Sokichi SHIRO

J-GLOBAL         Last updated: Nov 27, 2018 at 16:41
 
Avatar
Name
Sokichi SHIRO
Affiliation
Shimane University
Section
Faculty of Life and Environmental Science

Research Areas

 
 

Published Papers

 
Mason Maria Luisa Tabing, Matsuura Shota, Domingo Apolinario Laxamana, Yamamoto Akihiro, Shiro Sokichi, Sameshima-Saito Reiko, Saeki Yuichi
PLANT AND SOIL   417(1-2) 349-362   Aug 2017   [Refereed]
Saeki Yuichi, Nakamura Misato, Mason Maria Luisa T., Yano Tsubasa, Shiro Sokichi, Sameshima-Saito Reiko, Itakura Manabu, Minamisawa Kiwamu, Yamamoto Akihiro
MICROBES AND ENVIRONMENTS   32(2) 154-163   Jun 2017   [Refereed]
Shiro Sokichi, Kuranaga Chika, Yamamoto Akihiro, Sameshima-Saito Reiko, Saeki Yuichi
MICROBES AND ENVIRONMENTS   31(1) 27-32   Mar 2016   [Refereed]
Hayashi Masaki, Shiro Sokichi, Kanamori Hiroyuki, Mori-Hosokawa Satomi, Sasaki-Yamagata Harumi, Sayama Takashi, Nishioka Miki, Takahashi Masakazu, Ishimoto Masao, Katayose Yuichi, Kaga Akito, Harada Kyuya, Kouchi Hiroshi, Saeki Yuichi, Umehara Yosuke
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY   55(9) 1679-1689   Sep 2014   [Refereed]
Saeki Yuichi, Shiro Sokichi, Tajima Toshiyuki, Yamamoto Akihiro, Sameshima-Saito Reiko, Sato Takashi, Yamakawa Takeo
MICROBES AND ENVIRONMENTS   28(4) 470-478   Dec 2013   [Refereed]