NAITO Shigehiro

J-GLOBAL         Last updated: Nov 8, 2018 at 23:40
 
Avatar
Name
NAITO Shigehiro
URL
http://www.naro.affrc.go.jp/english/nfri/
Affiliation
National Agriculture and Food Research Organization
Section
Food Research Institute, NARO, Division of Analytical Science
Job title
Director
Degree
Ph.D.

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Narukawa Tomohiro, Inagaki Kazumi, Naito Shigehiro, Zhu Yanbei, Miyashita Shin-ichi, Kuroiwa Takayoshi, Hioki Akiharu, Fujimoto Toshiyuki, Chiba Koichi
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY   76 216-226   Feb 2016   [Refereed]
Nishimuro Haruno, Ohnishi Hirofumi, Sato Midori, Ohnishi-Kameyama Mayumi, Matsunaga Izumi, Naito Shigehiro, Ippoushi Katsunari, Oike Hideaki, Nagata Tadahiro, Akasaka Hiroshi, Saitoh Shigeyuki, Shimamoto Kazuaki, Kobori Masuko
NUTRIENTS   7(4) 2345-2358   Apr 2015   [Refereed]
Naito Shigehiro, Matsumoto Eri, Shindoh Kumiko, Nishimura Tsutomu
FOOD CHEMISTRY   168 294-301   Feb 2015   [Refereed]
Hachinohe Mayumi, Naito Shigehiro, Akashi Hajime, Todoriki Setsuko, Matsukura Ushio, Kawamoto Shinichi, Hamamatsu Shioka
JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-NIPPON SHOKUHIN KAGAKU KOGAKU KAISHI   62(1) 56-62   2015   [Refereed]
Mano Junichi, Hatano Shuko, Futo Satoshi, Yoshii Junji, Nakae Hiroki, Naito Shigehiro, Takabatake Reona, Kitta Kazumi
ANALYTICAL CHEMISTRY   86(17) 8621-8627   Sep 2014   [Refereed]