Profile Information

Affiliation
Kyoto University
Degree
理学博士(筑波大学)

J-GLOBAL ID
201901008910509540
researchmap Member ID
B000348589

Papers

  6
 • Kazuhiko Hara, Wataru Aoyagi, Daisuke Sekigawa, Shikie Iwanami, Shunsuke Honda, Toru Tsuboyama, Yasuo Arai, Ikuo Kurachi, Toshinobu Miyoshi, Miho Yamada, Yoichi Ikegami
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 924(21) 426-430, 2018  Peer-reviewed
 • Shunichi Ohmura, Takeshi Go Tsuru, Takaaki Tanaka, Hiroyuki Uchida, Ayaki Takeda, Hideaki Matsumura, Makoto Ito, Yasuo Arai, Ikuo Kurachi, Toshinobu Miyoshi, Shinya Nakashima, Koji Mori, Yusuke Nishioka, Nobuaki Takebayashi, Koki Noda, Takayoshi Kohmura, Kouki Tamasawa, Yusuke Ozawa, Tadashi Sato, Takahiro Konno, Shoji Kawahito, Keiichiro Kagawa, Keita Yasutomi, Hiroki Kamehama, Sumeet Shrestha, Kazuhiko Hara, Shunsuke Honda
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 831 61-64, Sep, 2016  Peer-reviewed
 • Toshinobu Miyoshi, Yasuo Arai, Mari Asano, Yowichi Fujita, Ryutaro Hamasaki, Kazuhiko Hara, Shunsuke Honda, Yoichi Ikegami, Ikuo Kurachi, Shingo Mitsui, Ryutaro Nishimura, Kazuya Tauchi, Naoshi Tobita, Toru Tsuboyama, Miho Yamada
  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT, 824 439-442, Jul, 2016  Peer-reviewed
 • S. Honda, K. Hara, M. Asano, T. Maeda, N. Tobita, Y. Arai, T. Miyoshi, M. Ohno, T. Hatsui, T. Tsuru, N. Miura, H. Kasai, M. Okihara
  IEEE Nuclear Science Symposium Conference Record, 2013  Peer-reviewed
 • S. Honda, K. Hara, M. Asano, T. Maeda, N. Tobita, Y. Arai, T. Miyoshi, M. Ohno, T. Hatsui, T. Tsuru, N. Miura, H. Kasai, M. Okihara
  2013 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM AND MEDICAL IMAGING CONFERENCE (NSS/MIC), 2013  Peer-reviewed
 • Toshinobu Miyoshi, Yasuo Arai, Tadashi Chiba, Yowichi Fujita, Kazuhiko Hara, Shunsuke Honda, Yasushi Igarashi, Yoichi Ikegami, Yukiko Ikemoto, Takashi Kohriki, Morifumi Ohno, Yoshimasa Ono, Naoyuki Shinoda, Ayaki Takeda, Kazuya Tauchi, Toru Tsuboyama, Hirofumi Tadokoro, Yoshinobu Unno, Masashi Yanagihara
  Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 732 530-534, 2013  Peer-reviewed

Misc.

  7