Shino MATSUURA

J-GLOBAL         Last updated: Dec 27, 2018 at 14:54
 
Avatar
Name
Shino MATSUURA
Affiliation
Juntendo University
Section
Faculty of Health Care and Nursing

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Ayumi Igarashi, Takeshi Kurinobu, Ayako Ko, Yuko Okamoto, Shino Matsuura, Mei Feng, Noriko Yamamoto-Mitani
BMC Research Notes   8    Sep 2015
Yasuko Nagamatsu, Yukiko Nakayama, Helen Clayson, Yuji Natori, Misato Ohata, Shino Matsuura-Moriguchi, Sarah E. Porter
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention   15 9165-9170   Jan 2014