基本情報


J-GLOBAL ID
201501018774168209
researchmap会員ID
B000247521

論文

  1
  • Kensuke Matsumura, Kaoru Seiriki, Shota Okada, Masashi Nagase, Shinya Ayabe, Ikuko Yamada, Tamio Furuse, Hirotoshi Shibuya, Yuka Yasuda, Hidenaga Yamamori, Michiko Fujimoto, Kazuki Nagayasu, Kana Yamamoto, Kohei Kitagawa, Hiroki Miura, Nanaka Gotoda-Nishimura, Hisato Igarashi, Misuzu Hayashida, Masayuki Baba, Momoka Kondo, Shigeru Hasebe, Kosei Ueshima, Atsushi Kasai, Yukio Ago, Atsuko Hayata-Takano, Norihito Shintani, Tokuichi Iguchi, Makoto Sato, Shun Yamaguchi, Masaru Tamura, Shigeharu Wakana, Atsushi Yoshiki, Ayako M Watabe, Hideyuki Okano, Kazuhiro Takuma, Ryota Hashimoto, Hitoshi Hashimoto, Takanobu Nakazawa
    Nature communications 11(1) 859-859 2020年2月26日  査読有り

MISC

  8