FUJIHARA Junko

J-GLOBAL         Last updated: Nov 18, 2019 at 16:14
 
Avatar
Name
FUJIHARA Junko
Affiliation
Shimane University
Section
Faculty of Medicine, School of Medicine

Published Papers

 
Fujihara J, Takinami Y, Ueki M, Kimura-Kataoka K, Yasuda T, Takeshita H
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry   497 61-66   Jul 2019   [Refereed]
Nishimoto Naoki, Fujihara Junko
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B   33(12)    May 2019   [Refereed]
Ueki M, Takeshita H, Fujihara J, Kimura-Kataoka K, Iida R, Yasuda T
Legal medicine (Tokyo, Japan)   37 83-85   Mar 2019   [Refereed]
Nishimoto Naoki, Fujihara Junko
PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE   216(4)    Feb 2019   [Refereed]
Ueki M, Fujihara J, Kimura-Kataoka K, Yamada K, Takinami Y, Takeshita H, Iida R, Yasuda T
PloS one   14(4) e0215479   2019   [Refereed]
Fujihara J, Yasuda T, Kimura-Kataoka K, Takeshita H
Legal medicine (Tokyo, Japan)   36 17-20   Oct 2018   [Refereed]
Nishimoto Naoki, Fujihara Junko, Yoshino Katsumi
PHYSICA B-CONDENSED MATTER   537 349-354   May 2018   [Refereed]
Fujihara J, Nishimoto N, Yasuda T, Takeshita H
Journal of forensic sciences      Aug 2018   [Refereed]
Fujihara Junko, Hashimoto Hideki, Nishimoto Naoki, Tongu Miki, Fujita Yasuhisa
SURFACE REVIEW AND LETTERS   25(4)    Jun 2018   [Refereed]
Fujihara Junko, Yasuda Toshihiro, Kimura-Kataoka Kaori, Takinami Yoshikazu, Nagao Masataka, Takeshita Haruo
LEGAL MEDICINE   30 28-33   Jan 2018   [Refereed]
Nishimoto Naoki, Fujihara Junko, Yoshino Katsumi
APPLIED SURFACE SCIENCE   409 375-380   Jul 2017   [Refereed]
Nishimoto Naoki, Fujihara Junko, Yoshino Katsumi
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   468 732-736   Jun 2017   [Refereed]
Ueki Misuzu, Takeshita Haruo, Utsunomiya Natsuko, Chino Takanao, Oyama Noritaka, Hasegawa Minoru, Kimura-Kataoka Kaori, Fujihara Junko, Iida Reiko, Yasuda Toshihiro
PLOS ONE   12(4)    Apr 2017   [Refereed]
Ueki Misuzu, Takeshita Haruo, Fujihara Junko, Kimura-Kataoka Kaori, Iida Reiko, Yasuda Toshihiro
LEGAL MEDICINE   25 71-74   Mar 2017   [Refereed]
Kimura-Kataoka Kaori, Fujihara Junko, Kurata Satsuki, Takinami Yoshikazu, Inoue Ken, Yasuda Toshihiro, Takeshita Haruo
LEGAL MEDICINE   23 5-9   Nov 2016   [Refereed]
Funayama Kazuhisa, Fujihara Junko, Takeshita Haruo, Takatsuka Hisakazu
LEGAL MEDICINE   23 95-98   Nov 2016   [Refereed]
Fujihara Junko, Yasuda Toshihiro, Iwata Hisato, Tanabe Shinsuke, Takeshita Haruo
ARCHIVES OF TOXICOLOGY   90(4) 1009-1012   Apr 2016   [Refereed]
Fujihara Junko, Kimura-Kataoka Kaori, Yasuda Toshihiro, Sano Rie, Kominato Yoshihiko, Takeshita Haruo
JOURNAL OF GENETICS   95(1) 189-192   Mar 2016   [Refereed]
Inoue Ken, Fujita Yasuyuki, Takeshita Haruo, Abe Shuntaro, Fujihara Junko, Ezoe Satoko, Sampei Mari, Miyaoka Tsuyoshi, Horiguchi Jun, Okazaki Yuji, Fukunaga Tatsushige
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES   61 S140-S143   Jan 2016   [Refereed]
Fujihara Junko, Ueki Misuzu, Kimura-Kataoka Kaori, Iida Reiko, Takeshita Haruo, Yasuda Toshihiro
IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS   45(5) 406-419   2016   [Refereed]
Nishimoto Naoki, Yoshino Katsumi, Fujihara Junko
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS B   29(30)    Dec 2015   [Refereed]
Takeshita Haruo, Kimura-Kataoka Kaori, Yasuda Toshihiro, Ueki Misuzu, Fujihara Junko
INDIAN JOURNAL OF CLINICAL BIOCHEMISTRY   30(4) 445-448   Oct 2015   [Refereed]
Takeshita Haruo, Fujihara Junko, Yasuda Toshihiro, Kimura-Kataoka Kaori
CTS-CLINICAL AND TRANSLATIONAL SCIENCE   8(4) 347-350   Aug 2015   [Refereed]
Fujihara Junko, Yasuda Toshihiro, Iida Reiko, Ueki Misuzu, Sano Rie, Kominato Yoshihiko, Inoue Ken, Kimura-Kataoka Kaori, Takeshita Haruo
LEGAL MEDICINE   17(4) 283-286   Jul 2015   [Refereed]
Kimura-Kataoka Kaori, Fujihara Junko, Yasuda Toshihiro, Takeshita Haruo
ROMANIAN JOURNAL OF LEGAL MEDICINE   23(2) 115-120   Jun 2015   [Refereed]
Fujihara Junko, Tongu Miki, Hashimoto Hideki, Yamada Takaya, Kimura-Kataoka Kaori, Yasuda Toshihiro, Fujita Yasuhisa, Takeshita Haruo
JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATION   62(1-2) 45-50   Feb 2015   [Refereed]
Soejima Mikiko, Agusa Tetsuro, Iwata Hisato, Fujihara Junko, Kunito Takashi, Takeshita Haruo, Vi Thi Mai Lan, Tu Binh Minh, Takahashi Shin, Pham Thi Kim Trang, Pham Hung Viet, Tanabe Shinsuke, Koda Yoshiro
LEGAL MEDICINE   17(1) 14-16   Jan 2015   [Refereed]
Yuasa Isao, Umetsu Kazuo, Adachi Noboru, Matsusue Aya, Nakayashiki Nori, Fujihara Junko, Akane Atsushi, Harihara Shinji, Jin Feng, Ishikawa Takaki
LEGAL MEDICINE   17(1) 52-55   Jan 2015   [Refereed]
Nishimoto Naoki, Yoshino Katsumi, Fujihara Junko, Kitahara Kuninori
E-JOURNAL OF SURFACE SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY   13 185-189   2015   [Refereed]
Kimura-Kataoka Kaori, Ueki Misuzu, Takeshita Haruo, Fujihara Junko, Iida Reiko, Kawai Yasuyuki, Yasuda Toshihiro
DNA AND CELL BIOLOGY   33(8) 492-502   Aug 2014   [Refereed]
Ueki Misuzu, Kimura-Kataoka Kaori, Fujihara Junko, Takeshita Haruo, Iida Reiko, Yasuda Toshihiro
DNA AND CELL BIOLOGY   33(2) 79-87   Feb 2014   [Refereed]
Ueki Misuzu, Kimura-Kataoka Kaori, Takeshita Haruo, Fujihara Junko, Iida Reiko, Sano Rie, Nakajima Tamiko, Kominato Yoshihiko, Kawai Yasuyuki, Yasuda Toshihiro
FEBS JOURNAL   281(1) 376-390   Jan 2014   [Refereed]
Kimura-Kataoka Kaori, Ueki Misuzu, Takeshita Haruo, Fujihara Junko, Iida Reiko, Kato Hideaki, Yasuda Toshihiro
ELECTROPHORESIS   34(24) 3361-3369   Dec 2013   [Refereed]
Yuasa Isao, Jin Feng, Harihara Shinji, Matsusue Aya, Fujihara Junko, Takeshita Haruo, Akane Atsushi, Umetsu Kazuo, Saitou Naruya, Chattopadhyay Prasanta K.
LEGAL MEDICINE   15(5) 239-243   Sep 2013   [Refereed]
Fujihara Junko, Kinoshita Hiroshi, Tanaka Naoko, Yasuda Toshihiro, Takeshita Haruo
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES   58(4) 1047-1049   Jul 2013   [Refereed]
Kimura-Kataoka Kaori, Yasuda Toshihiro, Fujihara Junko, Toga Tomoko, Ono Rei-Ichiro, Otsuka Yosuke, Ueki Misuzu, Iida Reiko, Kato Hideaki, Takeshita Haruo
LEGAL MEDICINE   15(3) 157-160   May 2013   [Refereed]
Ueki Misuzu, Fujihara Junko, Kimura-Kataoka Kaori, Takeshita Haruo, Iida Reiko, Yasuda Toshihiro
ELECTROPHORESIS   34(3) 456-462   Feb 2013   [Refereed]
Fujihara Junko, Hasegawa Masanori, Kato Takao, Miura Masakazu, Iida Kumiko, Kinoshita Hiroshi, Tanaka Naoko, Takeshita Haruo
FORENSIC TOXICOLOGY   31(1) 180-182   Jan 2013   [Refereed]
Fujihara Junko, Yasuda Toshihiro, Ueki Misuzu, Iida Reiko, Takeshita Haruo
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY   163(3-4) 263-273   Nov 2012   [Refereed]
Kimura-Kataoka Kaori, Yasuda Toshihiro, Fujihara Junko, Toga Tomoko, Ono Rei-Ichiro, Otsuka Yosuke, Ueki Misuzu, Iida Reiko, Sano Rie, Nakajima Tamiko, Kominato Yoshihiko, Kato Hideaki, Takeshita Haruo
ELECTROPHORESIS   33(18) 2852-2858   Sep 2012   [Refereed]
Fujihara Junko, Takeshita Haruo, Kimura-Kataoka Kaori, Yuasa Isao, Iida Reiko, Ueki Misuzu, Nagao Masataka, Kominato Yoshihiko, Yasuda Toshihiro
LEGAL MEDICINE   14(4) 205-208   Jul 2012   [Refereed]
Soejima Mikiko, Fujimoto Ryo, Agusa Tetsuro, Iwata Hisato, Fujihara Junko, Takeshita Haruo, Tu Binh Minh, Pham Thi Kim Trang, Pham Hung Viet, Nakajima Tamiko, Yoshimoto Joji, Tanabe Shinsuke, Koda Yoshiro
TRANSFUSION   52(6) 1268-1275   Jun 2012   [Refereed]
Takeshita Haruo, Fujihara Junko, Ueki Misuzu, Iida Reiko, Koda Yoshiro, Soejima Mikiko, Yuasa Isao, Kato Hideaki, Nakajima Tamiko, Kominato Yoshihiko, Yasuda Toshihiro
DNA AND CELL BIOLOGY   31(1) 36-42   Jan 2012   [Refereed]
Agusa Tetsuro, Kunito Takashi, Nguyen Minh Tue, Vi Thi Mai Lan, Fujihara Junko, Takeshita Haruo, Tu Binh Minh, Pham Thi Kim Trang, Takahashi Shin, Pham Hung Viet, Tanabe Shinsuke, Iwata Hisato
METALLOMICS   4(1) 91-100   2012   [Refereed]
Fujihara Junko, Soejima Mikiko, Yasuda Toshihiro, Koda Yoshiro, Kunito Takashi, Iwata Hisato, Tanabe Shinsuke, Takeshita Haruo
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY   256(2) 174-178   Oct 2011   [Refereed]
Takeshita Haruo, Fujihara Junko, Soejima Mikiko, Koda Yoshiro, Kimura-Kataoka Kaori, Ono Rei-Ichiro, Yuasa Isao, Iida Reiko, Ueki Misuzu, Nagao Masataka, Yasuda Toshihiro
ELECTROPHORESIS   32(14) 1844-1851   Jul 2011   [Refereed]
Yuasa Isao, Harihara Shinji, Jin Feng, Nishimukai Hiroaki, Fujihara Junko, Fukumori Yasuo, Takeshita Haruo, Umetsu Kazuo, Saitou Naruya
LEGAL MEDICINE   13(4) 215-217   Jul 2011   [Refereed]
Fujihara Junko, Tabuchi Mari, Inoue Takayuki, Yasuda Toshihiro, Fujita Yasuhisa, Takeshita Haruo
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY   413(1) 78-79   Jun 2011   [Refereed]
Ueki Misuzu, Fujihara Junko, Takeshita Haruo, Kimura-Kataoka Kaori, Iida Reiko, Yuasa Isao, Kato Hideaki, Yasuda Toshihiro
ELECTROPHORESIS   32(12) 1465-1472   Jun 2011   [Refereed]