Shigeki Moriguchi

J-GLOBAL         Last updated: Oct 25, 2018 at 09:49
 
Avatar
Name
Shigeki Moriguchi
E-mail
shigekim.tohoku.ac.jp

Published Papers

 
Yasuhito Shirai, Takeshi Kouzuki, Kenichi Kakefuda, Shigeki Moriguchi, Atsushi Oyagi, Kyoji Horie, Shin-ya Morita, Masamitsu Shimazawa, Kohji Fukunaga, Junji Takeda, Naoaki Saito and Hideaki Hara
PLoS One   5 e11602   2010   [Refereed]