YUJIN SEKINAKA

J-GLOBAL         Last updated: Nov 22, 2018 at 09:28
 
Avatar
Name
YUJIN SEKINAKA
Affiliation
National Defense Medical College
Research funding number
90837238
ORCID ID
0000-0002-2497-3419

Published Papers

 
Sekinaka Y, Mitsuiki N, Imai K, Yabe M, Yabe H, Mitsui-Sekinaka K, Honma K, Takagi M, Arai A, Yoshida K, Okuno Y, Shiraishi Y, Chiba K, Tanaka H, Miyano S, Muramatsu H, Kojima S, Hira A, Takata M, Ohara O, Ogawa S, Morio T, Nonoyama S.
Journal of Clinical Immunology   37(5) 1-11   Jul 2017   [Refereed]
Mitsui-Sekinaka K, Sekinaka Y, Ogura Y, Honda M, Ohyama R, Oyama C, Isobe K, Mori M, Arakawa Y, Koh K, Hanada R, Nonoyama S, Kawaguchi H
Leukemia & lymphoma   59(6) 1511-1513   Jun 2018   [Refereed]
Takahiro Aoki, Katsuyoshi Koh, Yuhachi Ikeda, Yujin Sekinaka, Kosuke Akiyama, Makiko Mori, Yuki Arakawa, Ryoji Hanada
Biology of Blood and Marrow Transplantation   22(9) 1725-1728   May 2016   [Refereed]
Yuki Tsujita, Kanako Mitsui-Sekinaka, Kohsuke Imai, Tzu-Wen Yeh, Noriko Mitsuiki, Takaki Asano, Hidenori Ohnishi, Zenichiro Kato, Yujin Sekinaka, Kiyotaka Zaha, Tamaki Kato, Tsubasa Okano, Takehiro Takashima, Kaoru Kobayashi, Mitsuaki Kimura, Tomoaki Kunitsu, Yoshihiro Maruo, Hirokazu Kanegane, Masatoshi Takagi, Kenichi Yoshida, Yusuke Okuno, Hideki Muramatsu, Yuichi Shiraishi, Kenichi Chiba, Hiroko Tanaka, Satoru Miyano, Seiji Kojima, Seishi Ogawa, Osamu Ohara, Satoshi Okada, Masao Kobayashi, Tomohiro Morio, Shigeaki Nonoyama
Journal of Allergy and Clinical Immunology   138(6) 1672-1680.e10   Jul 2016   [Refereed]
Okano T, Imai K, Tsujita Y, Mitsuiki N, Yoshida K, Kamae C, Honma K, Mitsui-Sekinaka K, Sekinaka Y, Kato T, Hanabusa K, Endo E, Takashima T, Hiroki H, Yeh TW, Tanaka K, Nagahori M, Tsuge I, Bando Y, Iwasaki F, Shikama Y, Inoue M, Kimoto T, Moriguchi N, Yuza Y, Kaneko T, Suzuki K, Matsubara T, Maruo Y, Kunitsu T, Waragai T, Sano H, Hashimoto Y, Tasaki K, Suzuki O, Shirakawa T, Kato M, Uchiyama T, Ishimura M, Tauchi T, Yagasaki H, Jou ST, Yu HH, Kanegane H, Kracker S, Durandy A, Kojima D, Muramatsu H, Wada T, Inoue Y, Takada H, Kojima S, Ogawa S, Ohara O, Nonoyama S, Morio T
The Journal of allergy and clinical immunology      May 2018   [Refereed]

Misc

 
Target sequence法による先天性血小板減少症のスクリーニング
小倉 友美, 關中 悠仁, 關中 佳奈子[三井], 國島 伸治, 野々山 恵章, 川口 裕之
臨床血液   59(5) 612-612   May 2018
ハイドロキシウレアにより良好にコントロールされている鎌状赤血球症の14歳女児(A case of severe sickle cell disease(SCD) favorably controlled with hydroxyurea)
川口 裕之, 小倉 友美, 關中 佳奈子, 關中 悠仁, 野々山 恵章
日本小児科学会雑誌   121(2) 371-371   Feb 2017
小児aCML症例の分子生物学的検討
關中 悠仁, 關中 佳奈子, 川口 裕之
日本癌学会総会記事   75回 P-1021   Oct 2016
座波清誉, 松本浩, 吉田裕輔, 小倉友美, 關中佳奈子, 關中悠仁, 辻田由喜, 田村信介, 加藤環, 野々山恵章
日本小児科学会雑誌   120(2) 280-280   Feb 2016