Shin-ei Takano

J-GLOBAL         Last updated: Feb 22, 2018 at 12:43
 
Avatar
Name
Shin-ei Takano
E-mail
sheyeng.hokudai.ac.jp
Affiliation
Hokkaido University

Research Areas

 
 

Misc

 
OKADA Takahiro, HIRAI Makoto, SETOGUCHI Tsuyoshi, TAKANO Shin-ei, OKAMOTO Koichi
(83) 331-332   Jul 2010
OOI Genki, TAKANO Shin-ei
City planning review   57(5) 60-63   Oct 2008
Hagiwara Toru, Takano Shinei, Nakatsuji Takashi, Kishi Kunihiro, Uchida Kenetsu, Haraguchi Norihito
15 469-470   Sep 2003
TANIGUCHI Ayako, FUJII Satoshi, HARA Fumihiro, TAKANO Shin'ei, KAGAYA Sei'ichi
(737) 27-37   Jul 2003