Profile Information

Affiliation
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology Hokkaido Sapporo Kita Site
Degree
理学博士(北海道大学)

J-GLOBAL ID
200901002708732100

External link

Education

  2

Major Papers

  31

Major Professional Memberships

  6

Research Projects

  2
  • Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Special Purposes   Jun, 2015 - Mar, 2016 
    Iguchi Masato, KANDA Wataru, MORI Toshiya, GESHI Nobuo, TANAKA Hiroshi, SEKIYA Naoya, KURI Miwa, SAKAMOTO Mayumi, HASHIMOTO Manabu, NAKAO Shigeru, Ohminato Takao, MAKI Norio, ICHIKO Taro, YAMADA Takashi, JITOZONO Takashi, TANADA Toshikazu, TAMEGURI Takeshi, NAKAMICHI Haruhisa, SUZUKI Yujoro, TAKARADA Shinji, MIKI Daisuke, NAKADA Setsuya, KOBAYASHI Tetsuo, YAMAMOTO Keigo, SHINOHARA Hiroshi, NOGAMI Kenji, OZAWA Taku, MIWA Takahiro, NAGAI Masashi, KOYAMA Takao, OHKURA Takahiro
  • Japan Society for the Promotion of Science Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C)   1997 - 1998 
    KOBAYASHI Yoshimasa, TAKARADA Shinji