Profile Information

Affiliation
Osaka University
Degree
博士(工学)

J-GLOBAL ID
200901051178812884

External link

Papers

  340

Misc.

  21
 • R. Mizutani, Y. Abe, Y. Arikawa, J. Nishibata, A. Yogo, S. R. Mirfayzi, H. Nishimura, K. Mima, S. Fujioka, M. Nakai, H. Shiraga, R. Kodama
  High Energy Density Physics 36 8 2020
 • Arikawa Yasunobu, Kojima Sadaoki, Lee Seungho, Matsuo Kazuki, Farley Law, King Fai, Morita Hiroki, Kambayashi Yohei, Gawa Takayuki, Kamitsukasa Naoyoshi, Nagatomo Hideo, Sentoku Yasuhiko, Abe Yuki, Hata Masayasu, Yogo Akifumi, Tosaki Shota, Koga Keishi, Yao Akira, LFEX・GEKKO-XII Team, Yamanoi Kohei, Norimatsu Takayoshi, Shimizu Toshihiko, Nakata Yoshiki, Kishimoto Hidetaka, Kawanaka Junji, Tokita Shigeki, Shiraga Hiroyuki, Miyanaga Noriaki, Nakai Mitsuo, Nishimura Hiroaki, Fujioka Shinsuke, Azechi Hiroshi, Sunahara Atsushi, Somekawa Tomohiro, Nakajima Nozomi, Johzaki Tomoyuki, Mima Kunioki, Sakagami Hitoshi, Ozaki Tetsuo, Kato Yusuke, Matsubara Shuto, Iwasa Yuki, Sakata Shohei, Morace Alessio
  Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan 72 960 - 960 2017
 • Matsuo K., Shimogawara H., Arikawa Y., Sakata S., Lee SeungHo, King Fai Law, Kojima S., Kato H., Shigemori K., Nishimura H., Azechi H., Fujioka S., Nagatomo H., Sano T., Nicolai Philippe, Breil Jerome, Zhe Zhang, Sakawa Y., Hara Y.
  Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan 71 942 - 942 2016
 • Matsuo K., Kondou S., Arikawa Y., Sakata S., Kojima S., Utsugi M., Lee SungHo, Kato H., Shigemori K., Nishimura H., Azechi H., Fujioka S., Zhe Zhang, Sano T., Nagatomo H., Nicolai Philippe, Breil Jerome, Sakawa Y., Hara Y.
  Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan 70 933 - 933 2015
 • Matsuo K., Kondou S., Arikawa Y., Sakata S., Kojima S., L. SeungHo, Law K., Kato H., Shigemori K., Nishimua H., Azechi H., Fujioka S., Nagatomo H., Zhang Z., Sano T., Nicolai P., Breil J., Sakawa Y., Hara Y.
  Meeting Abstracts of the Physical Society of Japan 70 599 - 599 2015

Presentations

  2