MISC

2000年

上顎智歯部に生じた発育異常歯の一例

日本口腔診断学会誌

13(1), 181-121

エクスポート
BibTeX RIS