OTA Hideki

J-GLOBAL         Last updated: Dec 22, 2018 at 15:22
 
Avatar
Name
OTA Hideki
E-mail
h-otarad.med.tohoku.ac.jp
URL
http://db.tohoku.ac.jp/whois/e_detail/64cd5ffe717ecf9b8cd9de5afecaae13.html
Affiliation
Tohoku University
Section
University Hospital University Hospital Central Clinical Facilities Clinical Radiology
Job title
Assistant Professor
Degree
MD. PhD.(Tohoku University)
ORCID ID
0000-0002-7239-3152

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Oct 2018
 - 
Today
Associate Professor, Department of Advanced MRI Collaboration Research, Tohoku University Graduate School of Medicine
 
Oct 2009
 - 
Sep 2018
助教, Department of Diagnostic Radiology, Tohoku University Hospital
 
May 2008
 - 
Oct 2009
Research fellow, Department of Radiology, Michigan State University
 
Oct 2007
 - 
Apr 2008
Research fellow, Department of Radiology, University of Washington
 

Education

 
 
 - 
Mar 2006
Department of Diagnostic Radiology, Graduate School, Division of Medical Sciences, Tohoku University
 
 
 - 
Mar 2000
School of Medicine, Faculty of Medicine, Tohoku University
 

Published Papers

 
Hidenobu Takagi, Yu Ishikawa, Makoto Orii, Hideki Ota, Masanobu Niiyama, Ryoichi Tanaka, Yoshihiro Morino, Kunihiro Yoshioka
Journal of Cardiovascular Computed Tomography      Oct 2018   [Refereed]
Ota H, Tamura H, Itabashi R, Yazawa Y, Nakamura Y, Hisamatsu K, Takamatsu M, Endo H, Niizuma K, Enomoto Y, Nagasaka T, Kajita K, Watanabe M, Yoshimura S, Yuan C
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI      Oct 2018   [Refereed]
Hirano T, Fujino N, Takase K, Ota H, Tanaka R, Saito R, Suzuki A, Okutomo K, Sato T, Kageyama S, Tamada T, Sugiura H, Ichinose M
American journal of respiratory and critical care medicine      Sep 2018   [Refereed]
Tetsuya Hasegawa, Kazumasa Seiji, Hideki Ota, Tomonori Matsuura, Nozomi Satani, Tomomi Sato, Kei Takase
Journal of Vascular and Interventional Radiology   29(9) 1306   Sep 2018   [Refereed]
Yoku Kikuchi, Kenta Ito, Tomohiko Shindo, Kiyotaka Hao, Takashi Shiroto, Yasuharu Matsumoto, Jun Takahashi, Takao Matsubara, Akira Yamada, Yukio Ozaki, Michiaki Hiroe, Kazuo Misumi, Hideki Ota, Kentaro Takanami, Tomomichi Hiraide, Kei Takase, Fumiya Tanji, Yasutake Tomata, Ichiro Tsuji, Hiroaki Shimokawa
Heart and Vessels   1-10   Jun 2018
© 2018 Springer Japan KK, part of Springer Nature We have previously demonstrated that cardiac shock wave therapy (CSWT) effectively improves myocardial ischemia through coronary neovascularization both in a porcine model of chronic myocardial isc...
Naoki Masaki, Kiichiro Kumagai, Konosuke Sasaki, Satoshi Matsuo, Naotaka Motoyoshi, Osamu Adachi, Masatoshi Akiyama, Shunsuke Kawamoto, Koichi Tabayashi, Yoshikatsu Saiki, Yumi Sugawara, Hidenobu Takagi, Satoshi Higuchi, Hideki Ota, Kei Takase, Kazuyuki Daitoku, Ikuo Fukuda, Hiroyuki Itaya, Suguru Watanabe, Seijiro Yoshida, Masaki Hata, Norio Tada, Koichi Nagaya, Katsuhiko Oda, Kei Sakuma, Tetsuo Watanabe
General Thoracic and Cardiovascular Surgery   66 334-343   Jun 2018
© 2018, The Japanese Association for Thoracic Surgery. Objectives: Medical therapy for patients with uncomplicated acute type B aortic dissection (ABAD) is essentially accepted for its excellent early outcome; however, long-term outcomes have not ...
Hideaki Suzuki, Yasuharu Matsumoto, Hideki Ota, Koichiro Sugimura, Jun Takahashi, Kenta Ito, Satoshi Miyata, Yoshihiro Fukumoto, Yasuyuki Taki, Hiroaki Shimokawa
European Journal of Heart Failure   20 936-938   May 2018
Zhiwei Zhai, Hideki Ota, Marius Staring, Jan Stolk, Koichiro Sugimura, Kei Takase, Berend C. Stoel
Investigative Radiology   53(5) 286   May 2018   [Refereed]
Maiko Kozumi, Hideki Ota, Takaya Yamamoto, Rei Umezawa, Haruo Matsushita, Yojiro Ishikawa, Noriyoshi Takahashi, Tomonori Matsuura, Kei Takase, Keiichi Jingu
European Radiology   28(10) 4296   May 2018   [Refereed]
Hideki Ota, Satoshi Higuchi, Wenyu Sun, Takuya Ueda, Kei Takase, Hajime Tamura
Cardiovascular Imaging Asia   2(2) 85   2018   [Refereed]
Takuya Ueda, Hiroshi Suito, Hideki Ota, Kei Takase
Cardiovascular Imaging Asia   2(2) 58   2018   [Refereed]
Takahashi Yuki, Ota Hideki, Omura Kensuke, Dendo Yutaka, Otani Katharina, Matsuura Tomonori, Kitami Masahiro, Seiji Kazumasa, Tezuka Yuta, Nezu Masahiro, Ono Yoshikiyo, Morimoto Ryo, Satoh Fumitoshi, Takase Kei
European Journal of Radiology   98 150-157   2018   [Refereed]
Ohyama Kazuma, Matsumoto Yasuharu, Takanami Kentaro, Ota Hideki, Nishimiya Kensuke, Sugisawa Jun, Tsuchiya Satoshi, Amamizu Hirokazu, Uzuka Hironori, Suda Akira, Shindo Tomohiko, Kikuchi Yoku, Hao Kiyotaka, Tsuburaya Ryuji, Takahashi Jun, Miyata Satoshi, Sakata Yasuhiko, Takase Kei, Shimokawa Hiroaki
Journal of the American College of Cardiology   71(4) 414-425   2018   [Refereed]
Sainan Cheng, Yeon Hyeon Choe, Hideki Ota, Chen Cui, Gang Yin, Minjie Lu, Lu Li, Xiuyu Chen, Sanjay K. Prasad, Shihua Zhao
The International Journal of Cardiovascular Imaging   34(4) 597   Oct 2017   [Refereed]
Eikan Mishima, Takehiro Suzuki, Kazumasa Seiji, Yasutoshi Akiyama, Hideki Ota, Junichiro Hashimoto, Kei Takase, Takaaki Abe, Sadayoshi Ito
The Journal of Clinical Hypertension   19(10) 1028   May 2017   [Refereed]
Suzuki Hideaki, Matsumoto Yasuharu, Ota Hideki, Sugimura Koichiro, Takahashi Jun, Ito Kenta, Miyata Satoshi, Arai Hiroyuki, Taki Yasuyuki, Furukawa Katsutoshi, Fukumoto Yoshihiro, Shimokawa Hiroaki
Geriatrics & Gerontology International   17(5) 852-854   2017   [Refereed]
Ota Hideki, Morita Yoshiaki, Saiki Yoshikatsu, Takase Kei
Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery   24(4) 631-633   2017   [Refereed]
Kumamaru Kanako K, Murayama Sadayuki, Yamashita Yasuyuki, Nojo Takeshi, Watanabe Yoshiyuki, Goto Mariko, Maeda Eriko, Echigo Junko, Soga Shigeyoshi, Fujii Shinya, Tanami Yutaka, Okabe Tetsuhiko, Okada Masahiro, Munechika Jiro, Ota Hideki, Miyake Mototaka, Honda Hiroshi, Aoki Shigeki
Japanese Journal of Radiology   35(11) 648-654   2017   [Refereed]
Hasegawa Tetsuya, Ota Hideki, Matsuura Tomonori, Seiji Kazumasa, Mugikura Shunji, Motoi Fuyuhiko, Unno Michiaki, Takase Kei
Journal of Vascular and Interventional Radiology   28(1) 50-59   2017   [Refereed]
Omura Kensuke, Ota Hideki, Takahashi Yuuki, Matsuura Tomonori, Seiji Kazumasa, Arai Yoichi, Morimoto Ryo, Satoh Fumitoshi, Takase Kei
Hypertension   69(3) 428-+   2017   [Refereed]
Hidenobu Takagi, Hideki Ota, Koichiro Sugimura, Katharina Otani, Junya Tominaga, Tatsuo Aoki, Shunsuke Tatebe, Masanobu Miura, Saori Yamamoto, Haruka Sato, Nobuhiro Yaoita, Hideaki Suzuki, Hiroaki Shimokawa, Kei Takase
European Journal of Radiology   85(9) 1574   Sep 2016   [Refereed]
R Morimoto, N Satani, Y Iwakura, Y Ono, M Kudo, M Nezu, K Omata, Y Tezuka, K Seiji, H Ota, Y Kawasaki, S Ishidoya, Y Nakamura, Y Arai, K Takase, H Sasano, S Ito, F Satoh
Journal of Human Hypertension   30(6) 379   Jun 2016   [Refereed]
Yoshihide Kawasaki, Yasuhiro Kaiho, Akihiro Ito, Koji Mitsuzuka, Fumitoshi Satoh, Ryo Morimoto, Yoshikiyo Ono, Shigeto Ishidoya, Tomonori Matsuura, Hideki Ota, Kei Takase, Yoichi Arai
The Journal of Urology   195(4) e127   Apr 2016   [Refereed]
Sato Haruka, Miura Masanobu, Yaoita Nobuhiro, Yamamoto Saori, Tatebe Shunsuke, Aoki Tatsuo, Satoh Kimio, Ota Hideki, Takase Kei, Sugimura Koichiro, Shimokawa Hiroaki
Internal Medicine   55(17) 2429-2432   2016   [Refereed]
Shimauchi Akiko, Ota Hideki, Machida Youichi, Yoshida Tamiko, Satani Nozomi, Mori Naoko, Takase Kei, Tozaki Mitsuhiro
European Journal of Radiology   85(2) 480-488   2016   [Refereed]
Kawasaki Yoshihide, Kaiho Yasuhiro, Ito Akihiro, Mitsuzuka Koji, Satoh Fumitoshi, Morimoto Ryo, Ono Yoshikiyo, Ishidoya Shigeto, Matsuura Tomonori, Ota Hideki, Takase Kei, Arai Yoichi
Journal of Urology   195(4) E127   2016   [Refereed]
Satani Nozomi, Ota Hideki, Seiji Kazumasa, Morimoto Ryo, Kudo Masataka, Iwakura Yoshitsugu, Ono Yoshikiyo, Nezu Masahiro, Omata Kei, Ito Sadayoshi, Satoh Fumitoshi, Takase Kei
Radiology   278(1) 265-274   2016   [Refereed]
Liu Jin, Balu Niranjan, Hippe Daniel S, Ferguson Marina S, Martinez-Malo Vanesa, DeMarco J. Kevin, Zhu David C, Ota Hideki, Sun Jie, Xu Dongxiang, Kerwin William S, Hatsukami Thomas S, Yuan Chun
Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance   18    2016   [Refereed]
Takahara Shingo, Kanda Keisuke, Kawatsu Satoshi, Yoshioka Ichiro, Fujiwara Hidenori, Adachi Osamu, Akiyama Masatoshi, Kumagai Kiichiro, Kawamoto Shunsuke, Ota Hideki, Saiki Yoshikatsu
Annals of Thoracic Surgery   102(3) E241-E243   2016   [Refereed]
Ohyama Kazuma, Matsumoto Yasuharu, Nishimiya Kensuke, Hao Kiyotaka, Tsuburaya Ryuji, Ota Hideki, Amamizu Hirokazu, Uzuka Hironori, Takahashi Jun, Ito Kenta, Shimokawa Hiroaki
Circulation Journal   80(7) 1653-+   2016   [Refereed]
Suzuki Hideaki, Matsumoto Yasuharu, Ota Hideki, Sugimura Koichiro, Takahashi Jun, Ito Kenta, Miyata Satoshi, Furukawa Katsutoshi, Arai Hiroyuki, Fukumoto Yoshihiro, Taki Yasuyuki, Shimokawa Hiroaki
Circulation Journal   80(8) 1773-+   2016   [Refereed]
Mishima Eikan, Kikuchi Koichi, Ota Hideki, Akiyama Yasutoshi, Suzuki Takehiro, Seiji Kazumasa, Hashimoto Junichiro, Takase Kei, Abe Takaaki, Ito Sadayoshi
Journal of Clinical Hypertension   18(4) 364-365   2016   [Refereed]
Sato Haruka, Ota Hideki, Sugimura Koichiro, Aoki Tatsuo, Tatebe Shunsuke, Miura Masanobu, Yamamoto Saori, Yaoita Nobuhiro, Suzuki Hideaki, Satoh Kimio, Takase Kei, Shimokawa Hiroaki
Circulation Journal   80(6) 1470-1477   2016   [Refereed]
Yamamoto Saori, Suzuki Hideaki, Sugimura Koichiro, Tatebe Shunsuke, Aoki Tatsuo, Miura Masanobu, Yaoita Nobuhiro, Sato Haruka, Kozu Katuya, Ota Hideki, Takanami Kentaro, Takase Kei, Shimokawa Hiroaki
Circulation Journal   80(12) 2550-+   2016   [Refereed]
Huang Runqing, Urban Matthew W, DeMarco J. Kevin, Brinjikji Waleed, Ota Hideki, Huston John, Macedo Thanila A, Dailey Eric J, Hagen Mary E, Mulvagh Sharon L.
Circulation   134    2016   [Refereed]
Morimoto R, Satani N, Iwakura Y, Ono Y, Kudo M, Nezu M, Omata K, Tezuka Y, Seiji K, Ota H, Kawasaki Y, Ishidoya S, Nakamura Y, Arai Y, Takase K, Sasano H, Ito S, Satoh F.
Journal of Human Hypertension   30(6) 379-385   2016   [Refereed]
Takagi Hidenobu, Ota Hideki, Sugimura Koichiro, Otani Katharina, Tominaga Junya, Aoki Tatsuo, Tatebe Shunsuke, Miura Masanobu, Yamamoto Saori, Sato Haruka, Yaoita Nobuhiro, Suzuki Hideaki, Shimokawa Hiroaki, Takase Kei
European Journal of Radiology   85(9) 1574-1580   2016   [Refereed]
Myoen Shingo, Mitsuzuka Koji, Saito Hideo, Ota Hideki, Takase Kei, Arai Yoichi
International Journal of Urology   22(7) 710-712   2015   [Refereed]
Umezawa R, Ota H, Jingu K.
Clinical Radiology   70(6) 677-678   2015   [Refereed]
Mori Naoko, Ota Hideki, Mugikura Shunji, Takasawa Chiaki, Ishida Takanori, Watanabe Gou, Tada Hiroshi, Watanabe Mika, Takase Kei, Takahashi Shoki
Radiology   274(1) 66-73   2015   [Refereed]
Mori N, Mugikura S, Takasawa C, Miyashita M, Shimauchi A, Ota H, Ishida T, Kasajima A, Takase K, Kodama T, Takahashi S.
European Radiology      2015   [Refereed]
Satoh Fumitoshi, Morimoto Ryo, Seiji Kazumasa, Satani Nozomi, Ota Hideki, Iwakura Yoshitsugu, Ono Yoshikiyo, Kudo Masataka, Nezu Masahiro, Omata Kei, Tezuka Yuta, Kawasaki Yoshihide, Ishidoya Shigeto, Arai Yoichi, Takase Kei, Nakamura Yasuhiro, McNamara Keely, Sasano Hironobu, Ito Sadayoshi
European Journal of Endocrinology   173(4) 465-477   2015   [Refereed]
Takagi Hidenobu, Ota Hideki, Natsuaki Yutaka, Komori Yoshiaki, Ito Koki, Saiki Yoshikatsu, Takase Kei
Japanese Journal of Radiology   33(12) 749-756   2015   [Refereed]
Mori N, Mugikura S, Takasawa C, Miyashita M, Shimauchi A, Ota H, Ishida T, Kasajima A, Takase K, Kodama T, Takahashi S.
European Radiology      2015   [Refereed]
Ota H, Seiji K, Kawabata M, Satani N, Omata K, Ono Y, Iwakura Y, Morimoto R, Matsuura T, Kudo M, Tominaga J, Satoh F, Ito S, Takase K.
Eur Radiol      2015   [Refereed]
Obe Hiroyuki, Suzuki Hideaki, Ota Hideki, Aoki Tatsuo, Sugimura Kouichirou, Matsumoto Yasuharu, Kushimoto Shigeki, Shimokawa Hiroaki
Journal of Cardiac Failure   21(10) S202   2015   [Refereed]
Umezawa R, Takanami K, Kadoya N, Nakajima Y, Saito M, Ota H, Matsushita H, Sugawara T, Kubozono M, Yamamoto T, Ishikawa Y, Takeda K, Taki Y, Takase K, Jingu K.
Radiation Oncology   10(1)    2015   [Refereed]
Akamatsu D, Sato A, Goto H, Ohta H, Hashimoto M, Shimizu T, Tsuchida K, Ohuchi N.
Ann Vasc Surg   28(4) 1031.e11-3   2014   [Refereed]
Umezawa R, Ota H, Takanami K, Ichinose A, Matsushita H, Saito H, Takase K, Jingu K.
Clinical Radiology   69(12) 1273-1279   2014   [Refereed]
Umezawa R, Takanami K, Ota H, Kaneta T, Kadoya N, Fujita Y, Arai A, Arai K, Matsushita H, Takase K, Jingu K.
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics   90 S205   2014   [Refereed]
Mori N, Matsuura T, Ota H, Hitachi S, Seiji K, Tamura R, Takase K, Takahashi S.
Japanese Journal of Clinical Radiology   59(6) 822-827   2014   [Refereed]
Umezawa R, Jingu K, Takase K, Ota H, Takanami K, Kaneta T, Takeda K, Matsushita H, Takahashi S.
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics   87(2) S291-S292   2013   [Refereed]
Umezawa Rei, Takase Kei, Jingu Keiichi, Takanami Kentaro, Ota Hideki, Kaneta Tomohiro, Takeda Ken, Matsushita Haruo, Ariga Hisanori, Takahashi Shoki, Yamada Shogo
Journal of Radiation Research   54(5) 880-889   2013   [Refereed]
Mori Naoko, Ota Hideki, Mugikura Shunji, Takasawa Chiaki, Tominaga Junya, Ishida Takanori, Watanabe Mika, Takase Kei, Takahashi Shoki
European Radiology   23(10) 2705-2712   2013   [Refereed]
Ota H.
Japanese Journal of Clinical Radiology   58(7) 925-932   2013   [Refereed]
Ota H, Reeves M. J, Zhu D. C, Majid A, Collar A, Yuan C, DeMarco J. K.
American Journal of Neuroradiology   34(5) 1049-1055   2013   [Refereed]
Konno M, Hosokai Y, Usui A, Abe M, Tateishi T, Kawasumi Y, Tsuda M, Ota H, Takase K, Saito H.
Acta Radiologica   53(10) 1107-1111   2012   [Refereed]
Yuan Chun, Ota Hideki, Zhao Xihai, Hatsukami Tom
363-373   2011   [Refereed]
DeMarco Kevin, Ota Hideki, Collar Alonso, Yuan Chun
Circulation   124(21)    2011   [Refereed]
Zhao Xihai, Underhill Hunter R, Zhao Qian, Cai Jianming, Li Feiyu, Oikawa Minako, Dong Li, Ota Hideki, Hatsukami Thomas S, Chu Baocheng, Yuan Chun
Stroke   42(2) 347-353   2011   [Refereed]
Zhao Xihai, Underhill Hunter R, Yuan Chun, Oikawa Minako, Dong Li, Ota Hideki, Hatsukami Thomas S, Wang Qingjun, Ma Lin, Cai Jianming
Investigative Radiology   45(1) 36-41   2010   [Refereed]
Ota Hideki, Reeves Mathew J, Zhu David C, Majid Arshad, Collar Alonso, Yuan Chun, DeMarco J. Kevin
Stroke   41(8) 1630-1635   2010   [Refereed]
DeMarco J. K, Ota H, Underhill H. R, Zhu D. C, Reeves M. J, Potchen M. J, Majid A, Collar A, Talsma J. A, Potru S, Oikawa M, Dong L, Zhao X, Yarnykh V. L, Yuan C.
American Journal of Neuroradiology   31(8) 1395-1402   2010   [Refereed]
Ota H.
Japanese Journal of Clinical Radiology   55(10) 1195-1201   2010   [Refereed]
Dong L, Underhill H.R, Yu W, Ota H, Hatsukami T.S, Gao T.L, Zhang Z, Oikawa M, Zhao X, Yuan C.
American Journal of Neuroradiology   31(2) 311-316   2010   [Refereed]
Chen Huijun, Cai Jianming, Zhao Xihai, Underhill Hunter, Ota Hideki, Oikawa Minako, Dong Li, Yuan Chun, Kerwin William S.
Magnetic Resonance in Medicine   64(2) 567-573   2010   [Refereed]
Ota Hideki, Yarnykh Vasily L, Ferguson Marina S, Underhill Hunter R, DeMarco J. Kevin, Zhu David C, Oikawa Minako, Dong Li, Zhao Xihai, Collar Alonso, Hatsukami Thomas S, Yuan Chun
Radiology   254(2) 551-563   2010   [Refereed]
Zhu David C, Vu Anthony T, Ota Hideki, DeMarco J. Kevin
Magnetic Resonance in Medicine   64(5) 1341-1351   2010   [Refereed]
Underhill H. R, Hatsukami T. S, Cai J, Yu W, DeMarco J. K, Polissar N. L, Ota H, Zhao X, Dong L, Oikawa M, Yuan C.
American Journal of Neuroradiology   31(6) 1068-1075   2010   [Refereed]
Oikawa M, Ota H, Takaya N, Miller Z, Hatsukami T.S, Yuan C.
Circulation Journal   73(10) 1765-1773   2009   [Refereed]
Ota Hideki, Reeves Mathew J, Zhu David C, Yuan Chun, DeMarco J. K.
Circulation   120(18) S1037   2009   [Refereed]
Ota Hideki, Yu Wei, Underhill Hunter R, Oikawa Minako, Dong Li, Zhao Xihai, Polissar Nayak L, Neradilek Blazej, Gao Tianli, Zhang Zhuo, Yan Zixu, Guo Miao, Zhang Zhaoqi, Hatsukami Thomas S, Yuan Chun
Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology   29(10) 1696-1701   2009   [Refereed]
Ota Hideki, Reeves Mathew, Zhu David C, Yuan Chun, De Marco J Kevin
   2009   [Refereed]
Oikawa Minako, Ota Hideki, Takaya Norihide, Miller Zach, Hatsukami Thomas S, Yuan Chun
Circulation Journal   73(10) 1765-1773   2009   [Refereed]
Ota Hideki, Yu Wei, Underhill Hunter R, Oikawa Minako, Dong Li, Zao Xihai, Polissar Nayak L, Gao Tianli, Zhang Zhuo, Yan Zixu, Guo Miao, Zhang Zhaoqi, Hatsukami Thomas S, Yuan Chun
Circulation   118(18) S758-S759   2008   [Refereed]
Matsuura Tomonori, Takase Kei, Ota Hideki, Yamada Takayuki, Sato Akihiro, Satoh Fumitoshi, Takahashi Shoki
American Journal of Roentgenology   191(2) 402-408   2008   [Refereed]
Zhao Xihai, Cai Jianming, Underhill Hunter, OiKawa Minako, Dong Li, Ota Hideki, Hatsukami Thomas, Yuan Chun
Circulation   118(18) S688   2008   [Refereed]
Dong Li, Hatsukami Tom, Ota Hideki, Yu Wei, Underhill Hunter, Gao Tianli, Zhang Zhaoqi, Zhang Zhuo, Guo Miao, Yan Zixu, Olkawa Minako, Zhao Xihai, Yuan Chun
Circulation   118(18) S757-S758   2008   [Refereed]
Kawasumi Yusuke, Yamada Takayuki, Ota Hideki, Tsuboi Masahiro, Takase Kei, Sato Akihiro, Higano Shuichi, Ishibashi Tadashi, Takahashi Shoki
European Radiology   18(10) 2148-2154   2008   [Refereed]
Dong Li, Chu Baocheng, Moore Andrew, Underhill Hunter, Oikawa Minako, Zhao Xihai, Ota Hideki, Yuan Chun, Hatsukami Tom, Zhao Xueqiao
Circulation   118(18) S568   2008   [Refereed]
Yu Wei, Dong Li, Underhill Hunter, Ota Hideki, Gao Tianli, Zhang Zhaoqi, Zhang Zhuo, Yan Zixu, Guo Miao, Oikawa Minako, Zhao Xihai, Yuan Chun, Tom Hatsukami
Circulation   118(18) S688   2008   [Refereed]
Takase Kei, Ota Hideki, Rikimaru Hiroya, Sato Akihiro, Yamada Takayuki, Higano Shuichi, Ishibashi Tadashi, Takahashi Shoki
Radiation Medicine   24(5) 405-414   2006   [Refereed]
Takase Kei, Akasaka Junetsu, Sawamura Yoshihiro, Ota Hideki, Sato Akihiro, Yamada Takayuki, Higano Shuichi, Igarashi Kazumasa, Chiba Yoshihiro, Takahashi Shoki
Journal of Computer Assisted Tomography   30(5) 716-722   2006   [Refereed]
Ota H, Takase K, Rikimaru H, Tsuboi M, Yamada T, Sato A, Higano S, Ishibashi T, Takahashi S
Radiographics   25(5) 1141-1158   2005   [Refereed]
Ota Hideki, Takase Kei, Igarashi Kazumasa, Chiba Yoshihiro, Haga Kenichi, Saito Haruo, Takahashi Shoki
American Journal of Roentgenology   182(1) 201-209   2004   [Refereed]
Tashiro M, Itoh M, Fujimoto T, Fujiwara T, Ota H, Kubota K, Higuchi M, Okamura N, Ishii K, Bereczki D, Sasaki H.
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness   41(1) 11-17   2001   [Refereed]
Tashiro M, Itoh M, Ota H, Fujimoto T, Fujiwara T, Horikawa E, Higuchi M, Okamura N, Nagasawa H, Takahashi Y, Sasaki H.
NeuroImage   7(4 PART II)    1998   [Refereed]

Misc

 
【腹部の最新画像情報2014】 出血を伴う嚢胞状病変を呈し、術前診断が困難であった膵腺房細胞癌の1例
森 菜緒子 松浦 智徳 大田 英揮 常陸 真 清治 和将 田村 亮 高瀬 圭 高橋 昭喜
臨床放射線   59(6) 822-827   Jun 2014
田村亮, 松浦智徳, 大田英揮, 常陸真, 冨永循哉, 清治知将, 高瀬圭, 高橋昭喜
Jpn J Radiol   32(Supplement) 11   Feb 2014
高木英誠, 大田英揮, 高澤千晶, 森奈緒子, 松浦智徳, 常陸真, 冨永循哉, 清治和将, 田村亮, 高瀬圭, 高橋昭喜, 関口悟, 浅野直喜
Jpn J Radiol   32(Supplement) 2   Feb 2014
佐谷望, 常陸真, 高澤千晶, 森菜緒子, 松浦智徳, 大田英揮, 冨永循哉, 清治和将, 田村亮, 高瀬圭, 高橋昭喜, 加藤健一, 江原茂
Jpn J Radiol   32(Supplement) 15   Feb 2014
佐藤志帆, 常陸真, 麦倉俊司, 高澤千晶, 森菜緒子, 松浦智徳, 大田英揮, 冨永循哉, 清治和将, 田村亮, 高瀬圭, 高橋昭喜
Jpn J Radiol   32(Supplement) 15   Feb 2014
心筋症の心臓MRI
大田 英揮 木村 智圭
映像情報Medical   45(14) 93-99   Dec 2013
大田 英揮
画像診断   34(1) 56-57   Dec 2013
【正常と異常の境界:初期病変を画像診断でとらえる】 動脈硬化の画像診断 頸部頸動脈病変を中心にして
大田 英揮
臨床画像   29(9) 1074-1083   Sep 2013
【動脈硬化と画像診断】 MRIによるプラークイメージング
大田 英揮
臨床放射線   58(7) 925-932   Jul 2013
3T MRIを用いた体幹部、末梢動脈領域の非造影MRA 知っておかねばならない撮像原理と使い分け
大田 英揮
Rad Fan   11(8) 10-12   Jun 2013
大田 英揮
医用画像情報学会雑誌   30(1) 12-17   Mar 2013
壷井匡浩, 奥本忠之, 村田隆紀, 大田英揮
IVR   27(2) 220   May 2012
鈴木雅也, 常陸真, 松浦智徳, 大田英揮, 清治和将, 津田雅視, 高瀬圭, 高橋昭喜
IVR   27(2) 220   May 2012
大田 英揮
臨床放射線   55(10) 1195-1201   Oct 2010   [Invited]
Motion Sensitized Driven Equilibrium(MSDE)法を用いた頸動脈のプラークイメージング
大田 英揮 小原 真 伊藤 大輔 及川 美奈子
映像情報Medical   41(14) 76-80   Dec 2009
Oikawa Minako, Ota Hideki, Takaya Norihide, Miller Zach, Hatsukami Thomas S, Yuan Chun
Circ J   73(10) 1765-1773   Oct 2009
CTにおけるヨード造影剤投与法のトレンド 大血管と分枝・骨盤・下肢
大田 英揮 高瀬 圭
臨床画像   23(10) 1224-1226   Oct 2007
【モダリティの高機能化と3D画像】 CTによる3D画像の可能性 臨床の場で不可欠な存在となった3D画像
森田 佳明 高瀬 圭 山田 隆之 松本 世津 大下 亮介 町井 祐輔 大田 英揮 壺井 匡浩
新医療   34(8) 116-119   Aug 2007
【モダリティの高機能化と3D画像】 CTによる3D画像の可能性 臨床の場で不可欠な存在となった3D画像 (新医療)
森田佳明, 高瀬圭, 山田隆之, 松本世津, 大下亮介, 町井祐輔, 大田英揮, 壺井匡浩
新医療   34(8) 116-119   Aug 2007
大田英揮, 高瀬圭, 高橋昭喜
臨床画像   21(8) 840-848   Aug 2005   [Invited]
大田 英揮 高瀬 圭 高橋 昭喜
断層映像研究会雑誌   31(1) 10-14   Mar 2004   [Refereed][Invited]
高瀬圭, 大田英揮, 壷井匡浩, 力丸裕哉, 斉藤春夫, 松橋俊夫, 佐藤明弘, 石橋忠司, 高橋昭喜
日本医学放射線学会雑誌   64(2) S131   Feb 2004

Books etc

 
Vincent B. Ho Gautham P. Reddy. ed. J. Kevin DeMarco John Huston 3d Hideki Ota. (Part:Joint Work, Magnetic Resonance and Computed Tomographic Angiography of the Extracranial Carotid Arteries (Chapter 91), 1251-1268)
Elsevier   Nov 2011   
脳MRI 3 血管障害・腫瘍・感染症・他.
高橋昭喜 ed. 大田英揮、及川美奈子 (Part:Joint Work, 頸部頸動脈のプラークイメージング, 86-96)
神陵文庫   Sep 2010   
Naghavi Morteza ed. Chun Yuan Hideki Ota Xihai Zhao and Tom Hatsukami (Part:Joint Work, Asymptomatic Atherosclerosis, 363-375)
Springer   Mar 2010   
ルーチンクリニカルMRI 2010 BOOK
扇 和之 ed. 大田英揮、小原真、伊藤大輔、及川美奈子 (Part:Joint Work, Motion Sensitized Driven Equilibrium(MSDE)法を用いた頸動脈のプラークイメージング, 76-80)
産業開発機構株式会社   Dec 2009   

Conference Activities & Talks

 
高木英誠, 大田英揮, 高瀬圭, 齋木佳克, 高橋昭喜
日独医報   5 Jun 2014   
佐藤志帆, 常陸真, 高澤千晶, 森菜緒子, 松浦智徳, 大田英揮, 冨永循哉, 清治和将, 高瀬圭, 高橋昭喜, 保坂正美, 綿貫宗則, 渡邉みか
Jpn J Radiol   25 Feb 2014   
長谷川哲也, 大田英揮, 松浦智徳, 常陸真, 冨永循哉, 清治和将, 田村亮, 高瀬圭, 高橋昭喜, 鈴木健弘, 阿部高明
Jpn J Radiol   25 Feb 2014   
松尾諭志, 熊谷紀一郎, 本吉直孝, 菅原由美, 福田幾夫, 大徳和之, 板谷博幸, 三浦誠, 渡辺卓, 吉田聖二郎, 多田憲生, 高木英誠, 大田英揮, 高瀬圭, 齋木佳克
日本心臓血管外科学会雑誌   30 Jan 2014   
症例から学ぶ体幹部・末梢動脈のMRA撮像法と画像診断 MDCT時代におけるMRAの役割
大田 英揮
日本放射線技術学会東北部会雑誌   Jan 2014   
三塚浩二, 明円真吾, 大田英揮, 高瀬圭, 荒井陽一
泌尿器画像診断・治療技術研究会プログラム・抄録   2014   
田村亮, 高瀬圭, 松浦智徳, 大田英揮, 清治和将, 荒井陽一, 笹野公伸
泌尿器画像診断・治療技術研究会プログラム・抄録   2014   
Non-contrast-Enhanced MR Imaging of Right Adrenal Vein for Adrenal Venous Sampling: Comparison with Multidetector CT AngiographyAdrenal venography.
Kei Takase, Kazumasa Seiji, Ryo Morimoto, Fumitoshi Satoh, Shoki Takahashi.
Radiological Society of North America (RSNA) 2013 Annual Meeting.   1 Dec 2013   
Interactions between the heart and the brain in heart failure patients assessed by magnetic resonance imaging- interim results from Brain assessment and investigation in Heart Failure Trial (B-HeFT).
Hideaki Suzuki, Yasuharu Matsumoto, Hideki Ota, Yuka Kotozaki, Satoshi Miyata, Koichiro Sugimura, Jun Takahashi, Kenta Ito, Yoshihiro Fukumoto, Katsutoshi Furukawa, Hiroyuki Arai, Shoki Takahashi, Ryuta Kawashima, Yasuyuki Taki, Hiroaki Shimokawa.
European Society of Cardiology Congress 2013.   31 Aug 2013   
Vessel wall imaging の臨床応用
日本磁気共鳴医学会大会   20 Aug 2013   
教育講演
3D Inversion Recovery Fast Spoiled Gradient Recall (IR-FSPGR) and TOF MRA with Morphology Enhanced Probabilistic Plaque Segmentation (MEPPS) Predicts the Size of Lipid-Rich Necrotic Core of Carotid Plaque.
J Kevin DeMarco, David Zhu, William Kervin, Chun Yuan.
21st International Society of Magnetic Resonance in Medicine.   20 Apr 2013   
Comparison of Carotid Plaque Characteristics Between Japanese and Midwest American Caucasian Patients with Coronary Artery Disease: A 3.0T MRI Study.
J Kevin DeMarco, Minako Wakayama, David C Zhu, Kei Takase, Shoki Takahashi.
21st International Society of Magnetic Resonance in Medicine. Salt Lake City, Utah. 20-26 April, 2013   20 Apr 2013   
Identification of the Artery of Adamkiewicz: The Role of time-resolved MR Angiography in Patients with Incomplete Depiction by MDCT Angiography.
Kei Takase, Hidenobu Takagi, Hidenobu Sasaki, Yoshiaki Komori, Yoshikatsu Saiki, Yutaka Natsuaki, Shoki Takahashi.
21st International Society of Magnetic Resonance in Medicine.   20 Apr 2013   
Non-contrast-enhanced MR adrenal venography for adrenal venous sampling.
Kei Takase, Nozomi Satani , Tomoyoshi Kimura, Kazumasa Seiji, Yoshizumi Ono, Ryo Morimoto, Fumitoshi Satoh, Shoki Takahashi.
European Congress of Radiology (ECR) 2013   7 Mar 2013   
齋藤綾子, 松本泰治, 伊藤愛剛, 圓谷隆治, 白戸崇, 羽尾清貴, 中山雅晴, 伊藤健太, 杉村宏一郎, 中澤ちひろ, 石井智徳, 神田桂輔, 川本俊輔, 大田英揮, 高瀬圭, 高橋潤, 下川宏明
日本循環器学会東北地方会(Web)   2013   
Super-selective Adrenal Venous Sampling to Distinguish Bilateral Aldosterone Producing Adenoma from Idiopathic Adrenal Hyperplasia
Nozomi Satani, Hideki Ota, Kazumasa Seiji, Ryo Morimoto, Fumitoshi Satoh, Shoki Takahashi, Kei Takase.
Radiological Society of North America (RSNA) 2012 Annual Meeting.   24 Nov 2012   
大田英揮, 高瀬圭, 佐藤志帆, 高橋昭喜, 赤松大二郎, 後藤均, 佐藤成
日独医報   3 Aug 2012   
梅澤玲, 高瀬圭, 高浪健太郎, 大田英揮, 神宮啓一, 金田朋洋, 高橋昭喜
日独医報   3 Aug 2012   
高瀬圭, 大田英揮, 佐藤嘉尚, 清治和将, 津田雅視, 常陸真, 松浦智徳, 高橋昭喜, 斎木佳克, 後藤均, 佐藤成
IVR   1 May 2012   
大田英揮, 松浦智徳, 常陸真, 清治和将, 津田雅視, 高瀬圭, 高橋昭喜, 熊谷紀一郎, 斎木佳克
IVR   1 May 2012   
伊藤校輝, 熊谷紀一郎, 齋藤武志, 高瀬圭, 大田英揮, 松尾諭志, 早津幸弘, 鈴木佑輔, 渋谷拓見, 増田信也, 安達理, 秋山正年, 本吉直孝, 川本俊輔, 齋木佳克
日本心臓血管外科学会雑誌   31 Mar 2012   
大田英揮, REEVES Mathew J., ZHU David C., DEMARCO J. Kevin
Jpn J Radiol   25 Feb 2012   
高瀬圭, 大田英揮, 高橋昭喜, 後藤均, 佐藤成
脈管学(Web)   2012   
Carotid Vulnerable Plaque Identified by 3.0 T MR Imaging Is Associated with the Complexity of Coronary Artery Disease in Patients with Angina
Hideki Ota, Minako Oikawa, Morihiko Takeda, Satoshi Yasuda, Jun Takahashi, Yoshitaka Ito, Yoshihiro Fukumoto, Kei Takase, Hiroaki Shimokawa, Shoki Takahashi.
Radiological Society of North America (RSNA) 2011 Annual Meeting   27 Nov 2011   
Low-density lipoprotein cholesterol is poor predictor of effective therapy as measured by carotid plaque necrotic core size after >1 year statin therapy.
2. J Kevin Demarco, Hideki Ota, Alonso Collar, Chun Yuan.
American Heart Association 2011   13 Nov 2011   
Sex Differences of High-Risk Carotid Atherosclerotic Plaque in Asymptomatic Patients at Various Stages of Stenosis: in vivo 3.0 T MR Imaging Study.
Hideki Ota, Mathew J. Reeves, David C. Zhu, Arshad Majid, Alonso Collar, Chun Yuan, J. Kevin DeMarco.
49th Annual Meeting & the Foundation of the ASNR Symposium 2011   4 Jun 2011   
Sex Differences of High-Risk Carotid Atherosclerotic Plaque in Asymptomatic Patients with Varying Levels of Stenosis -in vivo 3.0T MRI study
Hideki Ota, Mathew J. Reeves, David C. Zhu, Arshad Majid, Alonso Collar, Chun Yuan, J. Kevin DeMarco.
International Society of Magnetic Resonance in Medicine, 2010   1 May 2010   
MRIを用いたプラークイメージング -vulnerable plaque の評価を中心にして-
大田英揮
第39回日本神経放射線学会シンポジウム   11 Feb 2010   
Carotid Intraplaque Hemorrhage Is Associated with Enlargement of Lipid-rich Necrotic Core and Plaque Volume Over Time: In Vivo 3T MRI Prospective Study
Hideki Ota. David C. Zhu, J. Kevin DeMarco
Radiological Society of North America (RSNA) 2009 Annual Meeting.   29 Nov 2009   
Sex Differences of Carotid Atherosclerotic Plaque: In vivo 3T MRI Study
Hideki Ota, Mathew J Reeves, David C Zhu, Chun Yuan, J Kevin DeMarco
American Heart Association Scientific Sessions 2009   14 Nov 2009   
Association between Framingham Cardiovascular Risk Score and Carotid Plaque Burden, Structure, and Composition: A Magnetic Resonance Imaging Study
Wei Yu, Li Dong, Hunter Underhill, Hideki Ota, Tianli Gao, Zhaoqi Zhang, Zhuo Zhang, Zixu Yan, Miao Guo, Minako Oikawa, Xihai Zhao, Chun Yuan, and Hatsukami Tom
American Heart Association Scientific Sessions 2008   8 Nov 2008   
Magnetic Resonance Angiography Measurement of Carotid Stenosis Underestimates Plaque Burden Identified by Magnetic Resonance Imaging
Li Dong, Tom Hatsukami, Hideki Ota, Wei Yu, Hunter Underhill, Tianli Gao, Zhaoqi Zhang, Zhuo Zhang, Miao Guo, Zixu Yan, Minako Oikawa, Xihai Zhao, and Chun Yuan
American Heart Association Scientific Sessions 2008   8 Nov 2008   
Prevalence of Carotid Atherosclerotic Plaque Composition and Surface Disruption for Different Categories of Normalized Wall Index as Measured by Magnetic Resonance Imaging
Xihai Zhao, Jianming Cai, Hunter Underhill, Minako OiKawa, Li Dong, Hideki Ota, Thomas Hatsukami, and Chun Yuan
American Heart Association Scientific Sessions 2008   8 Nov 2008   
Early Detection of Vessel Wall Size Changes Following Intensive Lipid therapy: A Quantitative Study Using Carotid Magnetic Resonance Imaging
Li Dong; Baocheng Chu; Andrew Moore; Hunter Underhill; Minako Oikawa; Xihai Zhao; Hideki Ota; Chun Yuan; Tom Hatsukami; Xueqiao Zhao
American Heart Association Scientific Sessions 2008   8 Nov 2008   
The Size of Lipid-Rich Necrotic Core and Presence of Hemorrhage are Associated with Fibrous Cap Status in Carotid Atheroma: A 3T Magnetic Resonance Imaging Study
Hideki Ota, Wei Yu, Hunter R Underhill, Minako Oikawa, Li Dong, Xihai Zao, Nayak L Polissar, Tianli Gao, Zhuo Zhang, Zixu Yan, Miao Guo, Zhaoqi Zhang, Thomas S Hatsukami, and Chun Yuan
American Heart Association Scientific Sessions 2008   8 Nov 2008   
川住祐介, 山田隆之, 大田英揮, 壷井匡浩, 高瀬圭, 佐藤明弘, 石橋忠司, 高橋昭喜
日本医学放射線学会学術集会抄録集   25 Feb 2006   
大田英揮, 高瀬圭, 高橋昭喜
日独医報   25 Feb 2005   
壷井匡浩, 高瀬圭, 大田英揮, 川住祐介, 力丸裕哉, 石橋忠司, 高橋昭喜
日本医学放射線学会雑誌   25 Nov 2004   
大田英揮, 高瀬圭, 松橋俊夫, 佐藤明弘, 斉藤春夫, 石橋忠司, 高橋昭喜, 高山真, 祐川博康
日本医学放射線学会雑誌   25 May 2004   
高瀬圭, 大田英揮, 斉藤春夫, 佐藤明弘, 松橋俊夫, 石橋忠司, 高橋昭喜
日本医学放射線学会雑誌   25 May 2004   
大田英揮, 高瀬圭, 斉藤春夫, 石橋忠司, 高橋昭喜
日本医学放射線学会雑誌   25 Feb 2004   

Research Grants & Projects

 
Tohoku University: Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Project Year: Apr 2018 - Mar 2021    Investigator(s): Tamura Hajime
Tohoku University: Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Project Year: Apr 2018 - Mar 2021    Investigator(s): Machida Yoshio
Tohoku University: Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Project Year: Apr 2016 - Mar 2019    Investigator(s): OTA Hideki
The purpose of this study is to introduce numerical fluid dynamics analysis into information obtained from 4D flow MRI and dual energy CT for chronic thromboembolic pulmonary hypertension, 1) construction of a blood flow analysis model, 2) image I...
Tohoku University: Grant-in-Aid for Scientific Research(C)
Project Year: Apr 2015 - Mar 2018    Investigator(s): Shimizu Takuya
The mechanism of expansion and formation of abdominal aortic aneurysm is often not yet elucidated yet at present. Among them, macrophages are thought to play a certain role in the formation and progress of aneurysms. This is because macrophages in...
Tohoku University: Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research
Project Year: Apr 2015 - Mar 2018    Investigator(s): Maruyama Shota
This study aims to improve the blood flow of the right gastric artery and the right gastroepiploic artery by embolizing the left gastric artery and the left gastroepiploic artery by endovascular treatment for the esophageal cancer patient before t...

Others

 
Apr 2010   高磁場MRIと核医学・分子イメージングに基づく動脈硬化の高感度かつ定量的な診断と新しい予防戦略の構築
高磁場MRIと核医学・分子イメージングに基づく動脈硬化の高感度かつ定量的な診断と新しい予防戦略の構築