NISHIDA, Tetsuya

J-GLOBAL         Last updated: Nov 15, 2019 at 02:57
 
Avatar
Name
NISHIDA, Tetsuya
E-mail
tnishidamed.nagoya-u.ac.jp

Misc

 
Koyama D, Murata M, Hanajiri R, Akashi T, Okuno S, Kamoshita S, Julamanee J, Takagi E, Miyao K, Sakemura R, Goto T, Terakura S, Nishida T, Kiyoi H
Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation      Oct 2018
Hattori Hikaru, Ishikawa Yuichi, Kawashima Naomi, Akashi Akimi, Yamaguchi Yohei, Harada Yasuhiko, Hirano Daiki, Adachi Yoshiya, Miyao Kotaro, Ushijima Yoko, Terakura Seitaro, Nishida Tetsuya, Matsushita Tadashi, Kiyoi Hitoshi
PLOS ONE   13(10) e0204850   Oct 2018
Miyao Kotaro, Terakura Seitaro, Okuno Shingo, Julamanee Jakrawadee, Watanabe Keisuke, Hamana Hiroshi, Kishi Hiroyuki, Sakemura Reona, Koyama Daisuke, Goto Tatsunori, Nishida Tetsuya, Murata Makoto, Kiyoi Hitoshi
CANCER IMMUNOLOGY RESEARCH   6(6) 733-744   Jun 2018
Goto Tatsunori, Murata Makoto, Terakura Seitaro, Nishida Tetsuya, Adachi Yoshiya, Ushijima Yoko, Shimada Kazuyuki, Ishikawa Yuichi, Hayakawa Fumihiko, Nishio Nobuhiro, Nishiwaki Satoshi, Hirakawa Akihiro, Kato Katsuyoshi, Takahashi Yoshiyuki, Kiyoi Hitoshi
MEDICINE   97(17) e0449   Apr 2018
Intrabone single unit cord blood transplantation for hematological malignancies
Murata Makoto, Maeda Yoshinobu, Masuko Masayoshi, Fukuhara Noriko, Nishida Tetsuya, Terakura Seitaro, Ishikawa Yuichi, Tanimoto Mitsune, Shibasaki Yasuhiko, Suzuki Ritsuro, Kodera Yoshihisa, Kiyoi Hitoshi, Naoe Tomoki
CANCER SCIENCE   109 757-757   Jan 2018