OGINO Hiraku


OGINO Hiraku

J-GLOBAL         Last updated: Feb 28, 2019 at 17:04
 
Avatar
Name
OGINO Hiraku
Affiliation
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
Job title
Assistant Professor

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
2002
   
 
- Fukuda laboratory, IMRAM, Tohoku University
 

Education

 
 
 - 
2001
Graduate School, Division of Engineering, The University of Tokyo
 
 
 - 
1999
Applied Chemistry, Faculty of Engineering, The University of Tokyo
 

Published Papers

 
Matsumoto Yuki, Yamamoto Takafumi, Nakano Kousuke, Takatsu Hiroshi, Murakami Taito, Hongo Kenta, Maezono Ryo, Ogino Hiraku, Song Dongjoon, Brown Craig M., Tassel Cedric, Kageyama Hiroshi
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION   58(3) 756-759   Jan 2019   [Refereed]
Song Dongjoon, Guelou Gabin, Mori Takao, Ochi Masayuki, Kuroki Kazuhiko, Fujihisa Hiroshi, Gotoh Yoshito, Iwasa Yuki, Eisaki Hiroshi, Ogino Hiraku
JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C   6(45) 12260-12266   Dec 2018   [Refereed]
Iwasa Yuki, Ogino Hiraku, Song Dongjoon, Yamanoi Kohei, Shimizu Toshihiko, Ueda Jumpei, Tanabe Setsuhisa, Sarukura Nobuhiko
OPTICAL MATERIALS   84 205-208   Oct 2018   [Refereed]
Kawashima Kenji, Ishida Shigeyuki, Fujihisa Hiroshi, Gotoh Yoshito, Yoshida Yoshiyuki, Eisaki Hiroshi, Ogino Hiraku, Iyo Akira
SCIENTIFIC REPORTS   8    Nov 2018   [Refereed]
Su Yu, Tsujimoto Yoshihiro, Fujii Kotaro, Tatsuta Makoto, Oka Kengo, Yashima Masatomo, Ogino Hiraku, Yamaura Kazunari
INORGANIC CHEMISTRY   57(9) 5615-5623   May 2018   [Refereed]
Kawashima Kenji, Ishida Shigeyuki, Fujihisa Hiroshi, Gotoh Yoshito, Kihou Kunihiro, Yoshida Yoshiyuki, Eisaki Hiroshi, Ogino Hiraku, Iyo Akira
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS   9(4) 868-873   Feb 2018   [Refereed]
Kakefuda Yohei, Yubuta Kunio, Shishido Toetsu, Yoshikawa Akira, Okada Shigeru, Ogino Hiraku, Kawamoto Naoyuki, Baba Tetsuya, Mori Takao
APL MATERIALS   5(12)    Dec 2017   [Refereed]
Zhang Qianjun, Zhang Xianping, Yao Chao, Huang He, Wang Dongliang, Dong Chiheng, Ma Yanwei, Ogino Hiraku, Awaji Satoshi
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   30(6)    Jun 2017   [Refereed]
Su Yu, Tsujimoto Yoshihiro, Miura Akira, Asai Shinichiro, Avdeev Maxim, Ogino Hiraku, Ako Miho, Belik Alexei A., Masuda Takatsugu, Uchikoshi Tetsuo, Yamaura Kazunari
CHEMICAL COMMUNICATIONS   53(27) 3826-3829   Apr 2017   [Refereed]
Ishida Shigeyuki, Song Dongjoon, Ogino Hiraku, Iyo Akira, Eisaki Hiroshi, Nakajima Masamichi, Shimoyama Jun-Ichi, Eisterer Michael
PHYSICAL REVIEW B   95(1)    Jan 2017   [Refereed]
Setoyama Yui, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Kishio Kohji
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   26(3)    Apr 2016   [Refereed]
Motoki Takanori, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Kishio Kohji, Roh Jiyoung, Tohei Tetsuya, Ikuhara Yuichi, Horii Shigeru, Doi Toshiya, Honda Genki, Nagaishi Tatsuoki
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   29(1)    Jan 2016   [Refereed]
Optical, Dosimeter, and Scintillation Properties of MgB2
Yanagida Takayuki, Futami Yoshisuke, Fujimoto Yutaka, Koshimizu Masanori, Ogino Hiraku, Kato Takumi, Nakauchi Daisuke, Okada Go
SENSORS AND MATERIALS   28(8) 851-856   2016   [Refereed]
Okada Tomoyuki, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji, Takeshita Nao, Shirakawa Naoki, Iyo Akira, Eisaki Hiroshi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   84(8)    Aug 2015   [Refereed]
Yakita Hiroyuki, Ogino Hiraku, Sala Alberto, Okada Tomoyuki, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji, Iyo Akira, Eisaki Hiroshi, Shimoyama Jun-ichi
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   28(6)    Jun 2015   [Refereed]
Okada Tomoyuki, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
APPLIED PHYSICS EXPRESS   8(2)    Feb 2015   [Refereed]
Mizutani Shunsuke, Yamamoto Akiyasu, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Kishio Kohji
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   27(11)    Nov 2014   [Refereed]
Ogino Hiraku, Katagi Yu, Shimoyama Jun-ichi, Yamanoi Kohei, Tsuboi Mizuki, Shimizu Toshihiko, Sarukura Nobuhiko, Kishio Kohji
OPTICAL MATERIALS   36(12) 1978-1981   Oct 2014   [Refereed]
Singh Shiv Jee, Shimoyama Jun-ichi, Yamamoto Akiyasu, Ogino Hiraku, Kishio Kohji
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS   504 19-23   Sep 2014   [Refereed]
Motoki Takanori, Shimoyama Jun-ichi, Yamamoto Akiyasu, Ogino Hiraku, Kishio Kohji, Honda Genki, Nagaishi Tatsuoki
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   27(9)    Sep 2014   [Refereed]
Singh Shiv Jee, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   27(8)    Aug 2014   [Refereed]
Sala Alberto, Yakita Hiroyuki, Ogino Hiraku, Okada Tomoyuki, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji, Ishida Shigeyuki, Iyo Akira, Eisaki Hiroshi, Fujioka Masaya, Takano Yoshihiko, Putti Marina, Shimoyama Jun-ichi
APPLIED PHYSICS EXPRESS   7(7)    Jul 2014   [Refereed]
Mizutani Shunsuke, Yamamoto Akiyasu, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Kishio Kohji
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   27(4)    Apr 2014   [Refereed]
Yakita Hiroyuki, Ogino Hiraku, Okada Tomoyuki, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji, Tohei Tetsuya, Ikuhara Yuichi, Gotoh Yoshito, Fujihisa Hiroshi, Kataoka Kunimitsu, Eisaki Hiroshi, Shimoyama Jun-ichi
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY   136(3) 846-849   Jan 2014   [Refereed]
Singh Shiv Jee, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   26(10)    Oct 2013   [Refereed]
Yamaji Akihiro, Ogino Hiraku, Fujimoto Yutaka, Suzuki Akira, Yanagida Takayuki, Yokota Yuui, Kurosawa Shunsuke, Yoshikawa Akira
RADIATION MEASUREMENTS   56 116-119   Sep 2013   [Refereed]
Ozaki Tomoya, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   23(3)    Jun 2013   [Refereed]
Tajima Ryosuke, Shimoyama Jun-ichi, Yamamoto Akiyasu, Ogino Hiraku, Kishio Kohji, Nakashima Takayoshi, Kobayashi Shin-ichi, Hayashi Kazuhiko
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   23(3)    Jun 2013   [Refereed]
Singh Shiv Jee, Shimoyama Jun-ichi, Yamamoto Akiyasu, Ogino Hiraku, Kishio Kohji
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   26(6)    Jun 2013   [Refereed]
Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji, Katsura Yukari, Tsuboi Mizuki, Yamanoi Kohei, Cadatal-Raduban Marilou, Nakazato Tomoharu, Shimizu Toshihiko, Sarukura Nobuhiko
APPLIED PHYSICS LETTERS   101(19)    Nov 2012   [Refereed]
Tanaka Hiroya, Yamamoto Akiyasu, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Kishio Kohji
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   25(11)    Nov 2012   [Refereed]
Yamamoto Keisuke, Mukuda Hidekazu, Kinouchi Hiroaki, Yashima Mitsuharu, Kitaoka Yoshio, Yogi Mamoru, Sato Shinya, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   81(5)    May 2012   [Refereed]
Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji
SOLID STATE COMMUNICATIONS   152(8) 640-643   Apr 2012   [Refereed]
Yamamoto Akiyasu, Tanaka Hiroya, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Kishio Kohji, Matsushita Teruo
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   51(1)    Jan 2012   [Refereed]
Kinemura Yohei, Shimoyama Jun-ichi, Yamamoto Akiyasu, Ogino Hiraku, Kishio Kohji
SUPERCONDUCTIVITY CENTENNIAL CONFERENCE 2011   36 568-571   2012   [Refereed]
Ogino Hiraku, Sato Shinya, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
SUPERCONDUCTIVITY CENTENNIAL CONFERENCE 2011   36 722-726   2012   [Refereed]
Machida Kenji, Ogino Hiraku, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
SUPERCONDUCTIVITY CENTENNIAL CONFERENCE 2011   36 727-730   2012   [Refereed]
Kamada Kei, Ogino Hiraku, Yanagida Takayuki, Yoshikawa Akira
PHYSICA STATUS SOLIDI C: CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS, VOL 9, NO 12   9(12) 2288-2291   2012   [Refereed]
Hisada Akihiko, Fujiwara Naoki, Uwatoko Yoshiya, Ogino Hiraku, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRONGLY CORRELATED ELECTRON SYSTEMS (SCES 2011)   391    2012   [Refereed]
Ogino Hiraku, Shimizu Yasuaki, Kawaguchi Naoto, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi, Tohei Tetsuya, Ikuhara Yuichi
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   24(8)    Aug 2011   [Refereed]
Kotegawa Hisashi, Tao Yuuki, Tou Hideki, Ogino Hiraku, Horii Sigeru, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   80(1)    Jan 2011   [Refereed]
Katsura Yukari, Yamamoto Ayako, Ogino Hiraku, Horii Shigeru, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji, Takagi Hidenori
PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS   470 S633-S634   Dec 2010   [Refereed]
Ogino Hiraku, Machida Kenji, Yamamoto Akiyasu, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi, Tohei Tetsuya, Ikuhara Yuichi
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   23(11)    Nov 2010   [Refereed]
Ogino Hiraku, Sato Shinya, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi, Tohei Tetsuya, Ikuhara Yuichi
APPLIED PHYSICS LETTERS   97(7)    Aug 2010   [Refereed]
Sato Shinya, Ogino Hiraku, Kawaguchi Naoto, Katsura Yukari, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi, Kotegawa Hisashi, Tou Hideki
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   23(4)    Apr 2010   [Refereed]
Kawaguchi Naoto, Ogino Hiraku, Shimizu Yasuaki, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
APPLIED PHYSICS EXPRESS   3(6)    2010   [Refereed]
Ogino Hiraku, Shimizu Yasuaki, Ushiyama Koichi, Kawaguchi Naoto, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
APPLIED PHYSICS EXPRESS   3(6)    2010   [Refereed]
9TH EUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY (EUCAS 09)   234    2010   [Refereed]
Kotegawa Hisashi, Kawazoe Takayuki, Tou Hideki, Murata Keizo, Ogino Hiraku, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN   78(12)    Dec 2009   [Refereed]
Ogino Hiraku, Katsura Yukari, Horii Shigeru, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   22(8)    Aug 2009   [Refereed]
Ogino Hiraku, Matsumura Yutaka, Katsura Yukari, Ushiyama Koichi, Horii Shigeru, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY   22(7)    Jul 2009   [Refereed]
Hanafusa Kei, Yamamoto Akiyasu, Ogino Hiraku, Horii Shigeru, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   19(3) 2690-2693   Jun 2009   [Refereed]
Fukushima Takayuki, Horii Shigeru, Uchikoshi Tetsuo, Ogino Hiraku, Ishihara Atsushi, Suzuki Tohru S., Sakka Yoshio, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   19(3) 2961-2964   Jun 2009   [Refereed]
Ishihara Atsushi, Horii Shigeru, Uchikoshi Tetsuo, Suzuki Tohru S., Sakka Yoshio, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   19(3) 2965-2969   Jun 2009   [Refereed]
Ishii Yui, Yamazaki Yuhya, Akasaka Tomoyuki, Ogino Hiraku, Horii Shigeru, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY   19(3) 3487-3490   Jun 2009   [Refereed]
Kamada Kei, Yanagida Takayuki, Tsutsumi Kousuke, Usuki Yoshiyuki, Sato Mitsuhiro, Ogino Hiraku, Novoselov Andrey, Yoshikawa Akira, Kobayashi Masaaki, Sugimoto Shojiro, Saito Fumio
IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE   56(3) 570-573   Jun 2009   [Refereed]
Matsumura Yutaka, Ogino Hiraku, Horii Shigeru, Katsura Yukari, Kishio Kohji, Shimoyama Jun-ichi
APPLIED PHYSICS EXPRESS   2(6)    Jun 2009   [Refereed]
Horii Shigeru, Ishihara Atsushi, Fukushima Takayuki, Uchikoshi Tetsuo, Ogino Hiraku, Suzuki Tohru S., Sakka Yoshio, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS   10(1)    Mar 2009   [Refereed]
Ogino Hiraku, Yoshikawa Akira, Nikl Martin, Mares Jiri A., Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH   311(3) 908-911   Jan 2009   [Refereed]
Horii Shigeru, Sakurai Masayuki, Uchikoshi Tetsuo, Funahashi Ryoji, Suzuki Tohru S., Sakka Yoshio, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-Ichi, Kishio Kohji
ELECTROPHORETIC DEPOSITION: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS III   412 291-+   2009   [Refereed]
Katsura Yukari, Ogino Hiraku, Matsumura Yutaka, Horii Shigeru, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
16TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BORON, BORIDES AND RELATED MATERIALS (ISBB 2008)   176    2009   [Refereed]
Ogino Hiraku, Yoshikawa Akira, Nikl Martin, Kucerkova Romana, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
2008 INTERNATIONAL CONFERENCE ON LUMINESCENCE AND OPTICAL SPECTROSCOPY OF CONDENSED MATTER   2(2) 191-205   2009   [Refereed]
Fukushima Takayuki, Horii Shigeru, Ogino Hiraku, Uchikoshi Tetsuo, Suzuki Tohru S., Sakka Yoshio, Ishihara Atsushi, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
APPLIED PHYSICS EXPRESS   1(11)    Nov 2008   [Refereed]
Ishii Yui, Yamazaki Yuhya, Nakashima Takayoshi, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Horii Shigeru, Kishio Kohji
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS   151(1) 69-73   Jun 2008   [Refereed]
Ogino Hiraku, Kamada Kei, Yoshikawa Akira, Saito Fumio, Pejchal Jan, Mares Jiri A., Nikl Martin, Vedda Anna, Shimoyarna Jun-Ichi, Kishio Kohji
IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE   55(3) 1197-1200   Jun 2008   [Refereed]
Kamada Kei, Tsutsumi Kousuke, Usuki Yoshiyuki, Ogino Hiraku, Yanagida Takayuki, Yoshikawa Akira
IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE   55(3) 1488-1491   Jun 2008   [Refereed]
Ishihara Atsushi, Horii Shigeru, Uchikoshi Tetsuo, Suzuki Tohru S., Sakka Yoshio, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-chi, Kishio Kohji
APPLIED PHYSICS EXPRESS   1(3)    Mar 2008   [Refereed]
Nakashima Takayoshi, Ishii Yui, Katayama Takato, Ogino Hiraku, Horii Shigeru, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
8TH EUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY (EUCAS'07)   97    2008   [Refereed]
Katayama Takato, Shimoyama Jun-ichi, Ogino Hiraku, Horii Shigeru, Kishio Kohji
8TH EUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY (EUCAS'07)   97    2008   [Refereed]
Improvement of thermoelectric properties of p- and n-types oxide thick films fabricated by electrophoretic deposition
Sakurai Masayuki, Horii Shigeru, Funahashi Ryoji, Uchikoshi Tetsuo, Suzuki Tohru, Sakka Yoshio, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
THERMOELECTRIC POWER GENERATION   1044 357-+   2008   [Refereed]
Thermoelectric properties and magnetic anisotropies of magnetically grain-oriented Sr- or Bi-doped Ca3Co4O9 thick films
Horii Shigeru, Yamasaki Yuhya, Sakurai Masayuki, Funahashi Ryoji, Uchikoshi Tetsuo, Suzuki Tohru S., Sakka Yoshio, Ogino Hiraku, Shimoyama Jun-ichi, Kishio Kohji
THERMOELECTRIC POWER GENERATION   1044 363-+   2008   [Refereed]
Ogino Hiraku, Yoshikawa Akira, Nikl Martin, Pejchal Jan, Fukuda Tsuguo
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS BRIEF COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS   46(6A) 3514-3517   Jun 2007   [Refereed]
Murakami Hidetoshi, Estacio Elmer, Quema Alex, Delos Reyes Glenda, Ono Shingo, Sarukura Nobuhiko, Ichikawa Yo, Ogino Hiraku, Yoshikawa Akira, Fukuda Tsuguo
ULTRAFAST OPTICS V   132 301-+   2007   [Refereed]
2007 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM CONFERENCE RECORD, VOLS 1-11   2480-+   2007   [Refereed]

Misc

 
丸山敬裕, 近松彰, 片山司, 倉持建汰, 倉持建汰, 荻野拓, 北村未歩, 堀場弘司, 組頭広志, 組頭広志, 長谷川哲也
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   79th ROMBUNNO.18a‐223‐1   Sep 2018
岩佐祐希, SONG Dongjoon, GUELOU Gabin, 森孝雄, 越智正之, 黒木和彦, 藤久裕司, 後藤義人, 永崎洋, 荻野拓
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   79th ROMBUNNO.21p‐438‐7   Sep 2018
石田茂之, 伊豫彰, 荻野拓, 永崎洋, 竹下直, 川島健司, 川島健司, 柳澤圭一, 小林由河, 木本浩司, 阿部英樹, 今井基晴, 下山淳一, EISTERER Michael
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   79th ROMBUNNO.19p‐143‐13   Sep 2018
川島健司, 川島健司, 石田茂之, 藤久裕司, 後藤義人, 荻野拓, 永崎洋, 吉田良行, 伊豫彰
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   79th ROMBUNNO.19a‐PB2‐2   Sep 2018
倉持建汰, 倉持建汰, 嶋野智仁, 嶋野智仁, 荻野拓, 西尾太一郎, 堀金和正, 岡部博孝, 秋光純
応用物理学会秋季学術講演会講演予稿集(CD-ROM)   79th ROMBUNNO.19a‐PB2‐3   Sep 2018

Research Grants & Projects

 
Development of new inorganic sintillator
Project Year: 2002   
Development of new layered materials with mixed anion