MATSUMOTO Dan

J-GLOBAL         Last updated: Sep 27, 2019 at 13:34
 

Published Papers

 
Shimada Yumi, Fujino Shigehiro, Sawai Yuki, Tanigawa Koichiro, Matsumoto Dan, Momohara Arata, Saito-Kato Megumi, Yamada Masaki, Hirayama Eri, Suzuki Takahiro, Chague Catherine
PROGRESS IN EARTH AND PLANETARY SCIENCE   6    May 2019   [Refereed]
Shimada Yumi, Fujino Shigehiro, Sawai Yuki, Tanigawa Koichiro, Matsumoto Dan, Momohara Arata, Saito-Kato Megumi, Yamada Masaki, Hirayama Eri, Suzuki Takahiro, Chague Catherine
PROGRESS IN EARTH AND PLANETARY SCIENCE   6    Apr 2019   [Refereed]
Fujino Shigehiro, Kimura Haruo, Komatsubara Junko, Matsumoto Dan, Namegaya Yuichi, Sawai Yuki, Shishikura Masanobu
QUATERNARY SCIENCE REVIEWS   201 147-161   Dec 2018   [Refereed]
Tanigawa Koichiro, Shishikura Masanobu, Fujiwara Osamu, Namegaya Yuichi, Matsumoto Dan
HOLOCENE   28(6) 867-878   Jun 2018   [Refereed]
Matsumoto Dan, Sawai Yuki, Yamada Masaki, Namegaya Yuichi, Shinozaki Tetsuya, Takeda Daisuke, Fujino Shigehiro, Tanigawa Koichiro, Nakamura Atsunori, Pilarczyk Jessica E.
SCIENTIFIC REPORTS   6    Sep 2016   [Refereed]