugawara, Tetsuya Mizoue, Manami Inoue, Chisato Nagata, Atsuko Sadakane, Keitaro Tanaka, Shoichiro Tsugane, Shizuka Sasazuki
Clinical Nutrition   38(4) 1678   Aug 2019   [Refereed]
Asada K, Nakajima T, Shimazu T, Yamamichi N, Maekita T, Yokoi C, Oda I, Ando T, Yoshida T, Nanjo S, Fujishiro M, Gotoda T, Ichinose M, Ushijima T
Gut   64(3) 388-96   2015   [Refereed]
Takeshi Makiuchi, Tomotaka Sobue, Tetsuhisa Kitamura, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Taiki Yamaji, Taichi Shimazu, Manami Inoue, Shoichiro Tsugane
Journal of Epidemiology      May 2019   [Refereed]
Hidaka A, Sasazuki S, Goto A, Sawada N, Shimazu T, Yamaji T, Iwasaki M, Inoue M, Noda M, Tajiri H, Tsugane S, JPHC Study Grou
Int J Cancer   136(6) 1402-10   2015   [Refereed]
M. Constanza Camargo, Minkyo Song, Taichi Shimazu, Hadrien Charvat, Taiki Yamaji, Norie Sawada, Troy J. Kemp, Ruth M. Pfeiffer, Allan Hildesheim, Ligia A. Pinto, Shoichiro Tsugane, Charles S. Rabkin
Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention      Apr 2019   [Refereed]
Shimazu T, Sasazuki S, Wakai K, Tamakoshi A, Tsuji I, Sugawara Y, Matsuo K, Nagata C, Mizoue T, Tanaka K, Inoue M, Tsugane S
International Journal of Cancer   130(11) 2645-2653   2012   [Refereed]
Shimazu T, Wakai K, Tamakoshi A, Tsuji I, Tanaka K, Matsuo K, Nagata C, Mizoue T, Inoue M, Tsugane S, Sasazuki S
Annals of Oncology   25(6) 1228-1233   2014   [Refereed]
Nagisa Mori, Taichi Shimazu, Hadrien Charvat, Michihiro Mutoh, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Taiki Yamaji, Manami Inoue, Atsushi Goto, Ribeka Takachi, Junko Ishihara, Mitsuhiko Noda, Hiroyasu Iso, Shoichiro Tsugane
Clinical Nutrition   38(2) 631   Apr 2019   [Refereed]
Takeshima H, Yamashita S, Shimazu T, Ushijima T
Genomics   98(3) 182-188   2011   [Refereed]
Shimazu T, Inoue M, Sasazuki S, Iwasaki M, Sawada N, Yamaji T, Tsugane S
Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention   20(3) 419-427   2011   [Refereed]
Minatsu Kobayashi, Shizuka Sasazuki, Taichi Shimazu, Norie Sawada, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Tetsuya Mizoue, Shoichiro Tsugane
European Journal of Clinical Nutrition      Mar 2019   [Refereed]
Shimazu T, Kuriyama S, Ohmori-Matsuda K, Kikuchi N, Nakaya N, Tsuji I
International Journal of Obesity   33(4) 490-496   2009   [Refereed]
Ling Zha, Tomotaka Sobue, Tetsuhisa Kitamura, Yuri Kitamura, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Shizuka Sasazuki, Taiki Yamaji, Taichi Shimazu, Shoichiro Tsugane
Journal of Epidemiology      Jan 2019   [Refereed]
Takeshima H, Yamashita S, Shimazu T, Niwa T, Ushijima T
Genome Research   19(11) 1974-1982   2009   [Refereed]
Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Taiki Yamaji, Atsushi Goto, Taichi Shimazu, Manami Inoue, Kozo Tanno, Kiyomi Sakata, Kazumasa Yamagishi, Hiroyasu Iso, Nobufumi Yasuda, Tadahiro Kato, Isao Saito, Maiko Hasegawa, Kiyoshi Aoyagi, Shoichiro Tsugane
Journal of Epidemiology      2019   [Refereed]
Shimazu T, Inoue M, Sasazuki S, Iwasaki M, Sawada N, Yamaji T, Tsugane S
American Journal of Clinical Nutrition   91(3) 722-728   2010   [Refereed]
Shimazu T, Inoue M, Sasazuki S, Iwasaki M, Kurahashi N, Yamaji T, Tsugane S
Cancer Causes and Control   19(10) 1095-1102   2008   [Refereed]
Satoshi Yamashita, Naoko Iida, Hideyuki Takeshima, Naoko Hattori, Masahiro Maeda, Takayoshi Kishino, Reiko Nagano, Taichi Shimazu, Shoichiro Tsugane, Toshikazu Ushijima
Cancer Letters   403 152   Sep 2017   [Refereed]
Shimazu T, Tsuji I, Inoue M, Wakai K, Nagata C, Mizoue T, Tanaka K, Tsugane S
Japanese Journal of Clinical Oncology   38(1) 8-25   2008   [Refereed]
Shimazu T, Inoue M, Sasazuki S, Iwasaki M, Kurahashi N, Yamaji T, Tsugane S
International Journal of Cancer   123(10) 2406-2410   2008   [Refereed]
Nagisa Mori, Taichi Shimazu, Shizuka Sasazuki, Miho Nozue, Michihiro Mutoh, Norie Sawada, Motoki Iwasaki, Taiki Yamaji, Manami Inoue, Ribeka Takachi, Ayaka Sunami, Junko Ishihara, Tomotaka Sobue, Shoichiro Tsugane
The Journal of Nutrition   jn247494   May 2017   [Refereed]
Shimazu T, Kuriyama S, Hozawa A, Ohmori K, Sato Y, Nakaya N, Nishino Y, Tsubono Y, Tsuji I
International Journal of Epidemiology   36(3) 600-609   2007   [Refereed]
N Sawada, , M Inoue, M Iwasaki, T Yamaji, T Shimazu, S Sasazuki, S Tsugane
European Journal of Clinical Nutrition   71(1) 132   Jan 2017   [Refereed]
Shimazu T, Tsubono Y, Kuriyama S, Ohmori K, Koizumi Y, Nishino Y, Shibuya D, Tsuji I
International Journal of Cancer   116(1) 150-154   2005   [Refereed]
Sangah Shin, Eiko Saito, Manami Inoue, Norie Sawada, Junko Ishihara, Ribeka Takachi, Akiko Nanri, Taichi Shimazu, Taiki Yamaji, Motoki Iwasaki, Shizuka Sasazuki, Shoichiro Tsugane
British Journal of Nutrition   115(10) 1769   May 2016   [Refereed]
Thomas Svensson, Manami Inoue, Norie Sawada, Hadrien Charvat, Motoki Iwasaki, Shizuka Sasazuki, Taichi Shimazu, Taiki Yamaji, Noriyuki Kawamura, Kenji Shibuya, Masaru Mimura, Shoichiro Tsugane
Cancer Epidemiology   40 126   Feb 2016   [Refereed]