shigeki aoki

J-GLOBAL         Last updated: Dec 18, 2018 at 19:15
 
Avatar
Name
shigeki aoki

Research Interests

 
 

Academic & Professional Experience

 
2008
   
 
Professor, Department of Radiology, Juntendo University
 

Awards & Honors

 
Oct 2007
Erwin von Bälz Prize, Boehringer Ingelheim
 

Published Papers

 
Ogawa Akitoshi, Osada Takahiro, Tanaka Masaki, Hori Masaaki, Aoki Shigeki, Nikolaidis Aki, Milham Michael P., Konishi Seiki
HUMAN BRAIN MAPPING   39(11) 4349-4359   Nov 2018   [Refereed]
Tanaka Hikari, Kondo Kanoh, Chen Xigui, Homma Hidenori, Tagawa Kazuhiko, Kerever Aurelian, Aoki Shigeki, Saito Takashi, Saido Takaomi, Muramatsu Shin-ichi, Fujita Kyota, Okazawa Hitoshi
MOLECULAR PSYCHIATRY   23(10) 2090-2110   Oct 2018   [Refereed]
Boonrod Arunnit, Hagiwara Akifumi, Hori Masaaki, Fukunaga Issei, Andica Christina, Maekawa Tomoko, Aoki Shigeki
NEURORADIOLOGY   60(9) 979-982   Sep 2018   [Refereed]
Taniguchi Daisuke, Hatano Taku, Kamagata Koji, Okuzumi Ayami, Oji Yutaka, Mori Akio, Hori Masaaki, Aoki Shigeki, Hattori Nobutaka
MOVEMENT DISORDERS   33(9) 1488-1492   Sep 2018   [Refereed]
Hagiwara Akifumi, Hori Masaaki, Kamagata Koji, Warntjes Marcel, Matsuyoshi Daisuke, Nakazawa Misaki, Ueda Ryo, Andica Christina, Koshino Saori, Maekawa Tomoko, Irie Ryusuke, Takamura Tomohiro, Kumamaru Kanako Kunishima, Abe Osamu, Aoki Shigeki
SCIENTIFIC REPORTS   8    Jul 2018   [Refereed]
Kamiya Kouhei, Okada Naohiro, Sawada Kingo, Watanabe Yusuke, Irie Ryusuke, Hanaoka Shouhei, Suzuki Yuichi, Koike Shinsuke, Mori Harushi, Kunimatsu Akira, Hori Masaaki, Aoki Shigeki, Kasai Kiyoto, Abe Osamu
NMR IN BIOMEDICINE   31(7)    Jul 2018   [Refereed]
Maekawa Tomoko, Hori Masaaki, Murata Katsutoshi, Feiweier Thorsten, Fukunaga Issei, Andica Christina, Hagiwara Akifumi, Kamagata Koji, Koshino Saori, Abe Osamu, Aoki Shigeki
JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY   36(7) 415-420   Jul 2018   [Refereed]
Andica Christina, Kamagata Koji, Hatano Taku, Okuzumi Ayami, Saito Asami, Nakazawa Misaki, Ueda Ryo, Motoi Yumiko, Kamiya Kouhei, Suzuki Michimasa, Hod Masaaki, Kumamaru Kanako K., Hattori Nobutaka, Aoki Shigeki
PARKINSONISM & RELATED DISORDERS   51 55-60   Jun 2018   [Refereed]
Kumamaru Kanako K., Machitori Akihiro, Koba Ritsuko, Ijichi Shinpei, Nakajima Yasuo, Aoki Shigeki
JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY   36(4) 273-281   Apr 2018   [Refereed]
Hattori Takaaki, Ito Kenji, Nakazawa Chika, Numasawa Yoshiyuki, Watanabe Mayumi, Aoki Shigeki, Mizusawa Hidehiro, Ishiai Sumio, Yokota Takanori
BRAIN IMAGING AND BEHAVIOR   12(2) 309-323   Apr 2018   [Refereed]
Kumamaru Kanako K., Sano Yukiko, Kumamaru Hiraku, Hori Masaaki, Takamura Tomohiro, Irie Ryusuke, Suzuki Michimasa, Hagiwara Akifumi, Kamagata Koji, Nakanishi Atsushi, Aoki Shigeki
EUROPEAN RADIOLOGY   28(4) 1600-1608   Apr 2018   [Refereed]
Hori Masaaki, Hagiwara Akifumi, Fukunaga Issei, Ueda Ryo, Kamiya Kouhei, Suzuki Yuichi, Liu Wei, Murata Katsutoshi, Takamura Tomohiro, Hamasaki Nozomi, Irie Ryusuke, Kamagata Koji, Kumamaru Kanako Kunishima, Suzuki Michimasa, Aoki Shigeki
SCIENTIFIC REPORTS   8    Mar 2018   [Refereed]
Ri Keiken, Kumamaru Kanako K., Fujimoto Shinichiro, Kawaguchi Yuko, Dohi Tomotaka, Yamada Sou, Takamura Kazuhisa, Kogure Yosuke, Yamada Norikazu, Kato Etsuro, Irie Ryusuke, Takamura Tomohiro, Suzuki Michimasa, Hori Masaaki, Aoki Shigeki, Daida Hiroyuki
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY   42(2) 256-262   Mar 2018   [Refereed]
Goto Masami, Kamagata Koji, Hatano Taku, Hattori Nobutaka, Abe Osamu, Aoki Shigeki, Hori Masaaki, Gomi Tsutomu
ACTA RADIOLOGICA   59(3) 341-345   Mar 2018   [Refereed]
Takamura Tomohiro, Hori Masaaki, Kamagata Koji, Kumamaru Kanako K., Irie Ryusuke, Hagiwara Akifumi, Hamasaki Nozomi, Aoki Shigeki
JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY   36(1) 40-50   Jan 2018   [Refereed]
Goto Masami, Abe Osamu, Aoki Shigeki, Kamagata Koji, Hori Masaaki, Miyati Tosiaki, Gomi Tsutomu, Takeda Tohoru
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES   17(4) 293-300   2018   [Refereed]
Wallaert Lauren, Hagiwara Akifumi, Andica Christina, Hori Masaaki, Yamashiro Kazuo, Koshino Saori, Maekawa Tomoko, Kamagata Koji, Aoki Shigeki
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES   17(4) 275-276   2018   [Refereed]
Andica Christina, Hori Masaaki, Kamiya Kouhei, Koshino Saori, Hagiwara Akifumi, Kamagata Koji, Fukunaga Issei, Hamasaki Nozomi, Suzuki Michimasa, Feiweier Thorsten, Murata Katsutoshi, Arakawa Atsushi, Kondo Akihide, Akiyama Osamu, Aoki Shigeki
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES   17(3) 269-272   2018   [Refereed]
Irie Ryusuke, Kamagata Koji, Kerever Aurelien, Ueda Ryo, Yokosawa Suguru, Otake Yosuke, Ochi Hisaaki, Yoshizawa Hidekazu, Hayashi Ayato, Tagawa Kazuhiko, Okazawa Hitoshi, Takahashi Kohske, Sato Kanako, Hori Masaaki, Arikawa-Hirasawa Eri, Aoki Shigeki
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICAL SCIENCES   17(2) 138-144   2018   [Refereed]
Kamagata Koji, Zalesky Andrew, Hatano Taku, Di Biase Maria Angelique, El Samad Omar, Saiki Shinji, Shimoji Keigo, Kumamaru Kanako K., Kamiya Kouhei, Hori Masaaki, Hattori Nobutaka, Aoki Shigeki, Pantelis Christos
NEUROIMAGE-CLINICAL   17 518-529   2018   [Refereed]
Yamaguchi Junji, Suzuki Chigure, Nanao Tomohisa, Kakuta Soichirou, Ozawa Kentarou, Tanida Isei, Saitoh Tatsuya, Sunabori Takehiko, Komatsu Masaaki, Tanaka Keiji, Aoki Shigeki, Sakimura Kenji, Uchiyama Yasuo
AUTOPHAGY   14(5) 764-777   2018   [Refereed]
Goto Masami, Abe Osamu, Miyati Tosiaki, Aoki Shigeki, Gomi Tsutomu, Takeda Tohoru
RADIOLOGICAL PHYSICS AND TECHNOLOGY   10(4) 515-524   Dec 2017   [Refereed]
Osada Takahiro, Suzuki Ruriko, Ogawa Akitoshi, Tanaka Masaki, Hori Masaaki, Aoki Shigeki, Tamura Yoshifumi, Watada Hirotaka, Kawamori Ryuzo, Konishi Seiki
NEUROIMAGE   162 1-12   Nov 2017   [Refereed]
Kumamaru Kanako K., Murayama Sadayuki, Yamashita Yasuyuki, Nojo Takeshi, Watanabe Yoshiyuki, Goto Mariko, Maeda Eriko, Echigo Junko, Soga Shigeyoshi, Fujii Shinya, Tanami Yutaka, Okabe Tetsuhiko, Okada Masahiro, Munechika Jiro, Ota Hideki, Miyake Mototaka, Honda Hiroshi, Aoki Shigeki
JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY   35(11) 648-654   Nov 2017   [Refereed]
Hagiwara Akifumi, Warntjes Marcel, Hori Masaaki, Andica Christina, Nakazawa Misaki, Kumamaru Kanako Kunishima, Abe Osamu, Aoki Shigeki
INVESTIGATIVE RADIOLOGY   52(10) 647-657   Oct 2017   [Refereed]
Hada Shinnosuke, Ishijima Muneaki, Kaneko Haruka, Kinoshita Mayuko, Liu Lizu, Sadatsuki Ryo, Futami Ippei, Yusup Anwajan, Takamura Tomohiro, Arita Hitoshi, Shiozawa Jun, Aoki Takako, Takazawa Yuji, Ikeda Hiroshi, Aoki Shigeki, Kurosawa Hisashi, Okada Yasunori, Kaneko Kazuo
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY   19    Sep 2017   [Refereed]
Takahashi Yuko, Hori Masaaki, Shimoji Kazuaki, Miyajima Masakazu, Akiyama Osamu, Arai Hajime, Aoki Shigeki
ACTA RADIOLOGICA OPEN   6(9)    Aug 2017   [Refereed]
Saito Junichi, Hori Masaaki, Nemoto Takahiro, Katagiri Naoyuki, Shimoji Keigo, Ito Shinya, Tsujino Naohisa, Yamaguchi Taiju, Shiraga Nobuyuki, Aoki Shigeki, Mizuno Masafumi
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   71(8) 530-541   Aug 2017   [Refereed]
Kamagata Koji, Zalesky Andrew, Hatano Taku, Ueda Ryo, Di Biase Maria Angelique, Okuzumi Ayami, Shimoji Keigo, Hori Masaaki, Caeyenberghs Karen, Pantelis Christos, Hattori Nobutaka, Aoki Shigeki
HUMAN BRAIN MAPPING   38(7) 3704-3722   Jul 2017   [Refereed]
Yamamoto Hideo, Arimura Shinichi, Nakanishi Atsushi, Shimo Yasushi, Motoi Yumiko, Ishiguro Koichi, Murakami Koji, Hattori Nobutaka, Aoki Shigeki
ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE   31(5) 407-412   Jun 2017   [Refereed]
Takemura Mariko Yoshida, Hori Masaaki, Yokoyama Kazumasa, Hamasaki Nozomi, Suzuki Michimasa, Kamagata Koji, Kamiya Kouhei, Suzuki Yuriko, Kyogoku Shinsuke, Masutani Yoshitaka, Hattori Nobutaka, Aoki Shigeki
MAGNETIC RESONANCE IMAGING   39 24-30   Jun 2017   [Refereed]
Kaga Hideyoshi, Tamura Yoshifumi, Takeno Kageumi, Kakehi Saori, Funayama Takashi, Furukawa Yasuhiko, Nishitani-Yokoyama Miho, Shimada Kazunori, Daida Hiroyuki, Aoki Shigeki, Giacca Adria, Kanazawa Akio, Kawamori Ryuzo, Watada Hirotaka
SCIENTIFIC REPORTS   7    May 2017   [Refereed]
Sato Kanako, Kerever Aurelien, Kamagata Koji, Tsuruta Kohei, Irie Ryusuke, Tagawa Kazuhiko, Okazawa Hitoshi, Arikawa-Hirasawa Eri, Nitta Nobuhiro, Aoki Ichio, Aoki Shigeki
ACTA RADIOLOGICA OPEN   6(4)    Apr 2017   [Refereed]
Kirino Eiji, Tanaka Shoji, Fukuta Mayuko, Inami Rie, Arai Heii, Inoue Reiichi, Aoki Shigeki
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES   71(4) 262-270   Apr 2017   [Refereed]
Hatano Taku, Okuzumi Ayami, Kamagata Koji, Daida Kensuke, Taniguchi Daisuke, Hori Masaaki, Yoshino Hiroyo, Aoki Shigeki, Hattori Nobutaka
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION   124(4) 407-415   Apr 2017   [Refereed]
Sai Eiryu, Shimada Kazunori, Yokoyama Takayuki, Hiki Makoto, Sato Shuji, Hamasaki Nozomi, Maruyama Masaki, Morimoto Ryoko, Miyazaki Tetsuro, Fujimoto Shinichiro, Tamura Yoshifumi, Aoki Shigeki, Watada Hirotaka, Kawamori Ryuzo, Daida Hiroyuki
HEART AND VESSELS   32(2) 166-174   Feb 2017   [Refereed]
Utility of a multi-parametric quantitative MRI model that assesses myelin and edema for evaluating plaques, periplaque white matter, and normal-appearing white matter in patients with multiple sclerosis: a feasibility study.
5. Hagiwara A, Hori M, Yokoyama K, Takemura MY, Andica C, Kumamaru KK, Nakazawa M, Takano N, Kawasaki H, Sato S, Hamasaki N, Kunimatsu A, Aoki S.
AJNR   38(2) 237-242   Feb 2017   [Refereed]
Synthetic MRI in the detection of multiple sclerosis plaques.
4. Hagiwara A, Hori M, Yokoyama K, Takemura MY, Andica C, Tabata T, Kamagata K, Suzuki M, Kumamaru KK, Nakazawa M, Takano N, Kawasaki H, Hamasaki N, Kunimatsu A, Aoki S.
AJNR Am J Neuroradiol   38(2) 257-263   Feb 2017   [Refereed]
2. Irie R, Tsuruta K, Hori M, Suzuki M, Kamagata K, Nakanishi A, Kamiya K, Nakajima M, Miyajima M, Arai H, Aoki S.
Japanese Journal of Radiology   35(1) 25-35   Jan 2017   [Refereed]
Kamagata K, Nakatsuka T, Sakakibara R, Tsuyusaki Y, Takamura T, Sato K, Suzuki M, Hori M, Kumamaru KK, Inaoka T, Aoki S, Terada H.
Neuroradiology   59(1) 89-98   Jan 2017   [Refereed]
Taoka T, Fujioka M, Kashiwagi Y, Obata A, Rokugawa T, Hori M, Masutani Y, Aoki S, Naganawa S, Abe K
Journal of stroke and cerebrovascular diseases : the official journal of National Stroke Association   25(3) 610-617   Mar 2016   [Refereed]
Kamagata K, Hatano T, Aoki S
Expert review of neurotherapeutics   16(3) 241-243   Mar 2016   [Refereed]
Kamiya K, Kamagata K, Miyajima M, Nakajima M, Hori M, Tsuruta K, Mori H, Kunimatsu A, Arai H, Aoki S, Ohtomo K
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine      Feb 2016   [Refereed]
Goto M, Suzuki M, Mizukami S, Abe O, Aoki S, Miyati T, Fukuda M, Gomi T, Takeda T
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine      Feb 2016   [Refereed]
Suzuki Y, Hori M, Kamiya K, Fukunaga I, Aoki S, VAN Cauteren M
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   15(1) 83-93   Jan 2016   [Refereed]
Kamiya K, Amemiya S, Suzuki Y, Kunii N, Kawai K, Mori H, Kunimatsu A, Saito N, Aoki S, Ohtomo K
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   15(1) 121-129   Jan 2016   [Refereed]
Hori M, Kamiya K, Nakanishi A, Fukunaga I, Miyajima M, Nakajima M, Suzuki M, Suzuki Y, Irie R, Kamagata K, Arai H, Aoki S
European radiology      Dec 2015   [Refereed]
Hagiwara A, Nakazawa M, Andica C, Tsuruta K, Takano N, Hori M, Suzuki H, Sugano H, Arai H, Aoki S
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine      Nov 2015   [Refereed]
Tachibana Y, Obata T, Tsuchiya H, Omatsu T, Kishimoto R, Kawaguchi H, Nishikori A, Kamagata K, Hori M, Aoki S, Tsuji H, Inoue T
European radiology      Oct 2015   [Refereed]
Kamagata K, Hatano T, Okuzumi A, Motoi Y, Abe O, Shimoji K, Kamiya K, Suzuki M, Hori M, Kumamaru KK, Hattori N, Aoki S
European radiology      Oct 2015   [Refereed]
Runge VM, Aoki S, Bradley WG Jr, Chang KH, Essig M, Ma L, Ross JS, Valavanis A
Investigative radiology   50(9) 551-556   Sep 2015   [Refereed]
Tachibana Y, Obata T, Yoshida M, Hori M, Kamagata K, Suzuki M, Fukunaga I, Kamiya K, Yokoyama K, Hattori N, Inoue T, Aoki S
European radiology   25(6) 1701-1707   Jun 2015   [Refereed]
Katagiri N, Pantelis C, Nemoto T, Zalesky A, Hori M, Shimoji K, Saito J, Ito S, Dwyer DB, Fukunaga I, Morita K, Tsujino N, Yamaguchi T, Shiraga N, Aoki S, Mizuno M
Schizophrenia research   162(1-3) 7-13   Mar 2015   [Refereed]
Goto M, Abe O, Aoki S, Hayashi N, Ohtsu H, Takao H, Miyati T, Matsuda H, Yamashita F, Iwatsubo T, Mori H, Kunimatsu A, Ino K, Yano K, Ohtomo K
Radiological physics and technology   8(1) 64-72   Jan 2015   [Refereed]
Kamagata K, Shimoji K, Hori M, Nishikori A, Tsuruta K, Yoshida M, Kamiya K, Irie R, Suzuki M, Kyogoku S, Suzuki Y, Sato N, Aoki S
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   14(3) 227-233   2015   [Refereed]
Sai E, Shimada K, Yokoyama T, Sato S, Nishizaki Y, Miyazaki T, Hiki M, Tamura Y, Aoki S, Watada H, Kawamori R, Daida H
Internal medicine (Tokyo, Japan)   54(4) 367-373   2015   [Refereed]
Kerever A, Kamagata K, Yokosawa S, Otake Y, Ochi H, Yamada T, Hori M, Kamiya K, Nishikori A, Aoki S, Arikawa-Hirasawa E
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   14(2) 159-162   2015   [Refereed]
Katsura M, Suzuki Y, Hata J, Hori M, Sasaki H, Akai H, Mori H, Kunimatsu A, Masutani Y, Aoki S, Ohtomo K
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI   40(5) 1208-1214   Nov 2014   [Refereed]
Goto M, Kunimatsu A, Shojima M, Mori H, Abe O, Aoki S, Hayashi N, Gonoi W, Miyati T, Ino K, Yano K, Saito N, Ohtomo K
Clinical neurology and neurosurgery   126 177-184   Nov 2014   [Refereed]
Hori M, Yoshida M, Yokoyama K, Kamagata K, Kumagai F, Fukunaga I, Kamiya K, Suzuki M, Masutani Y, Hamasaki N, Suzuki Y, Kyogoku S, Hattori N, Aoki S
Magnetic resonance imaging   32(6) 625-629   Jul 2014   [Refereed]
Hori M, Tsutsumi S, Yasumoto Y, Ito M, Suzuki M, Tanaka FS, Kyogoku S, Nakamura M, Tabuchi T, Fukunaga I, Suzuki Y, Kamagata K, Masutani Y, Aoki S
Magnetic resonance imaging   32(5) 428-432   Jun 2014   [Refereed]
Kamiya K, Tanaka F, Ikeno M, Okumura A, Aoki S
Neurological sciences : official journal of the Italian Neurological Society and of the Italian Society of Clinical Neurophysiology   35(5) 801-803   May 2014   [Refereed]
Kamagata K, Tomiyama H, Hatano T, Motoi Y, Abe O, Shimoji K, Kamiya K, Suzuki M, Hori M, Yoshida M, Hattori N, Aoki S
Neuroradiology   56(3) 251-258   Mar 2014   [Refereed]
Shimoji K, Uka T, Tamura Y, Yoshida M, Kamagata K, Hori M, Motoi Y, Watada H, Kawamori R, Aoki S
Japanese journal of radiology   32(2) 98-104   Feb 2014   [Refereed]
Goto M, Abe O, Aoki S, Takao H, Hayashi N, Miyati T, Mori H, Kunimatsu A, Ino K, Yano K, Ohtomo K
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI   39(1) 132-142   Jan 2014   [Refereed]
Masutani Y, Aoki S
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   13(2) 97-115   2014   [Refereed]
Hayakawa YK, Sasaki H, Takao H, Hayashi N, Kunimatsu A, Ohtomo K, Aoki S
NeuroImage. Clinical   4 481-487   2014   [Refereed]
Kamiya K, Hori M, Miyajima M, Nakajima M, Suzuki Y, Kamagata K, Suzuki M, Arai H, Ohtomo K, Aoki S
PloS one   9(8) e103842   2014   [Refereed]
Kamagata K, Tomiyama H, Motoi Y, Kano M, Abe O, Ito K, Shimoji K, Suzuki M, Hori M, Nakanishi A, Kuwatsuru R, Sasai K, Aoki S, Hattori N
Magnetic resonance imaging   31(9) 1501-1506   Nov 2013   [Refereed]
Goto M, Abe O, Miyati T, Aoki S, Takao H, Hayashi N, Mori H, Kunimatsu A, Ino K, Yano K, Ohtomo K
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI   38(4) 958-962   Oct 2013   [Refereed]
Nakayama S, Kamagata K, Sano T, Shimada Y, Tanaka Y, Fukui T, Urabe T, Aoki S, Hattori N, Motoi Y
Journal of neurology   260(9) 2427-2429   Sep 2013   [Refereed]
Nakanishi A, Fukunaga I, Hori M, Masutani Y, Takaaki H, Miyajima M, Aoki S
Neuroradiology   55(8) 971-976   Aug 2013   [Refereed]
Kamagata K, Motoi Y, Tomiyama H, Abe O, Ito K, Shimoji K, Suzuki M, Hori M, Nakanishi A, Sano T, Kuwatsuru R, Sasai K, Aoki S, Hattori N
European radiology   23(7) 1946-1955   Jul 2013   [Refereed]
Fukunaga I, Hori M, Masutani Y, Hamasaki N, Sato S, Suzuki Y, Kumagai F, Kosuge M, Hoshito H, Kamagata K, Shimoji K, Nakanishi A, Aoki S, Senoo A
Radiological physics and technology   6(2) 343-348   Jul 2013   [Refereed]
Goto M, Abe O, Aoki S, Hayashi N, Miyati T, Takao H, Iwatsubo T, Yamashita F, Matsuda H, Mori H, Kunimatsu A, Ino K, Yano K, Ohtomo K, Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative
Neuroradiology   55(7) 869-875   Jul 2013   [Refereed]
Saito F, Hatano T, Hori M, Kawamura M, Sasaki M, Aoki S, Hattori N
Case reports in neurology   5(2) 110-115   May 2013   [Refereed]
Shimoji K, Abe O, Uka T, Yasmin H, Kamagata K, Asahi K, Hori M, Nakanishi A, Tamura Y, Watada H, Kawamori R, Aoki S
Diabetes care   36(3) 696-700   Mar 2013   [Refereed]
Goto M, Kunimatsu A, Shojima M, Abe O, Aoki S, Hayashi N, Mori H, Ino K, Yano K, Saito N, Ohtomo K
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   12(1) 53-56   Mar 2013   [Refereed]
Goto M, Abe O, Aoki S, Miyati T, Takao H, Hayashi N, Mori H, Kunimatsu A, Ino K, Yano K, Ohtomo K
Neuroradiology   55(2) 245-250   Feb 2013   [Refereed]
Yoshida M, Hori M, Yokoyama K, Fukunaga I, Suzuki M, Kamagata K, Shimoji K, Nakanishi A, Hattori N, Masutani Y, Aoki S
Japanese journal of radiology   31(1) 50-55   Jan 2013   [Refereed]
Hayakawa YK, Sasaki H, Takao H, Mori H, Hayashi N, Kunimatsu A, Aoki S, Ohtomo K
Journal of affective disorders   144(3) 263-268   Jan 2013   [Refereed]
Sai E, Shimada K, Yokoyama T, Sato S, Miyazaki T, Hiki M, Tamura Y, Aoki S, Watada H, Kawamori R, Daida H
PloS one   8(4) e61604   2013   [Refereed]
Tsuchiya K, Aoki S, Shimoji K, Mori H, Kunimatsu A
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   12(2) 87-93   2013   [Refereed]
Ito K, Masutani Y, Kamagata K, Yasmin H, Suzuki Y, Ino K, Aoki S, Kunimatsu A, Ohtomo K
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   12(3) 201-213   2013   [Refereed]
Shizukuishi T, Abe O, Aoki S
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   12(3) 153-159   2013   [Refereed]
Hayakawa YK, Kirino E, Shimoji K, Kamagata K, Hori M, Ito K, Kunimatsu A, Abe O, Ohtomo K, Aoki S
Neuropsychobiology   68(4) 197-204   2013   [Refereed]
Hori M, Fukunaga I, Masutani Y, Nakanishi A, Shimoji K, Kamagata K, Asahi K, Hamasaki N, Suzuki Y, Aoki S
European radiology   22(8) 1797-1802   Aug 2012   [Refereed]
Goto M, Abe O, Miyati T, Kabasawa H, Takao H, Hayashi N, Kurosu T, Iwatsubo T, Yamashita F, Matsuda H, Mori H, Kunimatsu A, Aoki S, Ino K, Yano K, Ohtomo K, Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative
Korean journal of radiology   13(4) 391-402   Jul 2012   [Refereed]
Koga T, Shin M, Maruyama K, Kamada K, Ota T, Itoh D, Kunii N, Ino K, Aoki S, Masutani Y, Igaki H, Onoe T, Saito N
International journal of radiation oncology, biology, physics   83(1) 129-133   May 2012   [Refereed]
Hattori T, Orimo S, Aoki S, Ito K, Abe O, Amano A, Sato R, Sakai K, Mizusawa H
Human brain mapping   33(3) 727-739   Mar 2012   [Refereed]
Koga T, Maruyama K, Kamada K, Ota T, Shin M, Itoh D, Kunii N, Ino K, Terahara A, Aoki S, Masutani Y, Saito N
International journal of radiation oncology, biology, physics   82(2) 799-802   Feb 2012   [Refereed]
Goto M, Miyati T, Abe O, Takao H, Kurosu T, Hayashi N, Aoki S, Mori H, Kunimatsu A, Ino K, Yano K, Ohtomo K
Journal of digital imaging   25(1) 173-178   Feb 2012   [Refereed]
Shimoji K, Aoki S, Nakanishi A, Suzuki M, Hori M, Sato S, Hoshito H, Kyogoku S, Cho N, Ozaki Y, Suzuki M, Kuwatsuru R, Sasai K
Japanese journal of radiology   30(2) 116-119   Feb 2012   [Refereed]
Kunimatsu N, Aoki S, Kunimatsu A, Abe O, Yamada H, Masutani Y, Kasai K, Yamasue H, Ohtomo K
Psychiatry research   201(2) 136-143   Feb 2012   [Refereed]
Hori M, Aoki S, Fukunaga I, Suzuki Y, Masutani Y
Acta radiologica short reports   1(1)    2012   [Refereed]
Goto M, Abe O, Kabasawa H, Takao H, Miyati T, Hayashi N, Kurosu T, Iwatsubo T, Yamashita F, Matsuda H, Inano S, Mori H, Kunimatsu A, Aoki S, Ino K, Yano K, Ohtomo K, Japanese Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   11(1) 27-34   2012   [Refereed]
Hori M, Fukunaga I, Masutani Y, Taoka T, Kamagata K, Suzuki Y, Aoki S
Magnetic resonance in medical sciences : MRMS : an official journal of Japan Society of Magnetic Resonance in Medicine   11(4) 221-233   2012   [Refereed]
Aoki S, Hori M, Masutani Y, Abe O, Kamagata K, Hattori T
Rinsho shinkeigaku = Clinical neurology   51(11) 955   Nov 2011   [Refereed]

Misc

 
Nakazawa Misaki, Andica Christina, Hagiwara Akifumi, Aoki Shigeki
Journal of Japanese Society of Pediatric Radiology   33(2) 73-78   2017
KAMAGATA Koji, SHIMOJI Keigo, HORI Masaaki, TOMIYAMA Hiroyuki, MOTOI Yumiko, NAKANISHI Atsushi, HUKUNAGA Issei, OKAMURA Tomomi, HASINA Yasmin, HAMASAKI Nozomi, SATO Syuji, HOSHITO Haruyoshi, KUWATSURU Ryohei, SASAI Keisuke, AOKI Shigeki, HATTORI Nobutaka
日本磁気共鳴医学会雑誌   33(1) 44-47   Feb 2013
鎌形 康司, 青木 茂樹
老年精神医学雑誌   24(1) 74-86   Jan 2013
HAMASAKI Nozomi, SATO Shuji, HORI Masaaki, FUKUNAGA Issei, KOSAKA Toru, ITO Kazunori, SUZUKI Yuriko, HOUSHITO Haruyoshi, MASUTANI Yoshitaka, AOKI Shigeki
日本磁気共鳴医学会雑誌   32(3) 85-93   Aug 2012
FUKUNAGA Issei, HORI Masaaki, MASUTANI Yoshitaka, HAMASAKI Nozomi, SATO Shuji, SUZUKI Yuriko, SHIMOJI Keigo, NAKANISHI Atsushi, AOKI Shigeki, SENOO Atsushi
日本磁気共鳴医学会雑誌   32(1) 29-35   Feb 2012

Research Grants & Projects

 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: 基盤研究(B)
Project Year: 2018 - 2021    Investigator(s): 青木 茂樹
AMED: 革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト
Project Year: 2016 - 2021    Investigator(s): 岡澤均
Ministry of Health, Labour and Welfare: 厚生労働省科学研究費補助金(難治性疾患克服研究事業)
Project Year: 2017 - 2019    Investigator(s): 新井 一
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: 基盤研究(C)
Project Year: 2014 - 2017    Investigator(s): 奥村 彰久
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: 基盤研究(B)
Project Year: 2014 - 2017    Investigator(s): 増谷 佳孝