SHIMONO Taro

J-GLOBAL         Last updated: Nov 17, 2019 at 02:41
 
Avatar
Name
SHIMONO Taro
Affiliation
Osaka City University
Section
Graduate School of Medicine Clinical Medicine Course
Job title
Associate Professor

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Hoshina Takao, Seto Toshiyuki, Shimono Taro, Sakamoto Hiroaki, Okuyama Torayuki, Hamazaki Takashi, Yamamoto Toshiyuki.
HUMAN GENOME VARIATION   6 47   Oct 2019   [Refereed]
Sugimoto M, Koyama K, Ichimura T, Shimono T, Hashiguchi Y, Miki Y
Abdominal radiology (New York)   44(10) 3377-3387   Oct 2019   [Refereed]
Horiuchi D, Shimono T, Doishita S, Goto T, Tanaka S, Miki Y.
Radiology case reports   14(8) 977-980   Aug 2019   [Refereed]
Kajio K, Mizutani K, Hara M, Nakao M, Okai T, Ito A, Takahashi Y, Iwata S, Shimono T, Izumiya Y, Murakami T, Shibata T, Yoshiyama M
Journal of cardiology   74(1) 27-33   Jul 2019   [Refereed]
Fujita Kenji, Yamashita Kanako, Hoshina Takao, Hikita Norikatsu, Shimono Taro, Fukai Kazuyoshi, Takenouchi Toshiki, Uehara Tomoko, Kosaki Kenjiro, Saya Hideyuki, Hamazaki Takashi, Seto Toshiyuki
大阪市医学会 Osaka City Medical Journal   65(1) 41-54   Jun 2019   [Refereed]