SHIMOJIMA Atsushi

J-GLOBAL         Last updated: Nov 5, 2019 at 18:59
 
Avatar
Name
SHIMOJIMA Atsushi
Affiliation
Waseda University
Section
Faculty of Science and Engineering

Published Papers

 
Kajiya Ryota, Sakakibara Seiya, Ikawa Hanako, Higashiguchi Kenji*, Matsuda Kenji, Wada Hiroaki, Kazuyuki Kuroda, Shimojima Atsushi*
in press    Dec 2019   [Refereed]
Muraoka Koki, Sada Yuki, Shimojima Atsushi, Chaikittisilp Watcharop, Okubo Tatsuya*
10(37) 8533-8540   Oct 2019   [Refereed]
Sainohira Yusaku, Fujino Koki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki, Kaneko Yoshiro*
91(3) 505-513   Sep 2019   [Refereed]
Sugawara-Narutaki Ayae , Tsuboike Sachio, Oda Yukari, Shimojima Atsushi, Landenberger Kira, Okubo Tatsuya, Aoshima Sadahito
35(33) 10846-10854   Aug 2019   [Refereed]
Asakura Yusuke, Sugihara Megumi, Hirohashi Takeru, Torimoto Aya, Matsumoto Takuya, Koike Masakazu, Kuroda Yoshiyuki, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kazuyuki Kuroda*
11(27) 12924-12931   Jul 2019   [Refereed]
Sato Naoto, Hayashi Taiki, Tochigi Kazuma, Wada Hirodaki, Shimojima Atsushi*, Kuroda Kazuyuki*
25(33) 7860-7865   Feb 2019   [Refereed]
Sugiyama Tomoaki, Shiba Hiroya, Yoshikawa Masashi, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki*
25(11) 2764-2772   Feb 2019   [Refereed]
Hirota Keiya, Hara Shintaro, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki*
13(3) 2795-2803   Jan 2019   [Refereed]
Shimasaki Yuta, Kitahara Masaki, Shoji Miho, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki*
13(24) 3935-3941   Dec 2018   [Refereed]
Sato Naoto, Kuroda Yoshiyuki, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi,* and Kuroda Kazuyuki*
24 17033-17038   Nov 2018   [Refereed]
Kuroda Yoshiyuki, Oka Yuya, Yasuda Tadao, Koichi Tatsuyuki, Muramatsu Keisuke, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
DALTON TRANSACTIONS   47(37) 12884-12892   Oct 2018   [Refereed]
Saito Shohei, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi,* Kuroda Kazuyuki*
INORGANIC CHEMISTRY   57 14686-14691   Oct 2018   [Refereed]
Yoshikawa Masashi, Ikawa Hanako, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi,* Kuroda Kazuyuki*
CHEMISTRY LETTERS   47(9) 1203-1206   Sep 2018   [Refereed]
Sakamoto Shigeru, Fujino Koki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY LETTERS   47(8) 1018-1021   Aug 2018   [Refereed]
Tazawa Shunsuke, Shimojima Atsushi, Maeda Tomoki, Hotta Atsushi
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE   135(24) 45419   Jun 2018   [Refereed]
Yoshikawa Masashi, Shiba Hiroya, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   91(5) 747-753   May 2018   [Refereed]
Muramatsu Keisuke, Kuroda Yoshiyuki, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
DALTON TRANSACTIONS   47(9) 3074-3083   Mar 2018   [Refereed]
Sakamoto Shigeru, Yoshikawa Masashi, Ozawa Kota, Kuroda Yoshiyuki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
LANGMUIR   34(4) 1711-1717   Jan 2018   [Refereed]
Yamamoto Eisuke, Uchida Saki, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY OF MATERIALS   30(2) 540-548   Jan 2018   [Refereed]
Hara Shintaro, Hirota Keiya, Tabe Yuka, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
Langmuir   34(4) 1733-1741   Dec 2017   [Refereed]
Yoshikawa Masashi, Tamura Yasuhiro, Wakabayashi Ryutaro, Tamai Misa, Shimojima Atsushi,* Kuroda Kazuyuki*
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   56(45) 13990-13994   Nov 2017   [Refereed]
Oleksiak Matthew D., Muraoka Koki, Hsieh Ming-Feng, Conato Marlon T., Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya, Chaikittisilp Watcharop, Rimer Jeffrey D.
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   56(43) 13366-13371   Oct 2017   [Refereed]
Itoh Shun, Kodama Satoshi, Kobayashi Maho, Hara Shintaro, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki, Shimojima Atsushi*
ACS NANO   11(10) 10289-10294   Oct 2017   [Refereed]
Kuroda Yoshiyuki, Muto Itaru, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki
LANGMUIR   33(36) 9137-9143   Sep 2017   [Refereed]
Koike Masakazu, Asakura Yusuke, Sugihara Megumi, Kuroda Yoshiyuki, Tsuzura Hidehiro, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
DALTON TRANSACTIONS   46(31) 10232-10239   Aug 2017   [Refereed]
Asakura Yusuke, Kawaura Naoki, Kuroda Yoshiyuki, Koike Masakazu, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   23(46) 11022-11029   Aug 2017   [Refereed]
Guo Sufang, Sasaki Jun, Tsujiuchi Shiho, Hara Shintaro, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki, Shimojima Atsushi
CHEMISTRY LETTERS   46(8) 1237-1239   Aug 2017   [Refereed]
Oka Yuya, Kuroda Yoshiyuki, Matsuno Takamichi, Kamata Keigo, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   23(39) 9362-9368   Jul 2017   [Refereed]
Kobayashi Maho, Susuki Kyoka, Otani Tomohiro, Enomoto Shinpei, Otsuji Haruo, Kuroda Yoshiyuki, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Homma Takayuki, Kuroda Kazuyuki
NANOSCALE   9(24) 8321-8329   Jun 2017   [Refereed]
Yamamoto Eisuke, Nagata Kouya, Onishi Kenta, Urata Chihiro, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Takeoka Shinji, Kuroda Kazuyuki
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   90(6) 706-708   Jun 2017   [Refereed]
Hara Shintaro, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
ACS NANO   11(5) 5160-5166   May 2017   [Refereed]
Keoh Sye Hoe, Chaikittisilp Watcharop, Endo Akira, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   90(5) 586-594   May 2017   [Refereed]
Kuroda Yoshiyuki, Koichi Tatsuyuki, Muramatsu Keisuke, Yamaguchi Kazuya, Mizuno Noritaka, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   23(21) 5023-5032   Apr 2017   [Refereed]
Kobayashi Maho, Susuki Ktoka, Otsuji Haruo, Sakuda Yusuke, Asahina Shunsuke, Kikuchi Naoki, Kanazawa Toshiyuki, Kuroda Yoshiyuki, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
LANGMUIR   33(9) 2148-2156   Mar 2017   [Refereed]
Yamamoto Eisuke, Mori Seiya, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki
NANOSCALE   9(7) 2464-2470   Feb 2017   [Refereed]
Yoshikawa Masashi, Shiba Hiroya, Kanezashi Masakoto, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Tsuru Toshinori, Kuroda Kazuyuki
RSC ADVANCES   7(77) 48683-48691   2017   [Refereed]
Keoh Sye Hoe, Chaikittisilp Watcharop, Muraoka Koki, Mukti Rino R., Shimojima Atsushi, Kumar Prashant, Tsapatsis Michael, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY OF MATERIALS   28(24) 8997-9007   Dec 2016   [Refereed]
Komata Yuma, Yoshikawa Masashi, Tamura Yasuhiro, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
Chemistry-An Asian Journal   11(22) 3225-3233   Nov 2016   [Refereed]
Kitahara Masaki, Suzuki Kohei, Kubara Saori, Shimasaki Yuta, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   89(10) 1207-1211   Oct 2016   [Refereed]
Saito Shohei, Yamasue Nao, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi,* Kuroda Kazuyuki*
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   22(39) 13857-13864   Sep 2016   [Refereed]
Guo Sufang, Okubo Tatsuya, Kuroda Kazuyuki, Shimojima Atsushi
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY   79(2) 262-269   Aug 2016   [Refereed]
Matsuno Takamichi, Kuroda Yoshiyuki, Kitahara Masaki, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   55(20) 6008-6012   May 2016   [Refereed]
Kitahara Masaki, Kamila Hasbuna, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Mori Takao, Terasaki Ichiro, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   11(6) 900-905   Mar 2016   [Refereed]
Koike Natsume, Chaikittisilp Watcharop, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
RSC ADVANCES   6(93) 90435-90445   2016   [Refereed]
Zhou Shujun, Sugawara-Narutaki Ayae, Tsuboike Sachio, Wang Junzheng, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
LANGMUIR   31(48) 13214-13220   Dec 2015   [Refereed]
Guo Sufang, Matsukawa Kimihiro, Miyata Takashi, Okubo Tatsuya, Kuroda Kazuyuki, Shimojima Atsushi*
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   137(49) 15434-15440   Dec 2015   [Refereed]
Asakura Yusuke, Hosaka Nami, Osada Shimon, Terasawa Taichi, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   88(9) 1241-1249   Sep 2015   [Refereed]
Kitahara Masaki, Shimasaki Yuta, Matsuno Takamichi, Kuroda Yoshiyuki, Shimojima Atsushi, Wada Hiroaki, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   21(37) 13073-13079   Sep 2015   [Refereed]
Ishii Hirotaka, Ikuno Takaaki, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE   448 57-64   Jun 2015   [Refereed]
Hara Shintaro, Miyata Hirokatsu, Takahashi Masahiko, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
CHEMISTRY LETTERS   44(3) 372-374   Mar 2015   [Refereed]
Wang Junzheng, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Osada Minoru, Ma Renzhi, Okubo Tatsuya
LANGMUIR   31(5) 1610-1614   Feb 2015   [Refereed]
Zhou Shujun, Oda Yukari, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya, Aoshima Sadahito, Sugawara-Narutaki Ayae
POLYMER JOURNAL   47(2) 128-135   Feb 2015   [Refereed]
Sato Naoto, Kuroda Yoshiyuki, Abe Takuya, Wada Hiroaki, Shimojima Atsushi,* Kuroda Kazuyuki*
CHEMICAL COMMUNICATIONS   51(55) 11034-11037   2015   [Refereed]
Ujiie Hiroto, Shimojima Atsushi,* Kuroda Kazuyuki*
CHEMICAL COMMUNICATIONS   51(15) 3211-3214   2015   [Refereed]
Sakamoto Shigeru, Tamura Yasuhiro, Hata Hideo, Sakamoto Yasuhiro, Shimojima Atsushi,* Kuroda Kazuyuki*
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   53(35) 9173-9177   Aug 2014   [Refereed]
Wang Junzheng, Yabe Hiroki, Shimojima Atsushi, Sekiguchi Takashi, Sugawara-Narutaki Ayae, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY LETTERS   43(6) 934-935   Jun 2014   [Refereed]
Kuroda Kazuyuki, Shimojima Atsushi, Kawahara Kazufumi, Wakabayashi Ryutaro, Tamura Yasuhiro, Asakura Yusuke, Kitahara Masaki
CHEMISTRY OF MATERIALS   26(1) 211-220   Jan 2014   [Refereed]
Wang Junzheng, Katahara John K., Kumamoto Akihito, Tohei Tetsuya, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
RSC ADVANCES   4(18) 9233-9235   2014   [Refereed]
Guo Sufang, Chaikittisilp Watcharop, Okubo Tatsuya, Shimojima Atsushi*
RSC ADVANCES   4(48) 25319-25325   2014   [Refereed]
Kubo Masaru, Hagi Hayato, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   8(11) 2801-2806   Nov 2013   [Refereed]
Zhou Shujun, Wang Junzheng, Ayae Sugawara-Narutaki, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY LETTERS   42(5) 481-482   May 2013   [Refereed]
Ikuno Takaaki, Nomura Atsuro, Iyoki Kenta, Sugawara-Narutaki Ayae, Okubo Tatsuya, Shimojima Atsushi
CHEMISTRY LETTERS   42(3) 316-317   Mar 2013   [Refereed]
Wada Yuko, Iyoki Kenta, Sugawara-Narutaki Ayae, Okubo Tatsuya, Shimojima Atsushi*
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   19(5) 1700-1705   Jan 2013   [Refereed]
Koike Natsume, Ikuno Takaaki, Okubo Tatsuya, Shimojima Atsushi
CHEMICAL COMMUNICATIONS   49(44) 4998-5000   2013   [Refereed]
Guo Sufang, Sugawara-Narutaki Ayae, Okubo Tatsuya, Shimojima Atsushi
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C   1(42) 6989-6995   2013   [Refereed]
Chaikittisilp Watcharop, Suzuki Yuki, Mukti Rino R., Suzuki Tatsuya, Sugita Keisuke, Itabashi Keiji, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   52(12) 3355-3359   2013   [Refereed]
Iyoki Kenta, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A   1(3) 671-676   2013   [Refereed]
Saint-Cricq Philippe, Wang Junzheng, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B   1(19) 2451-2454   2013   [Refereed]
Kamimura Yoshihiro, Iyoki Kenta, Elangovan Shanmugam Palani, Itabashi Keiji, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS   163 282-290   Nov 2012   [Refereed]
Wang Junzheng, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE   385 41-47   Nov 2012   [Refereed]
Kato Masaru, Suwanai Yusuke, Shimojima Atsushi, Santa Tomofumi
ELECTROPHORESIS   33(22) 3339-3342   Nov 2012   [Refereed]
Zhou Shujun, Sakamoto Takeshi, Wang Junzheng, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
LANGMUIR   28(37) 13181-13188   Sep 2012   [Refereed]
Itabashi Keiji, Kamimura Yoshihiro, Iyoki Kenta, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   134(28) 11542-11549   Jul 2012   [Refereed]
Saint-Cricq Philippe, Kamimura Yoshihiro, Itabashi Keiji, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
EUROPEAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY   (21) 3398-3402   Jul 2012   [Refereed]
Kubo Masaru, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   116(18) 10260-10265   May 2012   [Refereed]
Kubo Masaru, Ishiyama Keisuke, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS   147(1) 194-199   Jan 2012   [Refereed]
Wang Junzheng, Winardi Suminto, Sugawara-Narutaki Ayae, Kumamoto Akihito, Tohei Tetsuya, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMICAL COMMUNICATIONS   48(90) 11115-11117   2012   [Refereed]
Chaikittisilp Watcharop, Kubo Masaru, Moteki Takahiko, Sugawara-Narutaki Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   133(35) 13832-13835   Sep 2011   [Refereed]
Moteki Takahiko, Chaikittisilp Watcharop, Sakamoto Yasuhiro, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY OF MATERIALS   23(15) 3564-3570   Aug 2011   [Refereed]
Watanabe Ryota, Yokoi Toshiyuki, Kobayashi Erina, Otsuka Yuki, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya, Tatsumi Takashi
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE   360(1) 1-7   Aug 2011   [Refereed]
Wang Junzheng, Sugawara-Narutaki Ayae, Fukao Masashi, Yokoi Toshiyuki, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES   3(5) 1538-1544   May 2011   [Refereed]
Ijichi Kazuya, Fukuoka Ayumu, Shimojima Atsushi, Sugiyama Masakazu, Okubo Tatsuya
MATERIALS LETTERS   65(5) 828-831   Mar 2011   [Refereed]
Shimojima Atsushi, Kuge Hideki, Kuroda Kazuyuki
JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY   57(3) 263-268   Mar 2011   [Refereed]
Ishii Hirotaka, Itabashi Keiji, Okubo Tatsuya, Shimojima Atsushi
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS   139(1-3) 158-163   Mar 2011   [Refereed]
Kubo Masaru, Ushiyama Hiroshi, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY   17(1) 211-218   Feb 2011   [Refereed]
Kamimura Yoshihiro, Tanahashi Shinya, Itabashi Keiji, Sugawara Ayae, Wakihara Toru, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C   115(3) 744-750   Jan 2011   [Refereed]
Fukasawa Yuki, Takanabe Kazuhiro, Shimojima Atsushi, Antonietti Markus, Domen Kazunari, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   6(1) 103-109   Jan 2011   [Refereed]
Wang Junzheng, Sugawara Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
LANGMUIR   26(23) 18491-18498   Dec 2010   [Refereed]
Shimojima Atsushi, Sakurai Mikako, Kuroda Kazuyuki, Okubo Tatsuya
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE   350(1) 155-160   Oct 2010   [Refereed]
Chaikittisilp Watcharop, Sugawara Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY OF MATERIALS   22(17) 4841-4843   Sep 2010   [Refereed]
Iyoki Kenta, Kamimura Yoshihiro, Itabashi Keiji, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY LETTERS   39(7) 730-731   Jul 2010   [Refereed]
Hagiwara Yoshiaki, Shimojima Atsushi, Kuroda Kazuyuki
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN   83(4) 424-430   Apr 2010   [Refereed]
Mathew Thomas, Elangovan S. P., Yokoi Toshiyuki, Tatsumi Takashi, Ogura Masaru, Kubota Yoshihiro, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS   129(1-2) 126-135   Apr 2010   [Refereed]
Fukasawa Yuki, Sugawara Ayae, Hirahara Hirotomo, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY LETTERS   39(3) 236-237   Mar 2010   [Refereed]
Mukti Rino R., Hirahara Hirotomo, Sugawara Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
LANGMUIR   26(4) 2731-2735   Feb 2010   [Refereed]
Hoshikawa Yasuto, Yabe Hiroki, Nomura Atsuro, Yamaki Takeyuki, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY OF MATERIALS   22(1) 12-14   Jan 2010   [Refereed]
Kamimura Yoshihiro, Chaikittisilp Watcharop, Itabashi Keiji, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY-AN ASIAN JOURNAL   5(10) 2182-2191   2010   [Refereed]
Chaikittisilp Watcharop, Sugawara Ayae, Shimojima Atsushi, Okubo Tatsuya
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL   16(20) 6006-6014   2010   [Refereed]
Du Jenny, Fukushima Madoka, Sakamoto Shigeru, Sakurai Mikako, Suzuki Takashi, Shimojima Atsushi, Miyata Hirokatsu, Crudden Cathleen M., Kuroda Kazuyuki
LANGMUIR   25(23) 13614-13618   Dec 2009   [Refereed]