KAWAKAMI, Takao

J-GLOBAL         Last updated: Jan 24, 2011 at 00:00
 
Avatar
Name
KAWAKAMI, Takao
Affiliation
Tokyo Medical University
Section
Faculty of Medicine Course of Medicine, Department of Surgery
Job title
Visiting Associate Professor

Research Areas

 
 

Misc

 
Lihua Shan, Takao Kawakami, Satoshi Asano, Shinobu Noritake, Daisuke Yoshimoto, Keizo Yamashita, Hideo Kikkawa, Mine Kinoshita and Shigeki Matsubara.
European Journal of Pharmacology   
in press
Taizo Hibi, Taisuke Mori, Mariko Fukuma, Akinori Hashiguchi, Taketo Yamada, Minoru Tanabe, Koichi Aiura, Takao Kawakami, Atsushi Ogiwara, Tomoo Kosuge, Masaki Kitajima, Yuko Kitagawa and Michiie Sakamoto.
Clinical Cancer Research   15(8) 2864-2871   2009
Takao Kawakami, Junko Ozaki, Kazuhiro Kondo, Shinji Sato and Harunobu Yunokawa.
Current Proteomics   5 267-275   2008
Junichi Maeda, Takashi Hirano, Atsushi Ogiwara, Shingo Akimoto, Takao Kawakami, Yousuke Fukui, Toshinori Oka, Yunbo Gong, Ran Guo, Hidehiro Inada, Kimitoshi, Nawa, Masakazu Kojika, Yasuhiro Suga, Tatsuo Ohira, Kiyoshi Mukai, Harubumi Kato.
British Journal of Cancer   98 596-603   2008
György Marko-Varga, Atsushi Ogiwara, Toshihide Nishimura, Takeshi Kawamura, Kiyonaga Fujii, Takao Kawakami, Yutaka Kyono, Hsiao-kun Tu, Hisae Anyoji, Mitsuhiro Kanazawa, Shingo Akimoto, Takashi Hirano, Masahiro Tsuboi, Kazuto Nishio, Shuji Hada, Haiyi Jiang, Masahiro Fukuoka, Kouichiro Nakata, Yutaka Nishiwaki, Hideo Kunito, Ian S. Peers, Chris G. Harbron, Marie C. South, Tim Higenbottam, Fredrik Nyberg, Shoji Kudoh, Harubumi Kato.
Journal of Proteome Research   6(8) 2925-2935   2007

Research Grants & Projects

 
Biomarker development using proteomic technology