KAWAKAMI Shigeru

J-GLOBAL         Last updated: Jul 4, 2019 at 18:21
 
Avatar
Name
KAWAKAMI Shigeru
URL
http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/lab/arp/index-e.html
Affiliation
Nagasaki University
Section
Graduate School of Biomedical Sciences
Job title
Professor
Degree
Ph.D.(Kyoto University)

Research Areas

 
 

Academic & Professional Experience

 
Apr 2017
 - 
Today
Professor, Institute of Biomedical Sciences, Nagasaki University
 
Apr 2013
 - 
Today
Professor, Graduate School of Biomedical Sciences, Department of Pharmaceutical Informatics, Nagasaki University
 
Jun 2009
 - 
Mar 2013
Senior Assistant Professor, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Deparment of Drug Delivery Research, Kyoto University
 
Oct 2002
 - 
May 2009
Assistant Professor, Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Deparment of Drug Delivery Research, Kyoto University
 
Oct 1999
 - 
Sep 2002
Assistant Professor, School of Pharmaceutical Sciences, Department of Parmaceutics, Nagasaki University
 

Education

 
Apr 1997
 - 
Sep 1999
Ph.D., Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Kyoto Universiy
 
Apr 1995
 - 
Mar 1997
M.S., Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Nagasaki University
 
Apr 1991
 - 
Mar 1995
B.S., Faculty of Pharmaceutical Sciences, Nagasaki University
 

Awards & Honors

 
May 2012
The APSTJ Award for Young Pharmaceutical Scientist
 
Nov 2011
DMPK Award for the Most Frequently Cited Review Article in 2007(1st place)
 
Nov 2009
DMPK Award for the Most Frequently Downloaded Review Article in 2007(1st place)
 
Mar 2008
The Pharmaceutical Society of Japan Award for Young Scientists
 
Nov 2006
The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Award for Young Scientist
 
Sep 2006
Banyu Young Scientist Award for Pharmaceutics
 
Dec 2003
The APSTJ Global Education Seminar Presentation Award 2003
 
Jul 2002
Postdoctoral Presentation Award
 

Published Papers

 
Masayori Hagimori, Mana Taniura, Naoko Mizuyama, Yasushi Karimine, Shigeru Kawakami, Hideo Saji, and Takahiro Mukai
Sensers   19(9) 2049   May 2019   [Refereed]
Koyo Nishimura, Keita Yonezawa, Shintaro Fumoto, Yusuke Miura, Masayori Hagimori, Koyo Nishida, Shigeru Kawakami *
Pharmaceutics   11(5)    May 2019   [Refereed]
Koki Ogawa, Yuki Fuchigami, Masayori Hagimori , Shintaro Fumoto, Kazuo Maruyama, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics   137 1-8   Apr 2019   [Refereed]
Jian Qing Peng, Shintaro Fumoto, Tadaharu Suga, Hirotaka Miyamoto, Naotaka Kuroda, Shigeru Kawakami, and Koyo Nishida
Journal of Controlled Release   302 42-53   Mar 2019   [Refereed]
Kaname Ohyama, Yuka Ikeshita, Yuki Fuchigami, Shigeru Kawakami, Mihoko N. Nakashima, and Mikiro Nakashima
Journal of Neuroscience Methods      Jan 2019   [Refereed]
Tadaharu Suga, Masanori Watanabe, Yuri Sugimoto, Tomonari Masuda, Naotaka Kuroda, Masayori Hagimori, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Journal of Drug Delivery Science and Technology   49 668-673   Feb 2019   [Refereed]
Yusuke Miura, Yuki Fuchigami, Sakiko Nomura, Koyo Nishimura, Masayori Hagimori, and Shigeru Kawakami* (*corresponding author)
AAPS PharmSciTech   20(1) 5   Jan 2019   [Refereed]
Masayori Hagimori, Yorinao Chinda, Tadaharu Suga, Kazuto Yamanami, Naoya Kato, Tatsuo Inamine, Yuki Fuchigami, and Shigeru Kawakami* (*corresponding author)
European Journal of Pharmaceutical Sciences   123 153-161   Oct 2018   [Refereed]
Yusuke Miura, Yuki Fuchigami, Masayori Hagimori, Hiroki Sato, Koki Ogawa, Chie Munakata, Mitsuhiro Wada, Kazuo Maruyama, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Journal of Drug Targeting   26(8) 684-691   Sep 2018   [Refereed]
Wei Wang, Tadaharu Suga, Masayori Hagimori, Naotaka Kuroda, Yuki Fuchigami, and Shigeru Kawakami*(*: corresponding author)
Biological and Pharmaceutical Bulletin   41(9) 1448-1455   Sep 2018   [Refereed]
Tadaharu Suga, Naoya Kato, Masayori Hagimori, Yuki Fuchigami, Naotaka Kuroda, Yukinobu Kodama, Hitoshi Sasaki, Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Molecular Pharmaceutics   15(10) 4481-4490   Oct 2018   [Refereed]
Chie Munakata,Yuki Fuchigami, Shu Hiroishi, Ayana Haraguchi, Masayori Hagimori, Hatsune Enomoto, Hidehisa Tachiki, Yukinobu Kodama, Hitoshi Sasaki, and Shigeru Kawakami* (*:corresponding author)
Biological & Pharmaceutical Bulletin   41(11) 1732-1735   Nov 2018   [Refereed]
Yukinobu Kodama, Hiroki Hanamura, Takahiro Muro, Hiroo Nakagawa, Tomoaki Kurosaki, Tadahiro Nakamura, Takashi Kitahara, Shigeru Kawakami, Mikiro Nakashima, and Hitoshi Sasaki
Journal of Drug Targeting   26(7) 604-609   Jul 2018   [Refereed]
Ayana Haraguchi, Yuki Fuchigami, Maho Kawaguchi, Shintaro Fumoto, Kaname Ohyama, Kazunori Shimizu, Masayori Hagimori, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Biological and Pharmaceutical Bulletin   41(6) 944-950   Jun 2018   [Refereed]
Chie Munakata,Yuki Fuchigami, Takayuki Makizoe, Yusuke Miura, Mariko Yamaoka, Satomi Sasahara, Katsutomo Hata, Hidehisa Tachiki, Hitoshi Sasaki, Masayori Hagimori and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Yakugaku Zasshi   138(6) 853-860   Jun 2018   [Refereed]
Koki Ogawa, Yuki Fuchigami, Masayori Hagimori, Shintaro Fumoto, Yusuke Miura, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
International Journal of Nanomedicine   13 2309-2320   Apr 2018   [Refereed]
Rodi Abdalkader, Shigeru Kawakami*, Johan Unga, Yuriko Higuchi, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida* (*: corresponding author)
Drug Delivery   24 320-327   Nov 2017   [Refereed]
Koyo Nishimura, Shintaro Fumoto*, Yuki Fuchigami, Masayori Hagimori, Kazuo Maruyama, Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Drug Delivery   24(1) 737-744   Nov 2017   [Refereed]
Natsuko Oyama, Yuki Fuchigami, Shintaro Fumoto, Megumu Sato, Masayori Hagimori, Kazunori Shimizu, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Drug Delivery   24(1) 906-917   Nov 2017   [Refereed]
Masayori Hagimori, Yuki Fuchigami, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
Chemical and Pharmaceutical Bulletin   65(7) 618-624   Jul 2017   [Refereed][Invited]
Chanikarn Chantarasrivong, Akiharu Ueki, Ryutaro Ohyama, Johan Unga, Shinya Nakamura, Isao Nakanishi, Yuriko Higuchi, Shigeru Kawakami, Hiromune Ando, Akihiro Imamura, Hideharu Ishida, Fumiyoshi Yamashita, Makoto Kiso, and Mitsuru Hashida
Molecular Pharmaceutics   14(5) 1528-1537   May 2017   [Refereed]
Tadaharu Suga, Yuki Fuchigami, Masayori Hagimori, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
International Journal of Pharmaceutics   521(1-2) 361-364   Apr 2017   [Refereed]
Mitsuhiro Wada, Akiko Yamaguchi, Akihiro Ogawa, Hirotsugu Kido, Shinichi Nakamura, Makoto Takada, Shigeru Kawakami, Naotaka Kuroda, and Kenichiro Nakashima
Analytical Sciences   33 249-252   Mar 2017   [Refereed]
Tomonori Matsumoto, Ken Takahashi, Tadashi Inuzuka, Soo Ki Kim, Tomoaki Kurosaki, Shigeru Kawakami, Tsutomu Chiba, Hiroshi Seno, Hiroyuki Marusawa
Antiviral Research   139 138-145   Mar 2017   [Refereed]
Mitsuhiro Wada, Yutaro Yamasaki, Shinichi Nakamura, Makoto Takada, Shigeru Kawakami, and Kenichiro Nakashima
Chromatography   37 141-145   Dec 2016   [Refereed]
Marie Masuda, Shigeru Kawakami*, Wassana Wijagkanalan, Tadaharu Suga, Yuki Fuchigami, Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida (*: corresponding author)
Biological and Pharmaceutical Bulletin   39(10) 1734-1738   Oct 2016   [Refereed]
Hidemasa Katsumi, Makiya Nishikawa, Rikiya Hirosaki, Tatsuya Okuda, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida, Toshiyasu Sakane, and Akira Yamamoto
Molecular Pharmaceutics   13(8) 2867-2873   Sep 2016   [Refereed]
Yota Taniguchi, Shigeru Kawakami*, Yuki Fuchigami, Natsuko Oyama, Fumiyoshi Yamashita, Satoshi Konishi, Kazunori Shimizu, Mitsuru Hashida (*: corresponding author)
Journal of Drug Targeting   24(5) 450-456   Jun 2016   [Refereed]
Mitsuhiro Wada, Misato Wada, Rie Ikeda, Yuki Fuchigami, Hironari Koyama, Susumu Ohkawara, Shigeru Kawakami, Naotaka Kuroda, Kenichiro Nakashima
Luminescence   31(2) 414-418   Mar 2016   [Refereed]
Ryo Suzuki, Yusuke Oda, Daiki Omata, Norihito Nishiie, Risa Koshima, Yasuyuki Shiono, Yoshikazu Sawaguchi, Johan Unga, Tmoyuki Naoi, Yoichi Negishi, Shigeru Kawakami, Mitsuru Hashida, Kazuo Maruyama
Cancer Science   107(3) 217-223   Mar 2016   [Refereed]
Shintaro Fumoto*, Koyo Nishimura, Koyo Nishida, and Shigeru Kawakami* (*: corresponding author)
PLoS One   11(1) e0148233   Jan 2016   [Refereed]
Mohamed A. EL Hamd, Mitsuhiro Wada, Rie Ikeda, Shigeru Kawakami, Kenichiro Nakashima
Biological and Pharmaceutical Bulletin   38(8) 1250-1253   Aug 2015   [Refereed]
Rodi Abdalkader, Shigeru Kawakami†, Johan Unga, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida†(†: corresponding authors)
Acta Biomaterialia   19 112-118   Jun 2015   [Refereed]
Yusuke Oda, Ryo Suzuki, Tatsuya Mori, Hideyo Takahashi, Hideaki Natsugari, Daiki Omata, Johan Unga, Hitoshi Uruga, Mutsumi Sugii, Shigeru Kawakami, Yuriko Higuchi, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida, Kazuo Maruyama
International Journal of Pharmaceutics   487(1-2) 64-71   Jun 2015   [Refereed]
Yuki Otani, Shigeru Kawakami†, Hidefumi Mukai, Yuki Fuchigami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida(†: corresponding author)
Journal of Drug Targeting   23(5) 427-435   Jun 2015   [Refereed]
Mohamed A. EL Hamd, Mitsuhiro Wada, Rie Ikeda, Shigeru Kawakami, Naotaka Kuroda, Kenichiro Nakashima
Biomedical Chromatography   29(3) 325-327   Mar 2015   [Refereed]
Akiharu Ueki, Keita Un, Yuka Mino, Mitsuru Yoshida, Shigeru Kawakami, Hiromune Ando, Hideharu Ishida, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida, and Makoto Kiso
Carbohydrate Research   405 78-86   Mar 2015   [Refereed]
Yuki Fuchigami, Xunsing Fu, Rie Ikeda, Shigeru Kawakami, Mitsuhiro Wada, Ruri Kikura-Hanajiri, Naotaka Kuroda, Kenichiro Nakashima
Forensic Toxicology   33(2) 374-379   Feb 2015   [Refereed]
Mitsuru Yoshida, Shigeru Kawakami†, Yusuke Kono, Keita Un, Yuriko Higuchi, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida(†: corresponding author)
International Journal of Pharmaceutics   475(1-2) 401-407   Dec 2014   [Refereed]
Tomoaki Kurosaki†, Shigeru Kawakami†, Yuriko Higuchi, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Hitoshi Sasaki, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida†(†: corresponding authors)
Nanomedicine, Nanotechnology, Biology, and Medicine   10(8) 1829-1838   Nov 2014   [Refereed]
Shigeru Kawakami, Mitsuru Hashida
Journal of Controlled Release (Review)   190 542-555   Sep 2014   [Refereed][Invited]
Mitsuru Yoshida, Shigeru Kawakami†, Keita Un, Yusuke Kono, Yuriko Higuchi, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida
Journal of Drug Targeting   22(8) 732-738   Sep 2014   [Refereed]
Yusuke Kono, Shigeru Kawakami†, Yuriko Higuchi, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida†(†: corresponding authors)
Cancer Science   105(8) 1049-1055   Sep 2014   [Refereed]
Shuwen Zhou, Yasuhiko Hashida, Shigeru Kawakami, Junya Mihara, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Tastuya Murakami, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida
International Journal of Pharmaceutics   471(1-2) 214-223   Aug 2014   [Refereed]
Yusuke Kono, Shigeru Kawakami, Yuriko Higuchi, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Journal of Drug Targeting   22(5) 439-449   Jun 2014   [Refereed]
Mitsuhiro Wada, Mana Kuroki, Yuu Minami, Rie Ikeda, Yui Sekitani, Noboru Takamura, Shigeru Kawakami, Naotaka Kuroda, Kenichiro Nakashima
Biomedical Chromatography   28(6) 810-814   Jun 2014   [Refereed]
Kazushi Matsumura, Chika Sakai, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida
Biological and Pharmaceutical Bulletin   37(4) 648-653   Apr 2014   [Refereed]
Kazunori Shimizu, Guangyuan Zhang, Shigeru Kawakami, Yota Taniguchi, Kouji Hayashi, Mitsuru Hashida, Satoshi Konishi
Biological and Pharmaceutical Bulletin (*Highlighted Paper Selected by Editor-in-Chief)   37(4) 569-575   Apr 2014   [Refereed]
Shintaro Fumoto and Shigeru Kawakami†(†: corresponding author)
Biological and Pharmaceutical Bulletin (Review)   37(2) 212-216   Feb 2014   [Refereed]
Tomoaki Kurosaki, Shigeru Kawakami†, Yuriko Higuchi, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Hitoshi Sasaki, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida†(†: corresponding authors)
Journal of Controlled Release   176 24-34   Feb 2014   [Refereed]
Yusuke Kono, Shigeru Kawakami†, Yuriko Higuchi, Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida†
Biological and Pharmaceutical Bulletin   37(1) 137-144   Jan 2014   [Refereed]
Yoshimasa Takafuji, Yuriko Higuchi, Atsushi Muro, Kohei Oshiro, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, Mitsuru Hashida
Biological and Pharmaceutical Bulletin   36(11) 1731-1738   Nov 2013   [Refereed]
Yasuhiko Hashida, Hironori Tanaka, Shuwen Zhou, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, Tatsuya Murakami, Tomokazu Umeyama, Hiroshi Imahori, Mitsuru Hashida
Journal of Controlled Release   173 55-66   Jan 2014   [Refereed]
Yoshiaki Umemoto, Shigeru Kawakami, Yuki Otani, Yuriko Higuchi, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Biological & Pharmaceutical Bulletin   35(7) 1182-1186   Jul 2012   [Refereed]
Keita Un, Shigeru Kawakami, Mitsuru Yoshida, Yuriko Higuchi, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita and Mitsuru Hashida
Hepatology   56(1) 259-269   Jul 2012   [Refereed]
Masashi Tsukamoto, Tomoyuki Okuda, Hirokazu Okamoto, Yuriko Higuchi, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Biological & Pharmaceutical Bulletin   35(7) 1178-1181   Jul 2012   [Refereed]
Kazunori Shimizu, Shigeru Kawakami, Kouji Hayashi, Hideyuki Kinoshita, Koichiro Kuwahara, Kazuwa Nakao, Mitsuru Hashida, and Satoshi Konishi
PLoS One   7(7) e41319   Jul 2012   [Refereed]
Keita Un, Yusuke Kono, Mitsuru Yoshida, Fumiyoshi Yamashita, Shigeru Kawakami, and Mitsuru Hashida
Pharmazie   67(5) 400-405   May 2012   [Refereed]
Kazunori Shimizu, Shigeru Kawakami, Koji Hayashi, Yuki Mori, Mitsuru Hashida, and Satoshi Konishi
Journal of Controlled Release   159(1) 85-91   Apr 2012   [Refereed]
Shuwen Zhou, Shigeru Kawakami, Yuriko Higuchi, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Clinical & Experimental Metastasis   29(1) 63-70   Apr 2012   [Refereed]
Tomoaki Kurosaki, Norihide Higuchi, Shigeru Kawakami, Yuriko Higuchi, Tadahiro Nakamura, Takashi Kitahara, Mitsuru Hashida, and Hitoshi Sasaki
Gene   491(2) 205-209   Jan 2012   [Refereed]
Kai-Ling Chang, Yuriko Higuchi, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Journal of Controlled Release   156(2) 195-202   Dec 2011   [Refereed]
Keita Un, Shigeru Kawakami, Yuriko Higuchi, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Journal of Controlled Release   156(3) 355-363   Dec 2011   [Refereed]
Yuriko Higuchi, Can Wu, Kai-Ling Chang, Kei Irie, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Biomaterials   32(28) 6676-6682   Oct 2011   [Refereed]
Wassana Wijagkanalan, Shigeru Kawakami, and Mitsuru Hashida
Pharmaceutical Research   28(7) 1500-1519   Jul 2011   [Refereed]
Hideyuki Nakanishi, Yuriko Higuchi, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Journal of Biotechnology   154(4) 205-208   Jul 2011   [Refereed]
Wassana Wijagkanalan, Shigeru Kawakami and Mitsuru Hashida
Frontiers in Bioscience   16(7) 2970-2987   Jun 2011   [Refereed]
Thuy Duong Dinh, Yuriko Higuchi, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Pharmaceutical Research   28(4) 742-751   Apr 2011   [Refereed]
Keita Un, Shigeru Kawakami, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Molecular Pharmaceutics   8(2) 543-554   Apr 2011   [Refereed]
Wassana Wijagkanalan, Shigeru Kawakami, Yuriko Higuchi, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Journal of Controlled Release   149(1) 42-50   Jan 2011   [Refereed]
Keita Un, Shigeru Kawakami, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Biomaterials   31(30) 7813-7826   Oct 2010   [Refereed]
Hidefumi Mukai, Shigeru Kawakami, Haruyuki Takahashi, Yuki Otani, Kyosuke Satake, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Biological & Pharmaceutical Bulletin   33(9) 1627-1632   Sep 2010   [Refereed]
Takuya Miyano, Wassana Wijagkanalan, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Molecular Pharmaceutics   7(4) 1318-1327   Aug 2010   [Refereed]
Charoensit Pensri, Shigeru Kawakami, Yuriko Higuchi, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Cancer Gene Therapy   17(7) 512-522   Jul 2010   [Refereed]
Kai Ling Chang, Yuriko Higuchi, Shigeru Kawakami, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Bioconjugate Chemistry   21(6) 1087-1095   Jun 2010   [Refereed]

Misc

 
Shigeru Kawakami
Chemical and Pharmaceutical Bulletin   65(7) 611-611   Jul 2017   [Invited]
Drug Delivery System   32(1) 66-67   Jan 2017   [Invited]
Novel Gene Therapy Approaches
Shintaro Fumoto, Shigeru Kawakami, Mitsuru Hashida, Koyo Nishida
Targeted gene delivery: importance of administration routes      Apr 2013   [Refereed]
“DDS研究のための最新機器” No.10 ζ電位測定装置
Drug Delivery System   27 407-409   May 2012   [Refereed]
Mechanisms of enhanced gene expression by gene transfer using ultrasound-responsive and mannose-modified gene carriers
Keita Un, Shigeru Kawakami, Mitsuru Yoshida, Ryo Suzuki, Kazuo Maruyama, Fumiyoshi Yamashita, and Mitsuru Hashida
Molecular Therapy   19(Supp1) S166   Jun 2011   [Refereed]

Conference Activities & Talks

 
Development of ligand-modified liposomes for cancer-targeted delivery system [Invited]
Tadaharu Suga and Shigeru Kawakami
APSTJ Global Education Seminar 2018 3rd   7 Mar 2019   
Evaluation of the targeted delivery of 5-fluorouracil into the brain using brain microdialysis method in mice
Shigeru Kawakami, Yusuke Miura, Yuki Fuchigami, Koyo Nishimura, Maho Kawaguchi, Masayori Hagimori
2018 International Meeting on 22nd MDO and 33rd JSSX,   4 Oct 2018   
Development of a multi-color deep imaging method for the evaluation of gene delivery system in the kidney
Natsuko Oyama, Maho Kawaguchi, Makoto Takahira, Masako Tsurumaru, Masayori Hagimori, Shigeru Kawakami
18th Symposium for Gene, Design and Delivery   28 Jul 2018   
Intraperitoneal gene transfection of HGF by nanobubbles with ultrasound irradiation suppresses peritoneal fibrosis
Koyo Nishimura, Shintaro Fumoto, Masayori Hagimori, Shigeru Kawakami
18th Symposium for Gene, Design and Delivery   28 Jul 2018   
Synthesis of a RGD modified high functionality and quality lipid for the preparation of RGD-grafted PEGylated liposomes in tumor targeting
Tadaharu Suga, Masayori Hagimori, Yuri Sugimoto, Naotaka Kuroda, Shigeru Kawakami
18th Symposium for Gene, Design and Delivery   28 Jul 2018   
Synthesis of high functionality and quality mannose-grafted lipids and its application for macrophage-targeted liposomes
Masayori Hagimori, Tadaharu Suga, Yorinao Chinda, Kazuto Yamanami, Naoya Kato, Tatsuo Inamine, Yuki Fuchigami, Shigeru Kawakami
18th Symposium for Gene, Design and Delivery   28 Jul 2018   
Targeted drug delivery of Integrin αvβ3-targeted peptide-modified PEGylated liposomes in Colon cancer cells
Tadaharu Suga, Masayori Hagimori, Naoya Kato, Yuki Fuchigami, Naotaka Kuroda, and Shigeru Kawakami
11th Young Investigator Symposium on Clinical Pharmaceutical Sciences   21 Oct 2017   
Hepatic distribution characteristics of macromolecules in a suctioned liver using the tissue cleaning methods in mice
Ayana Haraguchi, Yuki Fuchigami, Kaname Ohyama, Shintaro Fumoto, Masayori Hagimori, and Shigeru Kawakami
11th Young Investigator Symposium on Clinical Pharmaceutical Sciences   21 Oct 2017   
Evaluation of controlling factor of drug delivery to brain with nanobubbles and ultrasound irradiation
Yusuke Miura, Yuki Fuchigami, Hiroki Sato, Masayori Hagimori and Shigeru Kawakami
International Symposium on Drug Delivery and Pharmaceutical Sciences: Beyond the History   10 Mar 2017   
Evaluation of transgene expression in brain using stabilized bubble lipopolyplexes with ultrasound irradiation in mice
Yuki Fuchigami, Koki Ogawa, Shintaro Fumoto, Koyo Nishida, Masayori Hagimori and Shigeru Kawakami
International Symposium on Drug Delivery and Pharmaceutical Sciences: Beyond the History   10 Mar 2017   
Seebest: Novel Tissue Optical Clearing Method Preserving Lipid Structure
Shintaro Fumoto, Eriko Kinoshita, Shojiro Shimokawa, Naho Ohira, Hirotaka Miyamoto, Shigeru Kawakami and Koyo Nishida
The 1st ABiS Symposium: Towards the Future of Advanced Bioimaging for Life Sciences   19 Feb 2017   
Evaluation of drug delivery to brain with nanobubbles and ultrasound irradiation using brain microdialysis method
Yusuke Miura, Yuki Fuchigami, Hiroki Sato, Masayori Hagimori, Shigeru Kawakami
APSTJ Global Education Seminar 2016   22 Oct 2016   
Spatial distribution of transgene expression in the kidney in renal suction-mediated transfection method in mice
Natsuko Oyama, Shintaro Fumoto, Yuki Fuchigami, Masayori Hagimori, Shigeru Kawakami
The 1st Workshop for Japan-Korea Young Scientists on Pharmaceutics   24 Jun 2016   
Targeted delivery of HER2-targeted peptide-modified PEGylated liposomes in breast cancer cells
Tadaharu Suga, Naoya Kato, Yuki Fuchigami, Shigeru Kawakami
The 1st Workshop for Japan-Korea Young Scientists on Pharmaceutics   24 Jun 2016   
Evaluation of transgene expression by the renal suction-mediated transfection method in mice
Natsuko Oyama, Megumu Sato, Shintaro Fumoto, Kazunori Shimizu, Yuki Fuchigami, Shigeru Kawakami
APSTJ Global Education Seminar 2015   12 Aug 2015   
Development of mannosylated bubble liposomes encapsulated drugs for cell-selective delivery into tumor-associated macrophages
Saki Furumi, Mariko Yamaoka, Eri Nishigami, Yuki Fuchigami, Shigeru Kawakami
The 5th International Symposium on Carcinogenic Spiral Infection, Immunity and Cancer   26 Feb 2015   
Targeted gene delivery using external stimuli [Invited]
Shigeru Kawakami
The 1st International Symposium, Dejima Challenge for Therapeutic Innovation   14 Mar 2014   

Social Contribution

 
日本薬剤学会第34年会 特別企画シンポジウムⅠ 日本薬剤学会・日本薬学会 合同シンポジウム オーガナイザー
[Presenter, Planner]  16 May 2019 - 16 May 2019
Chairperson, 19th Symposium for Gene・Design and Delivery
[Presenter]  The Japanese Society of Gene Design and Delivery  Invited lecture 3 "Mutation-derived neoantigens as a promising target for cancer vaccine development" Hirokazu Matsushita (Aichi Cancer Research Institute)  8 May 2019